23 Καλανταρί

Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς | Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς

23 Σταυρί

Χορτοθέρτς | Aλωνάρτς | Σταυρίτες | Τρυγομηνάς | Αεργίτες

29 Απρίλτ

Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς | Κερασινός

7 Καλανταρί

Αεργίτες | Χριστουγεννάρτς | Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς

7 Μαρτί

Καλαντάρτς | Κούντουρος | Μαρτς | Απρίλτς | Καλομηνάς

Άλας

Με τ' άλας αλίζνε τα φαΐα κι εφτάνατα κιάλλο έμνοστα. Αβούτο τ'όνεμαν εχ' και το νάτριον, που εχ' απές χλώριον. Ευρίσκουματο σα νερά τη θάλασσας. Ατουπές το ποσοστόν τ' άλατος εν 2,7 - 3,8%.

Αμερικήν

Η Αμερικήν εν τρανόν ήπειρον σο δυτικόν ημψόν τη γης. Οι λόγιοι τ' Ευρώπης 'κ εγνωρίζαν' ατέν ώσαμε σα 1492 τη χρονίαν. Ατότε εύραν ατέν και για τ' ατό έδωκαν τ' όνεμαν «Νέον Κόσμον». Η Αμερικήν χωρίεται σο Βόρειον και σο Νότιον την Αμερικήν. Εχ' πληθυσμόν σα 900.000.000 τ' ανθρώπ'ς κιαν.

Ανταρκτικήν

Η Ανταρκτικήν εν ήπειρος. Ευρίεται σο Νότιον Πόλον τη γης και πάντα εν σκεπασμέντζα ασοι πάγους και τα ςςόναι. Σην Ανταρκτικήν απάν εζούνε πιγκουίν και φώκιες.

Αρκτικήν

Η Αρκτικήν εν πόλος, κεν ήπειρος. Ευρίεται σο Βόρειον Πόλον τη γης και άμον την Ανταρκτικήν που ευρίεται σο Νότιον Πόλον, πάντα εν σκεπασμέντζα ασοι πάγους και τα ςςόναι. Σην Αρκτικήν απάν εζούνεν άρκτοι (λέγν' ατα και αρκούδας σα νεοελλενικά) και ασατίντς επέρ τ' όνεμαν ατς.

Ασίαν

Η Ασίαν εν όλων το τρανόν η ήπειρος τη κόσμονος. Ο πληθυσμόν ατ'ς εν σα 4.000.000.000 τ' ανθρώπ'ς και βρέχεται ασόν Ατλαντικόν τον ωκεανόν, τον Ινδικόν τον ωκεανόν, το Μαύρον τη θάλασσαν και το Μεσόγειον τη θάλασσαν. Με την Ευρώπην και την Αφρικήν εντάμαν σχηματίζνε τον «Παλαιόν Κόσμον».

Αφρικήν

Η Αφρικήν εν δεύτερον τρανόν ήπειρον τη κόσμονος. Ο πληθυσμόν ατ'ς εν σα 900.000.000 τ' ανθρώπ'ς (2005) και βρέχεται ασόν Μεσόγειον τη θάλασσαν σα βόρεια, τ' Ερυθρόν τη θάλασσαν σα βορειοανατολικά, τ' Ινδικόν τ' ωκεανόν σα νοτιοανατολικά και τ' Ατλαντικόν τον ωκεανόν ση δύσαν. Με την Ευρώπην και την Ασίαν εντάμαν σχηματίζνε τον «Παλαιόν τον Κόσμον».

Βικιπαίδεια

Με τη Βικιπαίδειαν (αγγλ. Wikipedia) εφτάμε την προσπάθειαν να χτίζομε διαδικτυακήν εγκυκλοπαίδειαν, να καλλιεργούμε και να πλουταίνουμ' ατέν σην γλώσσανεμουν και σ' όλια τ' άλλα γλώσσας. Η λέξη «Βικιπαίδεια» εν συγκόλλησην ασό χαβαϊκόν τη λέξην «wiki» (αλήγορον) και τ' ελλενικόν τη λέξην «εγκυκλοπαίδεια». Ατό η εγκυκλοπαίδεια γράφκεται και τρανείν απ' ατείντς π' θέλνε να εργάσκουνταν.

Ευρώπην

Η Ευρώπην εν ήπειρος. Λέγν' ατέν και γηρεόφορον ήπειρον. Γεωγραφικά εν κομμάτ' τ' ευρασιατικού τη μάζας, άμαν έχ' τ' ατεινές το ξεχωριστόν την ιστορίαν και την κουλτούραν και για τ' ατό λέγουν ατέν ήπειρον. Βρέχεται ασον Ατλαντικόν τον Ωκεανόν, το Μαύρον τη Θάλασσαν και το Μεσόγειον τη Θάλασσαν. Με την Ασίαν και την Αφρικήν εντάμαν σχηματίζνε τον «Παλαιόν Κόσμον».

Σταυρίτες

Ημέρας Σταυρί

Ωκεανίαν

Η Ωκεανίαν εν ήπειρος σον Ειρηνικόν Ωκεανόν.

Διαβάστε σε άλλη γλώσσα