Müslümanların Levant'ı fethi

Müslümanların Levant'ı fethi veya Müslümanların Biladü'ş-Şam'ı fethi (Arapçaالفَتْحُ الإسْلَامِيُّ للشَّامِ) ya da Arapların Levant'ı fethi (الفَتْحُ العَرَبِيُّ لِلشَّامِ)

7. yüzyılın ilk yarısında meydana gelmiştir,[1] ve daha sonra İslam eyaleti Bilad'üş-Şam haline gelen Levant olarak bilinen bölgenin İslam'ın yayılışının bir parçası olarak fethedilmesidir. 632'de Muhammed peygamberin ölümünden önce bile, sonucunda 629'da Mute Muharebesi'nin olduğu, Arap Müslüman kuvvetlerinin güney sınırlarında askeri faaliyetleri olmuştur ancak gerçek istila 634'te Râşidîn Halifeleri Ebu Bekir ve Ömer yönetiminde başladı, sürecin en önemli askeri lideri Halid bin Velid'dir.

Müslümanların Levant'ı fethi
İslam'ın yayılışı
Arap-Bizans savaşları
The Scene of the Theater in Palmyra

Palmira'da Roma Tiyatrosundan bir görünüm
Tarih634–638
BölgeLevant (modern Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail) ve güneydoğu Anadolu
SonuçRaşidin zaferi
Taraflar
Râşidîn Halifeliği
Komutanlar ve liderler
  • Herakleios
  • Jabalah Ibn Al-Aiham
  • Theodore Trithyrius
  • Vahan
  • Vardan
  • Thomas
  • Buccinator
  • Gregory

Kaynakça

Özel
  1. ^ "Syria." Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online. 20 Oct. 2006 Syria -- Britannica Online Encyclopedia
Genel
  • Charles, R. H. The Chronicle of John, Bishop of Nikiu: Translated from Zotenberg's Ethiopic Text, 1916. Reprinted 2007. Evolution Publishing, ISBN 978-1-889758-87-9. The Christian Roman Empire series

Dış bağlantılar

Akroinon Muharebesi

Afyon (Akroinon) Savaşı, Akroinon'da (modern Afyon yakınlarında) Anadolu platosunun batı ucunda, 740 yılında Emevi Arap ordusu ve Bizans İmparatorluğu güçleri arasında yapıldı. Arapların başında Abdullah El-Battal (Battal Gazi) ve El-Malik Bin Su'aib, Bizansların başında İmparator III. Leon ve onun oğlu, gelecekteki V. Konstantinos vardı. Savaş Bizansların kesin galibiyeti ile sonuçlandı ve Arapların Anadolu'daki ilerleyişi durmuş oldu.

Amorion'un yağmalanması

Amorion'un Yağmalanması, Dazimon Muharebesi'nden zaferle çıkan Abbâsîlerin ilerlemeye devam ederek Amorion'u kuşatması ve 12 Ağustos 838 tarihinde şehri ele geçirerek yağmalaması olayı.

Amorion aynı zamanda mevcut imparator Theofilos'un mensubu olduğu hanedanın anavatanı olması ve yağma sonrası Amorion'un 42 Şehidi olayının meydana gelmesi nedeniyle Bizanslılar üzerinde oldukça yıkıcı bir etki yaratmış, Theofilos, Franklar ile Venedik'ten Araplara karşı yardım istemek zorunda kalmıştır.

Arap-Bizans savaşları

Doğu Roma İmparatorluğu'nun Muhammed, Raşidun Halifeliği ve Emevîler dönemindeki İslam orduları ile yapmış olduğu savaşlardır.

Mute Muharebesi

Tebük Seferi

Dathin Muharebesi

Firaz Muharebesi

Qarteen Muharebesi

Ecnadeyn Muharebesi

Yermük Muharebesi

Busra Muharebesi

Halep Kuşatması

Maraş (Germanicia) Kuşatması

Demirköprü Savaşı

Konstantinopolis Kuşatması (674-678)

Konstantinopolis Kuşatması (717-718)

Kartaca Muharebesi (698)

Sebastopolis Muharebesi

Afyon (Akroinon) Savaşı

Busra Muharebesi

Busra Muharebesi, Suriye'de 634 yılında Râşidîn Halifeliği ordusu ile Bizans İmparatorluğu arasında Busra'nın mülkiyeti için gerçekleşen muharebedir. Bizans vassal devleti Gassani krallığının başkenti olan şehir, İslam kuvvetleri tarafından ele geçirilen ilk önemli şehirdir. Kuşatma Haziran ve Temmuz 634 arasında sürmüştür.

Dathin Muharebesi

Dathin Muharebesi, 634 yılı Şubat ayında Dört Halife ordusu ile Bizans ordusunun Hıristiyan birlikleri arasındaki Bizans-Arap Savaşları döneminin küçük bir muharebesidir. Bu muharebe Müslümanlarca kazanılmıştır.

