Ezgiler Ezgisi

Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi, ya da sıkça bilinen adıyla Ezgiler Ezgisi (İbraniceשיר השירים, Şir ha-Şirim) veya Süleyman'ın Ezgisi, Tanah'ın son bölümünü oluşturan Ketuvim'deki Beş megila kitaplarından biridir. Latincedeki Vulgat versiyonunda Canticum Canticorum ya da kısaca Canticles olarak bilinir.[1] Yunanca Septuagint'te ise Āisma āismatōn ya da kısaca Āisma denir (ᾎσμα ᾀσμάτων).[2]

Kitabın ana karakterleri, bapların birinde "Şulamlı" olduğu belirtilen bir kadın[3] ve bir adamdır ve şiirde ilerlenen yol kur yapmaktan başlayıp muradlarına ermeğe kadar giden yoldur. Örneğin kadınla erkek arasında şöyle bir diyalog geçer:

 • Erkek: "Dikenlerin arasında zambak nasılsa, Kızların arasında sevgilim öyledir";
 • Kadın: "Orman ağaçları arasında elma ağacı nasılsa, Oğlanlar arasında sevgilim öyledir. Zevk alarak onun gölgesinde oturdum, Ve meyvası damağıma tatlı idi."[4]

Ayrıca "Kudüs kızları" isimli bölüm ezginin nakaratını oluşturur.

Dini içeriğin eksikliğine rağmen kitapta anlatılan adam ile kadın arasındaki ilişkinin mecazi olduğu ve Yahudilik'te Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki ilişkiyi anlattığı düşünülür. Hristiyanlıkta ise Tanrı ile Kilise'nin ilişkisinin veya Mesih ile insan ruhunun ilişkisinin betimlendiği savunulur.

Sadece 117 bap'tan oluşan bu kitap Tanah'ın kısa metinlerinden biridir. Aşkenazlar geleneksel olarak bu metni Pesah günleri içine denk gelen bir Şabat gününde okurken Sefarad Yahudileri ise her Cuma akşamı okur.

Başlık

Llyfr Caniad Solomon - Caerwynt 2
12. yüzyıl el yazmasında asil çiftin tasviri.

Kitap, adını metnin önsözünden almaktadır: "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi"[5]

"Ezgiler Ezgisi"nin İbranice'deki gramer yapısı bunun en üstün olduğunu ima eder, yani ezginin büyüklüğünü gösterir. Rabbi Akiva'ya göre, "Cennet, Ezgiler Ezgisi'nin kutsal olduğunu inkar etmeyi yasaklar. Ezgiler Ezgisi'nin İsrailoğullarına verildiği gün tün dünyaya bedeldir; tüm yazılar kutsaldır ve Ezgiler Ezgisi kutsalların kutsalıdır."[6] Benzer şekilde, Martin Luther bu ezgiye "yüksek ezgi" anlamına gelen das Hohelied adını vermiştir ve halen Almanca, Danca, İsveççe ve Felemenkçe'de bu isim kullanılmaktadır.

Yazar

Song of songs Rothschild mahzor
Birinci bapın betimlemesi - Ozan, Süleyman'ın önünde çalarken (15. yy, Rothschild Mahzor)

Yazar olarak Süleyman

Kitabın ilk kelimesi "Süleyman'ın" olması sebebiyle geleneksel olarak kitabın Süleyman tarafından yazıldığı düşünülür. Süleyman'ın yazarı olduğu düşünülen Özdeyişler, Ezgiler Ezgisi ve Vaiz kitaplarının hangi sırayla yazıldığı konusuyla ilgili ihtilaflar mevcuttur:

 • Rabi Hiyya'ya göre Süleyman'ın ilk kitabı Özdeyişler'dir; bunu Ezgiler Ezgisi ve ardından Vaiz takip etmektedir.
 • Rabi Yonatan ise Süleyman'ın ilk olarak Ezgiler Ezgisi'ni sonra Özdeyişleri ve ardından da Vaiz'i yazdığını belirtir.
 • Talmud'da yazıldığına göre kitapların yazılış sırası şöyledir: Özdeyişler, Vaiz, Ezgiler Ezgisi.

