Otho

Marcus Salvius Otho (25 Nisan 3216 Nisan 69). 15 Ocak - 16 Nisan 69 arası Roma İmparatoru, Dört İmparator Yılı'nın ikinci imparatoru.

Otho
Oth001
7. Roma İmparatoru
Hüküm süresi 15 Ocak 69 – 16 Nisan 69
Önce gelen Galba
Sonra gelen Vitellius
Eş(leri) Poppea Sabina
Tam ismi
Publius Septimius Geta
Babası Lucius Otho
Annesi Terentia Albia
Doğum 25 Nisan 32
Ferentium
Ölüm 16 Nisan 69
Roma

Doğumu ve Soyu

Otho, eski ve soylu bir Etrüsk kökenli ailedendir. Aile Etruria soyundan olup Etruria'da Ferentium'da ( bugün: Fereno,Viterbo yakınları) yerleşiktirler. Baba tarafından dedesi, babası Roma savaşçısı, annesi soylu olmayan ( belki de köle olarak doğmuştu) Marcus Salvius Otho, Livia'nın (İmparator Augustus'un karısı) evinde büyüdü ve Praetor'lıktan öteye gidemediği halde onun etkisiyle senatör olarak yükseldi. Babası Lucius Otho'dur.

Gençliği

Geleceğin İmparatoru, ilk olarak Nero'nun etrafını saran en kayıtsız ve savurgan genç asillerden biri olarak ortaya çıkar. Bu arkadaşlık 58'de Poppea Sabina adlı bir kadın tarafından sona erdirilecektir. Otho güzel karısını, yine onun ısrarı üzerine imparatorla tanıştırdı, bundan sonra başlayan ilişki sonunda onun ölümü olacaktı. Onun metresi olarak durumunu sağlamlaştırdıktan sonra, Otho'dan boşandı ve onu uzak bir eyalet olan Lusitania'yaya göndertti.

Otho, Lusitania'da yaklaşık on yıl kaldı ve eyaleti o dönem için alışılmadık biçimde ılımlı yönetti. 68'de komşu eyalet Hispania Tarraconensis'in valisi Galba, Nero'ya karşı isyan başlattı ve Otho ona Roma yolunda eşlik etti. Onu bu yöne belki de Nero'dan gördüğü muameleye içerlemiş olması zorlamıştır ama bu neden kişisel hırsına çok önceden eklenmişti. Galba çocuksuzdu, yaş olarak da ilerlemişti ve Otho, astrolog'ların öngörülerinin de cesaretlendirmesi ile onun halefi olmaya talip oldu. Galba'nın favorilerinden Titus Vinius'la, onun desteğini sağlamak için kızıyla evlenmeyi içeren gizli bir antlaşma yaptı. Her nasılsa, Ocak 69'da Galba'nın yasal evlatlığı Lucius Calpurnius Piso Licinianus yüzünden umutları suya düştü.

Otho için hiçbir şey değişmedi. Finansal durumunun kötülüğüne rağmen, eski savurganlıklarına teşekkür ederek, Praetorian muhafızlar'ın yirmi üç askerinin hizmetini satın alacak kadar parayı bulabildi. 15 Ocak sabahında, (Piso'nun evlatlık edinilmesinden sadece beş gün sonra), Otho her zamanki gibi İmparatora saygılarını sunmak için törene katıldı ve ardından kişisel işlerini mazeret göstererek hızlı bir şekilde suç ortaklarıyla buluşmak için huzurdan ayrıldı. Kendisine Praetorian kampına kadar eşlik edildi, kısa bir şaşırma ve karasızlığın ardından İmparator olarak selamlandı.

