William Blake

William Blake (d. 28 Kasım 1757 - ö. 12 Ağustos 1827) İngiliz şair, ressam ve mistik vizyoner.

William Blake
William Blake by Thomas Phillips
William Blake'in 1807'de Thomas Phillips tarafından yapılan portresi
Doğum 28 Kasım 1757
Londra, İngiltere
Ölüm 12 Ağustos 1827 (69 yaşında)
Londra, İngiltere
Meslek Şair, Ressam (illüstratör), Yayımcı
Milliyet İngiltere İngiliz
Edebî akım Romantizm

Hayatı

Blake’in yaşamı boyunca tanınmayan çalışmaları şimdi hem şiir hem de görsel sanatlar tarihinde yeni ufuklar açıcı olarak düşünülüyor. Onun görsel sanatçılığı çağdaş bir eleştirmence şöyle açıklanmıştır “açık arayla İngiltere’nin ürettiği en mükemmel sanatçı.” Hayatı boyunca Londra dışına bir günlük yürüyüşten daha uzun süre çıkmamış olmasına rağmen, yaratıcı görüşü, hayal gücünü “Tanrı’nın bedeni” ya da “insanın kendi varoluşu” olarak benimseyen, çeşitli ve sembolik olarak zengin bir bedeni ortaya çıkardı. Kişisel görüşleri yüzünden çağdaşları tarafından deli olarak görülen Blake, daha sonra eleştirmenler tarafından yapıtları, anlatım gücü, yaratıcılığı, felsefi ve gizemli eğilimi yüksek takdir gördü. 18. yüzyılda ortaya çıktığı için resimleri ve şiirleri hem romantik akımın hem de romantik akımı öncesi parçasıdır. İncile saygılı fakat İngiltere kilisesine düşman olan Blake, Jacob Boehme ve Emanuel Swedenborg gibi düşünürlerden, Fransız ve Amerikan devrimlerinden etkilendi. Bu bilinen etkilere rağmen, Blake’in yapıtlarının özgünlüğü onu sınıflandırmayı zorlaştırıyor. 19. yüzyıl bilgini William Rosetti, Blake’i “şanlı bilgin” ve “öncelikler tarafından engellenmemiş, çağdaşlarıyla aynı kefeye konulmamış ve sonrakiler tarafından yeri doldurulmamış biri.” olarak nitelemiştir. William Blake, Londra’da Golden Square’daki 28A Broad Street’de orta sınıf bir ailenin ikisi gebelikte ölen yedi çocuğundan üçüncüsüydü. Babası bir mensuatçıydı. William okula hiç gitmedi ve evde annesi tarafından eğitildi. Blake ailesi muhaliflerdendi ve moravian kilisesine üyeydiler. İncil Blake üzerinde derin ve erken bir etkiydi ve hayatı boyunca bir ilham kaynağı olarak kalacaktı. Blake oymacılığa ona babasının aldığı eski yunan yapıtlarının kopyalarıyla başladı. Bunlardan Raphael, Michelangelo, Maarten van Heemskerck ve Albrecht Dürer’in yapıtlarıyla klasik biçimlere açıklığını keşfetti. Ailesi onun inatçı yaradılışını onu okul yerine çizim dersine kaydedecek kadar iyi tanıyordu. Hevesle kendi seçtiği konuları okudu. Bu süre boyunca şiir hakkında da araştırmalar yaptı. Blake’in çalışmaları onun Ben Jonson ve Edmund Spenser bilgisini gösterir.

Basire’ye çıraklık

4 Ağustos 1772’de Great Queen Street’de oymacı James Basire'ye 7 senelik bir süre için çırak oldu. Bu sürenin sonunda, 21 yaşında, profesyonel bir oymacı oldu. Blake ve Basire arasında herhangi bir tartışmayı gösterecek bir kayıt bulunamamaktadır. Fakat, Peter Ackroyd'un biyografisi Blake’in daha sonra Basire’nin ismini sanatsal sanatsal düşmanlar listesine eklediğini ve sonra sildiğini not etmiştir. Blake’in Westminster Abbey’deki tecrübeleri onun sanatsal düşüncelerinin şekillenmesine katkıda bulundu.

