Hay Day

Hay Day, Supercell tarapyndan ösdürilýän we neşir edilýän freemium mobil ekerançylyk oýnudyr. Hay Day, 2012-njy ýylyň 21-nji iýunynda iOS we 2013-nji ýylyň 20-njy noýabrynda bolsa Android üçin bazara çykaryldy. 2013-njy ýylyň hasabatyna görä Supercell özüniň başga bir oýny bolan Clash of Clans we Hay Day-den her aýda 30 million dollar gazanýardy. 2013-nji ýylda, Hay Day iň köp gazananlaryň sanawynda 4-nji orunda boldy.

Read in another language