Seramik

Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşik.

Üretimi

Genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. Örneğin, cam, tuğla, kiremit, taş, beton, çimento, aşındırıcı tozlar porselen ve refrakter malzemeler bu gruba girer.

Kil belirli bir üretim sürecini geçirdikten sonra, sert ve deforme olmayan, bazı özel etkenler dışında hiçbir dış etkiden kolayca etkilenmeyen bir malzeme haline gelir. Seramik malzeme üretiminde, kil çamuruna (masse) belirli maddeler katarak, değişik şekillendirme yöntemleriyle, kullanılan çamur (masse) bünyesine uygun bir pişirme ile, seramik malzemeye istenilen niteliği kazandırma imkânı vardır.

Bileşikleri

Bileşiminde değişik türde silikatlar, alüminatlar ve bir miktar metal oksitler ile alkali ve toprak alkali bileşikler bulunan bir malzemedir. Seramik grubuna oksitler, nitritler, boridler, karbitler, silikatlar ve sülfidler girmektedir. Bazı seramiklerde iyonsal, kısmen kovalent bağ bulunabilir. Bazıları amorf, bazıları da kristal yapılıdırlar. Çok sert ve gevrektirler. Erime sıcaklıkları yüksek (silis 1750 °C'de alüminat 2050 °C'de erir), ısı ve elektriksel yönden yalıtkandırlar. Silise %6 alüminat katılırsa erime sıcaklığı 1550 °C'e düşer. Demir oksit ve alkali bileşikler erime sıcaklığını daha da azaltarak 900 °C’ye kadar düşürebilir.

Ayrıca bakınız

Aydan Birdevrim

Aydan Birdevrim (d. 1963, Bursa), Türk seramik sanatçısıdır.

Ayşegül Türedi Özen

Ayşegül Türedi Özen (d. 1961, Amasya), Türk seramik sanatçısı, akademisyen.

Candeğer Furtun

Candeğer Furtun (d. 1936, İstanbul) Türk seramik sanatçısı. Seramik sanatında figürü andıran ve organik şekillere uzanan çalışmaları ile bilinmekte ve figüratif minimal çalışmaları ile dikkat çekmektedir.

Füreya Koral

Füreya Koral, (12 Haziran 1910, İstanbul-26 Ağustos 1997, İstanbul),Türk seramik sanatçısı.

Türkiye'de çağdaş seramiğin öncülerindendir. 1947'de İsviçre'de öğrenmeye başladığı bu sanatı Paris'te iki yıl çeşitli atölyelerde geliştirdikten sonra sanatını Türkiye'de kişisel çabalarıyla hayata geçirdi ve ilk Türk profesyonel kadın seramik sanatçısı oldu. Türkiye'nin ilk özel seramik atölyelerinden birisini kurmuştur. Seramiği mimaride kullanmadaki öncü girişimi, sanatçılığındaki en önemli adımıdır.

Hamiye Çolakoğlu

Hamiye Çolakoğlu, (d. 1933, Sürmene - ö. 4 Ocak 2015, Ankara), Türkiye’nin önemli seramik sanatçılarından.

Jale Yılmabaşar

Jale Yılmabaşar, (d.1939, Samsun) Türk ressam ve seramik sanatçısı. Ayrıca ilk Türk kadın seramik profesörüdür.

1957 yılında AFS bursuyla ABD'ye giderek Albany Union High School'dan mezun olarak seramik çalışmalarına bu ülkede başladı.

Jale Yılmabaşar, Türkiye'ye döner dönmez üniversite sınavlarına hazırlanmış. 1958'de Seramik Bölümü ile Bale Bölümünü aynı anda kazanmış iki bölüme aynı anda devam etmiştir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Yılmabaşar, Paris, Münih, Londra ve Moskova'da sayısız sergi açtı. 1970'li yıllarda Candeğer Furtun, Hamiye Çolakoğlu, Atilla Galatalı, Güngör Güner, İlgi Adalan, Mustafa Tunçalp, Erdinç Bakla gibi sanatçılar ile seramik sanatına canlılık ve yenilik getiren isimlerden biri oldu. Picasso müzesinde yapılan yarışmalarda jüri üyeliği yapan ve sayısız ödüle sahip sanatçı, 40. sanat yılını İstanbul'da açtığı bir sergiyle kutlamıştır.

