1943

  • 2 feberwari - De noordelijke helt van 't Duutse Zesde Leher geeft zich in Stalingrad over. De Duutse tegenstand is hebroken hetgeen een keerpunt in d'n oorlog betekent.
  • 31 maerte - Bombardement op Rotterdam-west, hierbie komme 326 man omme.
  • 24 juli - Bombardement op Hamburg deu de Britten. Ierbie ontstoôt een vierstorm. Vogges de officiële ciefers komme ierbie 18.474 Duusters om 't leêven.
  • 24 juli - De veêrboôt Prins Hendrik wordt onger vuur genomen deu Iengelse vliegtuugen. Ok wier de stoômboôt geraekt deu drie bommen, wirnae um zonk. Het was de groôtste ramp voe de PSD in de oorlog, mee een totaâl antal slachtoffers van 11. Het wrak van de Prins Hendrik leit nog aoltied op de boôm van de Oôsterschelde.
  • 28 november - Behin van de conferentie van Teheran, weer de grôte drie, Franklin Delano Roosevelt, Jozef Stalin, in Winston Churchill bie mekander komme.
Eêuwen: 19e eêuw · 20e eêuw · 21e eêuw
Decennia: 1930-1939 · 1940-1949 · 1950-1959
Jaeren: < · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · >

Bouwwêrreken

Beringen-Mijn - Sint-Theodarduskerk1

Sint-Theodarduskerk, Beringen, België (1943) Henry Lacoste

Kunstwêrreken

Nu Agusto

Sculptuur Nu (1943) August Zamoyski, Belo Horizonte, Brazilië

'Ulst (plekke)

'Ulst is 'n stadje in Zeêuws-Vlaonderen. 't ligt in d'n gemeênte 'Ulst.

'Ulst ei 10.726 inweuners en is de zesde plekke van Zeêland.

'Ulst noemt z'n eige de mist Vlaemse stad van Nederland. Het dialect van 'Ulst en de omliggende durpen wiekt sterk af van het Zeêuws en is in feite een Oôst-Vlaems dialect. 'Ulst wor al als stad genoemd in het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde.

'Ulst kreeg in 1180 stadsrech'n van de Vlaemse graaf Filips van den Elzas. De stad bloeide op deu de anwezigeid van een 'aeven en de moernerieng die ten noor'n van de stad plaesvong.

De stadsrech'n wiere in 1350 uutgebreid en in 1413 wier toestemming tot de anleg van verdedigiengswerken verleend. In 1453 wier de stad, tiejens de Gentse Opstand 'eel verwoest. Van 1453-1477 wiere de wallen en poorten versterkt, mae de Gentenaren brandschatten de stad opnieuw in 1485 en 1491.

In 1795 wier de 'aeven opgeheven: Het Hellegat was verzand en wat er van over was wier ingepolderd. Bebouwing buten de vestinggordel was voorasnog nie toegestaen, mae in 1816 wier de vesting opge'even en in 1845 wier ze angekocht deu de stad. Pas nae 1860 begon er bebouwing buten de vestinggordel te ontstaen. Ok kwam er in 1871 een spoorwegstation, dat in 1952 wier opgeheven. In 1861 kwam er een Liefdesgesticht bie het refugiehuis van de Abdij van Baudeloo. Dit wier in 1968 ofgebroken. Pas vanof 1920 was er spraeke van uutbreidingsplannen buten de vestinggordel.

De Sint-Willibrordusbasiliek van 'Ulst wier in 2010 uutgeroepe tot de 'mooiste kerke van 'Olland'. In de Tweêde Wereldoôrlog is de spits van de toren geschoten. Nae d'n oôrlog is d'r een spits opgezet, mae nie in oorspronkelijke stijl. De spits is van beton. 'Ulst lei mar dertig kilometer van Antwerpen. Inweuners worre ok wè kallesaieschaiters genoemd.

1944

1944 is een jaer uut de christeleke jaertelling. Ut wor beheerst deu de Twidde Wereldoôrlog.

24 juli

24 juli is d'n 205e of 206e dag (bie een schrikkeljaer) van 't jaer in de Gregoriaonse kalender.

28 november

28 november is d'n 332e of 333e dag (bie een schrikkeljaer) van 't jaer in de Gregoriaonse kalender.

