Gemêente

E gemêente is e e verzoamelienge van dorpkes of steden die tope lokaal bestuur èn. E gemêente is mêestal 't lêegste niveau in 't politiek bestuur.

In België liggn ip de niveaus boven de gemêente achterêenvolgens 't arroundissement, de provinsje, 't gewest en de federoale stoat. Deur vroegere erindelienge va de gemeentn bestoan vele gemeentn nog uut dêelgemêentn, moa dedie wordn nie apart bestuurd.

Antwerpn

Antwerpn (Nederlands: Antwerpen) is noar inweuneroantal de grotste gemêente van Belgie. In de gemêente zelve weun d'r om en by de 517.042 inweuners (tellienge van 2016). Antwerpn is ôok de oofdstad va provinsje Antwerpn. Den burgemêester is Bart De Wever van den N-VA.

De stad legt an de Schelde en is dankzy zyn oavn e "weireldstad". Wie Antwerpn zegt, peist direct ôok an diamantn. En sedert kort is de stad ôok weireldberoemd voe ze Mode-Academie ('Antwerpse Zes').

De inweuners van Antwerpn noemn ze ôok "Sinjoren". Moa dat is eigentlik een êretitel da je ollêne meugt droagn a je ol drie generoasjes lank binn de oude stadsmeurn (nu: de Leien) gebôorn zyt. Echte Antwerpnoars en de reputoasje dazze e grôotn moend en, en dikkenekkn zyn.

Armboutskapelle

Armboutskapelle (Frans: Armbouts-Cappel, Nederlands: Armboutskappel) is e gemêente in de Fransche Westhoek, in 't Noorderdepartement, regio Hauts-de-France. De gemêente telt bykans 2500 inweuners.

D'omliggende gemêentn zyn:

Groot-Sintn in 't nôordwestn

Duunkerke in 't nôordn

Kapelle in 't nôordôostn

Spyker in 't westn

Pitgam in 't zuudwestn

Steene in 't zuudn

Bieren in 't zuudôostn

Belle

Belle (Frans: Bailleul) es e gemêente in Vrankryk in't Noorderdepartement. 't Ligt in Frans-Vloandern, mêer bepoald in de Franschn Westoek, teegn De Schreve. Belle grenst an de West-Vloamsche gemêente Heuvelland (mêer bepoald an Westouter, Loker, Dranouter en Nieuwkerke) en an de Fransche gemêentn Niepkerke, Steenwerk, Zoetestede, Oud-Berkyn, Merris, Metern en Sint-Janskapelle.

Belle ligt in't Frans-Vlamsche Outland, nie verre van't Leiedal, an de voet van de bergn van de Fransche Westoek, lik de Zwortnberg en de Katsberg.

't Weunn e grôote 14.000 mienschn en 't uutzicht is nog ossan styf Vlams, oundermêer om dan der achtern 'n Êestn Weireldôorloge (verre olles wos plateschootn) uuzn ezet zyn lik in Brugge. Deur Belle lôopt d'A25-ottostoade tusschn Rysel en Duunkerke, die en ounderdêel es van d'E42. In Belle ligt er ôok e stoasje an d'yzerboane tusschn Rysel en Oazebroeke. Ôok lôopt er en ôogesneleydlynne vo TGV's tusschn Rysel en Kales deur't groundgebied van de gemêente, mo die stopp'n iere vaneig'n nie.

Boeschepe

Boeschepe is e gemêente in 't nôordn van Vrankryk. 't Weunn oungeveer 2000 menschn. Op 't groundgebied van Boeschepe legt 'n Boeschepeberg.

Bollezele

Bollezele (officieel: Bollezeele) is e gemêente in de Fransche Westhoek, in 't Fransche Noorderdepartement. De gemêente telt bykan 1400 inweuners.

Brussel

Brussel (in 't Frans: Bruxelles) is 'n hoofdstad van Belgie, va de Vlamsche e de Fransche Gemêenschap, van 't Vlams Gewest, en oek (den officieuzn hoofdstad) van de Europeesche Unie.

De noame Brussel dekt eigentlik vele begrippn. 't Is op d'êeste plekke e gemêente die à peu près 145.000 inweuners telt. Mo Brussel is oek de roepnoame voe 't Brussels Hoofdstedelik Gewest, da bestoat uut Brussel zeve en 18 aar gemêentn (Anderlecht, Schaarbeek, Molenbeek,...)

Burgemêester

Nen burgemêester es et oofd van het gemêentebestuur van een Belgische gemêente. Ie wordt verkoozn ut de gemêenteroad, die om de zes joar verkoozn wordt in de Gemêenteroadsverkiezing'n. Ie wordt vôorgedroagn an de provinciegouverneur en officieel benoemd deur de keunienk. Ie zit de gemêenteroad vôorn, zorgt dat de gemêentelyke administroatie droait en es boas van de lokoale politie.

Dêelgemêente

Een dêelgemêente is in België ‘t groundgebied van de gemêenten die, vó de grôote fusies in de joarn 1960-1970, nog zelfstandig woarn. Binn e fusiegemêente liggn juste zovele dêelgemêentn lik woaruut da de fusiegemêente ooit es ountstoane. Een vôormoalige gemêente mag em dêelgemêente noemn a 't een ounofhankelikke gemêente wos ip 1 januoari 1961, 'n officieeln startdoatum van de grôote erindêliengsoperoatie.

Groot-Sintn

Groot-Sintn (Frans: Grande-Synthe, Nederlands: Groot-Sinten) es e gemêente in Vrankryk in't Noorderdepartement. 't Ligt in Frans-Vloandern in't Blootland, binn'n de steedelyke agglomeroasje van Duunkerke, an d'Opoalkust. 't Grenst an de gemêentn Duunkerke, Fort-Mardyk, Armboutskapelle, Spyker en Mardyk. Langsn de zuudkant van de gemêente loopt de Broekburgvoart, die der de grenze vormt me Spyker.