1985'te Fatih köprüsünün yapımı nedeniyle atölye olarak kullandığı evi yıkılınca resim yapmaya yönelmiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Mehmet Tüzüm Kızılcan

Mehmet Tüzüm Kızılcan (d. 1941 İzmir ) Türk seramik sanatçısı.

Pervin Özdemir

Pervin Özdemir, Türk seramik sanatçısı. İzmir'de doğdu. 1968'de Ali Rıza Hiti'den sanat tarihi ve resim dersleri aldı. 1971'de yüksekokulu bitirdi. Resim, heykel birikimlerini 1980'lerde Resim ve Heykel Müzesi'nde seramiğe yoğunlaşarak sürdürdü. 1996'da Almanya'da Gelsenkirchen'de seramik atölyesinde etütler, Köln ve Amsterdam'da sanat araştırmaları yaptı, seramik sanatıyla ilgili makaleleri yayımlandı. Aynı yıllarda kurduğu atölyesinde öğrenci yetiştirmeye başladı. Türkiye'nin birçok kentinde ve Almanya'da 25 kişisel, 55 karma sergiye katıldı. 1990'da Efes'teki kişisel sergisi Japon televizyonlarında gösterildi. 1997'de Gelsenkirchen'de açtığı ilk Türk kişisel seramik sergisi Avrupa basınında yer aldı. Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, ABD, İtalya, İsveç, Avustralya, Japonya ve Fransa'da yapıtları bulunmaktadır. Özdemir, Efes Müzesi Sanat Galerisinde 7 yıl sanat danışmanlığı yaptı. 2000 yılında Şanlıurfa'da kişisel çağdaş seramik sergisini açarak Güneydoğu'da bir ilke daha imza attı. Turgut Pura Vakfı'nda Pervin Özdemir Ödülleri verilmektedir. 2006 yılı itibarı ile İzmir Güzelyalı Kültür Merkezi'nde öğrenci yetiştirmekte idi. Sanatçının birçok eseri, Ankara Resim Heykel Müzesi,Ankara Gazi Üniversitesi Arkeoloji Müzesi,Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi ve Çekirdek Sanal Müzesinde ,ve BRHD web sitesinde bulunmaktadır.

Sadi Diren

Sadi Rıfat Diren, (1927, İstanbul - 3 Şubat 2018), Türk Seramik sanatçısı, sanat eğitimcisi.

Sanat

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur.Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, İngilizcedeki "art" sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce'deki "art" (artificial = yapay), gerek Almanca'daki "Kunst" (künstlich = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli "sanat" (suni = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış , ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş , 1950 ve 1960'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.

Sencer Sarı

Sencer Sarı (d. 1982, İstanbul), Türk akademisyen, araştırmacı, seramik / cam sanatçısı ve heykeltıraş

Sevim Çizer

İnayet Sevim Çizer (d. 7 Mayıs 1951, Muğla) Türk seramik sanatçısı ve profesör.

Süleyman Aydan Belen

Süleyman Aydan Belen (d. 1957, İstanbul), akademisyen, Seramik ve Cam Tasarımı alanında profesör. 2005'ten beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanlığını sürdürmektedir.