Kraliyet Akademisi

1778’de Blake Strand yakınlarında Old Somerst House’da Kraliyet Akademisine katıldı. Öğrenim dönemi herhangi bir ödeme gerektirmemesine rağmen 6 yıllık öğrenim süreci boyunca kendi materyallerini alması gerekti. Kraliyet Akademisinde Rubens gibi tamamlanmamış stili olan olarak nitelendirdiği kişilere karşı çıktı. Zaman içinde Rubens’i destekleyen okulun ilk müdürü Joshua Reynolds’ın sanata karşı tutumundan nefret etmeye başladı.

Gordon İsyanı

Blake’in biyograficisi Alexander Gilchrist şunu kaydetmiştir: “1780 haziranında, Blake, Basire’nin dükkânına doğru giderken Newgaate cezaevini yağmalayan çılgın bir çete tarafından alındı. Bu çete cezaevi kapılarına kazma kürekle saldırıp cezaevini alevler içinde bırakıp tüm hükümlüleri serbest bıraktılar. Söylediğine göre Blake saldırı sırasında çetenin ön sıralarındaydı. George hükümetinin ani yasamalarını ve ilk polis güçlerinin kurulmasını provoke ettiler.

Evliliği ve İlk Kariyeri

1782’de Blake patronu olarak Jhon Flaxman’la ve eşi olarak Catherine Boucher’le tanıştı. 18 Ağustos 1782’de St. Mary kilisesinde kendine 5 yaş küçük Catherine ile evlendi. Catherine okuma yazma bilmediği için evlilik cüzdanını “X” ile imzaladı. Daha sonra Blake Catherine’ye hem okuma yazmayı hem de oymacılığı öğretti. Blake’in ömrü boyunca Catherine ona paha biçilemez yardımlar etti. Bu yıllarda National Gallery’nin kurucularından olan George Cumberland Blake’in çalışmalarının hayranı oldu. Blake’in ilk şiir derlemesi olan Poetical Sketches 1783 dolaylarında yayımlandı.

Sonraki Yaşamı ve Kariyeri

Blake’in Catherine ile olan evliliği ölümüne kadar sürdü. Başlarda Catherine’nin okuma yazma bilmemesi ve çiftin çocuk sahibi olamaması gibi sorunları vardı. Bazı biyograficiler Blake’in evliliğe Swedenborg’un toplumundaki görüşlere göre şehvet getirmeye çalıştığını ileri sürerler fakat diğer bilginler bu teorileri tahminlerden ibaret saydılar. Blake Catherine’ye yazmayı öğretti ve o da Blake’ye şiirlerini renklendirmesine yardım etti.

Londra’ya Dönüş

Blake 1804’te Londra’ya döndü ve en hırslı çalışması olan Jerusalem’i yazıp resimlemeye başladı. Chaucer’in Cnterbury Pilgrims yapıtındaki karakterleri resmetmeyi tasarladıktan sonra Blake tüccar Robert Cromek ile oymacılığını pazarlamak için görüştü. Blake’in popüler bir çalışma yapamayacak kadar tuhaf olduğunu düşünerek Cromek bu işi yürütmesi için Thomas Stathard’a verdi. Blake dolandırıldığını öğrendiğinde önceden arkadaşı olan Sathard’la ilişkisini kesti ayrıca dükkânında bağımsız bir sergi açtı. Blake George Cumberland aracılığıyla John linnell ile taşınıştı ve John Linnell aracılığıyla da Shoreham Ancients adında bir grubun üyesi olan Samuel Palmer ile tanıştı. Bu grup Blake’in modern trendlere karşıtlığını ve tinsel sanatsal yeni çağa olan inancını paylaştılar. 65 yaşında Book of Job’un resimlemelerini yapmaya başladı. Sonraları Blake çalışmalarının çoğunu özellikle de İncil betimlemelerini satmaya başladı.

