24 meert

De volgende gebeurtenissen vunnen of vienen plaose op 24 meert

Achterhook

Den Achterhook (of Achterhoek) is een gebeed in 't oosten van Nederland in de previnsie Gelderland en beslöt 't gebeed tussen d'n Iessel in 't westen, d'n Olde Iessel in 't zuudwesten, de Duutse grenze in 't zuudoosten en oosten en de Overiesselse streken Salland en Twente in 't noorden. 't Gebeed kump ongeveer aoverèn met (is wat groter as) de veurmaolige Graofschap.

Drenthe

Drenthe is een Nederlaandse pervincie, legen in 't noordoosten van 't laand. Grofweg grenst 't in 't noorden an de pervincie Grunnen, in 't oosten an Duutslaand, in 't zuden an de pervincie Overiessel en in 't westen an de pervincie Freeislaand. De heufdstad is Assen. Drenthe steeit veural bekend om zien hunebedden. De dialecten die as ze in Drenthe praot, heurt bij 't Nedersaksisch en wordt mit menare Drèents, Drents, Dreints of Drints nuumd.

Duutslaand

Duutslaand, officieel: Bondsrippebliek Duutslaand, (Duuts: Bundesrepublik Deutschland) is een West-Europees laand en wonnen evormd deur een federasie van 16 deelstaoten, in 't Duuts Bundesländer of Länder eneumd.

Europa (werelddeel)

Europa is 't continent dat in 't westen van Azië en in 't noorden van Afrika ligt. 't Wördt ok begrensd deur de Noordelike Ieszee en Atlantische Oceaan. 't Had in 2000 ongeveer 728 miljoen inwoners. Daormit is 't in termen van bevolking 't darde grootste continent nao Azië en Afrika.

Flevolaand

Flevolaand (Nederlaands: Flevoland) is een Nederlaandse previnsie in et midden van et laand. Flevolaand is officieel erkind as previnsie op 27 juni 1985.

Frieslaand

Frieslaand (Nederlaans: Friesland, Fries en officieel: Fryslân) is een perveensie in et noorden van Nederlaand. Mit 3.349 km² is et nao Gelderlaand en Noord-Braobant de grootste perveensie van Nederlaand. De perveensie greenst an Grunningen, Drenthe, Overiessel, Flevolaand en is via de Ofsluutdiek mit Noord-Hollaand verbunnen. Frieslaand is een waeterrieke perveensie en leit an et Iesselmeer (vrogger: Zuderzee) en de Waddenzee.

Gelderlaand

Gelderlaand (Nederlaands: Gelderland ?/i) is n provinsie in t midden en t oosten van Nederlaand. t Grenst an zes aandere Nederlaandse provinsies en an Duutslaand: in t noordoosten an Overiessel, in t oosten an de Duutse deelstaot Noordrien-Westfaolen, in t zujen an Limburg en Noord-Braobaant, in t uterste zuudwesten an Zuud-Hollaand, in t westen an de provinsie Utrecht, in t noordwesten an t Veluwemeer, mit an de overkaante Flevolaand. De heufstad van de provinsie Gelderlaand is Arnem.

Nederlaand

Nederlaand is n West-Europees laand dat an de Noordzee ligt en hef n totale kustliende van 451 kilometer. De buurlaanden van Nederlaand bin Duutslaand en België. De heufstad van t laand is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag. Aandere belangrieke stejen bin: Rötterdaam, mit één van de grootste havens van de wereld, Utrecht, t verkeersknooppunt van t laand, Groningen (veural veur t noorden), en Eindhoven in de provinsie Noord-Braobaant is de vuufde stad van t laand. De Karibiese eilaanden Bonaere, Sunte-Eustasius en Saba maken as biezundere gemeenten deel uut van t laand.

Nedersaksies

Et Nedersaksies (of kortweg: Saksies) is een West-Germaanse taal die zien oorsprong vient in et Oudsaksies en deur zo'n zes miljoen meensen espreuken wördt. Veur et Nedersaksies besteet der gien standardvorm, et besteet uut verschillende dialekten. Et Nedersaksies beheurt tot et Nederduuts, umdat et niet mee-edaon hef an de tweede Germaanse klankverschuving.

