Banyo Nişanı

İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı (İngilizceOrder of the Bath) önceki adı En Onurlu Askerî İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı; (İngilizceThe Most Honourable Military Order of the Bath), 18 Mayıs 1725 tarihinde I. George tarafından kurulan bir İngiliz şövalyelik nişanıdır. Şövalye namı yaratılmasıyla başlayan şatafatlı Ortaçağ törenlerinden türetilmiştir ve bu, onun unsurlarından biri olarak Bathing'i kapsardı. Şövalyeler de İngiliz Yüksek Şövalyeleri olarak biliniyorlardı ve oluşturuldular.

I. George "İngiliz Yüksek Şövalyelerini düzenli bir askerî rütbeye yükseltti. Bir dizi tüzükle hüküm sürülen ve boşluklar oluştuğunda sayıları yeniden doldurulan şövalyelerin büyük bir kısmının, önceleri asla rütbe olarak var olmadığından, İngiliz Yüksek Şövalye Örgütü'nü eski gücüne kavuşturamadı.

İngiliz Yüksek Şövalye Nişanı
Order of the Bath
Order of the Bath-Badge Template
Royal Coat of Arms of the United Kingdom.svg
Birleşik Krallık tarafından verilmektedir
Durum Verilmeye devam etmektedir
Hükümdar II. Elizabeth
Dereceler Knight/Dame Grand Cross (GCB)
Knight/Dame Grand Cross (GCB)
Eski dereceler Knight Companion (KB)
İstatistikler
Kuruluş 18 Mayıs 1725
Öncelik
Sonraki (üst) Aziz Patrick Nişanı
Sonraki (alt) Hindistan'ın Yıldızı Nişanı
Order of the Bath UK ribbon

Şerit
Abdullah Gül

Abdullah Gül (d. 29 Ekim 1950, Kayseri); Türk ekonomist, siyasetçi ve Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığı görevini 2007–2014 yılları arasında sürdürmüştür. Bu görevinden önce 4 aylığına 2002–2003 yılları arasında Türkiye başbakanı olarak görev almıştır. 2003–2007 yılları arasında Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri bakanı olarak görev almıştır.

Gül 1991, 1995, 1999, 2002 ve 2007 Türkiye genel seçimleri'nde Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. Başlangıçta Refah Partisi'ne katılmıştır fakat bu parti 1998 yılında laiklik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerinden dolayı kapatılınca Fazilet Partisi'ne katılmıştır. Fazilet Partisi 1. Olağan Kongresinde Genel Başkanlık için Recai Kutan ile yarışmıştır. 521 oy alarak 2. sırada kalmıştır ve Genel Başkan seçilememiştir. Gül 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucular kurulu üyesi olarak parti'nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.

AK Parti'nin 2002 Türkiye genel seçimleri'ni kazanmasıyla Başbakan olmuştur. Gül'ün kurmuş olduğu 58. Türkiye Hükûmeti Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasal yasağını kaldırınca Erdoğan 2003 Türkiye milletvekili ara seçimleri ile meclise girmiştir ve Başbakan olmuştur. 2007 yılına kadar Başbakan yardımcısı ve Dışişleri bakanı olarak görev almıştır. 2007 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.

Aleksandros (Yunanistan kralı)

I. Aleksandros (1 Ağustos 1893 - 25 Ekim 1920), 1917-1920 arasında hüküm süren Yunanistan kralı.

Kral Konstantinos (1913-1917 ve 1920-1922) ile Kraliçe Sophia'nın ikinci oğluydu.I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin babasını çekilmeye zorlaması üzerine tahta çıktı (12 Haziran 1917) ve bu devletlerin yanında savaşa katılmaya razı oldu. Ama kısa bir süre sonra Yunanistan başbakanı olan Elefterios Venizelos, savaş sonrası barış antlaşmalarında diplomatik başarılar sağladı. 1920'deki Sevr ve 1919'daki Neuilly antlaşmaları ile Osmanlılardan İzmir ile Doğu ve Batı Trakya'yı, Bulgaristan'dan da Trakya'daki toprakları aldı. Daha sonra Aleksandros'u, Anadolu topraklarını alarak ülke sınırlarını genişletmeye razı etti. Ama Aleksandros bu tasarıyı uygulayamadan bir Berberi şebeği maymunun ısırması sonucu kan zehirlenmesinden öldü.