Ölümü

Öleceği gün Blake amansız bir şekilde Dante serileri üzerinde çalışıyordu. Sonunda çalışmayı bırakıp eşine döndü, ona bakarken ağladı. Gözyaşları içinde “Dur Kate! Olduğun gibi kal, bana hep bir melek gibi göründüğün için portreni çizeceğim” der. Portreyi bitirdi (şu anda kayıp) araçlarını bıraktı ve ilahiler okumaya başladı. O akşam saat 6’da eşine hep onunla olacağına söz verdikten sonra öldü. 1965’ten beri, mezar taşları yeni bir çimlik yapmak için taşınırken William Blake’in mezarı kayboldu ve unutuldu. Bugünlerde üzerinde eşinin de ismi bulunan bir mezar taşı ile anılır.

Türkçede William Blake

 • Cennet ve Cehennemin Evliliği, Altıkırkbeş Yayıncılık, 1997
 • Masumiyet Şarkıları, Çev. Selahattin Özpalabıyıklar, Altıkırkbeş Yayıncılık, 1999
 • Masumiyet ve Deneyim Şarkıları, Artshop yay. 2006,
 • Kehanet Kitapları 1, Çev. Tozan Alkan, Artshop yay. 2006 (Blake'in kısa eserlerinin bir araya getirildiği bir çeviridir)
 • Kehanet Kitapları 2, Çev. Tozan Alkan, Artshop yay. 2006 (Artshop Yayınlarından çıkan serinin ikinci kitabıdır)
 • Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları, Çev. Selahattin Özpalabıyıklar, İş Kültür Yayınları, 2008
 • Vahiy Kitapları, Çev. Kaan H. Ökten, 2015
 • Kült Neştriyat, Çev. C. Hakan Arslan, 2016

Eserleri

Blake Canterbury Pilgrims engraving
Chaucers Canterbury Pilgrims: Canterbury Hikâyeleri' nin resmedildiği bir gravür, William Blake, 1810 (McCormick Library of Special Collections at Northwestern University, Illinois)
 • c.1788: All Religions Are One
  • There Is No Natural Religion
 • 1789: Songs of Innocence
  • The Book of Thel
 • 17901793: The Marriage of Heaven and Hell
 • 1793: Visions of the Daughters of Albion
  • America: a Prophecy
 • 1794: Europe: a Prophecy
  • The First Book of Urizen
  • Songs of Experience
 • 1795: The Book of Los
  • The Song of Los
  • The Book of Ahania
 • c.1804–c.1811: Milton: a Poem
 • 1804–1820: Jerusalem: The Emanation of The Giant Albion
 • An Island in the Moon (1784)
 • Never seek to tell thy love
 • Tiriel (circa 1789)

Dış bağlantılar

Kaynakça

Romantizm
18. yüzyıl - 19. yüzyıl
Romantik Müzik: Alkan - Beethoven - Berlioz - Brahms - Chopin - Dvořák - Grieg - Liszt - Mahler - Mendelssohn - Puccini - Schubert - Schumann - Çaykovski - The Five - Verdi - Wagner
   Romantik Edebiyat: Blake - Burns - Byron - Coleridge - Goethe - Hölderlin - Hugo - Keats - Krasiński - Lamartine - Leopardi - Lermontov - Manzoni - Mickiewicz - Nerval - Novalis - Pushkin - Shelley - Słowacki - Wordsworth   
Sanat ve Mimarlık: Briullov - Constable - Corot - Delacroix - Friedrich - Géricault - Neogotik mimari - Goya - Hudson River school - Leutze - Nazarene movement - Palmer - Turner
Romantik kültürü: Bohemizm - Romantizm milliyetçiliği
<< Aydınlanma Çağı Realizm >>
12 Ağustos

12 Ağustos, Miladi takvime göre yılın 224. (artık yıllarda 225.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 141 gün vardır.

19. yüzyıl

19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir.

