Мішне Тора

Мішне Тора— перший повний кодекс єврейського закону, написаний Маймонідом (Рамбам). Укладачі Талмуду навмисно не впорядкували його за темами, оскільки вважали своїм головним завданням привести найбільш повне галахічне обговорення кожної проблеми. Тому вже через кілька поколінь люди, що вивчали Талмуд, потребували допомоги.

Рамбам поставив за мету написати такий путівник. Він упорядкував обговорювані теми, звівши в одне місце міркування, які  у Гемарі часто розкидані по тексту. Крім того, він опустив ті думки, які відкидаються в ході талмудичної дискусії.

Spanish Mishneh Torah manuscript
Мішне Тора

Структура книги

 1. HaMadda
  1. Yesodei ha-Torah
  2. De'ot
  3. Talmud Torah
  4. Avodah Zarah
  5. Teshuvah
 2. Ahavah
 3. Zemanim
  1. Shabbat
  2. Eruvin
  3. Shevitat `Asor
  4. Yom Tov
  5. Hametz u-Matza
  6. Shofar ve-Lulav ve-Sukkah
  7. Shekalim
  8. Kiddush Hachodesh
  9. Taaniyot
  10. Hanukah u-Megillah
 4. Nashim
  1. Ishut
  2. Geirushin
  3. Yibum va-Chalitzah
  4. Na'arah Betulah
  5. Sotah
 5. Kedushah
  1. Issurei Biah
  2. Ma'akhalot Assurot
  3. Shechitah
 6. Hafla'ah
  1. Shevuot
  2. Nedarim
  3. Nezirot
  4. Erachin
 7. Zera'im
  1. Kilayim
  2. Aniyim
  3. Terumot
  4. Maaser
  5. Sheini
  6. Bikurim
  7. Shemittah
 8. Avodah[1]
  1. Hilchot Bet HaBechirah (івр. הִלְכּוֹת בֵּית הַבְּחִירָה‎)
  2. Hilchot K'lei HaMikdash (івр. הִלְכּוֹת כְּלִי הַמִּקְדָּשׁ והעובדים בו‎)
  3. Hilchot Bi'at HaMikdash (івр. הִלְכּוֹת בִּיאַת הַמִּקְדָּשׁ‎)
  4. Hilchot Issurei HaMizbe'ach (івр. הִלְכּוֹת איסורי מזבח‎)
  5. Hilchot Ma'aseh HaKorbanot (івр. הִלְכּוֹת מעשה הקרבנות‎)
  6. Hilchot Temidim uMusafim (івр. הִלְכּוֹת תמידין ומוספין‎)
  7. Hilchot Pesule HaMukdashim (івр. הִלְכּוֹת פסולי המוקדשין‎)
  8. Hilchot Avodat Yom HaKippurim (івр. הִלְכּוֹת עבודת יום הכיפורים‎)
  9. Hilchot Me'ilah (івр. הִלְכּוֹת מעילה‎)
 9. Korbanot[2]
  1. Hilchot Korban Pesach (івр. הִלְכּוֹת קרבן פסח‎)
  2. Hilchot Chagigah (івр. הִלְכּוֹת חגיגה‎)
  3. Hilchot Bechorot (івр. הִלְכּוֹת בכורות‎)
  4. Hilchot Shegagot (івр. הִלְכּוֹת שגגות‎)
  5. Hilchot Mechussarey Kapparah (івр. הִלְכּוֹת מחוסרי כפרה‎)
  6. Hilchot Temurah (івр. הִלְכּוֹת תמורה‎)
 10. Sefer Taharah (івр. ספר טהרה‎)
  1. Hilchot Tumat Met (івр. הִלְכּוֹת טומאת מת‎)
  2. Hilchot Para Aduma (івр. הִלְכּוֹת פרה אדומה‎)
  3. Hilchot Tumat Zara'at (івр. הִלְכּוֹת טומאת צרעת‎)
  4. Hilchot Metamei Mischkaw u-Moschaw (івр. הִלְכּוֹת מטמאי משכב ומושב‎)
  5. Hilchot She'ar Avot haTumot (івр. הִלְכּוֹת שאר אבות הטומאות‎)
  6. Hilchot Tumat Ochalin (івр. הִלְכּוֹת טומאת אוכלין‎)
  7. Hilchot Kelim (івр. הִלְכּוֹת כלים‎)
  8. Hilchot Mikvaot (івр. הִלְכּוֹת מקואות‎)
 11. Sefer Nezikim (also Sefer Nezikin; івр. ספר נזיקין‎)
  1. Hilchot Nizqei Mamon (івр. הִלְכּוֹת נזקי ממון‎)
  2. Hilchot Geneivah (івр. הִלְכּוֹת גניבה‎)
  3. Hilchot Gezeilah vAvidah (івр. הִלְכּוֹת גזילה ואבידה‎)
  4. Hilchot Hovel uMaziq (івр. הִלְכּוֹת חובל ומזיק‎)
  5. Hilchot Rotzeah uShmirat Nefesh (івр. הִלְכּוֹת רוצח ושמירת נפש‎)
 12. Sefer Kinyan (івр. ספר קנין‎)
  1. Hilchot Mechirah (івр. הִלְכּוֹת מכירה‎)
  2. Hilchot Zechiyah uMatanah (івр. הִלְכּוֹת זכייה ומתנה‎)
  3. Hilchot Sh'chenim (івр. הִלְכּוֹת שכנים‎)
  4. Hilchot Shluhin v'Shutafin (івр. הִלְכּוֹת שלוחין ושותפין‎)
  5. Hilchot ‘Avadim (івр. הִלְכּוֹת עבדים‎)
 13. Sefer Mishpatim (івр. ספר משפטים‎)
  1. Hilchot Schirut (івр. הִלְכּוֹת שכירות‎)
  2. Hilchot Sheilah uPiqadon (івр. הִלְכּוֹת שאלה ופקדון‎)
  3. Hilchot Malveh v'Loveh (івр. הִלְכּוֹת מלוה ולוח‎)
  4. Hilchot To'en v'Nit'an (івр. הִלְכּוֹת טוען ונטען‎)
  5. Hilchot Nahalot (івр. הִלְכּוֹת נחלות‎)
 14. Sefer Shoftim (івр. ספר שופטים‎)
  1. Hilchot Sanhedrin (івр. הִלְכּוֹת סנהדרין והעונשין המסורים להם‎)
  2. Hilchot ‘Edut (івр. הִלְכּוֹת עדות‎)
  3. Hilchot Mamrim (івр. הִלְכּוֹת ממרים‎)
  4. Hilchot Evel (івр. הִלְכּוֹת אבל‎)
  5. Hilchot Melachim uMilhamoteyhem (івр. הִלְכּוֹת מלכים ומלחמותיהם‎)