Zehra Çobanlı

Zehra Çobanlı (d. 1958 Bandırma ) Türk seramikçi

Şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan dönemin İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bölümü’nden 1981 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 1984 yılında, şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak hizmet veren Mimar Sinan Üniversitesi’nde tamamladı. İki yıl sonra yani 1986 yılında Doktora’ya eşdeğer Sanatta yeterlilik unvanını ise, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden aldı. Seramik alanında inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Hollanda Ferro Seramik firmasında çalıştı. 1986 yılında gittiği Avustralya'da üç yıl boyunca seramik astarları üzerine incelemelerde bulundu.. 1989 yılında yurda dönünce halen seramik bölümü başkanı olarak görev yaptığı Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl seramik bölümü yüksek lisans programının kurulmasına öncülük eden sanatçı 1993 yılında burs kazanarak gittiği Japonya’da Tokyo Güzel sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nde bulundu. Bu arada İtalya, Almanya, Finlandiya, Amerika ve Polonya’da seramik cam merkezleri ile çeşitli müzelerde incelemeler yaptı. 1996 yılında profesör unvanını alan Çobanlı, 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atandı. İki yıl sonra ise aynı üniversitede "Güzel Sanatlar Fakültesi" dekanı oldu.

Sanat çalışmalarını “Mavi”, “Toprak , “Rengarenk” ve “Beyaz” dönem olmak üzere dört döneme ayıran sanatçı gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödülün de sahipliğini yapmaktadır.

Ömür Tokgöz

Altan Tokgöz (d. 1966, İzmir) Türk seramik sanatçısı.

Ünal Cimit

Ünal Cimit (1934 - 1993) Türk heykel ve seramik sanatçısı

İlgi Adalan

İlgi Adalan (d. 1936, Bursa), Türk seramik sanatçısı ve resim öğretmeni. Siyah ve beyaz renklerin ağırlıkta olduğu soyut biçimli seramik çalışmaları ile tanınır. 1953-1959 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi'nde (bk. MSÜ) Cemal Tollu atölyesinde resim üzerine çalıştı. Mezuniyet sonrasında beş yıl gibi bir süre resim öğretmenliği yaptı. 1960’lı yıllarda Gorbon Seramik Fabrikası’nda görev almaya başlaması ile seramik sanatına yöneldi. 1970'li yıllarda Candeğer Furtun, Hamiye Çolakoğlu, Atilla Galatalı, Güngör Güner, Jale Yılmabaşar, Mustafa Tunçalp ve Erdinç Bakla gibi sanatçılar ile seramik sanatına canlılık ve yenilik getiren isimlerden biri oldu. 1981’de İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi’nde bronz madalya ile ödüllendirildi. Eserlerinde kalıpları deformize olmuş insan figürü ve ellerin soyut biçimde oluşturduğu formlar baskın haldedir.

İsmail Hakkı Oygar

İsmail Hakkı Oygar (d. 1907, Petriç, Bulgaristan - ö. 1975, Bozcaada), Türk seramik sanatçısı.

Şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Sanayi-i Nefise Mektebi resim ve heykel bölümlerinde öğretim gördü. Mezuniyetiyle birlikte Paris’e gitti. Paris Dekoratif Sanatlar Okulu’nda “İç Mimari ve Dekorasyon” ile Arts et Matiers’de “Seramik ve Cam Hamuru” üzerine eğitim çalışmaları yaptı. Aynı yıllarda Paris’te bulunan Hale Asaf, Cevat Dereli, Fahrettin Arkunlar, Muhittin Sebati, Nurullah Berk Şeref Kamil Akdik, Ratip Aşir Acudoğlu, Mahmut Cuda gibi snatçıların arasına katıldı.. Nişanlısı Hale Asaf ile birlikte özel akademi olan Grande Chaumiére'ye devam etti. 1928 yılında ilk seramik sergisini Paris Expose á la Nationale'de açtı. Aynı yıl yurda döndü. Döner dönmez Akademi’de Weber’in öğretmen yardımcılığı görevine atandı. Tezyini Sanatlar Bölümü’nün geliştirilmesinden yana olan dönemin Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile Akademi müdürü Namık İsmail tarafından seramik eğitimi almış olmasından ötürü “Seramik Atölyesi” kurmakla görevlendirildi. Paris’ten İstanbul’a döndükten bir yıl sonra aralarında nışanlısı Hale Asaf’ın da bulunduğu Cevat Dereli, Muhittin Sebati, Şeref Akdik, Mahmut Cuda, Ratip Aşir Acudoğlu, Nurullah Berk ve Fahrettin Arkunlar gibi sanatçıların oluşturduğu Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliğinin kurucuları arasında yer aldı. 1929 yılında kurulan birliğin dördüncü sergisine katılabilen Oygar’ın bu sergide 2 suluboya peyzajı, 2 seramik sıgaralığı ve 1 kasesi ile 1 meymeliği sergilenirken; Birliğin ilk döneminin son sergisi olan 25 Ekim 1931’deki sergisine ise 7 seramik vazosuyla katıldı. Birinci İzmir Enternasyonal Sanat Fuarı’nın sanat müşavirliği görevini alan sanatçı 1937 yılından itibaren on üç yıl boyunca Etibank’ta müşavir dekoratör olarak görev yaptı. 1939 yılında Taksim Meydanı'nda açılan Resim Heykel Daimi Satış Galerisi'nden sonra, 1945 yılında “Galeri İsmail Oygar” kendi adıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde ve Türk plastik sanatlar tarihine önemli katkı sağlayan Türkiye’nin ikinci galerisini açtı. Galeride açılan ilk sergi ise D Grubu’nun 12. sergisi oldu.