Portekiz, Osmanlı ve Çin İmparatorluğu çökmeye başlamış, Babür ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu da son bulmuştur.

Napolyon Savaşları’ndan sonra, Britanya İmparatorluğu, dünya nüfusunun dörtte biri, yüz ölçümünün üçte birine hakim olarak dünyanın önder gücü haline gelmiştir. "Pax Britannica" (Britanya barışı) döneminde, korsanlara karşı ciddi tedbirleri ile dünyada ticaretin teşvikini sağlamıştır. 19. yüzyıl aynı zamanda yeni icat ve keşiflerle beraber pozitif bilimlerde ciddi atılımlara sahne olmuştur. Tıp, matematik, fizik, kimya, biyoloji, elektrik ve metalurji gibi alanlarda gelecek yüzyılın hızlı gelişen teknolojik yeniliklerinin temelleri atılmıştır.

Demiryolları taşımacılığının başlamasıyla gelen sanayi devrimiyle beraber birçok ülkede kentleşme hareketleri başlamıştır ve dünyadaki birçok büyük şehrin nüfusu, bu dönemde bir milyonun üstüne çıkmıştır. Bunda tıp alanındaki gelişmeler de etkili olmuştur. Dünyanın kalan keşfedilmemiş bölgeleri (Antarktika ve Arktika’nın ulaşılması zor yerleri hariç) keşfedilmiştir ve 1890larda dünyanın hassas ve detaylı bir haritasının ortaya konmasına vesile olmuştur.

Bu yüzyıl köleliğin hızlı bir düşüş yaşamasına neden olmuştur. Haiti köle ayaklanmasını takiben Britanya İmparatorluğu, denizlerdeki egemenliğini kullanarak dünya çapındaki köle ticaretini durdurmaya çalışmıştır. Britanya 1834’te, Amerika Birleşik Devletleri, iç savaşı takiben 1865’te, Brezilya ise 1888’de köleliği kaldırmıştır. Aynı şekilde Rusya da topraklarında köleliğe son vermiştir.

28 Kasım

28 Kasım, Miladi takvime göre yılın 332. (artık yıllarda 333.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 33 gün vardır.

Blake Edwards

Blake Edwards (d. 26 Temmuz 1922 - ö. 15 Aralık 2010) ödüllü Amerikalı yönetmen, film yapımcısı, senarist ve oyuncu. En çok Pembe Panter (The Pink Panther ) filmleri ile hatırlanır. 1940'lı ve 1980'li yıllar arasında sinemada aktif olmuştur. 1969 yılından beri aktris Julie Andrews ile evli olan yönetmen, 15 Aralık 2010 tarihinde Santa Monica Kaliforniya'da zatürreden ölmüştür.

Canterbury Hikâyeleri

Canterbury Hikâyeleri, 14. yüzyılda Geoffrey Chaucer tarafından yazılan eserdir. İngilizce'nin yazılı ilk eserlerinden biri olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Londra dolaylarından Canterbury'deki katedralde bulunan Saint Thomas Becket Mabedi'ne doğru hac yolculuğuna çıkanların, yol boyunca vakit geçirmek için birbirlerine anlattıkları hikâyelerden oluşur.

Chaucer'in en başarılı ve ünlü eseridir. Yazarın bu hikâyeleri yazarken daha evvel İtalya'ya yaptığı bir seyahatte okuduğunu söylediği Decameron Hikâyeleri'nden büyük ölçüde etkilendiği ve kitabındaki hikâyelerin yapısı ile Decameron'dakilerin benzeştiği düşünülmektedir.

Chaucer aslında 120 hikâye yazmayı planlanmış ancak bunların sadece 24 tanesini gerçekleştirmiş olarak görünse de 4 tanesi hala eksiktir. 20 tanesi tam olarak yazılmıştır. Manzum bir şekilde yazılan hikâyelerin sadece iki tanesi mensurdur. Kitap Orta Çağ İngilizcesi ile yazılmıştır.

