Kâ-isiwepahki

nêwo, ahpô nikotwâsik kâ-isiwêpahki kânâtahk êkwa kihci-môhkomânaskîhk.

Maskisin

Maskisin: (NI) Inanimate Noun (plural: maskisina).

Pimîhkân

Pimîhkân: (ni) Nehiyawak pimîhkewak kiki yîwahikanak ekwa wiyiniw.

Âpihtâkosisânak

Âpihtâkosisânak (Âpihtâkosiânak ahpô Otipeyimisowak) otânisa ekwa okosisa Nehiyawa, Nahkawiyiniwa, Nâtawewa iskwewak ekwa Wemistikôsiwa, Âkayâsiwa nâpewak. Wîkiwak Kânâtahk ekwa Kichi-môhkomânaskîhk.

Read in another language