Cultuur

Cultuur in 't algemeên verwiest naer 't patroôn van minselijke activiteit en de symbolische structure, die deêze activiteite eên zeêkere beteêkenesse geve. Der bestaen uuteênloôpende definities van "cultuur", die dude op verschillende theoretische benaoderingen vò de beêldvorming of evaluaotie van de minselijke activiteit en der producte.

Denemarken

Denemarken is een land in Noôrd-Europa, iets groôter dan Nederland, mee 5,6 miljoen inweuners. De oôdstad is Kopenhagen. Het land bestit deels uut een vasteland, Jutland en deels uut een antal eiland, weerop de oôdstad is 'elegen. 't land grenst an Duutsland en an Zweden via een brugge.

Friesland

Friesland (officieel Fryslân) is 'n Nederlandse provincie die-a in 't noorden van 't land leit. Ze grenst an Greunienge, Drenthe, Overiessel, Flevoland en, over d'n Afsluutdiek, an Noord-'Olland. 'Oôdstad en groôste stad is Leeuwarden. Friesland is de eênige provincie daer-a nessens Nederlands ok nog 'n aore taele officieel is, naemelijk 't Fries. De Friese naem van de provincie, Fryslân, is ok in 't Nederlands d'n eênige officiële.

Heografie

Heografie of aadriekskunde (Hrieks: γεος, aerde en γραφειν, beschrieven) is een takke van de weetnschap die a zen eihen bezigouw mie 't in kaerte briengen van de aerde, zaak'n as cultuur, beêsten, infrastructuur, lanschap en aore diengen.

't Verschil mie geolohie is da de geolohie zen eihen bezigouw mie de fysische en ok de chemische eihenschapp'n van de aerdkoste.

Monholië

Monholië (Monhoôls:Монгол Улс) is een land in Centraol- en Oôst-Azië en 't land hrens in 't noôrn an de autonome rippebliek Tuva in Rusland en in 't zuden an de autonome provincie Binn'n-Monholië, lihhend in China. Sins 1990 is Monholië een democraotie.

Nederland

Nederland (Frysk: Nederlân) is 'n land in Europa, en wè 't in Europa leiende deêl van 't Konienkriek der Nederlan'n. 't Grenst an België en Duutsland en leit in 't westen en noorden an de Noordzeê. Oôdstad is Amsterdam, aore steêën bin o.a. Rotterdam, D'n Aegt, Utrecht, Eind'oven en Greunienge. 't Land is lid van de EU en stae bekend om zien riekdom an waeter. Populair oort 't land ok wè Olland genoemd.

Nieuw-Zeêland

Nieuw-Zeêland (Iengels: New Zealand, Māori: Aotearoa) is 'n land dat-a in de Pacifische Oceaon leit, t'n oôsten van Australië. Nieuw-Zeêland beslit 'n oppervlak van 268.680 km² en a in 2016 4.694.680 inweuners.

Noord-'Olland

Noord-'Olland (Nederlands: Noord-Holland, Westfries: Noard-Holland) is 'n provincie in 't noordwesten van Nederland. Ze grenst an Zuud-Olland, Utrecht en via dammen ok an Flevoland en Friesland, en leit in 't westen an de Noordzeê, in 't noordwesten an de Waddenzeê en in 't oôsten an 't IJsselmeer en 't Markermeer. 't Is de tweêde Nederlandse provincie nae bevolkienge, mee 'n vreêd dichtbevolkt zujen en 'n landelik midden en noorden. De 'oôdstad is 'Aerlem; verrewig de groôste stad is Amsterdam.

Noord-Braebant

Noord-Braebant (Nederlands Noord-Brabant) is 'n provincie in 't zujen van Nederland. Ze grenst an Zeêland, Zuud-Olland, Gelderland, Limburg, Belgs Limburg en Antwerpen. 't Is nae Zuud-Olland de meêst bevolkiengsrieke provincie en ze is ok best versteêdelikt: Eindhoven en Tilburg as vuufde en zesde stad van Nederland de tweê groôste steeën buten de Randstad. Veddere groôte steeën bin Breda en D'n Bos, de oôdstad, die pas de vierde van de provincie is. Toch eit ok de landbouw, voraol de verkesouwerij, ier 'n groôte functie.