Dost Körpe

Dost Körpe; (d. 1972, İstanbul) Türk yazar, şair ve çevirmen.

Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Birçok dergi ve yayında şiir, deneme ve öyküleri yayımlandı.

1993 yılında "Zaman Sona Ermeli" adlı kitabı, daha sonra "Kıyı" ve "Günah Yiyen" adlı kitapları yayımlandı. Edgar Allan Poe, Sylvia Plath, Philip K. Dick, Howard Phillips Lovecraft, Henry James, Percy Bysshe Shelley, William Blake, John Maxwell Coetzee, J. K. Rowling vs yazar ve şairlerden çeviriler yaptı.

İthaki Bilimkurgu Klasikleri dizisi için 5 roman çevirisi yapmıştır.

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (doğum adı: Emanuel Swedberg; d. 8 Şubat 1688, Stockholm, İsveç – ö. 29 Mart 1772, Londra, İngiltere), İsveçli bilim insanı, filozof, Hristiyan mistiği ve din bilimcisi. Mucit ve bilim insanı olarak çok verimli bir kariyer geçiren Swedenborg elli altı yaşında hayaller gördüğü spiritüel bir döneme girdi. Spiritüel bir uyanış yaşayan filozof, Tanrı tarafından Hristiyanlığı ıslah edecek göksel bir doktrin oluşturmak için görevlendirildiğini iddia etti. Tanrı'nın gözlerini açtığını, istediği gibi cennet ve cehennemi ziyaret edebileceğini; melekler, iblisler ve diğer ruhlarla konuşabileceğini öne sürdü. Hayatının geri kalan yirmi sekiz yılında 18 dinbilimsel eser yayımladı. Bunlar arasında en bilineni Cennet ve Cehennem'dir.

Hakan Şarkdemir

Hakan Şarkdemir, (d. 20 Ağustos, 1971, İstanbul) Türk şair, yazar, editör, illüstratör.

Çocukluğu Maraş'ın Pazarcık ilçesinde geçen Hakan Şarkdemir, ilk ve orta okulu Balıkesir'de okudu. 1989’da Kuleli Askeri Lisesinden, 1995’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

İlk şiiri 1994'te Mülkiye Mektebi’nde yayımlandı. Şiirleri, eleştiri yazıları, çevirileri Şehrengiz, Yedi İklim, Atlılar, Dergâh, Ülke, Kırklar, Kökler, Hece, Heves ve Karagöz’de yayımlandı. Atlılar dergisinin ilk döneminin şiir editörlüğünü üstlendi.

Bazı edebiyat dergilerine illüstrasyonlarıyla da katkıda bulundu. 1998 yılında özel bir çizgi film stüdyosunda çalışan Hakan Şarkdemir, Çizgi Filmciler Derneği üyesidir.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “edebi tenkit” dalında yılın kitabı ödülüne lâyık bulunan Kahramanın Dönüşü adlı kitabında, modern epik şiirin tarihi serüvenini anlattı. Günümüz şiirine yeni bir açılım getiren modern epik şiir anlayışını Türk ve Dünya şiirinden örneklerle tartışan Şarkdemir, söz konusu anlayışı teorik bir bakış açısıyla savundu.

Yayın yönetmenliğini üstlendiği Karagözü 2008'den bu yana Osman Özbahçe ve Serkan Işın ile birlikte çıkarmaktadır.

Jacob Bronowski

Jacob Bɾonowski (18 Ocak 1908 - 22 Ağustos 1974), İngiliz matematikçi, biyolog, bilim, tiyatɾo yazaɾı, şaiɾ ve mucit.

Polonya Yahudisi asıllı bir ailede doğmuştur. 1973 yılında İnsanın Yücelişi adlı kitap serisini ve belgesel dizisini yayınlamıştır.

Johann Heinrich Füssli

Johann Heinrich Füssli (d. 7 Şubat 1741 - ö. 17 Nisan 1825) İsviçreli ressam, teknik ressam ve sanat yazarı. Yaşantısının büyük çoğunluğunu Birleşik Krallık'ta geçirmiştir.