2 feberwari

2 feberwari is d'n 33e dag van 't jaer in de gregoriaanse kalender.

31 maerte

31 mearte is d'n 90e of 91e dag (bie een schrikkeljaer) van 't jaer in de gregoriaanse kalender.

Flupland (eiland)

Flupland (Ollans: Sint Philipsland) is een van d'n Zeêuwse (schier)eilanden. D'r leit ien grôte plekke op 't eiland, ut gelieknaemige Flupland. Het eiland telt 2.720 inweuners weevan d'r 2.300 in het durp Flupland weune. De oare durpen binne Annajacobapolder in De Sluus. Vee inweuners van 't durp binne lid van de Oud Grifformeerde Gemeênten in Nederland. Flupland is ontsto is 1484. Tot 1995 was Flupland een eihen gemeênte, deernea is 't een ongerdeel eworre van de gemeênte Tole. Flupland was de enige Nederlandse gemeênte weer de SGP ooit de meêrder'eid 'ehad eit in de gemeênteraod. 't Fluplands is 't Zeêuws van 't eiland en liekt vee op 't Tools.

Kiribati

Kiribati is 'n land in Oceanië in de Hroôte Oceaân. Kiribati ei 'n oôp buurlan'n. Van lienks ni rechs: de Marshalleilan'n, Micronesië, Nauru, Tuvalu, Samoa, de Cookeilan'n en Frans Polynesië. Kiribati besti uut 3 eilan'nhroepen, naemelijk de Gilberteilan'n, de Phoenixeilan'n en de Line-eilan'n. De Gilberteilan'n maek'n deêl uut van de rehio Micronesië en de Phoenix- en de Line-eilan'n maek'n deêl uut van de rehio Polynesië.

Kiribati is qua oceaânoppervlak hroôt, 5 miljoen km2, mè qua landoppervlak besli 't et slechs 811 km2. Jarviseiland, Kingmanrif en de Palmyra-atol op de Line-eilan'n oôr'n nie bie Kiribati mè bie de Vereênigde Staeten.

Kortjeen

Kortjeen (Nederlands: Kortgene) is 'n stadje op Noôrd-Beveland an het Veêrse meer. 't ei 1847 inweuners (1 jannewari 2008). Tot de jaeren '60 voer 'ier de veêrdienste van Wolfersdiek nae Kortjeen.

Schouwen-Duveland

Schouwen-Duveland (Ollans: Schouwen-Duiveland) is 'n gewezen eiland en gemeênte in de provincie Zeêland. Ze leit tussen de Oôsterschelde in 't zujen en de Grevelienge in 't noôrden. Mee Noôrd-Beveland is 't verbonde deur de Sturmvloedkeêrienge en de Zeêlandbrugge, mee Goeree-Overflakkee deur de Greveliengedam en de Brouwersdam en mee Flupland deur de Flupsdam. De gemeênte ao in 2017 onheveer 34.000 inweuners en eit 'n oppervlak van 301,34 km2 (daevan is 69,81 km2 waeter).

D'r bin tweê steden op Schouwen-Duveland, Zurrikzeê en Brouwes'aeven. Aore plekken bin Aemstie, Briepe, Bru, Burg, Burgsluus, Dreistur, Elkerzee, Ellemeet, Kerkwerve, Looperskapelle, Merjaen, Nieuwerkerk, Nieuwerkerke (ôk schutje genoemd), Noordgouwe, Noordwelle, Oôsterland, Ouwerkerk, Renisse, Schaerendieke, Schoddebozze, Sêêskerke, Sturjalland en Zunnemaire.

Terneuzen (plekke)

Terneuzen es 'n stad in de gemeênte Terneuzen. De plekke ao ongeveer 28.000 inweuners. Terneuzen es 'n van de laetste plekke die stadsrechte ao 'ekrege. Terneuzen ao 'n centrumfunctie, dat es te zien aan 't ziek'nhuus en 't theaoter. Landeluk was Terneuzen bekend deu 't vele drugstoerisme vanuut Belhië en Frankriek. De leste jaoren is da vee minder 'eworren.