Sluus (gemeênte)

Sluus (Ollans: Sluis) is 'n gemeênte in Zeêland, in Zeêuws-Vlaonderen, die-a ongeveer gliekstaet an 't Land van Kezand. Sluus ao in 2017 ongeveêr 24.000 inweuners; 't oppervlak bedraegt 308,41 km2 (daevan 1,94 km2 waeter). De gemeênte bestaet uut de plekken Aerenburg (Aardenburg), Sint Anna ter Mu (Sint-Anna ter Muiden), Bresjes (Breskens), Djì (Eede), De Groe (Groede), Iezendieke (IJzendijke), Kezand (Cadzand), Sinte Pier (Nieuwvliet), Schwòndieke (Schoondijke), Sinte Kruus (Sint-Kruis), Truzement (Retranchement), 't Kerkje (Waterlandkerkje), Dwòfdplaote (Hoofdplaat), Wòstburg (Oostburg; ier staet 't gemeênte'uus) en Zuuszande (Zuidzande). Vee van die plekken è stadsrechten. Vedders bin der nog vreêd vee ge'uchten en buurtschappen.

Sommige plekken in de gemeênte Sluus ore bie de oudste van Zeêland, zoô was Aerenburg de allereêrste stad in de laetere provincie. An d'n aore kant is 'n groôt deêl van de gemeênte pas in de negentiende eêuwe in cultuur gebrocht; dae weune noe nog altied weinig lui. De gemeênte Sluus is in 2003 ontstae uut saemevoegienge van de ouwe gemeênten Sluus-Aerenburg en Wòstburg. Daevò was t'r tot 1995 al 'n vee kleinere gemeênte Sluis.

Dr bin oek vee gehuchten in de gemeente Sluus, zoals Turkije ( Turkieje ) Boerenhol ( Boer'nol ) Nummer Één ( Nummer Jin ) Sasput ( Sasput ) Heile ( Eile ) Ter Hofstede ( T'r Ofste ).

Sluus is een krimpgemênte. De gemêênteraod will’n saom’n mee Ternzeuzen en ‘Ulst de krott’n in de diverse kern’n anpakk’n. Mao dâ kost weer een boel gèld an sloop wèrk. Een aor groôt project van de leste jaeren is het project Waoterdunen, een nieuw natuurhebied. In Middelburg en ulder alles in’t wêrk ê gesteld om dâ plan Waoterdunen deu te laot’n gaon, terwijl ze wist’n dâ 85% van de bevolking iere d’r op tegen is. Ook de noe zittende gemêênteraod en het college van b&w è z’n eih’n d’r van afgemaokt mee te zegg’n dat di gêên zaok mêêr is van de gemêênte mao van de provincie.

Spanje

Spanje is een land int zuujen van Europa mee zo’n 46 meljoen inweuners. De oôdstad is Madrid, de twidde stad is Barcelona. ’t Land heit een rieke geschiedenisse, vooral tussen 1500 en 1600 wast een groot en machtig riek. Groôte delen van Europa waere in han’n van Spanje, weeronger Nederland. Nae de Tachentigjaerige Oorlog wier de Republien der zeven verenigde Nederland in 1648 hillemaele zelfstandig. Spanje verachterende steeds meer toetdat het in de 18e en 19e eêuwe toet de errumste deel’n van Europa horende. In de eerste helt van de 20e eêuwe brak d’r een vreêseleke burheroorlog uut, weer generaol Franco as overwinnaer uut nae voren kwam. Tot 1975 bleef um an de macht. Deerna wier Spanje pas een democratie. De welvaert steeg, al heit ut land ut momenteel moeilek as gevolg van de Eurocrisis.

Toerisme

Toerisme is 't mie ricreatieve of zaokelijke doelèn'n reizen. Toerissen kunn'n belangstellieng ène voe een aore cultuur of natuur van de lan'n die an ze bezoek'n of voe de steeën en hebied'n, 't klimaot. Vroeher was toerisme een luxehoed dat a allaen voe de rieke bestemd was; nieuwe taelen leêrn en varre wig haene.

Toerisme is noe eên van de mist belangriekste economische takk'n van de waereld. In sommihe lan'n is 't zelfs de belangriekste bron van inkomsen. Toerisme kan ok nehatief worn, der is dan spraeke van ricreaotiedruk.

Tsjehhië

Tsjehhië (Tsjehhisch: Česko), officieel den Tsjechische Republiek (Tsjehhisch: Česká republika), is een land in Midden-Europa. 't Grenst in 't west'n en 't noôrdwestn an Duutsland, in 't nôordn an Pool'n, in 't ôostn an Slowakije en in 't zuujen an Oôsteriek. Sins 1 januoari 1993 vurmt Tsjechië een zelfstandig land. Deervoôr was da 't westelik deêl van Tsjecho-Slowakije.

