Ma’areva mā (Te ta’amotu nō)

Te ta’amotu nō Ma’areva mā i Pōrīnetia farāni.

Reo Tahiti

Te reo ’ia e paraparauhia nei i ni’a i te motu nō Tahiti.

Tuha’a pae mā (Te ta’amotu nō)

Te ta’amotu nō Tuha’a pae mā i Pōrīnetia farāni.

Tōtaiete mā (Te fenua)

Te fenua Tōtaiete mā i Pōrīnetia farāni :

Tūāmotu mā (Te ta’amotu nō)

Te ta’amotu nō Tūāmotu mā i Pōrīnetia farāni.

’Enana mā (Te ta’amotu)

O te Fenua Enana te ta'amotu i te pae 'apeto'erau no taumotu ma. Tei ia ratou to ratou iho re'o oia hoi te reo Enana. O Nu'u Hiva te motu pu no teie ta'amotu. Tei vai nei ei piti tufaa no te Fenua Enana:

Lire dans une autre langue