20 juli

20 juli is d'n 201e of 202e dag (bie een schrikkeljaer) van 't jaer in de Gregoriaonse kalender.

5 januari

5 januari is d'n vuufde dag van 't jaer in de gregoriaanse kalender. Hiernea volge nog 360 dagen (361 dagen in 'n schrikkeljaer) tot an 't ende van 't jaer.

Colombia

Colombia (Spaons:Colombia) is een land in Zuud-Amerika 't a hrens an de lan'n Panama, Venezuela, Brezilië, Peru en Ecuador. Ok hrens 't et in 't noôrn an de Caribische Zeê en in 't wessen an de Hroôten Oceaon. Den oôdstad is Bogotá.

Hosternokke

Hosternokke/gosternokke/gostermokke is 'n Zeêuwse basterdvloek of uutroep van verbaezinge of vreêd groôt ontzag. "Hosternokke, da gae noga!" 't Oor dikkels gezie as 'n typisch Zeêuws woord en as zoôdaeneg onder meer gebruukt deu Surrender ("Zeêuwse hosternokke rock").

Iengels

Iengels is 'n West-Germaonse taele die a verwant is an 't Schots en 't Fries. Mie 't onstaen van de Iengelse koloniën ei 't Iengels zen eihen over den aele waereld vespreid. Binn'n 't Iengels zien vee leenwoôrn trug te vin'n uut 't Latien, Spaons, Italiaons en Frans. Vee mensen èn Iengels as twidde taele en Iengels hel dan ok as de lingua franca van de waereld.

Itâlië

Itâlië is een land in Zuud-Europa en lid van d'n Europeese Unie.

Japan

Japan (Japans: 日本 Nippon, Nihon) is een land in Azië en is 'elegen op een antal grote in kleine eilanden (in totaol 6.852) oôstelijk van China en Korea. De groôste eilanden zien Hokkaido, Honshu, Shikoku en Kyushu, die saemen 97% van de totale oppervlakte van Japan beslaen. Japan is ien van de groôste economieën van de weareld. D'r komme stik vee auto's en electronica vandaen. De oôdstad is Tokio. Het land heit 126 miljoen inweuners, dit antal neemt langzaem of. Op 1 september 1923 wier Tokio 'etroffen deu een zeer zwaore aordbeving mee een kracht van 8,2 op de schael van Richter. Er valle dan meer as 140.000 dooien. Japan spelende een belangrieke rol in de Twidde Wereldoôrlog as companjon van Duutsland. 't wier uuteindeluk versloge deu de Amerikaonen mee een atoombomme op Hiroshima en Nagasaki. Ok Nederlands-Indië wier in die oorlog deu Japan bezet.

Nederland

Nederland (Frysk: Nederlân) is 'n land in Europa, en wè 't in Europa leiende deêl van 't Konienkriek der Nederlan'n. 't Grenst an België en Duutsland en leit in 't westen en noorden an de Noordzeê. Oôdstad is Amsterdam, aore steêën bin o.a. Rotterdam, D'n Aegt, Utrecht, Eind'oven en Greunienge. 't Land is lid van de EU en stae bekend om zien riekdom an waeter. Populair oort 't land ok wè Olland genoemd.

Olympische Speêl'n

De Olympische Speêl'n bin een groôt sporthebeuren wa-a om de vier jaer wor 'ehouwen.

Politiek in Nederland

Deze bladzie gaet over de politiek op het niveau van de Nederlandse rieksoverheid.

Sri Lanka

Sri Lanka is 'n land in Azië, d'n 'oôdstad is Sri Jayewardenapura Kotte. Groôste stad is Colombo.

Vereênigde Staeten

De Vereênigde Staeten (Iengels: United States of America, afgekort USA of US), is een land in Noord-Amerika. Den oôdstad van 't land is Washington D.C.. 't Land grens an de lan'n Mexico en Canada en vadder hrenst ut an d'n Atlantischen Oceaon, de Hrote Oceaen en de holf van Mexico.

Wikipedia

Wikipedia is 'n online encyclopedie zonder winsoôgmerke, dat-a wil zegge dat d'r hin held mie verdiênt wor. Wikipedia zen doel is 't maekn van 'n encyclopedie in iedre taele. Neffen encyclopedische artikels beschik Wikipedia ok over infermasie over zaok'n die an in 't nieuws zien en derhelijke. Iedreên is vrie om de infermasie te bewerk'n.

Zeêuws

't Zeêuws is 'n streektaele die-a gesproken oort in 't zuudwesten van Nederland. Meêstal oort 't Zeêuws as 'n groep dialecten van 't Nederlands gezieë, maer omdan de dialekten afwieke in uutspraeke, grammaotica en ier en daer in woôrdenschat bin ze slecht te verstaen mee 't Nederlands. Naer 't noorden toe gaet 't Zeêuws over in 't Ollands, naer 't zuden zieë me 't vloeiend overgaen in 't West-Vlaoms. Steês vaeker ore 't Zeêuws en 't West-Vlaoms saemen as eên taele genomen, soms ok wè as tweê taelen, bevòbeêld bie Ethnologue.

Zuud-Korea

Zuud-Korea is 'n land in Azië, d'n 'ôodstad is Seoel en d'n leider is Park Geun-hye.

In een andere taal lezen