Bharot

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : भारत Bharot zaun asa zogantlo soglleant vhod lok-shai prodhan des ani China uprant dusro soglleant chod loksonkhya aslolo des. Bharotache 29 rajya ani 7 kendr-xasit prodes asat.

Kerall

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : केरळ

Kornattok

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : कर्नाटक

Mandovi Nodi

ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : मांडवी नदी

Romi Konknni

Konknni ek bhas zaun asa je 3.6 million lok uloitat. Romi lipien boroil'lem Konknni 16ve xekdeak savn asa. Oxem mhonntat ki sumar 500,000 lok Romi Konknni vapurtat. Romi lipiek rajki dorzo na, pun Goenche serkarache ek ordinance-a vorvim, Romi Konknnik odhikarik somporkak vapurpak zata.

अरब सागर

अरब सागर(अरबी समुद्र/बहर अल-अरब/मरे एरियथएम), हो एक व्हड समुद्र. हो समुद्र एशिया खंडांत आसा.

कोंकणी भास

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Konknni Bhas कोंकणी (देवनगरी: कोंकणी ; कन्नड:ಕೊಂಕಣೀ; मल्याळी:കൊംകണീ ; रोमी लिपी: Konknni ; IAST: ' ) ही भारतांतली एक भास, भारतीय-येवरोपी मुळाची जावन आसा. हे भाशेचे मूळ Indo-Aryan कुळांत सांपडटां, आनी हे भाशेंत द्राविडी भासांतले आनी कोंकणींत द्राविड भासांतलें सुमार शब्द आसात. कोंकणीचेर हेर भासांचो खूब प्रभाव जाणवता देखीक पुर्तुगेज, कानडी, मराठी आनी फार्सि-आरबी.

कोंकणी लोक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Konknni lok कोंकणी लोक वा "कोंकणें", हो कोंकणी भाशा उलोवपीं लोकांचो एक गट. हे लोक मुळावे आर्य ,( तशेच अत्यल्प प्रमाणात द्राविड वंशाचे ,निजाचे आफ़्रिकी आनी अरबी मूळाचे आसात). तांची मायभास कोंकणी जावन आसा.

दायज

कोंकणीचे दायज तिगोवन दवरपाखातीर आमी सगल्यां कोंकणी मोग्यांनी बरोबरीन काम करपाची गरज आसा.

देवनागरी लिपी

देवनागरी हॆं यॆकळॆं अबुगिडा लिपी आसा. ह्या लिपीचो वापर वेगवेगळ्यो भारतीय भासो बरोवपाक करतात.

धर्तरी

धर्तरी जीवसृश्ट आशिल्लो सूर्यकुलांतलो एक ज्ञात गिरो. सुर्यासावन ताची गिऱ्यांवळेरेंत तिसरी सुवात आसून, आकारमानाचे नदरेन सूर्यकुलांतलो तो पांचवो व्हड गिरो. सूर्यकुलांतल्या हेर गिऱ्यांप्रमाण धर्तरेकूय सुर्यासावन उजवाड मेळटा. चंद्रीम हो धर्तरेचो एकमेव सैमीक उपगिरो. धर्तरी सुर्याभोंवतणी थरावीक अंतराचेर लंबवाटकुळाकार घुंवत आसता. तशीच ती आपल्या अक्षाभोंवतणीय अस्तंतेकडच्यान उदेंतेकडेन घुंवता. अंतराचे नदरेन धर्तरी सुर्यासावन तिसरी, म्हळ्यार शुक्र आनी मंगळ ह्या गिऱ्यांचे मजगतीं आसा. सूर्यकुलांतल्या हेर गिऱ्याप्रमाण धर्तरेचेरूय प्रारण (Radiation),आयनांबर (lonosphere),वातावरण (Atmosphere), शिलावरण (Lithosphere) हांचे थर आसात. 1960 त अवकाशांतल्यान घेतिल्ल्या फोटयांवरवीं धर्तरी हो एक (Lithosphere) हांचे थर आसात. 1960 त अवकाशांतल्यान घेतिल्ल्या फोटयांवरवीं धर्तरी हो एक गिरो हें सिध्द जालां. तिचो आकार वाटकुऴो आसून, तिच्या भूंयपृष्ठाचेर जमनीपरस उदकाचें प्रमाण चड आसा. हाका लागून ती अवकाशांत निऴशी कशी दिसता.स्वताभोंवतणी घुंवपाक सादारणपणान ती 23 वरां 56 मिनटां आनी 4 सेकंद घेता जाल्यार सुर्याभोंवतणी एक भोंवडी मारपाक तिका एक वर्स म्हळ्यार सुमार 365.25 दीस लागतात. ह्य काळांत अल्प असो फाटींफुडें बदल जायत आसता.

मंगळूर

मंगळूर (कोडीयाल), हें भारतांतल्या कर्नाटक राज्यातलें एक शार.

महाराष्ट्र

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Maharaxhttr

हिमालयाचो दोंगरी वाठार

राज्याचे उत्तरेक हिमालयाचो दोंगरी वाठार उदेंत-अस्तंत पातळ्ळा. हिमालयाच्यो तीन पर्वता वळी ह्या राज्यांतल्यान वतात. उत्तरेवटेन आशिल्ली मुखेल हिमालयाची वळ सरासरी 6,100 मी. उंचायेची आसा. तातूंत नंदादेवी, धवलगिरी, कामेट, त्रिशूल हे दोंगरमाथे येतात. दुसरी पर्वता वळ सरासरी 3,720 मी. उंचायेची आसा. तिसरी पर्वता वळ सरासरी 1,550 मी. आसा. तातूंत नैनीताल, मसुरी, अलमोडा, रानीखेत सारके कमी उंचायेची दोंगर माथे येतात. ह्या दोंगर फांट्यांमदल्यान ‘दून’ नांवाचो एक वाठार आसून थंयची जमीन पिकाळ आसा. हिमालयाची तिसरी पर्वता वळ वा शिवलीक दोंगरफांट्याक लागून न्हंयांतल्यान व्हानवृल आयिल्ल्या फातर-रेंवेचो ‘भाबर पटो’ आसा. तो अस्तंतेक 32 किमी. रूंद आसून उदेंतेक अशील जायत गेला. ताच्या सकयल्यान उदक व्हांवता.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್

Dummy templates

हेर भाशेन वाचात