Muhteşem bir edayla Forum'a geri döndü ve Kapitol'un eteklerinde kaynağı belirsiz bir ihanet söylentisiyle uyarılmış olan Galba tarafından karşılandı, kalabalık meraklı vatandaşlar muhafızların kışlasının yolu üzerinde toplanmışlardı. Palatine'de görevli olan ve İmparatora eşlik eden cohort , birdenbire onu terk etti. Galba, yeni evlatlık edinilmiş oğlu Piso ve diğerleri Praetorianlar tarafından acımasızca öldürüldüler. Kısa boğuşma sona erdi, Otho kampa zaferle döndü ve aynı gün usulüne uygun olarak senatör'ler tarafından Augustus, "tribunal(kanun koyucu) güç" ve "principate" (devletin başı)'e ait asaletler verildi. Otho başarısını, Pretorian muhafızların ve ordunun geri kalanının, Galba'nın yönetime ulaşmasına yardım ettikleri için bekledikleri altını reddetmesi sonucu ona gücenmelerine borçluydu. Aynı zamanda Şehir halkıda Galba'yla mutlu değildi ve Nero'nun anısını sevgiyle anıyorlardı. Otho'nun İmparator olarak ilk icraatı gösterdi ki, olanlar konusunda unutkan değildi.

Zayıflama ve Düşüş

Nero cognomen'i halkın bağrışları arasında ona tevdi edildiğinde kabul etti ya da kabul etmiş gibi göründü, kimileri onun göreceli gençliği ve dış görünüşünün kadınsılığı ile kaybettikleri gözdelerini hatırlamışlardı. Nero'nun heykelleri yeniden dikildi, azat edilmiş köleleri ve ev halkından görevliler işlerine iade edildi ve Altın Ev'in bitirilmesi niyeti ilan edildi. Aynı zamanda daha ağır başlı ve saygıdeğer vatandaşların korkuları Otho'nun adaletli yönetim niyetinin liberal sözleriyle ve sadık Galba taraftarı atanmış Konsül, Marius Celsus'a karşı sağ görülü merhameti ile teskin edildi.

Ancak Otho'nun politikasındaki her gelişme önceden, Otho tarafından Galba'nın özel yazışmaları okunarak kontrol edildi ve birkaç lejyon tarafından imparatorluğu ilan edilen, Aşağı Rhine eyaleti orduları komutanı Vitellius'un Cermanya'daki devriminin yayıldığını ve İtalya üzerine yürüyüşe başladığını fark etti. Otho'nun İmparatorlupu paylaşma yönündeki boşuna bir gönül alma denemesinin Vitellius tarafından reddedilmesi üzerine Otho, beklenmeyen bir dinçlikle savaş hazırlıklarına başladı. Uzak eyaletlerde, yönetimini kabul etmiş olanlardan biraz destek beklenebilirdi ama Dalmatia, Pannonia ve Moesia lejyonları onun tarafında olmaya istekliydiler, pretorian cohort'ların kendileri oldukça kuvvetli bir güçtü ve becerikli Roma Donanması ona İtalyan denizlerinin hakimiyetini veriyordu.

Donanma önce Liguria'nın koruması için sevk edildi ve 14 Mart'ta Otho, şaşırmadığı kehanet ve kerametlerle, Vitellius'un birlikleri İtalya'ya girmeden önce durdurmayı umut ederek askerlerinin başında kuzeye doğru yürüyüşe başladı. Ama bunun için çok geç kalmıştı ve yapabileceği tek şey kuvvetleri Placentia'ya göndermek ve Po Nehri hattını tutmaktı. Otho'nun yetenekli muhafızları Placentia'yı Aulus Caecina Alienus'a karşı başarılı bir biçimde savundular ve generali Cremona'ya geri çekilmeye mecbur bıraktılar. Ancak Fabius Valens'in gelişi olayın gidişatını değiştirdi.

Vitellius'un komutanları, kesin sonucu getirecek bir çarpışmaya Bedriacum Savaşı'na karar verdiler ve planları Otho'nun karagahına hakim olan bölünmüş ve kararsız danışmanlarlaca istemeden de olsa destekledi. Deneyimli subaylar en azından Dalmatia'daki lejyon gelene kadar bir çarpışmadan kaçınılmasının önemine dikkat çektiler. Ama İmparatorun kardeşi Titianus ve Pretorian Muhafızların başı Proculus'un düşüncesiz aceleciliğine Otho'nun ateşli sabırsızlığı da eklenince bütün karşı fikirler reddedildi ve Otho, Po Nehrinin göney kıyılarındaki Brixellum'da hatırı sayılır bir ihtiyat kuvveti bırakarak derhal ilerlemeye karar verdi. Bu karalar alındığında Otho'nun ordusu çoktan Po nehrini geçmiş ve Bedriacum'da (ya da Betriacum) Dalmatia lejyonlarının geleceği yol üzerinde, Via Postumia daki küçük bir köyde karagâhını kurmuştu.