Johnny Depp

John Christopher "Johnny" Depp II (d. 9 Haziran 1963) Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu.

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı.

Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir. Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3.1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7.6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre ödülünü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG ödülünü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

Kayıp Cennet

Kayıp Cennet veya asıl İngilizce adıyla Paradise Lost, 17. yüzyıl İngiliz şair John Milton tarafından kaleme alınmış bir epik şiirdir. Kafiyesiz olan şiirde Musevi-Hıristiyan anlayışındaki İnsanın Düşüşü anlatısı; düşmüş melek Lucifer yani Şeytan'ın Adem ve Havva'yı saptırması ve Adem ile Havva'nın Aden Bahçesi yani cennetten çıkarılışı konu edilir. İlk kez 1667 yılında on kitap halinde basılmış olan eserin, daha sonra 1674 yılında on iki kitaplık ikinci bir basımı yayımlanmıştır ki çağdaş nüshalar da genelde bu ikinci yayını takip ederler. Milton, I. Kitap'ta kitabın yazılış amacının "Tanrı'nın yollarını insanlara kanıtlamak" ve Tanrı'nın sonsuz öngörüsü ile özgür irade ihtilafının aydınlatılması olduğunu belirtmiştir.

19. yüzyılın başlarında Romantikler epiğin baş kahramanını Şeytan olarak görmeye başlamışlardır. Milton Şeytanı yaratıcısına meydan okuyan, hırslı, gururlu bir yaratık olarak betimlemiştir. Nitekim, Milton'un hayranı olduğu gibi bu şiirin betimlemelerini de çizmiş olan William Blake Milton için "gerçek bir Şair idi, ve bilmeden Şeytan'ın mezhebindendi" demiştir.Milton eserinde sadece Musevi-Hristiyan öğelerle yetinmemiş, Paganizm ve klasik Yunan atıflarında da bulunmuştur. Şiir, kader, kısmet ve Teslis gibi, birçok önemli ve zor teolojik meseleyi de ele almaktadır.

Kenzaburo Oe

Kenzaburō Ōe (Japonca: 大江健三郎, d. 31 Ocak 1935), Japon yazar.

Maurice Sendak

Maurice Bernard Sendak ( d. 10 Haziran 1928 - ö. 8 Mayıs 2012 ), Amerikalı çocuk edebiyatı desinatör ve yazarı. En çok 1963 yılında yayınlanan Where the Wild Things Are isimli resimli çocuk kitabı ile tanınmaktadır.

10 Haziran 2013 tarihinde Sendak'ın 85.doğum günü Google tarafından özel bir doodle ile hatırlanmıştır.

Peter'in Çarmıha Gerilişi

Petrus'un çarmıha gerilişi (İngilizce: The Crucifixion of St. Peter), İtalyan Rönesans ustası Michelangelo Buonarroti (yaklaşık 1546-1550) tarafından yapılan bir fresk tablodur. Vatikan'ın Vatikan Sarayı'ndaki Cappella Paolina'da bulunur. Bu eser Michelangelo tarafından yapılan sonuncu fresktir.

Sanatçı Aziz Peter'i Romalı askerler tarafından çarmıha yükseltildiği anda tasvir etmiştir. Michelangelo dikkati acı ve katlanmaya yoğunlaştırdı. İnsanların halihazırdaki yüzleri dehşete düşmüş korkunçluk üzerine yoğunlaştırılmıştı ve pek çok gözlemcinin öleceği gözleniyordu. Papa Paul bu freskin yapımı için 1541 yılında Michelangelo'yu görevlendirmişti ve eseri şapelinde (Capella Paolina, Pauline Chapel) açığa çıkarmamıştı.

Freskin restorasyonu 2009 yılında tamamlandı ve bir imajın Michelangelo'nun kendisinin bir portresi olabilceği inancı ortaya çıktı. [1] Eserin sol üst köşesinde ayakta duran ve kırmızı bir asker ceketi ve bir mavi türban giyen figür. Mavi türbanlar sıklıkla Rönesans heykeltıraşları tarafından şaçlarını tozdan korumak için giyilir.

