Akan

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.Akan yɛ din a wɔde frɛ kasa ahorow a Akan ebusua no nyina ka. Akanfo taa de din soronko to sɛdea wɔkasa wɔ wɔn mbrɔn pii no mu.

Bradley Cooper

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.Bradley Cooper a Ɔde Bradley Charles Cooper ye nnwontofo ƆBƆ nnwom wƆ Amerikaman no mu.

China

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

English

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Enyiresi aburokyi man

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Facebook

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.Facebook yɛ chat program a obiara de yɛ dwuma a wotumi ne obi kasa abraa onipa koro no mpo wo Amɛrika na wowɔ Gaana.

France

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.France (France) yɛ ɔman u Yurop. N'ahenkuro ye Paris.

Ghana

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

India

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Iran

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Italy

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Japan

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Rɔhyea

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Switzerland

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

United States

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.United States yɛ ɔman u Amerika. N'ahenkuro yɛ Washington, D.C..

Wikipedia

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Wikipidia

Wikipidia -- Nimdeebuukuu kwa

YouTube

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Yurop

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Read in another language