Bedriacum'daki kampı koruması için bırakılan güçlü ihtiyatların ayrılmasından sonra, Otho'nun kuvvetleri Cremona yönünden Via Postumia bölgesine doğru ilerlemeye başladılar. Bu şehre kısa bir mesafede beklenmedik bir şekilde Vitellius'un kuvvetleriyle çarpışmaya girdiler. Otho'nun kuvvetleri, Vitellius birlikleri daha avantajlı olmasına rağmen, ölesiye çarpıştılar, ancak sonunda düzensiz olarak Bedriacum'daki karargâhlarına çekilmek zorunda kaldılar. Ertesi gün muzaffer Vitellius'un birlikleri onları takip ettiler ama bu sadece hevesi kırılmış düşmanlarıyla koşulları konuşmak, kamplarına dost olarak girebilmek içindi.

Daha beklenmedik olanı, Brixellum'da savaşın haberinin ulaşması sonrasında meydana geldi. Otho hala en güçlü birliklerin başındaydı, Dalmatian lejyonu Aquileia'ya ulaşmıştı ve askerlerinin ve subaylarının morali bozulmamıştı. Ama savaş kararı almasını kendi sabırsızlığı hızlandırdı. Veda yemeğindeki ağırbaşlı bir konuşmada bunları açıklarken şöyle der " herkesin bir kişi için ölmesi ,bir kişinin herkes için ölmesinden daha uzundur" (Dio, LXIV.13), ve dinlenmek için bir köşeye çekildi. Sabah erkenden kendini yastığının altında sakladığı bir kamayla kalbinden hançerledi ve hizmetkârları odaya girdiğinde öldü. Cenaze töreni onun istediği gibi yapıldı. Brixellum'da onuruna bir mezar anıtı dikildi ve basit bir yazıt eklendi, "Diis Manibus Marci Othonis".

Öldüğünce hayatının otuzyedinci yaşında, saltanatının doksanbeşinci günündeydi. Bu yüzden Sikkeleri nadir bulunur.

Dış bağlantılar

Siyasi görevi
Önce gelen:
Galba
Roma İmparatoru
69
Sonra gelen:
Vitellius
1. yüzyıl

Miladi 1. yüzyıl, 1'den 100'e kadar sürmüş yüzyıldır.

16 Nisan

16 Nisan, Miladi takvime göre yılın 106. (artık yıllarda 107.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 259 gün vardır.

25 Nisan

25 Nisan, Miladi takvime göre yılın 115. (artık yıllarda 116.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 250 gün vardır.

Agrippina (opera)

Agrippina (Agrippina HMW 8: dizini) George Frideric Handel tarafından bestelenmiş üç perdelik opera seria janrında bir opera eseridir. Libretto Kardinal "Vincenzo Grimani" tarafından hazırlanmıştır. Eser 1709-1710 Venedik Karnaval mevsimi hazırlanmış ve prömiyer temsili 26 Aralık 1709'da "San Giovanni Grisostomo Tiyatrosu", Venedik'te yapılmıştır.

Operanın konusu imparator Nero'nun annesi genç Agripinna'nın bir komplo hazırlamasıdır. Bu komplonun hedefi Roma İmparatoru olan Claudius'a imparatorluktan uzaklaştırmak ve böylece oğlu olan Nero'yu Roma İmparatoru ilan etmektir. Handel'in kullandığı librettolardan en iyisi olduğu iddia edien bu eserin Kardinal Grimanı tarafından hazırlanmış librettosu birçok o günkü politik olayları ima ile ele alarak bir "kahraman-aleyhtarı hicivsel komedi" olduğu iddia edilmektedir. Bazı inceleyiciler eserin konusunun Kardinal Grimani ile Papa XI. Clemens arasındaki çekişmelerii yansıttığını da iddia etmişlerdir.