Den hoofdstad van Tsjechië is Praag.

Ulst (gemeênte)

Dit artikel zou eigenlik vertaeld moete ore nae 't Ulsters

Ulst (Ollans: Hulst) is 'n Zeêuwse gemeênte die-a in 't oôste van Zeêuws-Vlaonderen leit. Ze eit ongeveêr 27.000 inweuners in 2017. Ulst is genoemd naer d'r belangriekste plekke: 't stadje 'Ulst. Aore kernen bin Absdaol (Absdale), D'n Aikant (Heikant), Grauw (Graauw), 't Jaogerke ('t Jagertje) en Schuddebus (Schuddebeurs) - die vurme saeme eên kern -, Kapellebrug, De Kling (Clinge), Kloôster (Kloosterzande), De Kruispouder (Kruispolder) - dit bestae uut vier buurten, naemelik Baoloek (Baalhoek), Duivenoek/Duvelsoek (Duivenhoek), Kruisdurp (Kruisdorp), Kruispouderaov'n (Kruispolderhaven) - Kuitaart, Lamswaerde (Lamswaarde), Nieuw-Naomen (Nieuw-Namen), Paol (Paal), De Snis (Ossenisse), 't Stiejn (Sint Jansteen), Ter'oôlen (Terhole), Usdijk (Hengstdijk), Veugelwaerde (Vogelwaarde), Walsoorden en Zandberg. Daenessens is t'r nog 't buurtje Noôrdstraot (Noordstraat). Zoô omvat de gemeênte 'Ulst ongeveer 't ouwe Land van 'Ulst. Eên bekende polder in deze gemeênte is de Hertogin Hedwigepolder.

Vanuatu

Vanuatu is 'n eilan'nstaet in Oceanië. Vroeher eêt'n Vanuatu de Nieuwe Hebriden. De buurlan'n van Vanuatu zien 170 km ten nôor'n de Salomonseilan'n, 800 km ten oôsen Fiji en 230 km in 't zuudwessen Nieuw-Caledonië. 1900 km in 't zuudwessen lig Brisbane (Australië). Vanuatu is ruwwig in te deêl'n in drie deêln: de Torres en Banks-eilan'n in 't noôr'n, Espiritu Santo, Efate en Maewo in 't midd'n en de Tafea-eilan'n in 't zuuen. Vanuatu is onderdeêl van Melanesië.

Vereênigd Konienkriek

Verenigd Koninkriek is 'n land in West-Europa. 't Grenst an Frankriek en Ierland en leit in 't westen en noorden an de Noordzeê. Oôdstad is Londen, aore belangriek steeën bin o.a. Manchester, Birmingham, Glasgow, Cardiff en Belfast. 't Land is geen lid van de EU. Populair oort 't land ok wè Iengeland genoemd, wat-a aors maer eên van de vier deêlen van 't land is.

Wasschappel

Waschappel of Wasschappel (Burgers: Westkapelle, op oare durpen Weskappel) is 'n stadje in de Zeêuwse gemeênte Ter Veere, glad in de westelikste punt van Walchren, mee 2705 inweuners op 1 januaori 2010.

West-Europa

West-Europa is 'n deêl van Europa dat-a z'n eige onderscheidt van zuud-, noôrd-, centraol- en Oôst-Europa doeu de geografie en deu de verschillen in geschiedenisse en cultuur.

Zeêland

Zeêland is 'n provincie van Nederland, die-a in 't zuudwess'n van 't land leit. Ze grenst an Zuud-Olland, Noord-Braebant en de Belgse provincies West-Vlaonderen, Oôst-Vlaonderen en Antwerpen. Mee ongeveer 382.000 inweuners in jannewari 2018 is 't de provincie mee de minste inweuners. Oôdstad is Middelburg. De taele voe ongeveer zesteg percent van de bevolkienge is 't Zeêuws.

Zuud-'Olland

Zuud-'Olland (Nederlands Zuid-Holland) is 'n provincie van Nederland. De provincie, de dichtbevolkste van 't land, grenst in 't noorden an Noord-'Olland, in 't oôsten an Utrecht en Gelderland, in 't zujen an Zeêland en Noord-Braebant en leit in 't westen an de Noordzeê. 't Groôste deêl van de provincie leit in de Randstad, en omgekeêrd: 't groôste deêl van de Randstad leit binne de grenzen van Zuud-'Olland. 'Oôdstad is D'n 'Aegt, groôste stad/gemeênte is Rotterdam; dit bin respectievelik de derde en tweêde stad van 't land.

In aore taelen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.