Royal Academy of Arts

The Royal Academy of Arts (Türkçe: Kraliyet Sanat Akademisi), Piccadilly, Londra'da bulunan bağımsız ve özel sanat enstitüsü. Önemli sanatçı/akademisyenler tarafından yönetilen akademinin amacı: Görsel sanatlardan haz almayı, takdir etmeyi ve yaratıcılığı; sergi, eğitim ve tartışma yoluyla desteklemektir.Akademisyenlerin tamamı halen üreten ve meslektaşları tarafından seçilmiş ressamlar, heykeltıraşlar, nakkaşlar, grafikerler, teknik ressamlar ve mimarlardan oluşur. Yaklaşık 80 akademisyen ve az sayıda 75 yaş üzeri kıdemli akademisyen vardır. Akademide 60 civarı öğrenci 3 yıllık lisans üstü eğitim almaktadır. Akademi Birleşik Krallık'taki en eski sanat okulu, bu alanlarda lisans üstü eğitim veren tek kurumdur. Mezunlar arasında William Blake, JMW Turner, Edwin Landseer, JE Millais, John Hoyland, Sör Anthony Caro, Sandra Blow ve Cemil İpekçi gibi isimler bulunur.

Tate Britain

Koordinatlar: 51°30′28″K 0°17′38″B

Tate Britain galerisi Büyük Britanya’nın başkenti Londra’da yer alan Britanya ulusal sanat eserlerinin sergilendiği bir müzedir. Bu sanat galerisi kamusal olarak idare edilen Tate Muzeler Kurumu'nun bir kısmı olup bu kuruma dahil olan diğer sanat galerileri şunlardir: Londra'da Tate Modern, Liverpool'da bulunan Tate Liverpool; güneybatı İngiltere'de Cornwall'da St. Ives kentinde bulunan Tate Saint Ives ve sanal alanda "online" bulunan Tate Online. "Tate Britain" Londra'da Thames Nehri yakınlarında Londra metrosunun "Pimlico" istasyonu yanında "Millbank" mevkiinde ve 2000'de Tate Modern sanat galerisi açılan kadar Britanya asıllı ve modern sanat galerisi olarak kullanılmış bir binada konumlanmıştır. "Tate" Müzeler Kurumu'nin en eski kısmı olup 1897'de "Britanya Güzel Sanatlari Milli Galerisi (National Gallery of British Art)" adıyla açılmıştır ve sonradan bu galerinin hamii olan Sır Henry Tate anısına "Tate Galerisi" olarak isimlendirilmiştir. Ünlü Britanyalı ressam olan J.M.W. Turner (1775-1851) tarafından ülkeye miras bırakılan eserleri sergilemesi dolayısıyla çok ün kazanmıştır.

Tozan Alkan

Tozan Alkan (d. 1963), Türk şair ve çevirmendir.

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde okutmandır. PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve ÇEVBİR üyesidir.

Victor Hugo, Oscar Wilde, William Blake, Emily Dickinson, D. H. Lawrence, Lord Byron, Anatole France, Philippe Soupault, Tristan Tzara ve Charles Baudelaire gibi pek çok şair ve yazarlardan çevirileri vardır.

Sana Şehir Gelecek adlı kitabıyla Behçet Aysan Şiir Ödülü ve Metin Altıok Şiir Ödülüne layık görüldü.

William Butler Yeats

William Butler Yeats (d. 13 Haziran 1865 – ö. 28 Ocak 1939) İrlandalı şair ve oyun yazarı.

İrlanda'da yetişen en önemli lirik şairlerden biri olmanın yanı sıra, 20. yüzyıl edebiyatının esas figürlerinden biridir. İrlanda edebiyatının rönesans sürecinin öncüsü sayılmaktadır. Abbey Tiyatrosu'nun kurucularından biri olan Yeats, 1923 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.