Handel bu eseri İtalya'dan dönmesinden 3 yıl sonra bestelemiştir. Prömiyer temsili 26 Aralık 1709'da Venedik'te Teatro San Giovanni Grisostomo'de sahnelenmiştir. Bu eser seyircilerden çok rağbet görmüștur. Prömiyer temsilinden sonra, o zamana kadar hiç görülmemiș olarak arka arkaya 27 defa sahnelenmiştir. Eseri tiyatro kritikleri de çok beğenmişlerdi. Gōzlemciler bu eserdeki müziğin kalitesinin çok yüksek olduğunu bildirmişlerdi. Halbuki o günlerin geleneklerine göre müzik parçalarının çoğunluğu diğer opera eserlerinden, hatta başka bestecilerin eserlerinden, alınmış ve uyarlanmıştı. Bu eser için gösterilen rağbete rağmen Handel, bu eserin tekrar yapımlanıp sahnelenmesi için hiçbir gayret göstermedi. Prömiyeri takip eden yıllarda eserin bazı yapımlanması kayda geçmiştir, ama 18. yüzyıl ortalarından itibaren Handel stili operaların modası geçince, bu opera eseri ve Handel'in dramatik eserleri genel olarak hiç yapımlanmadan birkaç yüzyıl unutulup gitti.

20. yüzyılda Handel tipi opera yapımlanması tekrar moda haline geldi. Bu eserin Almanya'da yeni yapımlanmasından sonra Agripinna operası tekrar yapımlanmaya başlandı ve Britanya ve Amerika'da be eserin prömiyer temsilleri bu dönemde yapıldı. 2007'de ABD'de New York City Opera'da ve Londra'da Coliseum Tiyatrosu'nda yapımlanan "Agrippina" temsillerinde çok yenilikçi bir mizansen kullanılması gayet büyük seyirci ilgisi çekti. Modern kritiklerinin düşüncelerine göre "Agrippina" Handel'in birinci opera şaheseridir ve birçok yenilikler getiren gayet taze müziksel yaklaşımı ile ve çağımızda Handel operasının tekrar moda olması ile bu eser günümüzde gayet popüler bir opera eseri olmuştur.

Atina

Atina, (Yunanca: Αθήνα, Athina) Yunanistan'ın başkenti ve yaklaşık 4 milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir.

Eski Yunan medeniyetinin de merkeziydi. Etrafı tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı açıktır. Limanı olan Pire'ye 7 kilometre uzaklıktadır.

Kozmopolit ve modern bir şehir olan Atina, antik çağlarda da önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. İsmi, koruyucusu olan savaş tanrıçası Athena'dan gelmektedir. 1896 ve 2004 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır. Kentin yüzölçümü 39 km², metropoliten alanın yüzölçümü ise 427 km²'dir.

Dört İmparator Yılı

Dört İmparator Yılı, adını 69 yılında birbiri ardınca Roma İmparatorluğu tahtına çıkan Galba, Otho, Vitellius ve Vespasian adlı imparatorlardan alır.

68 yılında İmparator Nero'ya düzenlenen suikastin ardından İmparatorluk, Marcus Antonius'un öldüğü MÖ 30 yılından beri ilk kez kısa süreli de olsa bir iç savaşla karşı karşıya kalmıştı. Haziran 68 ve Aralık 69 tarihleri arasında Roma, nihayetinde Flavius Hanedanı'nın kurucusu Vespasian'ın taca çıkışına kadar birbiri ardınca İmparatorluk yapan Galba, Otho ve Vitellius tahta çıkışlarını ve düşüşlerine tanıklık etti. İç savaşın bu dönemi Roma İmparatorluğu'ndaki döngüsel politik karışıklıkların sembolü oldu. Bu iç savaşın neden olduğu askeri ve politik anarşinin, Batavian isyanı'nındaki bozgun gibi ciddi yan etkileri oldu.