Kral I. Aleksandros Trakya’nın Yunanlar tarafından işgal edilen yerlerini gezerken 8 Temmuz 1920’de uğradığı Dedeağaç’ta, Dedeağaç isminin Aleksandropolis (Aleksandros’un yeri) olarak değiştirildiği ilan edildi.Aleksandros’a yanındakilerle beraber Gümülcine’den Edirne’ye gelirken bir suikast girişiminde bulunuldu. Bulgar komitacılar tarafından düzenlendiği sanılan suikast girişimi kralı getiren trenin Dedeağaç’a gelmesinden on dakika önce Dedeağaç tren hattına konan bir bomba ile gerçekleştirilecekti.25 Temmuz 1920’de Trakya’daki işgal harekatının bitmesinden sonra Yunan Kralı I. Aleksandros, işgal edilen yeni yerleri görmek üzere bir geziye çıktı. İzmir Taburu’nun başında önce Edirne’ye, oradan Kırklareli yolu ile Midye’ye giderek Averof Zırhlısı ile de Gelibolu ve İzmir üzerinden Atina’ya döndü.

Arthur Tedder

Arthur William Tedder, 1. Tedder Baronu, (11 Temmuz 1890 – 3 Haziran 1967), II. Dünya Savaşı sırasında Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) mareşali olan İskoç asıllı İngiliz asker.

Arthur Wellesley

Arthur Wellesley lakabı Demir Dük (1 Mayıs 1769 - 14 Eylül 1852), Napolyon Savaşları sırasında Britanya ordusu komutanlığı ve sonradan başbakanlık (1828-1830) yapan asker ve devlet adamı. İlk askeri başarılarını Hindistan'da ve İspanya'daki Yarımada Savaşı'nda (1808-1814) kazanmış ve Napolyon'un Waterloo Savaşı'nda kesin yenilgiye uğratılmasında belirleyici rol oynamıştır (1815).

Mornington 1. kontu Garret Wesley'nin beşinci oğluydu. Eton'da ve Angers'deki askeri akademide öğrenim gördü. 1787'de orduya katıldı ve hızla yükselerek İrlanda kral vekilinin yaverliğine atandı. Daha sonra İrlanda Avam Kamarası'na girdi. 1796'da, Hindistan'a gönderildi. IV. Mysore Savaşı'nda (1799) tümen komutanı olarak deneyim kazandı. II. Maratha Savaşı (1803-1805) arasında Assaye ve Argaon'da önemli zaferler elde etti. Sindhia ailesini ve Berar racasını barışa zorladı. Bu başarılarından dolayo sir unvanı aldı (1804). Hindistan'dan döndükten sonra Kopenhag'a karşı düzenlenen bir seferde (1807) görev aldı ve Kioge'de Danimarka birliklerini yenilgiye uğrattı. 1808'de başlayan Yarımada Savaşı'na katılmak üzere küçük bir kuvvetle gittiği Portekiz'de Lizbon yakınlarında General A. Junot'yu yenilgiye uğrattı. Ertesi yıl bir kez daha Portekiz'e geçerek Fransızları bu ülkeden çıkardı. Başarısından dolayı Wellington vikontu unvanıyla ödüllendirildi. Madrid'e doğru ilerlediği Şubat 1812'de, kont unvanı aldı. Salamanca'da Mareşal Marmont'u yenerek Madrid'i ele geçirdi. Ekim 1812'de marki unvanını aldıktan sonra Vitoria'da Fransızları bozguna uğrattı. Harekat sona ermeden, sınırı aşarak Fransa'yı girdi. Yarımada Savaşı'nın son çarpışması Napolyon'un çekilme haberinin henüz ulaşmadığı Güney Fransa'da Nisan 1814'te yapıldı.

1813'te mareşalliğe yükseltilmiş olan Wellington, ülkesine döndüğünde dük unvanıyla ödüllendirildi. Paris Antlaşması'nın (1814) imzalanmasının ardından Fransa'ya Briton büyükelçisi olarak atandı.Bir süre bu görevi yürüttükten sonra İngiltere adına Viyana Kongresi'ne (1814-1815) katılmak üzere Paris'ten ayrıldı. Viyana'da bulunduğu sırada, Napolyon'un Elba'dan kaçtığı haberini aldı. Müttefiklerin Napolyon'a karşı düzenledikleri yeni harekat çerçevesinde Mareşal von Blücher ile birlikte Belçika üzerinden Fransa'ya karşı harekete geçti. Kısa sürede zaferle sonuçlanan harekatın getirdiği saygınlıkla Avrupa'nın önde gelen kişilikleri arasına girdi. Müttefikler tarafından oybirliğiyle Fransa'nın kuzeyindeki işgal ordusunun komutanlığına seçildi ve üç yıl bu görevde kaldı. İngiltere dışişleri bakanı Lord Castlereagh'ın da yardımıyla Fransa'nın Yüz Gün'den sonra parçalanmasını önledi.