Переклад

Перша книга — «Знання»

 1. Фундаментальні основи Тори
 2. Закони поведінки
 3. Закони вивчення Тори
 4. Закони про ідолопоклонство і неєврейські звичаї
 5. Закони каяття

Друга книга «Любов»

 1. Закони читання Шма
 2. Закони молитви та благословення священиків
 3. Закони тфілін, мезузи і сувою Тори.
 4. Закони ціціт
 5. Закони благословень
 6. Закони обрізання

Третя книга «Пори»

 1. Закони Суботи
 2. Закони еруви
 3. Закони Судного дня
 4. Закони Свят
 5. Закони квасного і маци
 6. Закони шофару, сукки і лулави
 7. Закони півшекеля
 8. Закони освячення нового місяця
 9. Закони постів
 10. Закони читання Мегіли і Хануки.

Четверта книга «Жінки»

 1. Закони шлюбу
 2. Закони розлучення
 3. Закони шлюбу і розлучення
 4. Закони про заручену незайману
 5. Закони про підозрювану в невірності

П'ята книга «Святість»

 1. Закони заборонених статевих зв'язків
 2. Закони забороненої їжі
 3. Закони ритуального забою худоби і птиці

Шоста книга — «Зобов'язання»

 1. Закони клятв
 2. Закони обітниць
 3. Закони Назореїв
 4. Закони посвячення Храму

Сьома книга «Насіння»

 1. Закони про заборону змішання
 2. Закони пожертвувань бідним
 3. Закони труми, що належить священикам
 4. Закони першої десятини
 5. Закони другої десятини і плодів четвертого року
 6. Закони приношення перших плодів врожаю і підношень священикам
 7. Закони суботнього та ювілейного років