Galba

Servius Sulpicius Galba (MÖ 24 Aralık 3 – 15 Ocak 69), 8 Haziran 68-15 Ocak 69 arası Roma İmparatoru, Dört İmparator Yılı'nın ilk imparatoru.

II. Urbanus

II. Urbanus (1042 - 29 Temmuz 1099), asıl ismiyle Otho de Lagery (ya da: Otto, Odo veya Eudes), 12 Mart 1088 tarihinden ölümüne kadar papalık yapmıştır. 1095 Kasım'ında, Papa II. Urbanus'un başkanlığında ve birçok din adamının katılımıyla gerçekleşen Clermont Konseyi, Haçlı Seferleri'nin başlangıç noktasıdır. Bu çağrıya cevap veren ordular, Birinci Haçlı seferi'ni başlattı.

II. Urbanus, 1881 yılında ölüm günü olan 29 Temmuz'da aziz ilan edildi.

L'incoronazione di Poppea

L'incoronazione di Poppea (SV308), (Türkçesi:Poppea'nın Taç Giyme Töreni) 1642-43 yıllarında Venedik karnaval sezonunda ilk kez oynanan bir prolog ve üç perdeden oluşan İtalyan operasıdır. İtalyan müzisyen Claudio Monteverdi tarafından bestelenmiştir. Libretto "Gian Francesco Busenello" tarafından hazırlanmıştır. Bu operanın konusu ilk defa olarak klasik mitoloji konusundan ayrılmış ve Antik Roma döneminde meydana gelen olayları konu almıştır. Antik Romalı tarihçi Tacitus'dan kaynaklarak İmparator Neron'un metresi olan Poppea'nın nasıl entrikalar içinde imparatoriçe tacını giydiğini anlatmaktadır.

Otto (Yunanistan)

Otto ya da Otho (1 Haziran 1815, Salzburg, Avusturya - ö. 26 Temmuz 1867, Bamberg, Bavyera), Yunanistan'ın ilk kralı (1832-62). Yunanistan topraklarını Osmanlı Devleti aleyhine genişletme çabalarında başarıya ulaşamamış ve tahttan indirilmiştir. Bavyera kralı I. Ludwig'in ikinci oğluydu.

Poppea Sabina

Poppaea Sabina (d. 30 civarı- ö. 65), Roma İmparatoriçesi ve Roma İmparatoru Nero'nun ikinci karısı. Antik dönem tarihçileri onun güzelliğinden ayrı olarak birkaç iyi özelliğini aktarırlar ve İmparatoriçe olmak için yaptığı entrikalara odaklanırlar. Binbeşyüz yıl sonra, Claudio Monteverdi son operası olan L'incoronazione di Poppeada (Poppea'nın taç giyme töreni), onu daha olumlu bir yönden, imparatorla olan aşkıyla vurgular.

Praefectus praetorio

Praefectus praetorio, Roma İmparatorluk muhafızlarının liderine verilen bir unvandır. Roma İmparatorluğu tarihi boyunca imparatorun seçimi gibi birçok siyasi olayda etkili olmuşlardır. Bu makam İmparator I. Konstantin döneminde kaldırılmıştır.

Praetorian muhafızlar

Praetorian Muhafızlar (Latince: praetorianī) Roma İmparatorları tarafından, hem Roma'da hem de savaş alanında kişisel güvenliklerini sağlamak amacıyla oluşturulmuş özel birlikler. İmparatorlar tarafından koruma amaçlı kullanılmaya başlamadan çok önce, Scipio ailesi tarafından MÖ 275 yılı civarından aynı formatta Generallerin muhafızı olarak kullanılmaya başlandıkları bilinir. MS 4. yüzyılda I. Konstantin tarafından kaldırılmıştır.

Roma imparatorları listesi

Bu liste, Roma İmparatorluğu'nda tahta çıkan ya da imparatorluğun tamamında ya da bir kısmında imparatorluklarını ilan eden Roma imparatorlarının listesidir ve Batı Roma İmparatorluğu'nun sona erdiği 476 yılına ya da son Latince konuşan imparator olan I. Justinianus'un öldüğü 565 yılına kadar olan süreyi kapsar.