“Çağdaş Türk Seramik Seramik Sanatı”nın avrupaya açılmasına öncülük etti.

1962 yılında Prag'da açılan Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi'nde Türkiye Sergi Komiseri ve Uluslararası Seramik Akademisi II. Kongresi Türkiye Temsilcisi olan Oygar, 1963 yılında da Venedik'te III. Türk Sanatı Kongresi sırasında Tarihi Türk Sanatı ve Çağdaş Türk Seramik Sanatı Sergilerini düzenledi. 1967 yılında Uluslararası Seramik Akademisi geleneksel sergisinin ve genel kurulunun İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde yapılmasına da öncülük eden Oygar, bu kurula üye kabul edilen ilk Türk seramik sanatçısıdır. Oygar'ın, bu sergide altın madalya kazandığı da bilinmektedir.[1]

Türk plastik sanatınının gelişim tarihine önemli katkı sunan; eğitimciliğinin yanı sıra, galericiliği ve Türk seramik sanatının uluslararası boyutlara taşınmasında öncü davranış sergileyen İsmail Hakkı Oygar, yetiştirdiği ya da yetişmesinde yardımcı olduğu Ayfer Karamani, Füreyya Koral, Sadi Diren, Nasip İyem, Bingül Başarır, Candeğer Furtun, Atilla Galatalı, Beril Anılanmert, Hamiye Çolakoğlu, Zehra Çobanlı ve Jale Yılmabaşar gibi birçok isimi fırını dahi bulunmayan seramik atölyesinde gösterdiği çaba ile arkasında bırakarak; Bozcaada'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu 1975 yılında yaşamını yitirdi.

Şerif Günyar

Dr. Şerif Günyar, (20 Şubat 1958, Denizli) Türk heykel ve seramik sanatçısı.

1982 Marmara Üniversitesi İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunudur. 1994 yılında Marmara Üniversitesi'nde Yüksek Lisans, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Doktora'sını tamamlamıştır.

Füreyya Koral, Tankut Öktem, Jale Yılmabaşar, Güngör Güner ve Ateş Arcasoy ustalardan dersler almıştır.

Sanatçı kendine has özelliklere sahip Turkuaz seramik sır'ı ve Güvercin formlu seramik eserleri ile tanınmaktadır. Sanatçı aynı zamanda bir torna ustasıdır.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Seramik Dalı, Yortan Seramik Atölyesi, Yortan Sanat Atölyesi, Seramik Kursları ve Yortan Sanat AR-GE Bölümü gibi kurumlarda ders vermektedir.

Orta derecede İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir.

Birçok sergiye katılan sanatçının çeşitli ödülleri de bulunmaktadır.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.