Andrej Babiš

Andrej Babiš (* 2. septembra 1954 w Bratisławje) je čěski předewzaćel a politikar słowakskeho pochada. Wón je wot 13. decembra 2017 z ministerskim prezidentom Čěskeje republiki.

Bjarnat Wawrik

Bjarnat Wawrik (němsce Bernhard Waurick; * 9. junija 1889 w Swinjarni, † 9. januara 1979 w Traunsteinje) bě serbski jurist, diplomat, hospodarski poradźowar a awtor etnografiskich studijow.

Brigitte Bierlein

Brigitte Bierlein (* 25. junija 1949 we Wienje) je awstriska juristka, wustawowa sudnica a politikarka. Po wotwołanju zwjazkoweho kanclera Sebastiana Kurza bu wona wot prezidenta Van der Bellena pomjenowana za zwjazkowu kanclerku republiki Awstriskeje. Wona je prěnja žona w tutym zastojnstwje a předsteji přechodnemu knježerstwu hač k wutworjenju noweho knježerstwa po dočasnych wólbach w nazymje 2019.

Budyska radnica

Budyska radnica je sydło měšćanskeho zarjadnistwa Budyšina a nadeńdźe so w nutřkownym měsće mjez Hłownym torhošćom a Mjasowymi wikami. Twar prěnjeho kruteho sydła Budyskeje rady na tutym městnje bu dowoleny wot čěskeho krala Otakara I. Přemysla, kiž městu dowoli, tamle twarić „wosebje nahladny kamjentny dom“. Radnicowa wěža je z wysokosću 54 metrow wobstatk měšćanskeje siluety.

Jakub Anton Kilian

Jakub Anton Kilian (němsce Jacob Anton Kylian; * 25. apryla 1683 w Kulowje, † 15. meje 1759 w Budyšinje) bě serbski katolski farar, spěchowar ludoweho kubłanja, magister filozofije a baccalaureus teologije.

Jakub Šajba

Jakub Šajba (němsce Jacob Scheibe; * 11. junija 1899 w Dobrošicach, † 13. septembra 1956 w Drježdźanach) bě serbski pismikistajer, nakładnik, starosta Sokoła a Domowinski funkcionar.

Jan Bohuchwał Dejka

Jan Bohuchwał Dejka (němsce Johann Gottlob Doecke; * 18. februara 1779 w Budyšinje; † 2. awgusta 1853 runje tam) bě serbski publicist a wudawaćel prěnjeho serbskeho časopisa, Serbskeho powědarja a kurěra .

Jiří Rusnok

Jiří Rusnok (* 16. oktobra 1960 w Ostrawje) je čěski politikar a ekonom, kiž bě wot 25. junija 2013 hač do 29. januara 2014 z ministerskim prezidentom Českeje republiki.

Jurij Handrik

Jurij Handrik (němsce Georg Handrick; * 10. měrca 1897 w Jaseńcy, † 17. septembra 1963 w Njebjelčicach) bě serbski katolski farar, kulturny prócowar a podpěrowar Domowiny po Druhej swětowej wójnje.

Jurij Hawštyn Swětlik

Jurij Hawštyn Swětlik (němsce Georgius Augustinus Swotlik; * 23. januara 1650 w Kulowje, † 23. februara 1729 w Budyšinje) bě serbski katolski duchowny, sobuzałožer serbskeho pismowstwa, magister filozofije a sacrosanctae theologiae baccalaureus.

Jurij Kubaš-Worklečan

Jurij Kubaš-Worklečan (* 15. měrca 1902 we Worklecach; † 7. decembra 1983) bě serbski wučer, awtor wučbnicow a spisowaćel, wosebje dźěcacych knihow.

Južne předměsto

Južne předměsto (němsce Südvorstadt) je jedyn z wonych měšćanskich dźělow Budyšina, kotrež tworja jadrowe město. Nadeńdźe so južnje Nutřkowneho města a ma něhdźe 1.800 wobydlerjow.

Nowe Małsecy

Nowe Małsecy (němsce Neumalsitz) su małe sydlišćo w Hornjej Łužicy, kotrež słuša do Budyskeho měšćanskeho dźěla Ćichońcy.

Pawoł Erich Krawc

Pawoł Erich Krawc (němsce Paul Erich Schneider; * 11. měrca 1907 w Bóšicach; † 30. měrca 1995 w Budyšinje) bě serbski pedagoga, ludowědnik a domiznowědnik.

Radnica

Radnica je we wjetšinje gmejnow a městow sydło komunalneho zarjadnistwa, měšćanskeje/gmejnskeje rady a měšćanosty/wjesnjanosty. Wona namaka so husto na reprezentatiwnym městnje wosrjedź města a słuži w němskich měšćanskich statach tež jako schadźowanišćo krajneho parlamenta.

Rownjanski kěrchow

Rownjanski kěrchow je pohrjebnišćo w srjedźołužiskej wjesce Rowno, kotraž słuša do Slepjanskeje wosady. Wjesny kěrchow nadeńdźe so na juhowuchodźe wsy na kromje hole a je z kulturnostawizniskeho wida zajimawy dla tam postajenych historiskich narownych kamjenjow ze serbskimi napisami.

Sebastian Krumbiegel

Sebastian Krumbiegel (* 5. junija 1966 w Lipsku) je němski spěwar a hudźbnik, kiž je hłownje jako spěwar skupiny Die Prinzen znaty, ale tež jako solowy hudźbnik aktiwny.

Vladimír Špidla

Vladimír Špidla (* 22. apryla 1951 w Praze) je čěski politikar socialdemokratiskeje strony ČSSD, kiž bě wot julija 2002 hač do 26. junija 2004 z ministerskim prezidentom Českeje republiki. Wón nawjedowaše koaliciju socialdemokratow, křesćanskich demokratow (KDU-ČSL) a „Unije swobody“.

Wolodymyr Zelenskij

Wolodymyr Oleksandrowič Zelenskij (ukrainsce Володимир Олександрович Зеленський; * 25. januara 1978 w Krywyj Rih, Ukrainska SSR) je wot 20. meje 2019 šesty prezident Ukrainy.

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová (rodź. Strapáková; * 21. junija 1973 w Bratisławje) je słowakska juristka, přirodna aktiwistka a socialnoliberalna politikarka. Něhdyša zastupowaca předsydka hibanja Progresívne Slovensko doby prezidentowe wólby lěta 2019 a je wot 15. junija 2019 amtěrowaca prezidentka Słowakskeje.

W druhej rěči čitać