Paskalya

Paskalya (Latince: Pascha, Yunanca: Πάσχα, Pascha, Aramice: פֶּסחא, "Pasḥa"), Hristiyanlıktaki en eski[1] ve en önemli[1][2] bayram. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde[2] dirilişi kutlanır.[1] Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak Mart sonundan Nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda Pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır.

   Paskalya
Victory over the Grave
İsa Mesih'in dirilişinin tasviri
Bernhard Plockhorst, 19. yüzyıl
Diğer adı Kıyam Yortusu
Diriliş Pazarı
Diriliş Günü
Kutlayanlar Hristiyanlar
Türü Dini
Önemi İsa Mesih'in dirilişinin kutlanması
Törenler Dini ayinler
Gelenekler Kilise ziyaretleri, aile yemekleri, Paskalya yumurtası avı, hediye verme

Köken bilimi

2. yüzyıl

Paskalya ve Triduum sözcüklerinin 2. yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha (πάσχα)" olarak kullanılmıştır. İbranice "Pesah (פֶּסַח)" sözcüğünün Aramice'ye geçmiş halinden türetilmiştir. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.[3] Pavlus Efes'ten "Pascha'mız İsa bizim için kurban edildi." diye yazmıştır; ancak Efesli Hristiyanlar Çıkış'ın İsa'nın ölümü'nden bahsettiğini duyan ilk insanlar değildi.

Cermen, Sami, Romen ve Kelt dilleri

Günümüz İngilizcesi'ndeki Easter sözcüğü Eski İngilizcedeki 899 yılından önce ortaya çıkan Ēastre ya da Ēostre sözcüğünden türemiştir. Günümüz Almancası'ndaki karşılığı Osterndir. Paskalya sözcüğü Hollandaca'da Pasen, İskandinav dillerinde ise påske (Danca ve Norveççe), påsk (İsveççe), páskar (İzlandaca) and páskir (Faroece) olarak geçmektedir.

Yunanca "Πάσχα" sözcüğü ve Latincedeki karşılığı "Pascha" İbranice'deki Hamursuz Bayramı anlamına gelen "Pesach (פֶּסַח)" sözcüğünden türemiştir. Yunancada diriliş, yükseliş anlamına gelen "Ἀνάστασις" sözcüğü de bazen kullanılır.

Arapça ve diğer Sami dillerini konuşan Hristiyanlar Pesaḥ ile aynı kökten gelen adlar kullanırlar.

Tüm Romen dillerinde Paskalya sözcüğünün kaynağı Latince Pascha sözcüğüdür. İspanyolcada Pascua, İtalyanca ve Katalancada Pasqua, Fransızcada Pâques, Portekizcede Páscoa ve Rumence'de Paşti sözcükleri kullanılır.

Tüm günümüz Kelt dillerinde Paskalya sözcüğü Latinceden türemiştir.

Bazı Batılı dillerde Paskalya yerine kullanılan Easter, Ostern vb. sözcüklerin kökeni Cermen Takvimi'ndeki Eostur (Nisan) ayıdır. Bu ay, adını Anglosakson Pagan tanrıçası Ēastre'den alır.[1]

Türkçe

Türkçeye Rumca Pashalia sözcüğünden türeyerek girmiştir.[4]