Demirköprü Savaşı

Demirköprü Savaşı; 637 yılında Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu ile Bizans İmparatorluğu ordusu arasında, bugün Hatay ili Antakya ilçesi yakınında gerçekleşen savaştır. Adını muharebenin yapıldığı yer olan Asi Nehri üzerindeki bir köprüden almıştır.

Savaş, İslam ordusunun zaferi ve Antakya'nın teslim olmasıyla sonuçlanmıştır. İslam ordusu bu zaferin ardından güneye doğru giderek Lazkiye ve Tartus gibi Doğu Akdeniz şehirlerini de ele geçirmiştir. Halife ordularının Kuzey Suriye'deki birbirini izleyen fetihlerinden biridir. Böylelikle kuzey Suriye'yi tam hakimiyetine alan İslam orduları, daha kuzeyde Anadolu'ya doğru büyüme imkânı bulmuş, Halid bin Velid komutasında Kahramanmaraş'a kadar uzanmıştır.

Ecnadeyn Muharebesi

Ecnadeyn Muharebesi, 30 Temmuz 634 tarihinde Bizans İmparatorluğu ve Dört Halife ordusu arasındaki gerçekleşen ilk büyük çaplı savaştır. Savaşın sonucu Müslümanların kesin zaferidir. Bu savaşın ayrıntıları en iyi biçimde Müslüman kaynaklarında, El Vakidi gibi yer almaktadır.

Firaz Muharebesi

Firaz Muharebesi, Müslüman Arap kumandanı Halid bin Velid'in Mezopotamya Irak'ta Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu ve Hıristiyan Araplar'a karşı yapmış olduğu son muharebedir. Halid'in ordusu 15.000 kişiyi içeriyordu. Buna karşın Bizans İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu ve Hristiyan Araplar'dan kurulu birleşik güç orduları Halid'in ordusundan birkaç kez fazlaydı. Bazı kaynaklara göre onlar on kat fazlaydı.Savaşın sonucu Halid ve Mezopotamya'nın ilk Müslüman Fethleri için zaferdi. İran'da İslam, onların Kadisiye Savaşı'ndan sonra tamamdı.

Halep Kuşatması (637)

Halep Kuşatması, Bizans kalesi ve Yarmuk Savaşı'ından sonra kuzey Levant'te kalan Bizans'ın kalelerinden biri, 637 yılı Temmuz ve Ekim ayları arasında meydana geldi.

Kartaca Muharebesi (698)

Kartaca Muharebesi 698 yılında Bizans İmparatoru ile Emevîler arasında gerçekleşmiş muharebedir.

Karyeteyn Muharebesi

Karyeteyn Muharebesi, Bizans İmparatorluğu'nun Gassani Arap birliği ile Dört Halife ordusu arasında Halid bin Velid'in Suriye'deki Palmira kasabasını feth etmesinden sonra olmuştur. Halid bin Velid'in ordusu Müslümanlara direnen Qaryatain halkı üzerine yürümüş ve onlarla savaşarak yenmiştir.

Kudüs'ün Fethi (636-637)

Kudüs Kuşatması veya Kudüs'ün Fethi, 637 yılında Bizans İmparatorluğu ve Râşidîn Halifeliği arasında gerçekleşen askeri çatışmanın bir parçasıdır. Çatışma, Ebu Ubeyde bin Cerrah komutası altındaki Râşidîn ordusunun Kasım 636'da Kudüs'ü kuşatmasıyla başladı. Patrik Sophronius, altı ay sonra yalnızca Râşidîn halifesine teslim olmak şartıyla teslimiyeti kabul etti. 637 yılının Nisan ayında, Halife Ömer, şehrin teslimini almak için Kudüs'e şahsen gitti. Patrik de ona teslim oldu.

Şehrin Müslümanlar tarafından fethedilmesi, Filistin üzerindeki Arap egemenliğini sağlamlaştırdı ve bu egemenlik, 11. yüzyılın sonlarındaki İlk Haçlı Seferi'ne kadar herhangi bir tehdit yaşamadı.Böylece Kudüs, hem İslam hem de Hristiyanlık ve Yahudilik tarafından kutsal bir yer olarak görülmeye başlandı. Bu da Palestina Prima'nın kontrolünü dengeledi. 613'teki Bizanslı Herakleios aleyhindeki Yahudi isyanı, 614 yılında Kudüs'ün Pers ve Yahudi kuvvetleri tarafından fethedilmesi ve Yahudi özerkliğinin kurulmasıyla sonuçlandı. İsyan Perslerin ayrılışıyla sona erdi ve 15 yıllık Yahudi özerkliği de sona erdi.

