מ

מ' (מם, ארויסגערעדט ״מעם״) איז דער דרייצנטער אות פון אלף בית.

"מ" איז א קאנסאנאנט, וואס מ'רעדט אויס [m].

"מ" איז איינער פון די מנצפ"ך אותיות וואס ווערן געשריבן אנדערש ביים סוף פון א ווארט—מען ניצט דעם שלאס "ם".

אין גימטריא מ = 40, ם = 600.

מ
מם
לאנגער מם
אלף בית
א ב ג ד ה ו
ז ח ט י כ ל
מ נ ס ע פ צ
  ק ר ש ת  
ענדע אותיות
  ך ם ן ף ץ  

פארשטעלונג פון אות מ'

ממ'ן

דער אות מ' ווערט פארגעשטעלט דא אין די פאלגנדע פאנטן (פון רעכטס אויף לינקס): פרנק-ריהל, אריאל, דוד, כתב רש"י, כתב סת"ם, האנטשריפט, חיים.

שלאס ממ'ן

דער אות ם פארגעשטעלט אין די זעלבע פאנטן:

אין יוניקאד, רעפרעזענטירט דער קאד 05DE דעם אות מ', און 05DD דעם אות ם',

איז די פארשטעלונג פון מ‏' אין ברייל.


דער פעניקישער מם זעט אויס אזוי: פעניקישער מם

זעט אויך

40 (נומער)

* איז דער נאטירלעכער נומער וואס קומט נאך 39 און פאר 41.

איז גימאטריע מ

ה'ת"ר

ה'ת"ר (5600) – אדער אין קורצן ת"ר – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 9טן סעפטעמבער, 1839, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 27סטן סעפטעמבער, 1840. ה'ת"ר איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז א שמיטה יאר.

ה'ת"ש

ה'ת"ש (5700) – אדער אין קורצן ת"ש – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 14טן סעפטעמבער, 1939, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 2טן אקטאבער, 1940. ה'ת"ש איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז דאס צווייטע יאר צו שמיטה.

ה'תר"ל

ה'תר"ל (5630) – אדער אין קורצן תר"ל – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 6טן סעפטעמבער, 1869, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 25סטן סעפטעמבער, 1870. ה'תר"ל איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז דאס צווייטע יאר צו שמיטה.

ה'תר"ם

ה'תר"ם (5640) – אדער אין קורצן תר"ם – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 18טן סעפטעמבער, 1879, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 5טן סעפטעמבער, 1880. ה'תר"ם איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 354 טאג. דאס איז דאס פינפטע יאר צו שמיטה.

ה'תר"ף

ה'תר"ף (5680) – אדער אין קורצן תר"ף – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 25סטן סעפטעמבער, 1919, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 12טן סעפטעמבער, 1920. ה'תר"ף איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 354 טאג. דאס איז דאס דריטע יאר צו שמיטה.

ה'תרמ"ג

ה'תרמ"ג (5643) – אדער אין קורצן תרמ"ג – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 14טן סעפטעמבער, 1882, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 1טן אקטאבער, 1883. ה'תרמ"ג איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 383 טאג. דאס איז דאס ערשטע יאר צו שמיטה.

ה'תרמ"ה

ה'תרמ"ה (5645) – אדער אין קורצן תרמ"ה – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 20סטן סעפטעמבער, 1884, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 9טן סעפטעמבער, 1885. ה'תרמ"ה איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 355 טאג. דאס איז דאס דריטע יאר צו שמיטה.

ה'תרנ"ה

ה'תרנ"ה (5655) – אדער אין קורצן תרנ"ה – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 1טן אקטאבער, 1894, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 18טן סעפטעמבער, 1895. ה'תרנ"ה איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 353 טאג. דאס איז דאס זעקסטע יאר צו שמיטה.

ה'תרס"ה

ה'תרס"ה (5665) – אדער אין קורצן תרס"ה – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 10טן סעפטעמבער, 1904, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 29סטן סעפטעמבער, 1905. ה'תרס"ה איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז דאס צווייטע יאר צו שמיטה.

ה'תרע"ו

ה'תרע"ו (5676) – אדער אין קורצן תרע"ו – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 9טן סעפטעמבער, 1915, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 27סטן סעפטעמבער, 1916. ה'תרע"ו איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז דאס זעקסטע יאר צו שמיטה.

ה'תרפ"ד

ה'תרפ"ד (5684) – אדער אין קורצן תרפ"ד – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 11טן סעפטעמבער, 1923, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 28סטן סעפטעמבער, 1924. ה'תרפ"ד איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 384 טאג. דאס איז א שמיטה יאר.

ה'תרצ"ב

ה'תרצ"ב (5692) – אדער אין קורצן תרצ"ב – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 12טן סעפטעמבער, 1931, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 30סטן סעפטעמבער, 1932. ה'תרצ"ב איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז דאס ערשטע יאר צו שמיטה.

ה'תרצ"ד

ה'תרצ"ד (5694) – אדער אין קורצן תרצ"ד – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 21סטן סעפטעמבער, 1933, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 9טן סעפטעמבער, 1934. ה'תרצ"ד איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 354 טאג. דאס איז דאס דריטע יאר צו שמיטה.

ה'תש"א

ה'תש"א (5701) – אדער אין קורצן תש"א – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 3טן אקטאבער, 1940, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 21סטן סעפטעמבער, 1941. ה'תש"א איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 354 טאג. דאס איז דאס דריטע יאר צו שמיטה.

ה'תש"ב

ה'תש"ב (5702) – אדער אין קורצן תש"ב – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 22סטן סעפטעמבער, 1941, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 11טן סעפטעמבער, 1942. ה'תש"ב איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 355 טאג. דאס איז דאס פערטע יאר צו שמיטה.

ה'תש"ג

ה'תש"ג (5703) – אדער אין קורצן תש"ג – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 12טן סעפטעמבער, 1942, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 29סטן סעפטעמבער, 1943. ה'תש"ג איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 383 טאג. דאס איז דאס פינפטע יאר צו שמיטה.

ה'תש"ד

ה'תש"ד (5704) – אדער אין קורצן תש"ד – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 30סטן סעפטעמבער, 1943, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 17טן סעפטעמבער, 1944. ה'תש"ד איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 354 טאג. דאס איז דאס זעקסטע יאר צו שמיטה.

ה'תשס"ו

ה'תשס"ו (5766) – אדער אין קורצן תשס"ו – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 4טן אקטאבער, 2005, און עס האט זיך פֿאַרענדיקט כ"ט אלול: ‏ 22סטן סעפטעמבער, 2006. ה'תשס"ו איז א פשוט יאר (מיט בלויז איין חודש אדר) וואס איז לאנג 354 טאג. דאס איז דאס פינפטע יאר צו שמיטה.מדינת ישראל געפייערט אין יום העצמאות ה'תשס"ו 58 יאר זעלבשטענדיקייט.

ה'תשע"ט

ה'תשע"ט (5779) – אדער אין קורצן תשע"ט – איז א יידיש יאר, וואס האט זיך אָנגעהויבן א' תשרי: דעם אוונט ‏פארן 10טן סעפטעמבער, 2018, און עס וועט זיך ענדיקן כ"ט אלול: ‏ 29סטן סעפטעמבער, 2019. ה'תשע"ט איז אן עיבור יאר (מיט צוויי חדשים אדר: אדר א' און אדר ב') וואס איז לאנג 385 טאג. דאס איז דאס פערטע יאר צו שמיטה.מדינת ישראל פייערט אין יום העצמאות ה'תשע"ט 71 יאר זעלבשטענדיקייט.

אין אַנדערע שפראַכן

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.