Tarih

Paskalya tarihleri
1982–2022
Gregoryen takvimine göre
Yıl Batı Doğu
1982 11 Nisan 18 Nisan
1983 3 Nisan 8 Mayıs
1984 22 Nisan
1985 7 Nisan 14 Nisan
1986 30 Mart 4 Mayıs
1987 19 Nisan
1988 3 Nisan 10 Nisan
1989 26 Mart 30 Nisan
1990 15 Nisan
1991 31 Mart 7 Nisan
1992 19 Nisan 26 Nisan
1993 11 Nisan 18 Nisan
1994 3 Nisan 1 Mayıs
1995 16 Nisan 23 Nisan
1996 7 Nisan 14 Nisan
1997 30 Mart 27 Nisan
1998 12 Nisan 19 Nisan
1999 4 Nisan 11 Nisan
2000 23 Nisan 30 Nisan
2001 15 Nisan
2002 31 Mart 5 Mayıs
2003 20 Nisan 27 Nisan
2004 11 Nisan
2005 27 Mart 1 Mayıs
2006 16 Nisan 23 Nisan
2007 8 Nisan
2008 23 Mart 27 Nisan
2009 12 Nisan 19 Nisan
2010 4 Nisan
2011 24 Nisan
2012 8 Nisan 15 Nisan
2013 31 Mart 5 Mayıs
2014 20 Nisan
2015 5 Nisan 12 Nisan
2016 27 Mart 1 Mayıs
2017 16 Nisan
2018 1 Nisan 8 Nisan
2019 21 Nisan 28 Nisan
2020 12 Nisan 19 Nisan
2021 4 Nisan 2 Mayıs
2022 17 Nisan 24 Nisan

İsa MS 29–33 yılları arasında çarmıha gerildi.[5] Paskalya bayramına dair en eski kayıtlar 2. yüzyıla aittir, bununla birlikte İsa'nın dirilişinin anılması muhtemelen daha eski tarihlere dayanır.[2]

İsa'nın dirildiği günü belirleme hususu, 8. yüzyıla kadar Doğu ve Batı kiliseleri arasında başlıca tartışma konularından biri oldu. Anadolu'daki Hristiyanlar İsa'nın çarmıha gerildiği günü, Yahudilerin Pesah (Hamursuz Bayramı) olarak kutladığı, baharın ilk dolunayından sonraki 14. gün (Yahudi Takvimi'ne göre 14 Nisan) olarak belirlediler. Diriliş gününü de –haftanın hangi gününe geldiğine bakılmaksızın– bundan iki gün sonrası, yani 16 Nisan olarak belirlediler.[2] Ancak Yahudi Takvimi'nde de adı Nisan olan bu ay, günümüzde kullandığımız Gregoryen Takvimi'ndeki Nisan ayı ile örtüşmemektedir. Modern Mart ve Nisan aylarının bir kısmını[6] kapsamaktadır. Batı Kiliseleri'nde ise İsa'nın bir Pazar günü dirildiğine inanıldığı için, Yahudi 14 Nisan'ından sonraki ilk Pazar günü "Diriliş Günü" kabul edildi. Zamanla diğer kiliseler de bu geleneğe uydu ve kutlamalar Pazar günü yapılmaya başlandı. Günümüzde Quartodesiman (14ncü güncü) denen ve Diriliş gününü haftanın hangi gününe geldiğine bakmaksızın kutlayan kiliselerin sayısı oldukça azdır.[2]

325 yılındaki İznik Konsili'nde, Paskalya'nın bahar ekinoksundan (21 Mart) sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması kararı alındı. Bu nedenle Paskalya, Gregoryen Takvimi'ne göre 22 Mart ile 25 Nisan arasındaki Pazar günlerinden birine denk gelir. Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen Takvimi'ni temel aldıkları için kutlamalar genellikle Protestan ve Katolik kiliselerinden sonra gerçekleşir. Ayrıca yine Ortodoks kiliselerinde Paskalya'nın Yahudi Pesah Bayramı ile aynı güne denk 'gelmemesine' dikkat edilir.[2]

20. yüzyılda Paskalya bayramı için sabit bir tarih belirleme çalışmaları yapıldı. Özellikle Nisan ayının ikinci pazarı üzerinde durulduysa da uygulamaya geçilemedi.[2]

İbadetler

Doğu Hristiyanlığı

Gelenekler

Easter eggs - straw decoration
Paskalya yumurtaları Paskalya'nın en bilinen kültürel sembollerindendir

Paskalya tüm Hristiyanlar tarafından kutlanır. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler vardır. Bunlar arasında en yaygını şahısların birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesidir.

Paskalya, perhizle geçen beş haftalık (Büyük Perhiz) bir hazırlık dönemi ile son haftayı (Kutsal Hafta) kapsar. Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona erer.