Восьма книга «Служіння»

 1. Закони Храму
 2. Закони храмового начиння і служіння в Храмі (Глави 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 3. Закони входу до Храму
 4. Закони про тварин для жертвоприношень
 5. Закони принесення жертвоприношень
 6. Закони щоденних і додаткових жертвоприношень
 7. Закони про жертвопринесення, непридатні для їжі
 8. Закони храмової служби у Судний день
 9. Закони використання майна, присвяченого Храму

Дев'ята книга «Жертвопринесення».

 1. Закони пасхальної жертви
 2. Закони святкової жертви
 3. Закони про первенців тварин
 4. Закони про жертву за гріх ненавмисний
 5. Закони про людину, яка не отримала спокути
 6. Закони про заміну жертовних тварин

Десята книга «Чистота»

 1. Закони ритуальної нечистоти, породжуваної мертвим
 2. Закони червоної корови
 3. Закони ритуальної нечистоти, породжуваної хворобою «проказа»
 4. Закони ритуальної нечистоти, предмета, на якому сидять або лежать
 5. Закони інших джерел ритуальної нечистоти
 6. Закони про ритуальну нечистоту їжі
 7. Закони судин
 8. Закони мікви

Одинадцята книга — «Збитки»

 1. Закони про збитки (майно)
 2. Закони про крадіжку
 3. Закони про розбій і втрачені речі
 4. Закони про тілесні ушкодження
 5. Закони про вбивство і захист життя

Дванадцята книга — «Майно»

 1. Закони продажу
 2. Закони придбання у володіння і дарування
 3. Закони про сусідів
 4. Закони про посланців і компаньйонів
 5. Закони про рабів

Тринадцята книга — «Закони»

 1. Закони найманих працівників
 2. Закони позичання та зберігання
 3. Закони грошових позичок
 4. Закони позовів
 5. Закони успадкування

Чотирнадцята книга — «Судді»

 1. Закони про Санхедріна і покарання, які він застосовує
 2. Закони про свідків
 3. Закони про ослушниках
 4. Закони жалоби
 5. Закони про царів і ведення воєн

Література

  • Introduction, Isadore Twersky (1982) ISBN 0-300-02846-6
  • Book 2, The Book of Love, Menachem Kellner (2004) ISBN 0-300-10348-4
  • Book 3, The Book of Seasons, Solomon Gandz and Hyman Klein (1961) ISBN 0-300-00322-6
  • Book 3, Treatise 8, The Sanctification of the New Moon, Solomon Gandz, Julian Obrmann, Otto Neugebauer (1956) ISBN 0-300-00476-1
  • Book 4, The Book of Women, Isaac Klein (1972) ISBN 0-300-01438-4 / ISBN 978-0-300-01438-9
  • Book 5, The Book of Holiness, Leon Nemoy, Louis I. Rabinowitz, and Philip Grossman (1965) ISBN 0-300-00846-5
  • Book 6, The Book of Asseverations, B. D. Klein (1962) ISBN 0-300-00633-0
  • Book 7, The Book of Agriculture, Isaac Klein (1979) ISBN 0-300-02223-9
  • Book 8, The Book of Temple Service, Mendell Lewittes (1957) ISBN 0-300-00497-4
  • Book 9, The Book of Offerings, Herbert Dan, (1950) ISBN 0-300-00398-6
  • Book 10, The Book of Cleanness, Herbert Dan, (1954) ISBN 0-300-00397-8
  • Book 11, The Book of Torts, Hyman Klein (1954) ISBN 0-300-00632-2
  • Book 12, The Book of Acquisitions, Isaac Klein (1951) ISBN 0-300-00631-4
  • Book 13, The Book of Civil Laws, Jacob J. Rabinowitz (1949) ISBN 0-300-00845-7
  • Book 14, The Book of Judges, Abraham M. Hershman (1949) ISBN 0-300-00548-2

Примітки

 1. http://searchworks.stanford.edu/view/6911060
 2. http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/6459/jewish/Sefer-Korbanot.htm
1180

Високе Середньовіччя • Золота доба ісламу • Реконкіста • Хрестові походи • Київська Русь

613 заповідей

613 заповідей (івр. תרי"ג מצוות‎ — Тарьяг Міцвот) — перелік основних релігійних приписів юдаїзму які перелічені у П'ятикнижжі Мойсеєвом. 613 заповідей діляться на дві головні категорії. Перша містить 248 зобов'язуючих заповідей, які вказують виконувати певні дії. Друга категорія містить 365 заборонних заповідей, що забороняють виконання певних дій. Згідно з П'ятикнижжям, на горі Синай Мойсей отримав Тору та Скрижалі Заповіту (десять заповідей).