Dinleyici olarak Süleyman

Bazılarınca kitabın ilk kelimesi "Süleyman'a" olarak tercüme edilir dolayısıyla bu kişilere göre kitap Süleyman'a ithaf edilmiştir. Bu teoriyi onaylayan çelişkili baplar mevcuttur; örneğin:

Süleyman'ın bağı vardı Baal-Hamon'da, Kiraya verdi bağını; Her biri bin gümüş öderdi ürünü için. Benim bağım kendi emrimde, Bin gümüş senin olsun, ey Süleyman, İki yüz gümüş de ürününe bakan kiracıların.

—200px, 20px

Antik çağlarda yazarın eserinin kabul görmesi için kendisinden daha ünlü birinin adının kullanılması olağan bir anlayıştı. Bazıları, doğal sevgiden kaynaklanan tek eşli birlikteliği anlatan bu kitabı, Süleyman'ın yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi olması sebebiyle Süleyman'ı yerme açısından yazıldığını düşünür.

Yahudi bilgeler bu kitabın kehanet kitabı olduğunu ve peygamber Yeremya veya onun meslektaşları tarafından yazıldığını savunur.[7] Fakat bu bilgeler eserlerini kral Süleyman'a atfetmiştir; aynı Hoşea, Yeşaya ve diğer kitaplardaki örneklerde olduğu gibi.

Tanrı

Yazarın kim olduğuyla ilgili başka bir yorum da, konuya mecazi yolla yaklaşan Raşi'den gelmiştir. Süleyman'ın İbranice'deki adı Şlomo'dur, bu da Şalom yani barış kelimesiyle aynı kökü paylaşır. Dolayısıyla kitabın yazarı Süleyman'dır fakat hikâye "Barışın sahibi" yani Tanrı'nın ağzıyla aktarılmıştır. Kitaptaki diyaloglar Tanrı ile ilerleyen zamanlarda gelini olacak olan Yahudi halkı arasında geçmektedir.

İlmî

21. yüzyılda, lehçe farklılıkları baz alınarak yapılan çalışmada uzmanlar bu şiirin farklı geleneklerden geldiğini savunmaktadır. Örneğin Noegel ve Rendsburg'un dediğine göre:

« Ezgiler Ezgisi, MÖ 900'lerde kuzey antik İbranicesiyle, edebi yeteneği üstün olan bir yazar tarafından, aliterasyon ve poliprosopon teknikleri kullanılarak zamanının en şehevi ve erotik şiiri olarak yazılmıştır ve metinde ima edilen konu başta Süleyman olmak üzere Yehuda monarşisinin eleştirilmesidir.[8] »

Bazı uzmanlara göre ise metinde kullanılan bazı kelimeler Farsça'dır, dolayısıyla şiir sürgün sonrası dönemde yazılmış olmalıdır. Süleyman ise sürgün sonrası dönemden çok önceleri olan MÖ 10. yüzyılda yaşamıştır. Metinde kullanılan bazı kelimeler sebebiyle kitabın yazarının Süleyman olmama ihtimali mevcuttur.[9]

Dil

Ezgiler Ezgisi, sürgün sonrası dönemin lehçesinin nasıl olduğuyla ilgili bilgi sunan ilk metindir. Sürgün sonrasında İbranilerin Farsça, Yunanca ve Aramca konuşan topluluklarla iletişim halinde olmaları sebebiyle bu dillerden kelimeler İbranice'ye girmiştir. Bu kelimeler Rabinik İbranice'de kullanılmasına rağmen Ahit İbranicesi'nde bulunmamaktadır dolayısıyla bu metin zamanın yerel diliyle ilgili ipuçları verir. Ahit İbranicesi'nin aksine Rabinik İbranice'de uzun kalıplı cümleler kullanıldığı görülür.[10]

Yorum ve kullanımı

Genelde, alegorik yorumlar metnin Ahit'in bir parçası olduğunu onaylar fakat uzmanların konuyla ilgili tartışmaları sonucunda ortak bir karara hala varılamamıştır.[11]