Ledringem

Ledringem (Ledringhem in 't Frans) is e gemêente in Frans-Vloandern ten zuudn van Duunkerke in 't Noorderdepartement.

Ledringem grenst an de gemêentes:

Arnyke (Arnèke)

Ekelsbeke (Esquelbecq)

Wormhout

Zermezele (Zermezeele)De Penebeke, e klêen riviertje, passeert lanks de gemêente.

Niepkerke

Niepkerke (Frans: Nieppe, Picardisch: Nippe) es e gemêente in Vrankryk in't Noorderdepartement. 't Ligt in Frans-Vloandern in't Leiedal. Niepkerke ligt an de Schreve en de Leie strôomt langsn de zuudgrenze van de gemêente. Niepkerke grenst an de gemêentn Heuvelland (Nieuwkerke), Koomn-Woastn (Ploegsteirt en 'n Bizee), Armentiers, Erkegem an de Leie, Steenwerk en Belle.

In't ôostn van de gemêente ligt de wyk Pont-de-Nieppe teegn de Leie en de grenze me Armentiers. In't westn ligt et gehuchtje Pont d'Achelles. In't nôordn liggn an de Schreve de klêene grensgehuchtjes Le Romarin en Clef de Hollande. Langsn de zuudkant van Niepkerke passeert d'yzerboane vo den TGV tusschn Rysel en Kales en deur't middn van 't groundgebied lôopt d'yzerboane vo de geweune trings tusschn Rysel en Oazebroeke en stoat de stoasje van Niepkerke. Niepkerke stoat ôok in verbiendienge me Rysel en Duunkerke via de ottostrade A25 die deur de gemêente lôopt.

Nieuw-Koukerke

Nieuw-Koukerke ofte Nieuw-Koudekerke (Frans: Coudekerque-Branche, Nederlands: Nieuw-Koudekerke) es e gemêente in Vrankryk in't Noorderdepartement. 't Ligt in Frans-Vloandern in't Blootland, binn'n de steedelyke agglomeroasje van Duunkerke. 't Grenst an de gemêentn Duunkerke, Tetegem-Koukerke en Kapelle. Nieuw-Koukerke grenst ôok an d'achterhoavns van Duunkerke en ligt nie verre van 't verbieniengskanoal woarda de Broekburgvoart, de Hoavndyk, 't Kanoal Nieuwpôort-Duunkerke en 't Kanoal van de Moern tegoarekomn. Die vier kanoaln strôomn ton ôok olle viere deur Koukerke.

D'uudige gemêente Nieuw-Koukerke wos en ounderdêel van de vroegere gemêente Koukerke totda't in 1789 wierd losgekoppeld van Koukerke en ezo e nieuwe gemêente vormde. In de neegntiende êeuwe wos 't gebied nog redelyk landelyk mo vanof de joarn 1920 begoest 't inweunersantal serieus te stygn, deur de grôote economische ountwikkelienge van Duunkerke en van zyn hoavns, wordeur da 't dorp uutgroeide tout e redelyk anzienlyke veurstad van Duunkerke.

Nôordpene

Nôordpene (officieel: Noordpeene, lokoale uutsproake Peene) is e gemêente in de Franschn Westoek van om en by de 700 inweuners. 't Dorp is enoemd na de Penebeke, e klêen reviertje dat doa passeert.

Oundschote

Oundschote (Nederlands: Hondschote, Frans: Hondschoote) es een gemêente in Vrankryk, mêer bepoald in 't département du Nord, in een dêel gekend als Frans-Vloandern of de Franschn Westoek.

Provinsje

E provinsje is e dêel van e land da z'n eign regionale regerienge èt. Nie olle landn gebruukn de noame "provinsje". Andere landn gebruukn noamn, gelik departement, oblast,... voe regionale bestuursniveaus. En sommigte klêne landn èn gin bestuursniveau ni mè tussn de stoat en de gemêentn.

In Vloandern en de Woalen liggn de provinsjes qua bestuursniveau tussn de gemêente en 't gewest. In 't Brussels Hoofdstedelik Gewest zyn der gin provinsjes. An 't hoofd van e provinsje stoat in België ne gouverneur.

Stêenvôorde

Stêenvôorde (Frans en Nederlands: Steenvoorde) is e gemêente in 't Nôordn va Vrankryk, mêer bepoald in 't Nôorderdepartement. De noame verwyst na 't Vlamsche stêen en vôre, omdat er in diejn coté een oude Romeinse weuge liep die hêlegans va Boulogne-sur-Mer na Keuln liep en ier d' Eybeke (Ey Becque) overstak.

Tienn (Vrankryk)

Tienn (Frans: Thiennes, Nederlands: Tienen) es e gemêente in Vrankryk in't Noorderdepartement. 't Ligt in Frans-Vloandern in't Leiedal. Tienn grenst an de gemêentn Steenbeke, Moerbeke, Oaverskerke, Poapingem, Ariën en Boezegem. Ande zuudkant van de gemêente strôomt de Leie en ezo es Tienn e grensgemêente tusschn Frans-Vloandern en Artesië.

Winnezele

Winnezêle (Frans: Winnezeele) es een gemêente uut et Noorderdepartement in Vrankryk. Der weunn à peu près 1100 minsn.

Zuudpene

Zuudpene (Nederlans: Zuidpene, Frans: Zuytpeene) is e gemêente in de Franschn Westoek in't Fransche Noorderdepartement. 't Dorp is enoemd na de Penebeke, e klêen reviertje dat doa passeert en da ôok zun noame i gegeevn an de bygeleegn gemêente Nôordpene.

Andre toaln

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.