Євреї Литви

Євреї є національною меншиною у Литві. За переписом населення 2011 року в країні проживало 3050 євреїв, що становить 0,10 % населення.

Єшива

Єши́ва (івр. יְשִׁיבָה‎‎, буквально «сидіння, засідання»; мн. єшиво́т івр. יְשִׁיבוֹת‎) укр. також єшибо́т — єврейський вищий релігійний навчальний заклад, де вивчається Усний Закон, головним чином Талмуд. У певні епохи єшива виконувала також законодавчі й судові функції. В останні сторіччя головною діяльністю єшив є підготовка до звання рабина. Строк навчання в єшиві звичайно не обмежений.

Бар та бат-міцва

Бар-Міцва (Bar Mitzvah) — в юдаїзмі прийом 13-літніх хлопчиків у доросле юдаїстське об'єднання.

Менш поширене Бат Міцва (Bat Mitzvah) — прийом дівчаток 12 років.

Дитина читає уривок з Тори в суботу в синагозі і тим самим визнається повноправним членом конгрегації.

Бар-міцва (івр. בַּר מִצְוָה‎, буквально — «син заповіді»), бат-міцва (івр. בת מצוה‎ — «дочка заповіді», у ашкеназькій вимові бас-міцва) — терміни, що застосовуються в юдаїзмі для опису досягнення єврейським хлопчиком або дівчинкою релігійного повноліття.

Брит-мила

Брит-міла — обряд обрізання в юдаїзмі, проводять на 8 день після народження дитини; він символізує союз Бога й Авраама (Авраам — праотець Ізраїлю, зробив обряд обрізання в ознаменування обіцянки Бога землі Ханаанської для народу єврейського).

Біблійна гора Синай

Ця стаття про біблійну гору. Для сучасної гори Синай див. Синай (гора), решту значень див. Синай.Сина́й — гора на Близькому Сході, яка згадується у Старому Заповіті Біблії як місце, де Бог вручив Мойсею кам'яні таблиці з десятьма заповідями. Про реальне розташування гори існує декілька версій.

За однією з них гора розташована на півдні Синайського півострова в Єгипті.

За іншою — це погаслий вулкан на півночі Аравійського півострова. У той час на території Палестини на вершинах майже кожної гори розміщувались жертівники та приносились жертви, всі ці гори вважались священними. Тому будь-яка з багатьох священних гір могла бути біблійною горою Синай або Хорив (Хореб).

Галаха

Галаха (євр. הֲלָכָה‎, можливі варіанти: Алаха, Халаха) — збірна назва нормативної частини юдаїзму, що регламентує практичні дії єврея.

Суть галахи, що перекладається як «шлях, по якому йдуть», полягає у правильному дотриманні заповідей у будь-якій ситуації за будь-яких умов. Вона формує поведінку людини і визначає етичні обов'язки і релігійні дії. Для галахи важливі всі сторони життя людей і їхніх відносин один до одного і до Бога. Тому вона крім регулювання релігійного життя у вузькому сенсі цього поняття, охоплює також сферу моралі й етики, цивільного і карного права.

Гемара

Гемара (арам. גְּמָרָא, «вивчення», «сприйняте від учителя» або від івр. גְּמָרָה, «завершення, досконалість») — збірка дискусій і аналізів тексту Мішни, що проводилися амораями, включає їх постанови та уточнення Закону (Галахи), а також алегоричні притчі і легенди (Аггаду).

Гемара містить як обов'язкові для юдея постанови і закони (Галаха), так і алегоричні притчі і легенди (Аггада).