Yahudi geleneği

Midraş ve Targum'daki Yahudi geleneğine göre kitap Tanrı'nın İsrailoğullarına karşı olan sevgisini gösteren bir alegoridir. Bu anlayış doğrultusunda metin, Tanrı ile Yahudi halkı arasındaki sevgiyi simgeleyen Şabat gününün arifesinde Sefarad ve Mizrahiler tarafından okunur. İtalkimler ise metni Pesah'ta birinci Yom Tov ve Yom Tov Şeni arifelerinde okurlar. Gelenksel olarak çoğu Yahudi, metni Pesah'ta bir Şabat gününde veya bayramın yedinci gününde Deniz ezgisiyle birlikte okurlar.

Mesihçi yorum

Ortaya bu kitabın mesihsel bir metin olduğu iddiaları atılmıştır,[12]:333 ilişkideki eril kişi mesihin kendisi olarak yorumlanır. Eril kişinin mesih olarak düşünülmesinin sebebi sıkça Davud soyundan gelen Süleyman hakkında konuşulmasıdır. Peygamber Natan'ın 2 Samuel 7'de gösterdiği üzere Mesih, Davud'un soyundan gelecektir. Davud hanedanlığına bağlı her kral potansiyel Mesih olarak görüldü, böylece Tapınağın mimarı Süleyman, okuyucuların aklına tekrar mesihsel umutlar getirdi.[12]:336 Kitapta geçen "yiğitler"[13] kelimesi, Samuel kitabında Davud'un "yiğit askerleri"ni[14] akla getirir. Yine kitapta geçen eril kişinin "kırmızı/kızıl"[15] tenli oluşu akla Samuel kitabındaki Davud'u getirir.[16] Aramca Yahudi targumlar da eril kişiyi beklenen Mesih olarak yorumlar.[17]

Kralın bahçesi (örneğin Ezgiler Ezgisi 5:1) cennet bahçesi olarak görülebilir (Tekvin 2:8-25),[18] bu da İsrail'i bir cennet bahçesine çevirecek olan Mesih'i akıllara getirir. Sevgililer, insanlığın düşüşünden kaynaklanan soyutlanmanın üstesinden geldiği şeklinde betimlenir. Kadının durumunu belirten "Kocana istek duyacaksın" (Genesis 3:16) kalıbı Ezgiler Ezgisi'nde yer değiştirip "Sevgilim bana tutkun" (Song 7:10) olarak kullanılmıştır.[19]

Diğer bilgiler

Uzmanlar genel Antik Yakın Doğu aşk şiirleriyle Ezgiler Ezgisi kitabında benzerlikler olduğunu diler getirir.[20] Bunların başında bazı Sümerce erotik pasajlar[21] ve Yeni Krallık dönemindeki Mısır'ın aşk şiirleri gelir.[22] Ayrıca, benzerlikler bulunan Tamilce aşk şiirleri de 20. yüzyılın sonlarında uzmanların ilgisini çekmiştir.[23]