Paskalya Günü için evlerde özel çörekler (Paskalya çöreği) yapılır; haşlanmış yumurtalar boyanır ; mumlar yakılır; dualar okunur.

Süryanilerin temmuz ayında kutladıkları Meryem Ana Paskalyası adı verilen yortu da Paskalya kavramı içine girer.

Katolik Kiliseleri'nde, Paskalya gecesi ayininde yeni ateş kutsanır, Paskalya mumu yakılır; Kitabı Mukaddes'ten bölümler okunur, vaftiz törenleri yapılır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde vaftiz törenleri, yılda yalnızca bir kez, Paskalya gününde yapılırdı.

Rum ve Rus Ortodoks Kiliselerinde gece ayinlerinden önce kilise dışında bir ayin alayı düzenlenir. Alay kiliseden çıkarken hiç ışık yakılmaz; dönüşte ise, İsa'nın dirilişini simgelemek için yüzlerce mum yakılır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. ^ a b c d "Easter." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
  2. ^ a b c d e f g "Easter." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
  3. ^ "Passover." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
  4. ^ "Paskalya." TDK Büyük Türkçe Sözlük. Erişim: 10 Nisan 2009
  5. ^ "Jesus Christ." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.
  6. ^ "Nisan." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
12 Mayıs

12 Mayıs, Miladi takvime göre yılın 132. (artık yıllarda 133.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 233 gün vardır.

Bleib bei uns, denn es will Abend werden, BWV 6

Bleib bei uns, denn es will Abend werden,( İngilizce:Stay with us, for evening falls ) Johann Sebastian Bach'ın BWV 6 numaralı dini kantatı.

Paskalya bayramında seslendirilmesi için, 1725 yılında Leipzig'de bestelenmiştir.

Büyük Perhiz

Büyük Perhiz veya Lent, Hristiyanlıkta Paskalya döneminde, 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yememek kaydı ile tutulan oruçtur. 2. yüzyılda yazılan Didakte kitabına göre İsa inananlarına çarşamba ve cuma günü oruç tutmalarını buyurmuştur. 2. yüzyıldaki kiliselerin bu orucu Diriliş Bayramı'ndan önce (Paskalya) tuttukları bilinmektedir.

İncil'in ilgili bölümlerinde oruç tutulması şu bölümlerle belirtilmiştir;

Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Matta İncili 6: 16

Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. 18 Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a oruçlu görünürseniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Matta İncili 6: 17

Cadbury Creme Egg

Cadbury Creme Egg, İngiliz çikolata şirketi Cadbury'den gelen bir yumurta şeklinde üretilmiş bir çikolatalı şekerlemedir. Ürün, bir tavuk yumurta akı ve yumurta sarısını taklit eden tatlı beyaz ve sarı bir şeker hamuru dolgusu içeren kalın bir çikolata kabuğundan oluşur. Creme Egg, İngiltere'de Yılbaşı ve Paskalya arasında yıllık 200 milyonun üzerinde satış ve yaklaşık 55 milyon sterlinlik bir marka değeri ile en çok satan şekerleme ürünüdür. Creme Eggs, Amerika Birleşik Devletleri'nde The Hershey Company ve Kanada'da Cadbury Adams tarafından, İngiltere'de Cadbury UK tarafından üretilmektedir. Hershey Company'nin yerel pazarlama haklarına sahip olduğu ABD dışındaki tüm pazarlarda Mondelēz International tarafından satılmaktadır. Birmingham'daki Bournville fabrikasında, İngiltere'de, günde 1,5 milyon oranında üretiliyorlar. Creme Egg ayrıca daha önce Yeni Zelanda'da üretildi, ancak 2009'dan beri İngiltere'den ithal ediliyor. Dolgulu yumurtalar ilk olarak 1923'te Cadbury Brothers tarafından üretilirken, şu anki haliyle 1963'te tanıtıldı. İlk olarak Fry's Creme Eggs (Fry markasını da içeren) olarak, "Cadbury's Creme Eggs" olarak değiştirildi.