Кидушин

Кидушин — весілля в юдаїзмі, церемонія підписання шлюбного контракту — «кетуба», де кожен із членів нової родини зобов'язується виконувати певні обов'язки.

У Галичині, єврейський ритуальний шлюб без свідків не визнавався австрійською, а згодом польською владами.

Ктувім

Ктувім (дав-євр. כתובים — писання) — третя частина книг Старого Заповіту Біблії.

Лаг ба-Омер

Лаг ба-Омер (івр. לַ״ג בָּעוֹמֶר‎, англ. Lag BaOmer, Lag B'Omer) — єврейське свято. Відзначається в 33-й день Омеру (18 іяра). Сенс назви: 33-й день за Омером, за ліком днів від Песаха до Шавуота.

Маймонід

Мойсей Маймонід (лат. Maimonides; Моше бен Маймон, івр. רַמְבָּ״ם‎, Рамбам — акронім від раббену Моше бен Маймон; 1135, або 1138, Кордова, сучасна Іспанія — 13 грудня 1204, Каїр) — юдейський філософ. Один з найвидатніших єврейських філософів Середньовіччя. Говорив та писав арабською мовою та івритом. (Див.: Єврейсько-арабські мови).

Мідраш

Мідраш (від давньоєврейс. — дослідження, тлумачення, מִדְרָשִׁים) — збірка, присвячена тлумаченню текстів Святого Письма. Класичними вважаються мідраші, створені в добу Мішни та Талмуду, в яких згадуються ті ж, що і в цих збірках, мудреці або їхні сучасники. Велику кількість мідрашів було укладено також у середні віки. Від жанру коментаря мідраші відрізняються специфічною побудовою тексту, що поєднує тлумачні вправи, морально-етичні повчання та агадичні розповіді.

Невіїм

Невіїм (дав-євр. נביאים — пророки) — друга частина книг Старого Заповіту Біблії.

Песах

Песах (івр. פֶּסַח‎; їдишем: Пайсох, Пейсах) — центральне юдейське свято на згадку про Вихід з Єгипту. (див. Книга Вихід). Починається в 14 день місяця нісана (за єврейським календарем) та святкується протягом 7 днів у Ізраїлі та 8 днів за його межами. Шанується також караїмами, самаритянами і частково месіанським юдеями.

Сімхат Тора

Сімхат Тора (שִׂמְחַת תּוֹרָה — івр. Радість Тори, чи Радість Божого Закону‎) — важливе юдейське свято. Сімхат Тора знаменує закінчення річного циклу читання Тори, що читається по одній-дві главі щотижня протягом року. На Сімхат Тора читається останній вірш книги Дварим і тут же починається читання перших віршів книги Брейшит. Сімхат Тора завершує цикл осінніх святкових днів. У цей же день відзначається ще одне свято, Шміні Ацерет.

Тфілін

Тфілін — дві чорні шкіряні коробочки, у яких вміщено пергамент із чотирма текстами із Тори, де говориться про заповідь накладання тфілін і містяться основи єврейської віри.

Коробочки та пергамент зроблені зі шкіри кошерних тварин. Тексти пише сойфер (переписувач священних текстів) спеціальним шрифтом, використовуючи при цьому чорнило особливого приготування. Міцва (заповідь) накладати тфілін стосується чоловіків (із 13-ти років). Тфілін на голову і тфілін на руку накладають під час ранкової молитви «Шахаріт», крім Шабату та свят.

Ґіюр

Ґію́р (івр. גִּיּוּר‎) — навернення неєврея в юдаїзм, а також пов'язаний із цим обряд.

Ґіюр сходить до навернення у віру Мойсея (Моше) його тестя — Їтро, та Рут. Також у Талмуді й пізніших кодексах формалізується процедура прозелітизму. Кандидат мусить прийняти на себе «ярмо» всіх 613 заповідей Тори перед судом з трьох суддів. Якщо кандидат — чоловік, йому робиться обрізання, а після загоєння занурення в мікву завершує процедуру. Жінка тільки занурюється в мікву.

У давній час кандидат також складав жертву в Єрусалимському храмі. Якщо кандидат уже обрізаний, відбувається замінний ритуал — витягання краплини крові шляхом уколювання.

Іншими мовами

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.