Sanat, edebiyat ve müzikte referanslar

 • Fredrik Sixten, Song of Songs, 2008
 • The cantata Momente by Karlheinz Stockhausen [24]
 • mewithoutYou 2004, Catch for Us the Foxes: "Please, catch for us the foxes in the vineyard... the little foxes."
 • Animals as Leaders, Song of Solomon
 • The Little Foxes, 1939
 • The Spiritual Canticle by St. John of the Cross
 • Song of Solomon - 1977, Toni Morrison
 • Black Madonna, Song of Songs 1:5: "I am black, but beautiful, O daughters of Jerusalem ...", Nigra sum sed formosa
 • J.S. Bach's Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140[25]
 • Columba Mea by Kenneth Leighton
 • La Sulamite by Emmanuel Chabrier
 • Karen Young, Canticum Canticorum
 • Jehovah's Witness, "The Shullamite Remnant"
 • Ofra Haza, "שיר אהבה" (Aşk Şarkısı), 1988 album "Shaday"
 • Kate Bush, The Song Of Solomon
 • Christian Death, 1987, "The Scriptures"
 • Steeleye Span, 1977, Storm Force Ten - "Awake, Awake"
 • Idan Raichel "הינך יפה" (Güzelsin), 2002
 • Flos Campi, Ralph Vaughan Williams
 • Sinéad O'Connor, "Dark I Am Yet Lovely", 2007
 • Madeleine l'Engle, Many Waters, 8:7: "Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. If a man were to give all his wealth for love, it would be utterly scorned."
 • Daniel Pinkham, Wedding Cantata
 • HIM (His Infernal Majesty), Dark secret love
 • Pale Saints, Song of Solomon, 1994 - Slow Buildings
 • Stephen Duffy, "Kiss Me"
 • Brion Gysin, The Poem of Poems, (1958–1961)
 • The song of Solomon and how she sang it to me, David Tibet
 • Geoffrey Chaucer, 'The Canterbury Tales'
 • Eliza Gilkyson, "Rose of Sharon" (1996)
 • Robert Burns, "The Bonniest Lass", "the smuttiest sang that e'er was sung"
 • John Zorn, "Shir Ha-Shirim", Şubat 2008.[26][27]
 • John Steinbeck, The Grapes of Wrath "Rose of Sharon", 2:1: "I am a rose of Sharon."
 • The Residents, I Hate Heaven
 • Craig Thompson, Blankets
 • Varda Kotler, "My Beloved Spake" 2:10
 • Natasha Khan, Bat for Lashes, "Glass" ve "Two Planets" (2009)
 • Neil Diamond, Holly Holy
 • 2009, Pope Shenouda III, "Have You Seen the One I Love"
 • 1975, Popol Vuh, Das Hohelied Salomos
 • Inbar Bakal, Song of Songs
 • Dirty Projectors, "Two Doves"
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina, Five Voices
 • Yofiyah, Kabbalah Kirtan (Dodi Li, Yishakeni ve L'chah Dodi)
 • "Solomon's Song", Fucked Up
 • Gods of Luxury, "Angelica In Delirium"
 • Leonard Cohen, "When I Hear You Sing"
 • Elizabeth Smart, By Grand Central Station I Sat Down and Wept (1945)
 • Alexander Goldscheider
 • Einstürzende Neubauten, "Blume"

Filmlerde referanslar

 • Nammukku paarkkaan munthiri thoppukal
 • Day of Wrath, Carl Th. Dreyer[28]
 • The Wisdom of Crocodiles, (1998)
 • The Woman in the Window (1944)
 • Keeping Mum (2005)
 • Miller's Crossing (1990)
 • El crimen del Padre Amaro (2002)
 • Once Upon a Time in America (1984)
 • "The Librarian: Return to King Solomon's Mines" (2006)
 • "Guramsan Tsadig" (2010)
 • "Nell" (1994)
 • Paradise (1982)
 • Song of Songs (2005)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. ^ newadvent.org
 2. ^ Rahlfs (ed.), Septuaginta, Volume 2, (Stuttgart: de:Deutsche Bibelgesellschaft, 1979), p. 260.
 3. ^ Song 6:13
 4. ^ Ezgiler Ezgisi 2:2-3
 5. ^ Ezgiler Ezgisi 1:1
 6. ^ Mishnah Yadayim 3:5
 7. ^ Babylonian Talmud, Bava Batra, p 14b-15a
 8. ^ Noegel and Rendsburg, Solomon's Vineyard: literary and linguistic studies in the Song of Songs, (Society of Biblical Literature, 2009), p. 184.
 9. ^ Coogan, Michael. A Brief Introduction to the Old Testament. Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 394
 10. ^ Sáenz-Badillos, Angel (1993). A History of the Hebrew Language. Great Britain: Cambridge University Press. ss. 123–4. ISBN 0 521 43157 3.
 11. ^ Garrett, Duane A. Song of Songs. Word Biblical Commentary 23B. Nashville: Nelson, 2004, 15.
 12. ^ a b James Hamilton, "The Messianic Music of the Song of Songs", Westminster Theological Journal 68 (2006).
 13. ^ Song 3:7
 14. ^ 2 Samuel 23:8
 15. ^ Ezgiler Ezgisi 5:10
 16. ^ 1 Samuel 16:12
 17. ^ Sigmund Mowinckel, He That Cometh, (New York: Abingdon Press, 1954), 283.
 18. ^ Francis Landy, "The Song of Songs and the Garden of Eden" Journal of Biblical Literature 98:4 (December 1979): 524.
 19. ^ James Hamilton, op. cit., 344.
 20. ^ Gwendolyn Leick, Sex and eroticism in Mesopotamian literature, 1994.
 21. ^ Cheryl Exum, Song of Songs, 2005.
 22. ^ Fox, M.V. The Song of Songs and Ancient Egyptian Love Songs. University of Wisconsin Press, 1985
 23. ^ Chaim Rabin (1973), Abraham Mariaselvam (1987).
 24. ^ Smalley, Roger. 1974. "Momente: Material for the Listener and Composer" (Parts 1 and 2). The Musical Times 115, no. 1571 (January): 23–28 and no. 1574 (April): 289–95.
 25. ^ Herz, Gerhard (1972). Bach: Cantata No. 140. W.W. Norton and Company.
 26. ^ Allan, J. Reviews: Live - John Zorn Abron Arts Centre Amplifier Magazine, February 22, 2008.
 27. ^ Smith, S. An Unlikely Pairing on Common Ground NY Times, November 27, 2008.
 28. ^ Day of Wrath