Nedersaksiese Wikipedia

De Nedersaksiese Wikipedia (Wikipedia in t Nedersaksies) is begunnen op 24 meert 2006. t Is bedoeld veur artikels in de Nedersaksiese dialekten die in Nederlaand en de grensstreek mit Duutslaand espreuken wörden. Op t moment hef t 6.839 artikels. Der bin in-espreuken artikels, etalazie-artikels en portaolen veur onderwarpen as laandstreken, provinsies, Nedersaksiese kultuur en niejs.

Nysassiske Skryvwyse

De Nysassiske Skryvwyse is en skryvwyse vöär de heyle neddersassiske språke: vöär de nedderlandske un de düütske kante van de grense. Andere aktuelle skryvwysen willet besünderheiden in de lokale uutspråke nauw weddergeaven. De Nysassiske Skryvwyse streavt nå maksimale leasbårheid un eyndüdigheid vöär alle dialekten.

Oaveriessel

Oaveriessel (Nederlaands: Overijssel) is ne proveensie in t noordoostn van Nederlaand. De proveensie lig in t oostn van t laand. In t westn ligt Flevolaand, t Iesselmeer, n rivier n Iessel en de bearge van de Veluwe in de proveensie Gelderlaand. In t noordwestn greanst t an Freeslaand, in t noordn ligt de torfgebeedn van Dreante, in t noordoostn greanst t an Nedersaksn in Duutslaand, in t zuudoostn an Noordrien-Westfoaln in Duutslaand en in t zuudn lig n Achterhook in de proveensie Gelderlaand. Oaveriessel kan wördn verdeeld in n Kop van Oaveriessel, t Vechtdal, Sallaand en Tweante. In de proveensie sprekt de leu verschelnde dialektn van t Neersassies.

Oostpommers

t Oostpommers is n oostelk dialekt van de Nederduutse toal, dat vrouger in t oosten van Stettin, in t noorden van Pooln sproken wuir. Tegenswoordig is t zo goud as oetstorven; allenneg in Brazilië wordt nog Oostpommers proat.

Platduuts

t Platduuts is de noam veur n groep dialekten dij ien Nederlaand bekend stoan as Leegsaksisch. t Platduuts is aal dialekten dij boven de Benrather linie liggen, behaalve t Leegfrankisch. Soamen mit t Leegfrankisch vörmt t Platduuts weer t Leegduuts.

Plautdietsch

Et Plautdietsch of Mennonitisch Platduuts is een tael die tot de Zuudwest-Germaanse groep van de West-Germaanse taelen beheurt. Pattie taelkundigen zien et Plautdietsch, vanwege et feit dat et uut et Oost-Nederduuts ontstaon is, nog altied as een subdialekt van et Oost-Nederduutse Nederprusisch. De meersten zien et tegensworig liekewel as een apatte Nedersaksische dialektgroep, ok omdat et veur sprekers van et Nederduuts (in noordelik Duutslaand) en et Nedersaksisch (in noordoostelik Nederlaand) deur zien ieuwenlange ofzunderlike ontwikkeling niet hielendal meer verstaonber is.

Stellingwarf

Stellingwarf (ok vaeke andudet as de Stellingwarven) is een regio in et zuudoosten van de perveensie Frieslaand (zudelik van et reviertien de Kuunder). De regio bestaot uut de gemientes Weststellingwarf en Ooststellingwarf. Disse gemientes hebben saemen een oppervlak van 454,56 km² (laand en waeter). Binnen de twie gemienten wonen 51.339 meensken (1 mei 2013).

Urk

Urk (eutspraak: Urrek) is mit dik 19.500 inwoeners op een oppervlakte van zo'n 109,91 km² (waorvan 't aldergrootste gedielte waoter) de kleanste gemiente van de Nederlaandse previnsie Flevolaand. Urk is een vuurmaolig eilaand in de Zuierzie (tot de ofwarking van de Ofsleutdik 1932) in 't IJsselmeer tot 1939. In 1939 was de dik die Urk mit Limmer verboend klaor in in 1942 worde de Noordoostpolder droog-emaolen.

Veluwe

De Veluwe is n bosrieke laondstreek in de Nederlaondse provinsie Gelderlaond en n veurmaolig kwartier van t hartogdom Gelre. t Gebied grenst ongeveer an de plaatsen Hattem - Apeldoorne - Dieren - Arnem - Wageningen - Ede - Barneveld en Harderwiek. In brejer opzicht wörden alle Gelderse gemeenten ten westen van de Iessel tot an de laondstreek de Betuwe ok töt de Veluwe erekend.

In n aandere taal lezen