Fry's Turkish Delight

Fry's Turkish Delight Cadbury tarafından üretilen bir çikolata markasıdır. 1914 yılında Bristol çikolata üreticisi J. S. Fry & Sons tarafından İngiltere'de piyasaya sürüldü ve gül aromalı bir Türk lokumundan sütlü çikolata ile çevrili idi. Fry'ın kimliği, Fry & Sons, 1919'da Cadbury ile birleştikten sonra kullanımda kaldı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Cadbury tarafından piyasaya sürülen "Turkish" ürün yelpazesi mini Paskalya yumurtaları, dondurma, kesitli aile bloğu çikolata çubukları ve kutulu çikolatalarda kullanılan küçük versiyonları içerecek şekilde genişledi. İngiltere'de, Cadbury, tanıdık blok çubuk formunda biraz farklı bir Türk merkezi olan çikolata kullanarak, Dairy Milk Turkish de üretmektedir. Ağustos 2010 itibarıyla, İngiltere pazarına yönelik Fry's Turkish Delight (Fry's Chocolate Cream, Crunchie vb. gibi diğer ürünlerle birlikte) üretimi Polonya'da yapıldı.

Heroes (şekerleme)

Heroes şu anda Cadbury tarafından imal edilen kutulu / konserve şekerleme markasıdır. Eylül 1999'da tanıtılan, Mars şirketi'nin "Celebrations markası" na rakip oldu. Ürün çeşitli Cadbury çikolatalarının minyatür versiyonlarını içerir ve Avustralya ve Yeni Zelanda'da "Favourites" olarak bilinir. Heroes, Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya gibi tatillerde en popüler olanlardır.

Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56

Ich will den Kreuzstab gerne tragen, Johann Sebastian Bach'ın BWV 56 numaralı bas solo için yazılmış kantatı. İngilizce adı I will the cross-staff gladly carry olarak geçer. Paskalya zamanındaki ilk pazar günü için 1726 yılında Leipzig'de ilk temsili yapılmıştır.

Julmust

Julmust (İsveççe: jul "Noel" ve "henüz fermente edilmemiş meyve veya meyve suyu olmamalı" olmalıdır, ancak julmust'ta böyle bir meyve suyu yokdur), çoğunlukla Noel'de İsveç'te tüketilen bir meşrubattır. Yılın geri kalanında, Paskalya hariç, mağazalarda bulmak genellikle oldukça zordur, ancak bazen adı altında, yılın diğer zamanlarında satılmaktadır. Paskalya sırasında isim påskmust'tur. İçerik, pazarlama ismine bakılmaksızın aynıdır, ancak şişelemeden önce depolanma süresi farklıdır; Bununla birlikte, içecek Noel ile daha yakından ilişkilidir, Paskalya ile biraz daha azdır ve geleneksel olarak yaz ile hiç ilgili değildir. Aralık ayında 45 milyon litrelik bir miktar tüketilir; bu aralık Aralık ayında toplam meşrubat hacminin% 50'si civarındadır ve yıllık toplam satışın% 75'i satış yapmak zorundadır.

Otto Liebe

Carl Julius Otto Liebe (24 Mayıs 1860 – 21 Mart 1929), 30 Mart 1920'den 5 Nisan 1920'ye kadar Danimarka Başbakanı idi.

Otto Liebe, avukat ve muhafazakâr bir politikacının oğluydu. Kral 10. Christian'a yakındı ve radikal Zahle kabinesinin iş hayatındaki kısıtlamaları ve Schleswig meselesine olan tutumunun politik çizgisini onaylamadı (bkz. 1920 Paskalya Krizi). Liebe, kralın Schleswig Plebiscite'da Danimarka'ya bırakılan topraklardan memnun olmadığı için Başbakan Carl Theodor Zahle'yi ve kabinesini görevden almasından sonra Başbakan seçildi. Danimarka anayasasına dayanan kralın bu gücü kullanması 1920 Paskalya Krizine ve Otto Liebe yerine 5 gün sonra Michael Pedersen Friis'in getirilmesine yol açtı. Olay, ayrıca Danimarka anayasasının 1920'de revize edilmesine yol açtı.