Dış bağlantılar

Yahudi tercüme ve yorumları:

Hristiyan tercüme ve yorumları:

Edebiyat

 • Garrett, Duane A. Song of Songs. Word Biblical Commentary 23B. Nashville: Nelson, 2004.
 • Linafelt, Tod. "Biblical Love Poetry (...and God)". Journal of the American Academy of Religion 70 (2) 2002.
 • Pope, Marvin H. Song of Songs: A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible 7C. 2 volumes. Garden City, New York: Doubleday, 1977.
 • Theo Kobusch, Metaphysik, C. Metaphysik als Exegese des Hohenliedes, in Der Neue Pauly, Band 15, La-Ot, Stuttgart Weimar 2001.
 • Ariel Bloch and Chana Bloch, translators. The Song of Songs: A New Translation, With an Introduction and Commentary. Afterword by Robert Alter, Random House, 1995, ISBN 978-0520213302.
 • Hudson Taylor, Union and Communion or Thoughts on the Song of Solomon, Dodo Press 2009 et.alii pdf download

Kayıtlar

Canticum Canticorum. Eloge De L'amour. La Cantique Des Cantiques à la Renaissance, Capilla Flamenca, 2004 (Eufoda 1359).

Ayşegül Atik

Ayşegül Atik (d. 1948), Türk oyuncu.1948 yılında doğdu. Asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra En Son Babalar Duyar gibi, televizyonda çeşitli dizilerde oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisidir.

Beş megilot

Beş megilot veya Beş tomar (İbranice: חמש מגילות, Hameş megilot), Tanah'ın üçüncü ana bölümü olan Ketuvim'in içinde bulunur. Bu beş tomar, Ezgiler Ezgisi, Rut kitabı, Ağıtlar, Vaiz ve Ester kitabıdır. Bu beş kitap kısmen kısa ahit kitapları olup Yahudi geleneğinde birlikte gruplandırılmışlardır.

Caleb Afendopolo

Caleb Afendopolo, Edirne'de 1430'dan önce doğup bir süre Belgrad'da yaşayan ve İstanbul'da 1499'da ölen, birçok alanda ihtisas yapmış Yahudi bir bilim insanıdır. Samuel HaRamati'nin kardeşi, Judah Bali ve Karay cemaatinin hahamı ve Elijah Başyazı'nın kayınbiraderi ve havarisiydi.

