ሕክምና

አዚ ኣብ መዳይ ሕክምና ሕፈሻዊ ሓበሬታ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። ዝርዝራዊ ትሕዝቶ ኣብ ዝመጽእ ተኽታተል።

ምህንድስና

ምህንድስና ትግርኛ ኣይኮነን። እተኣረም።

ስነ ጥበብ

ሻክስፐር

ሶፍትዌር ምህንድስና

ሶፍትዌር ምህንድስና

ቴክኖሎጂ(ምዕባለ)

ya welhaty aflto yelen ember mtsehafna nerna

ኩሎም ዝርዝር መድብላት

ትካል ቴክኖሎጂ እዩ። ቀንዲ ስራሕ’ዚ ትካል ምስ ኢንተርነት ዝተተሓሓዙ ነገራት ምድላውን ኣገልግሎት ምሃብን እዩ። ኩባንያ ጉግል፡ ብዝያዳ ብቐጥታዊ መወዓውዒታት፡ ቴክኖሎጂ፡ ሶፍትዌራትን ሃርድዌራትን ብምድላው ይፍለጥ።

ኮምፒዩተር ሳይንስ

[[]]

ጥዕና ሳይንስ

ናይ ጥዕና ሳይንስ ንናይ ሰብን እንስሳን ጥዕና ዝምልከት ጨንፈር ስነ ፍልጠት እዩ ። ናይ ጥዕና ሳይንስ አብ ክልተ ጨናፍር ይምቀል ። እቲ ቀዳማይ ንመጽናዕትን ፈተነታትን እቲ ካልኣይ ከኣ ንተግባራዊ መዓላኡ ይምልከት።

ፖለቲካ

ኣግኣኣዝያን ኣብ 18-19 ክፍለ ዘመን ናይ ህዝበ ግእዝ ሃገረ(nation state) ዝነበረት ጽዮናዊት ሃገር እያ፡መራሒኣ ንጉሰ፡ነገስት ዘ ጽዮን ዮዉሃንስ ራብዓይ ኔሪ፡እዛ ኣግኣዝያን ሃገር ቅድሚ ኣክሱም ስልጣን እያ ኔራ፡ብሓጺሩ ናይ ግእዝ/ትግሪኛ/ተጋሩ ኩሉ ሓደ እዩ፡ሓደ ሽም ሓደ ህዝቢ እዩ፡ኣክሱም፡ስልጣን ዝፈጠሩ ከተማታት መጠራ፡ወደብ ኣዱሊስ፡ቃንቃ ግእዝ ፈጢሮም ኣክሱም ጽዮን ርእሰ ከተመኦም ጌሮም ን3000 ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ካብተን ሽዑ ዝነበራ ዓርሞሽሽ ስልጣኔታት፡ቻይና፡ሮማ፡ፐርሻ ሓደ ኣክሱም ወይ ግእዛዉያን ስልጣኔ እዩ።

Read in another language