MÖ 11. yüzyıl

Olaylar

Önemli kişiler

Buluşlar ve keşifler

Alfabe

Alfabe veya abece, her biri dildeki bir sese karşılık gelen harfler dizisidir. "Abece" kelimesi, Türkçedeki ilk üç harfin okunuşundan oluşur. Benzer biçimde Fransızca kökenli “Alphabet” kelimesinden Türkçeye geçen "alfabe" sözcüğü, eski Yunancadaki ilk iki harf olan "alfa" ile "beta"nın okunuşundan gelir.

Türk alfabesinde 29 harf bulunur:A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z.

Diller, yazıma geçirilme şekilleri itibarıyla ikiye ayrılır;

Alfabeye dayalı (sesçil) diller "fonogram kullanan diller"Alfabeyi oluşturan her bir elemanın genelde bir anlamı olmaz, sadece çıkarılması gerekli sesi belirtir ve ancak diğer harflerle yan yana geldiğinde belli bir anlam kazanır. Dünyadaki dillerin büyük çoğunluğu, fonogram kullanarak yazılır.

Resimvarî karakterler kullanılarak yazılan diller "ideogram kullanan diller"Böyle dillerde -genelde- her simge, bir nesneyi tanımlar ve görece çok az tanım iki veya fazlası karakterle ifade edilir. Örnek: Çince, Japonca.

Aramiler

Aramiler (Aramice: ܐܪ̈ܡܝܐ‎ veya ארמיא: Aramiye), MÖ 11. yüzyıl ve MÖ 8. yüzyıl arasında Kuzey Suriye, Mezopotamya, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölgesi'nde yaşamış, bölgede bazı devletler ve şehirler kurmuş halk.

Bitinya

Bitinya Krallığı veya Bitinya (Yunanca: Βιθυνία Bithynia), MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında Nikea (İznik) başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet.

Davud

Davud (Arapça: داود, Dāwūd; İbranice: דוד, David), İsrailoğullarının kurduğu İsrail Krallığı'nın üçüncü kralı (yaklaşık MÖ 1000-MÖ 962) ve Kudüs (Yeruşalim) kentinin kurucusu. Tanah ve Kur'an'da nebi (peygamber) olarak zikredilir. Hristiyan inancında İsa'nın Eski Ahit'teki simgelerinden (İng. prefiguration) biri sayılır.

Musevi Kutsal kitabı Tanah'ın Mezmurlar (İslam'da Zebur) bölümünü oluşturan 150 şiirin Davud tarafından yazıldığı kabul edilir. Bu şiirler gerek Museviliğin gerek Hristiyanlığın en sevilen dini metinleri arasındadır. Kur'an'a göre Zebur, Davud Peygamber'e Allah tarafından indirilmiştir.

Di Xin

Di Xin (Çince: 紂王; pinyin: Zhòu Wáng; MÖ 1105-MÖ 1046), Çin'in Shang Hanedanı'nın son hükümdarıdır. Saltanatı MÖ 1075'ten MÖ 1046 yılına kadar sürmüştür.

Fokaia

Phokaia, İzmir'in Foça İlçesi'nin Antik Çağ'da ve Bizans Dönemi'ndeki adı. On iki İon kentinden biridir. Önceleri kentin kuruluşu MÖ 11. yüzyıl Aioller tarafından gerçekleştiği, MÖ 9. yüzyılda ise kentin İon tarafına geçtiği düşünülüyordu. Fakat yapılan son araştırmalar kentin kuruluş tarihini MÖ 2000'e kadar geri götürüyor.

Gad (peygamber)

Yakup'un oğlu için bkz. Gad (Beni İsrail)Gad, Eski Ahit'te adı geçen bir bilici, kahin veya peygamberdir. İsrail kralı Davud'un kişisel peygamberlerinden biriydi ve yazılarından bazılarının Samuel kitaplarında bulunduğuna inanılır. Adı ilk olarak 1 Samuel 22:5'te geçen Gad, Davud'a Yehuda topraklarına geri dönmesini söylemektedir.

Gad ile ilgili en önemli pasaj 2 Samuel 24:11-13'te geçmektedir. Burada, Davud İsrail ve Yehuda'da nüfus sayımı yaptığı için günah işlemiştir; Tanrı, Gad aracılığıyla Davud'un üç cezadan birini seçmesini istemiştir.