Bir Paris yazıtında, özel dersler vererek geçimini sağladığından bahsedilmektedir fakat bu durumun Moritz Steinschneider tarafından şüpheli olduğu düşünülmektedir. Edirne'de Mordecai Comtino'nun öğrencisi olarak fende uzmanlaştı; derinlemesine ve orijinal düşünce açısından eksiklikleri olan Afendopolo'nun, içinde, kimisi satın alınmış ve kimisi de kendisi tarafından çoğaltılmış ender yazıtlar bulunan geniş kütüphanesi edebi anlamda üretken olmasına olanak sağladı. 1490'da, hocası Başyazı'nın Karay kanunlarıyla ilgili bitmemiş çalışmasına devam etti.

Afendopolo'nun kız kardeşi olan Başyazı'nın karısı, kocasından evvel öldüğü için ona kayınbirader demeyi bırakıp hoca dedi. Afendopolo, Başyazı'nın tezini bitiremeden öldü.

Eski Ahit

Eski Ahit, Eski Antlaşma ya da Ahd-i Atîk, Yeni Ahit'le birlikte Kitab-ı Mukaddes'i oluşturan, Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap. Musevilerin Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır. Hristiyanların metni yorumlayış biçimleri farklı teolojik temellere sahip olduğu için Musevilikle büyük ölçüde farklılık arz eder. Kitapların çoğu İbranice, bir kısmı Aramice olarak yazılmıştır. MÖ 1200 ile MÖ 100 yılları arasında, Yahudi din adamları ve alimleri tarafından yazıldığı kabul edilmektedir.İbrahimi dinlerde Tanrı'nın Musa ile bir ahit yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar. Yahudiler İsa'nın mesihliğini veya peygamberliğini kabul etmezler. Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmez, Tanah'a Eski Ahit denmesini uygunsuz bulurlar. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.

Italo Montemezzi

İtalo Montemezzi (d. 4 Ağustos 1875 - ö. 15 Mayıs 1952, Vigasio, Verona ili, İtalya) bir İtalyan opera ve klasik batı müziği eserleri bestecisi. İtalyan operasında post-verismo akımının ilk temsilcisidir.

Kitâb-ı Mukaddes

Kitâb-ı Mukaddes veya Kutsal Kitap, Eski Ahit ve Yeni Ahit'i kapsayan, Hristiyan inanışının temelini oluşturan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır.

Kitab-ı Mukaddes yaygın olarak tüm zamanların en çok satan kitabı olarak kabul edilir, 100 milyon kopya yıllık satış tahmini olup özellikle ilk kitlesel basılı kitap oluşu Batı'da, edebiyat ve tarih üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.

Kohen

Kohen (İbranice: כֹּהֵן, 'rahip', çoğ. כוהנים, Kohanim, Türkçe: Kâhin) Yahudiler'de baba tarafından Tora'daki Aaron (Harun)'un torunlarıdır.

Tora'da Yahudi olsun veya olmasın rahiplere verilen isimdir. Kudüs Tapınağı döneminde Kohenlerin gerek günlük gerekse kurban festivallerinde kendilerine düşen özel görevleri vardı.

Bugün, eski zamanlardaki kadar olmasa bile Kohenlerin Yahudilik içinde hala bazı özel statüleri vardır. Diğer mezheplere oranla Ortodoks Yahudilik'te Kohenlerin görevleri biraz daha fazlayken, antik çağlara kıyasla bu görevler semboliktir.

Süleyman

Süleyman (Arapça: سليمان, sulaymān; İbranice: שלמה, Şlomo veya Şelomo; Latince: Salomone, Yunanca: Σολωμών, İngilizce: Solomon, Fransızca: Salomon, Almanca: Salomo), Kral Davut ile Batşeba'nın oğlu ve İsrail Krallığı'nın üçüncü (1. Talut, 2. Davut) kralı. Kudüs kentindeki büyük tapınağı inşa etmiştir. Kur'an'da nebi (peygamber) olarak zikredilir. Hristiyan inancında yasa koyucu ve kral olarak saygı görür.

Musevi Kutsal Kitabı'nın Ezgiler Ezgisi, Vaiz ve Özdeyişler kitapları Süleyman tarafından yazılmış kabul edilir. Din dışı tarihte, Süleyman'ın MÖ 970 - 928 yıllarında kral olduğu kabul edilir.