Maraş Kuşatması

Maraş ya da Germanicia Kuşatması Râşidîn Halifeliği'nin müslüman kuvvetlerinin 638 yılında Anadolu seferi sırasında gerçekleşmiştir. Şehir, kan dökülmeden ele geçirilmiştir. Bu sefer, efsanevi Arap müslüman general Halid bin Velid'in askeri kariyerinin sonuna işaret eder çünkü seferden döndükten bir kaç ay sonra görevden alınmıştır.

Mute Muharebesi

Mute Muharebesi, Doğu Roma İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk muharebedir.

Müslümanların Mısır'ı fethi

Müslümanların Mısır'ı fethi veya Arapların Mısır'i fethi, Mısır'ın MS 7. yüzyılda Müslümanlar tarafından fethedilmesidir. Bunun sonucunda Bizans İmparatorluğu'nun elindeki Mısır ve Libya Râşidîn Halifeliği'ne geçti.

Mısır, II. Hüsrev döneminde Sasani İmparatorluğu tarafından on yıl önce fethedildiyse de Bizans İmparatoru Herakleios tarafından yeniden ele geçirdi. Müslümanların Mısır'ın fethi başlamadan önce, Bizanslar Levant'taki Arap müttefiki olan Gassanileri Müslümanlara kaybetmişti. Bunun sonucunda Bizans İmparatorluğu oldukça savunmasız kaldı.

Sebastopolis Muharebesi

Sebastopolis Muharebesi, 692 yılında Sebastopolis'ta (çoğunlukla Klikya'da Elaiussa Sebaste olarak tanımlanır fakat ayrıca modern Sulusaray'da olabilir) Halife Abdülmelik yönetiminde Emevîler ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen muharebedir. Bu muharebe, iki güç arasında 680 yılından beri mevcut olan barışı sonlandırmıştır.

Selanik'in Yağmalanması (904)

Selanik'in Yağmalanması Sarazen korsanlar tarafından 904 yılında Selanik şehrinin yağmalanmasıdır. 10. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun yaşadığı en kötü felaketlerden biridir. İlk hedefi Konstantinopolis olan, İslam dinine dönmüş Yunan olan Trabluslu Leon komutasında Suriye'den gelen Müslüman filosu denize açıldı. Müslümanlar Konstantinopolis’e saldırmaktan caydı ve yerine Selanik’e dönmeleri donanması zamanında tepki veremeyen Bizans’ları şaşırttı. Şehrin iki komutanı birbiriyle çelişen emirler vermesi, özellikle de denize açılan şehir surlarında düzensizlik yarattı.

Kısa bir kuşatmadan sonra Sarazenler, deniz kenarındaki duvarlara saldırdılar, Selanikler'in direnişini aşmayı ve 29 Temmuz'da şehri ele geçirmeyi başardılar. Yağmalama bir hafta boyunca devam etti, akıncılar Levant'taki üsleri için yola çıkmadan önce 60 gemiyi ele geçirirken 4.000 Müslüman esiri serbest bıraktıklar, büyük bir ganimet bir ve çoğunlukla gençlerden 22.000 esir aldılar. Yağmalanmayı anlatan İoannis Kaminiates'inde dahil olduğu esirlerin çoğu İmparator tarafından ya fidye ödenerek ya da Müslüman esirlerle takas edilerek geri alındı.

Sicilya'nın fethi

9. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlı Sicilya adasının Abbasiler adına Kuzey Afrika'da hüküm süren Arap hanedanı Aglebiler tarafından ele geçirilmesi harekâtı.

Zâtüssavârî Muharebesi

Zâtüssavârî Muharebesi (Arapça: معركة ذات الصواري) ya da Finike Muharebesi, Abdullah bin Sa'd komutasındaki İslâm donanması ile İmparator II. Konstans'ın kişisel komutasındaki Bizans filosu arasında 655 yılında gerçekleşmiş deniz savaşıdır. Muharebe, "ilk İslâm mutlak zaferi" olarak düşünülür.Ermeni piskopos Sebeos İslâm donanmasına dair bilgiler vererek 654'te Kostantinopolis'in kuşatıldığını aktarmaktadır. Günümüzde bu tarihte bir kuşatma yapılmadığı kabul edilmekte olup verilen bilgilerin Zâtüssavârî Muharebesi'nde savaşan donanmaya dair olduğu düşünülmektedir. Bahriye Üçok da Zâtüssavârî Muharebesi'nde savaşan İslâm donanmasının aslen Konstantinopolis'i kuşatmak üzere yola çıktığını ancak Finike civarında Bizans donanması tarafından karşılandığını, sonrasında İslâm donanmasının Kalkedon'a kadar ilerlediğini fakat şiddetli fırtına nedeniyle daha ileri gidemediğini savunmaktadır.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.