Isi-Arabhu

Lapha uhlelo ngamawe amashumi amabili nanhlanu nezilimi zisemthethweni ngesi-Arabhu. Emazweni amanye, uyikhuluma ngabantu abambalwa.

IsiBhunu

IsiBhunu (Afrikaans) singulimi saseNingizimu Afrika neNamibhiya. Kuyasifana ngesiHolandi. Singulimi sikamaKhaladi, nengxenye-abeLungu ezefundazwe zasentshonalanga eNtshona-Koloni noNyakatho-Koloni).

IsiFulentshi

IsiFulentshi (français, la langue française) ulimi waseFulansi.

IsiHebheru

IsiHebheru (עִבְרִית, Ivrit) singulimi lwase-Israyeli. Lolu limi lluya mgokuya luncipha emhlabeni jikelele. IsiHebheru ulimi oludala kakhulu emlandweni.

IsiJalimani

IsiJalimani singulimi seJalimani. IsiJalimani kuyinto iyuniyani yase-Europe ulimi. IsiPholisi ine 102.203.402 izikhulumi. (ngonyaka idata, 2014)

IsiNgisi

IsiNgisi (English) singulimi. Yilwimi lwaseYurophu olukhulunywa e-Umbuso Ohlangeneyo nase-iMelika, kodwa sikhulunywa ezizwe zeningi emhlaba. Sikhulunywa ngabantu abangu-amakhulu amane izigidi.

IsiPholisi

IsiPholisi (Polszczyzna) siwuhlobo lolimi lwe Silaviki olukhulunywa ezweni lasePholandi. IsiPholisi singulimi oluyingxenye yezilimi ezikhululunywa kwiNyunyana yeYurophu (European Union). IsiPholisi sikhulunyewa ngabantu abayizi-40.000.000 umhlaba winke (idatha yangonyaka we- 2007).

IsiRashiya

IsiRashiya (Русский) singulimi lwaseRashiya.

IsiShayina

IsiShayina singulimi weShayina.

IsiSpeyini

IsiSpeyini singulimi weSpeyini.

IsiSuthu

IsiSuthu (Sesotho) singulimi lwasoSotho neNingizimu Afrika. Asiyona ulumi lwesiNguni. Singulimi lwasiSuthu (sifana nesiTswana nesiPedi). Sikhulunywa ngabantu abayizigidi ezihlanu.

IsiSwidishi

IsiSwidishi singulimi weSwidi.

IsiTaliya

IsiTaliya singulimi seTaliya.

IsiXhosa

IsiXhosa singulimi lwabeXhosa. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangu-8 000 000. Sikhulunywa eMpuma-Koloni noTshona-Koloni. Kuyasifana isiZulu - ngakho-ke cishe siqondwa ngamaZulu. Amaphesenti amashumi amabili likabantu laseKapa ukhuluma isiXhosa.

IsiZulu

IsiZulu singulimi lwamaZulu. Ngulimi lwesiNguni. Sikhulunywa eNingizimu Afrika ngabantu abangama-10 677 305 (ukubala kwesizwe kuka-2001) futhi siqondwa ngabantu abangama-25 000 000. Ezisemthethweni imibhalo nemiqulu yakwaHulumeni. Bese kuthi uphiko lobuchwepheshe bamagama lona lwelekelela ngokusombulula.

True Jesus Church

i-True Jesus Church lisonto laqala eBeijing, eShayina ngo-1917. Namhlanje, linamalunga ama-1,500,000 ezizwe zingamashumi amane namhlanu. Isonto lingxenye kaPentecostal-Protestant kabukrestu, ukuthi laqala iminyaka imikhulu kade. Isonto alivumi ngemkhankanyo wa-Trinity futhi lilandela umkhankanyo waseJesu. Laqala eNingizimu Afrika ngo 1997. Isonto aligubhi uKhisimusi nePhasika ngoba lawo maholide anemdabu lamhedeni.

UNkulunkulu

UNkulunkulu noma uSomandla noma uMdali noma uSimakade noma uMvelinqangi.

Read in another language