İbranice שלמ kökünden gelen Şlomo adı, kelime anlamıyla "Barış Yapan" demektir. Arapça selim, selamet ve islam sözcükleriyle kökdeştir.

Süleyman'ın Özdeyişleri

Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı, (İbranice: מִשְלֵי, Mişley), Tanah'taki Ketuvim'de bulunan bir kitaptır ve kısaca Özdeyişler veya Meseller olarak anılır. Orijinal İbranice'de kitabın adı "Süleyman'ın Meselleri" anlamına gelen "Mişle Şlomo"dur. Yunanca tercüme olan Septuagint (LXX)'te kitabın adı "paroimai paroimiae" ("Özdeyişler") ve Latince tercüme olan Vulgata'de "proverbia"dır.

Tanah

Tanah, Tevrat ve Zebur'u da kapsayan, Musevilik dininin kutsal kitabı. Hristiyanlarca da kutsal kabul edilir, bununla birlikte Hristiyanlar Tanah'ı Eski Ahit olarak anar ve farklı şekillerde yorumlarlar. Eski Ahit, Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmını meydana getirir. İslamiyet'te Tanah'ın sadece Tevrat ve Zebur bölümleri kutsal kabul edilir ancak bunların Tanrı tarafından -sırası ile- Musa ve Davud peygamberlere indirildiğine ve insanlar tarafından tahrif edildiğine inanılır. Tanah'ı meydana getiren kitapçıkların (bölümlerin) çoğu İbranice olarak, bir kısmı ise Aramice olarak yazılmıştır. MÖ 1200 ila MÖ 100 yılları arasında yazıldığı kabul edilmektedir.İbrahimî dinlerde Tanrı'nın Musa (Moşe) ile bir ahit yaptığı kabul edilir. Hristiyanlar Tanrı'nın İsa ile yeni bir antlaşma yaptığına inandıklarından Tanah'ı Eski Ahit olarak adlandırırlar. Yahudiler İsa'nın mesihliğini veya peygamberliğini kabul etmezler. Yeni Ahit'i kutsal kitap kabul etmez, Tanah'a Eski Ahit denmesini uygunsuz bulurlar. Eski Ahit ile Tanah arasındaki başlıca fark kitapların sıralanışı ve isimleridir.

Tarık Günersel

Tarık Günersel, (d. 27 Haziran 1953, İstanbul) Şair, öykücü, aforist, denemeci, librettist, çevirmen, dramaturg, oyuncu ve yönetmen.

Opera, tiyatro, sinema, edebiyat gibi pek çok alanda çalışan çok yönlü bir sanatçıdır. 2007-2009 döneminde Dünya Yazarlar Birliği PEN'in Türkiye Merkezi Başkanı olarak görev yapan sanatçı, 2010-12 yıllarında Uluslararası PEN'in Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştır.. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar dramaturg olarak çalışan sanatçı,

Perry Anderson, Samuel Beckett, Tim Burton, Arthur Miller ve Václav Havel gibi pek çok yazarın eserlerini Türkçeye çevirmiştir.

Tesniye

Tesniye veya Yasa'nın Tekrarı, Tanah'ın ve Eski Ahit'in ilk beş kitabı olan Tevrat'ın beşinci kitabı. Toplam 34 baptan oluşur.

Yahudilikte matem

Yahudilikte matem (İbranice: אֲבֵלוּת, avelut) Yahudiliğin klasik Tora ve rabinik metinlerindeki minhag ve mitsvaların bileşiminden türemiştir. Matemin uygulanış şekli, Yahudi cemaatinden Yahudi cemaatine çeşitlilik gösterir.

İsim koyma

Sefaradlarca Zeved habat (veya Zebed habat) Aşkenazlarca Simhat bat denen Yahudilikte yeni doğan kız çocuklarına İsim koyma törenidir.

Tora
(Tevrat)
Nevi'im
(Peygamberler)
Ketuvim
(Yazılar)

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.