Gad'ın adı en son 2 Samuel 24:18'de geçmektedir; burada Davud'un seçtiği ceza olan üç günlük salgın hastalık bittiği zaman Gad Davud'a Tanrı için bir sunak kurmasını istemiştir.

Hurriler

Hurriler veya Hurri Devleti, MÖ 3. binyıldan itibaren, Sümer, Akkad, Hitit, Ugarit ve Mısır kaynaklarında hakkında bilgiler bulunan, Mezopotamya ve Yukarı Dicle bölgelerinde hüküm süren, konuştukları dil itibarıyla (Hurrice) Asya kökenli olduğunu kabul edilen ve MÖ 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren devlet.

I. Tiglat-Pileser

I. Tiglat-Pileser, (İbranice: Tukulti-apil-Esharra), Asur Devleti Kralı.

I. Ashur-resh-ishi'nin oğludur. I. Tiglat-Pileser babasına suikast düzenleyerek tahta çıkmıştır.

Kaman Kalehöyük

Kaman Kalehöyük, Kırşehir İl merkezinin kuzeybatısında, Kaman İlçesi'nin 3 km. doğu-kuzeydoğusunda yer alan bir höyüktür. Tepe yaklaşık 280 metre çapında olup 16 metre yüksekliktedir.

Qin Er Shi

Qin Er Shi (Çince: 秦二世; pinyin: Qín Èrshì) veya asıl adıyla Huhai (胡亥) (MÖ 229-MÖ 207), Çin'in Qin Hanedanı'nın ikinci imparatorudur. Saltanatı MÖ 210'dan MÖ 207 yılında ölümüne kadar sürmüştür.

Qin Er Shi, Qin Shi Huang'ın ikinci oğluydu. Ağabeyi Fusun'un öldürülmesinden dolayı tahta kendisi çıkmıştır. Saltanatı üç yıl sürmüş olup ölümünden bir yıl sonra Qin Hanedanı yıkılmıştır.

Tâlût

Tâlût, Şaul veya Şaul Ben Kiş (שאול המלך, Şaul HaMelekh, Kral Şaul) (İbranice:שָׁאוּל, Şaul, Arapça:طالوت ,Tālūt), Tanah'taki kitaplardan olan Samuel kitabı ve 1 Tarihler ve Kur'an'da adı geçen MÖ 1047 ile MÖ 1007 yılları arasında İsrail Krallığı'nın ilk kralıydı. Hakim Samuel tarafından krallığa seçilen Şaul zamanında başkent Gibeah'tı. Antik Filistinliler ile Gilboa Dağında yaptığı savaş sonucu yaralandı ve oğlu Yonatan'ı kaybetti. Bunun üzerine savaş meydanında öleceğini anlayan Şaul, düşmanın kılıcıyla ölmektense intihar etmeyi yeğledi.

Şaul öldükten sonra yerine oğlu Iş-boşet ve hasımı Davud taht için mücadele etti. Krallığının ikinci senesinde Iş-boşet öldürülünce yerine Davud geçti.

Şaul'un yaşamı ve hükümdarlığıyla ilgili hikâyeler Tanah'ın Samuel kitabı'nda yer alır.

Wu (Zhou)

Wu (Çince: 周武王; pinyin: Zhōu Wǔ Wáng; ö. MÖ 1043), Çin'in Zhou Hanedanı'nın ilk hükümdarıdır. Saltanatı MÖ 1046'dan MÖ 1043 yılında ölümüne kadar sürmüştür.

Yan (devlet)

Yan (Çince: 燕), Zhou Hanedanı döneminde bir antik Çin devletiydi. Devletin başkenti Ji (günümüz Pekin) idi. MÖ 222 yılında Qin tarafından ele geçirildi.

İşboşet

İşboşet (İbranice: אִֽישְׁבֹּ֫שֶׁת), Aşbaal veya İşbaal, Tanah'ta adı geçen krallardan biridir. ~MÖ 1047'de doğan İşboşet, Kral Şaul'un dört oğlundan biri olup annesi Ahimaaz'ın kızı Ahinoam'dır. Şaul'un ve üç erkek kardeşinin Gilboa Dağı Savaşı'nda ölmesinin ardından, İsrail'in on iki kabilesini içinde barındıran İsrail Krallığı'nın ikinci kralı olarak seçildi.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.