Oṣù Keje


Osu keje ni July je ninu odun. Ojo mokanlelogbon ni o wa ninu osu July.

Oṣù Keje
Àìkú Ajé Ìsẹ́gun Ọjọ́rú Ọjọ́bọ̀ Ẹtì Àbámẹ́ta
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
2019
13 July

12 July | 13 July | 14 July

Ọjọ́ 13 Oṣù Keje tabi 13 July jẹ́ ọjọ́ 194th nínú ọdún (195th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 171 títí di òpin ọdún.

16 July

15 July | 16 July | 17 July

Ọjọ́ 16 Oṣù Keje tabi 16 July jẹ́ ọjọ́ 197th nínú ọdún (198th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 168 títí di òpin ọdún.

18 July

17 July | 18 July | 19 July

Ọjọ́ 18 Oṣù Keje tabi 18 July jẹ́ ọjọ́ 199th nínú ọdún (200th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 166 títí di òpin ọdún.

1 July

30 June | 1 July | 2 July

Ọjọ́ 1 Oṣù Keje tabi 1 July jẹ́ ọjọ́ 182nd nínú ọdún (183rd ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 183 títí di òpin ọdún.

20 July

19 July | 20 July | 21 July

Ọjọ́ 20 Oṣù Keje tabi 20 July jẹ́ ọjọ́ 201st nínú ọdún (202nd ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 164 títí di òpin ọdún.

21 July

20 July | 21 July | 22 July

Ọjọ́ 21 Oṣù Keje tabi 21 July jẹ́ ọjọ́ 202nd nínú ọdún (203rd ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 163 títí di òpin ọdún.

22 July

21 July | 22 July | 23 July

Ọjọ́ 22 Oṣù Keje tabi 22 July jẹ́ ọjọ́ 203rd nínú ọdún (204th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 162 títí di òpin ọdún.

24 July

23 July | 24 July | 25 July

Ọjọ́ 24 Oṣù Keje tabi 24 July jẹ́ ọjọ́ 205th nínú ọdún (206th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 160 títí di òpin ọdún.

27 July

26 July | 27 July | 28 July

Ọjọ́ 27 Oṣù Keje tabi 27 July jẹ́ ọjọ́ 208th nínú ọdún (209th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 157 títí di òpin ọdún.

28 July

27 July | 28 July | 29 July

Ọjọ́ 28 Oṣù Keje tabi 28 July jẹ́ ọjọ́ 209th nínú ọdún (210th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 156 títí di òpin ọdún.

29 July

28 July | 29 July | 30 July

Ọjọ́ 29 Oṣù Keje tabi 29 July jẹ́ ọjọ́ 210th nínú ọdún (211th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 155 títí di òpin ọdún.

2 July

1 July | 2 July | 3 July

Ọjọ́ 2 Oṣù Keje tabi 2 July jẹ́ ọjọ́ 183rd nínú ọdún (184th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 182 títí di òpin ọdún.

30 July

29 July | 30 July | 31 July

Ọjọ́ 30 Oṣù Keje tabi 30 July jẹ́ ọjọ́ 211th nínú ọdún (212th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 154 títí di òpin ọdún.

31 July

30 July | 31 July | 1 August

Ọjọ́ 31 Oṣù Keje tabi 31 July jẹ́ ọjọ́ 212th nínú ọdún (213th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 153 títí di òpin ọdún.

3 July

2 July | 3 July | 4 July

Ọjọ́ 3 Oṣù Keje tabi 3 July jẹ́ ọjọ́ 184th nínú ọdún (185th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 181 títí di òpin ọdún.

4 July

3 July | 4 July | 5 July

Ọjọ́ 4 Oṣù Keje tabi 4 July jẹ́ ọjọ́ 185th nínú ọdún (186th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 180 títí di òpin ọdún.

6 July

5 July | 6 July | 7 July

Ọjọ́ 6 Oṣù Keje tabi 6 July jẹ́ ọjọ́ 187th nínú ọdún (188th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 178 títí di òpin ọdún.

7 July

6 July | 7 July | 8 July

Ọjọ́ 7 Oṣù Keje tabi 7 July jẹ́ ọjọ́ 188th nínú ọdún (189th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 177 títí di òpin ọdún.

8 July

7 July | 8 July | 9 July

Ọjọ́ 8 Oṣù Keje tabi 8 July jẹ́ ọjọ́ 189th nínú ọdún (190th ní ọdún tódọ́gba) nínú kàlẹ́ndà Gregory. Ó ṣẹ́ ku ọjọ́ 176 títí di òpin ọdún.

Àwọn èdè míràn

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.