Paskalya Adası

Paskalya Adası, (İspanyolca Isla de Pascua, Rapanui dilinde Rapa Nui) Büyük Okyanus'un güney doğusunda Şili'ye bağlı bir ada.

Şili sahillerinden 3700 km, Tahiti'den ise 4000 km uzaktadır. Çok izole kalmış bu ada, üzerinde yaşam olan en yakın yer olan Pitcairn Adası'nın bile 2000 km doğusundadır. 2002 yılı itibarıyla 3.791 kişilik nüfusa sahiptir.

Paskalya Ayaklanması

Paskalya Ayaklanması (İrlandaca: Éirí Amach na Cásca) İrlandalı cumhuriyetçilerin Büyük Britanya yönetimine karşı 24 Nisan 1916 tarihinde Dublin'de başlattığı isyandır. Patrick Pearse ve Tom Clarke yönetimindeki yaklaşık 1560 İrlandalı gönüllü ve 200 İrlanda Yurttaş Ordusu üyesi Dublin Genel Postanesi'ni ve Dublin'deki diğer stratejik noktaları ele geçirdi. Ayaklanmacılar İrlanda Cumhuriyeti'ni kurduklarını ilân ettiler fakat bir hafta kadar süren çatışmalar sonucunda İngiliz yönetimi isyanı bastırıp 15 lideri yargılayıp idam ettiler. İsyan, İrlandalılar tarafından pek desteklenmese de idamlar İngiliz yetkililere karşı tepkiye sebep oldu.

Polinezya

Polinezya, Büyük Okyanus'taki üç büyük ada öbeğinden birine (diğer ikisi Melanezya ve Mikronezya dır) verilen ad.

Hawaii, Paskalya Adası (her ikisi de Polinezya Adaları öbeğindendir) ve Yeni Zelanda arasındaki üçgen biçiminde alana dağılmış olan Polinezya Adaları'nın yüzölçümü 294.000 km²'dir (yayıldıkları deniz alanı 39.000.000 km²). Büyük bölümü yanardağ kökenli dağlık adalar ile alçak mercan adalarından oluşan Polinezya öbeğine bağlı başlıca ada toplulukları arasında Samoa Adaları, Tonga Adaları ve Fransız Polinezyası'nı (Tahiti ve Cemiyet Adaları dahil) oluşturan adalar sayılabilir. Polinezyalıların başlıca gelir kaynakları balıkçılık ve tarımdır.

Soterius

Papa Aziz Soterius (d. ??, Fondi, Campania, Roma İmparatorluğu (günümüzde Lazio, İtalya) - ö. 174, Roma, Roma İmparatorluğu (günümüzde İtalya)); .Yaklaşık olarak 167 - 174 yılları arasında papalık görevinde bulunmuştur. Fondi, Campangia'da doğmuştur ama asıl ismi bilinmemktedir. Papalık ismi "Soterius" "Kurtarıcı" anlamına gelmektedir.

İlk papaların hepsinin Antik Roma imparatorluğu idaresi tarafından öldürtülüp Hristiyan şehidi oldukları kabul edilmekte idi. Fakat bunun Papa Aziz Söterius için gerçek olmadığı kabul edilmektedir. Papa Aziz Söterius'un antik Romalı idaresi tarafından madenlerde zorla çalıtırıldığı kabul edilmektedir. Ama modern Vatikan belgelerine göre Aziz Soterius'un hristiyan şehidi olmadığı kabul edilmektedir. Fakat Soterius bir Aziz olarak anılmaktadır ve yortusu 22 Nisan'da kutlanmaktadır.

Papa olduğu sıralarda, Anadolu'da çıkıp gelişen Monatizm hareketi yayılmaya başlamıştı ve ancak II. yüzyıl sonunda hemen sonraki Papa Eleuterus dōneminde Romalı İtalyası ve Galya'da gayet büyük kitlalere yetişti. Roma'da bulunan Papalık bu harekete karşı doktiriner olarak aleyhinde olup mücadeleye geçip geçmediği iyi bilinmemektedir.