Jül Sezar bu listede bulunmaz çünkü tarihçiler tarafından genellike Roma Cumhuriyeti'nin bir diktatörü olarak dikkate alınır.

İmparatora verilen ya da imparator tarafından üzerine alınan unvanlar, İmparatorluk adı ve notlar sütunlarında gösterilmiştir:

İmparator: 'Komutan'

Pater Patriae: 'Anavatanın Babası'

Pontifex Maximus: 'En Büyük Rahip (Pontif)' (Edb. Köprü inşa eden)Kodlaritalik yazılar: İmparatorluk talebi dikkate alınmayan ya da imparatorluğun sadece bir kısmına hakim olmuş olanlarkoyu yazı: genellikle yaygın olarak bilinen adıkoyu ve italik yazı: Genellikler yaygın olarak bilinen takma adı (bir talep olmaksızın)

Suetonius

Gaius Suetonius Tranquillus (69/75 civarı - 130'dan sonra), Suetonius olarak da bilinen, Roma'nın en dikkat çeken tarihçisi ve biyografi yazarı.

Vespasianus

Imperator Caesar Vespasianus Augustus (17 Kasım 9 – 23 Haziran 79), Asıl adı Titus Flavius Vespasianus olan, 69 - 79 yılları arasında tahta çıkmış Roma İmparatoru. Vespasian, etkili ancak kısa ömürlü bir hanedan olan ve yerine geçen oğulları Titus ve Domitian'ında dahil olduğu Flavian Hanedanı'nın kurucusudur. İmparatorluğa, gürültülü Dört İmparator Yılı'nın sonunda yükseldi. Vespasian'ın yönetiminde Julio-Claudian Hanedanı'nın sona ermesinden sonra en bilinen reform, Yahudiler'e karşı savaş ve Colosseum'un yapımına başlanılmasıdır.

Vitellius

Aulus Vitellius Germanicus (24 Ekim 15 – 22 Aralık 69) Dört İmparator Yılı olarak bilinen M.S. 69 tarihinde 17 Nisan 69'dan aynı yılın 22 Aralık tarihine kadar görev yapan Roma İmparatoru'dur (diğerleri Galba, Otho ve Vespasian). Lucius Vitellius' un oğlu olup Sextilia ile evlidir ve Genç Lucius Vitellius adında bir kardeşi vardır.

Vitellius ilk evliliğini Petronia ile yaptı(Publius Petronius'un kızı, babası Lucius Vitellius Suriye yönetimi sırasında). Bu evliliğinden bir gözü kör oğlu Petronianus Vitellius doğdu.İkinci evliliğini yaptığı Galeria Fundana'dan 69'da öldürülecek olan bir oğlu ve kızı oldu.

Volusianus

Gaius Vibius Volusianus (ö. Ağustos 253), 251 - 253 yılları arası Roma İmparatoru.

İmparator Trebonianus Gallus'un karısı Afinia Gemina Baebiana'dan olan oğludur. Vibia Galla adında bir kız kardeşi olduğu bilinir.

Decius'un 251 yılı Haziran ayı başlarında ölümü üzerine, Trebonianus Gallus tahta seçildi. Gallus, Decius'un oğlu Hostilian'ı evlat edindi ve onu müşterek imparator yaptı. Volusianus, Sezar unvanını aldı ve Princeps Juventutis olarak adlandırıldı. 251 yılı sonlarında Hostilian vebadan ölünce Volusianus onun yerine Augustus unvanıyla müşterek imparator oldu.

Baba ve oğul 253 yılında isyancı birlikler tarafından Interamna'da öldürüldü.

Roma ve Bizans imparatorları
Principatus
MÖ 27-MS 235
Kriz
235-284
Dominatus
284-395
Batı Roma
395-476
Bizans
395-1204
İznik
1204-1261
Bizans
1261-1453
Roma ve Bizans imparatorları
Principatus
MÖ 27-MS 235
Kriz
235-284
Dominatus
284-395
Batı Roma
395-476
Bizans
395-1204
İznik
1204-1261
Bizans
1261-1453

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.