Langs et Kanaol van Gent nao Terneuzen is vee industrie 'evestigd. Een groôt werk is het Amerikaonse Dow Chemical. Sinds 2000 wor d'r gebouwd an de aore kante van de Notense kreke, de wiek Noten (Othene). Terneuzen eit drie groôte sluuzen voo de zeêvaert en de binnenvaert. Ier ist aoltie stikke druk. D'r bin plannen voo een nieuwe zeêsluus.

Twidde Weareldoôrlog

De Twidde Weareldoôrlog was een zeer groôtschaelige oorlog, de meêst bloedigsten die ooit op de aerdbol is 'evoerd. Vechtende partijen waere an de ene kant Duutsland, Japan, Itâlië, Ongarije, Roemenië, Bulgarije, Finland en Mantsjoekwo in an de oare kant onger meer Frankriek, Iengeland, de Vereênigde Staeten, China en de Sovjetunie. Naer schattingen kwamme 72 meljoen mênsen 'ierbie om 't leven. Voorà in Oôst-Europa is vreêd 'arde 'evochte, deer viel 82,5% van aolle militaire slachtoffers.

Ulst (gemeênte)

Dit artikel zou eigenlik vertaeld moete ore nae 't Ulsters

Ulst (Ollans: Hulst) is 'n Zeêuwse gemeênte die-a in 't oôste van Zeêuws-Vlaonderen leit. Ze eit ongeveêr 27.000 inweuners in 2017. Ulst is genoemd naer d'r belangriekste plekke: 't stadje 'Ulst. Aore kernen bin Absdaol (Absdale), D'n Aikant (Heikant), Grauw (Graauw), 't Jaogerke ('t Jagertje) en Schuddebus (Schuddebeurs) - die vurme saeme eên kern -, Kapellebrug, De Kling (Clinge), Kloôster (Kloosterzande), De Kruispouder (Kruispolder) - dit bestae uut vier buurten, naemelik Baoloek (Baalhoek), Duivenoek/Duvelsoek (Duivenhoek), Kruisdurp (Kruisdorp), Kruispouderaov'n (Kruispolderhaven) - Kuitaart, Lamswaerde (Lamswaarde), Nieuw-Naomen (Nieuw-Namen), Paol (Paal), De Snis (Ossenisse), 't Stiejn (Sint Jansteen), Ter'oôlen (Terhole), Usdijk (Hengstdijk), Veugelwaerde (Vogelwaarde), Walsoorden en Zandberg. Daenessens is t'r nog 't buurtje Noôrdstraot (Noordstraat). Zoô omvat de gemeênte 'Ulst ongeveer 't ouwe Land van 'Ulst. Eên bekende polder in deze gemeênte is de Hertogin Hedwigepolder.

Veêrdienste van Krunige nae Perkpolder

De Veêrdienste van Krunige nae Perkpolder was een veêrdienste over de Onte tussen de plekken Krunige en Perkpolder. Toet an 2003 was oôstelek Zeêuws-Vlaonder'n af'ankelek van deze veerdienst. Nae openieng van de Westerscheldetunnel in 2003 is de bereikbaar'eid van dit gebeid eerder minder as meer 'eworren. De dienst wier ongerouwen due de Provinciaole Stoômboôtdiensten in Zeêland.

Vlissienge

Vlissienge (Ollans: Vlissingen) is 'n Zeêuwse haevenstad en gemeênte, die-a op Walchren leit, te zuden van Middelburg. Bie de gemeênte oren ok nog de durpen Oôst-Soeburg, West-Soeburg (wat-a vandaeg d'n dag meêr 'n stadswiek is) en Rittem. De gemeênte eit 'n oppervlak van 344,97 km2, daevan 310,08 km2 waeter is. In 2017 ao de gemeênte onheveer 44.000 inweuners. Vlissienge leit an 't end van de spoôrwegt uut Roosendaal, de Zeêuwse lijn en eit oôk nog 'n station Vlissienge-Soeburg.

Wasschappel

Waschappel of Wasschappel (Burgers: Westkapelle, op oare durpen Weskappel) is 'n stadje in de Zeêuwse gemeênte Ter Veere, glad in de westelikste punt van Walchren, mee 2705 inweuners op 1 januaori 2010.

In aore taelen

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.