Papa Soterius nikah'in Katolik Kilisesi dinsel otoriteleri tarafından geçerli kabul edilmesinin ancak bir Katolik Papaz tarafından özel bir ayinle kutsanınca olduğu doktrinini beyan etmiştir. Ayrıca her yıl resmen Paskalya bayramının Roma'da resmen kutlanması geleneğini getirmiştir.

Stefanos (I. Romanos'un oğlu)

Stefanos Lekapenos ya da Lecapenus (Modern Yunanca: Στέφανος Λακαπηνός), (ö. 18 Nisan 963), Bizans imparatoru I. Romanos (920–944 arası hükümdar) ile Theodora'nın ikinci oğlu ve 924 ile 945 yılları arası ortak imparatordur. Kardeşi Konstantinos ile Aralık 944 tarihinde I. Romanos'u tahtan indirmişlerdir. Ancak, birkaç hafta sonra bu sefer yasal imparator VII. Konstantinos tarafından onlar tahtan indirilip sürgüne gönderilmişlerdir. Önce iki kardeş Prote'ye kendileri tarafından sürgüne gönderdikleri babalarının yanına gönderilmişlerdir. Bizans vakanüvisleri, babaları I. Romanos onları Yeşaya kitabı 1.2 ayetinde yazan sözlerle karşıladığını yazar:

Ey gökler dinleyin, ey yeryüzü kulak ver!Çünkü RAB konuşuyor:

<<Çocukları yetiştirip büyüttüm,

Ama bana başkaldırdılar.>>

Kremonalı Liutprand ise olayı biraz farklı anlatır: I. Romanos onları biraz acı bir alaycılıkla karşılayıp, babalarını ihmal etmeleri hakkında düşünmelerini ve keşişlere bağışlanmaları için yalvarmalarını istemiştir.Kısa bir süre sonra Prokonnesos adasında bulunan hapishaneye gönderilmiştir. Sonra Rodos adasına ve sonunda Lesbos'da Mithymna'ya yerleştirilmiştir. Aralık 947 tarihinde, İmparatorluk hükümetinin bazı üyeleri onu geri getirmek için yaptıkları komplo ortaya çıkmış, komplocular halk önünde aşağılanıp sakat bırakılmışlardır. Stefanos, Mithymna'da 963 yılının paskalya günü ölmüştür. İoannis Skilicis, Stefanos'un imparatoriçe Theofano tarafından, oğulları II. Basileios ve VIII. Konstantinos'in taht haklarını korumak için muhtemel taht iddialarının önüne geçmek için zehirlettiğini iddia eder. Ancak geniş imparatorluk ailesinde aynı zamanda yaşanan birçok ölümün, Theofano'ya düşman kaynaklar tarafından onun genellikle zehir kullanarak öldürtmesi olarak kaydedilmiş olduğu da not edilmelidir.

UTC-05.00

UTC−05:00, UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 5 saat geri zaman dilimi.

UTC-06.00

UTC−06:00, UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 6 saat geri zaman dilimi.

Widerstehe doch der Sünde, BWV 54

Widerstehe doch der sunde (İngilizce: Stand steadfast against transgression), Johann Sebastian Bach'ın BWV 54 numaralı kantatı.

1714 yılında Paskalya öncesi perhizde 3. pazar günü için Weimar'da bestelenip temsili yapılmıştır. Sadece üç bölümden oluşmaktadır ve alto solo için yazılmıştır. Orkestrasında kemanlar, viyolalar ve basso continuo bulunur.

İsa'nın dirilişi

İsa'nın dirilişi, Hristiyanlıkta İsa'nın çarmıha gerildiği cuma gününü izleyen pazar gününde mucizevi şekilde hayata dönmesi olayıdır. Hristiyan inancının ve teolojisinin merkezî doktrini olarak kabul edilir ve İznik Konsili'nin kararlarına göre o "Kutsal Kitap'ta belirtilene uygun şekilde üçüncü gün yeniden dirildi."Paskalya Bayramı, İsa'nın dirildiğine inanılan 3. gün kutlanır.

Paskalya
Ana konular
Hristiyanlık
Gelenekler
İlgili günler

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.