Wellington İngiltere'nin siyasi karışıklıklar içinde olduğu 1828'de başbakan oldu. Ama Katoliklere özgürlük tanınmasını öngören yasa tasarısını benimsemesi ve seçim reformuna karşı çıkması yüzünden 1830'da hükümeti düştü. Öldükten sonra Saint Paul Katedrali'nde Lord Nelson'un yanına gömüldü.

Austen Henry Layard

Austen Henry Layard (5 Mart 1817 – 5 Mart 1894) bir Britanyalı gezgin, arkeolog, çivi yazısı uzmanı, sanat tarihçisi, teknik ressam, koleksiyoncu, yazar ve diplomattı. En meşhur çalışması Nimrud kentinde yaptığı kazılardır. Paris'te doğmuştur.

Layard 1839 yılında başladığı ve Seylan'a kadar gideceği Asya gezisini İran'da noktalayıp bu ülkede bir süre gezindi. 1842'de İstanbul'a geçti ve 1845'de Musul bölgesine gidene kadar Osmanlı Balkan topraklarında çeşitli gayrıresmi diplomatik çalışmalar yaptı.

Layard Musul bölgesinde Koyuncuk (Ninova) ve Nimrud'da kazılar yaptı ve 1848 yılına kadar burada kalarak bölgenin yerel halklarını inceledi. İngiltere'ye dönüşünde 2 ciltlik Nineveh and its Remains: with an Account of a Visit to tile Chaldaean Christians of Kurdistan, and the Yezidis, or Devil-worshippers; and an Inquiry into the Manners and Arts of the Ancient Assyrians (Nineveh ve Kalıntıları: Kürdistan'ın Keldani Hristiyanları'na bir ziyaretin kayıtları ve Yezidiler ya da Şeytan'a tapanlar; Eski Asurlular'ın gelenek ve sanatları hakkında araştırma) adlı bu gözlem ve çalışmalarını anlattığı kitabını yayınladı.

1849 yılında İstanbul'a dönen Layard Britanya Büyükelçiliği'nde ateşe olarak görev yaptı. Bu dönemde güney Mezopotamya ve Babil bölgesinde çalışmalar yaptı. 1852 yılında İngiltere'ye döndü ve 1869 yılına kadar parlamentoda ve çeşitli devlet görevlerinde bulundu.

1877 yılında tekrar İstanbul'a döndü ve 1880 yılına kadar Britanya'nın Osmanlı büyükelçisi olarak görev yaptı. 1894 yılında Londra'da vefat eden Layard hayatının İstanbul'dan döndükten sonraki bölümününün büyük kısmını Venedik'te geçirdi.

Edward Frankland

Edward Frankland (18 Ocak 1825, Catterall - 9 Ağustos 1899, Gålå), İngiliz kimyager ve akademisyendir.

1853'te Royal Society üyeliğine seçilen Frankland; 1857'de Royal Medal, 1894'te Copley Madalyası, 1897'de ise Banyo Nişanı ile ödüllendirildi. 20 Ekim 1868'de, Güneş spektrumunda sarı bir çizgi gözlemleyen Norman Lockyer; çizgiyi, halihazırda bilinen sodyumun D1 ve D2 Fraunhofer çizgilerinin yanında olacak şekilde D3 olarak adlandırdı ve buna, Güneş'te var olsa da Dünya'da bilinmeyen bir elementin yol açtığı kanısına vardı. Lockyer ile Frankland bu elemente, Yunancada Güneş anlamına gelen ήλιος (ilios) sözcüğünden esinlenerek helyum (İngilizce helium) adını verdiler.

George Buchanan

George Buchanan (d. 25 Kasim 1854 – ö. 20 Aralik 1924), İngiliz Sir unvanlı diplomat. Birleşik Krallık adına Hollanda Krallığı, Lüksemburg ve Bulgaristan Krallığı nezdindeki Olağanüstü ve Tam Yetkili Elçilik görevlerinden sonra Rus İmparatorluğu'na gönderilen son büyükelçi olmuş, ardından İtalya Krallığı nezdinde büyüleçilik görevinde bulunmuştur.

Habibullah Han

Habibullah Han (1872-1919), 1901-1919 arasında hüküm süren Afganistan emiri.

Henry Campbell-Bannerman

Henry Campbell-Bannerman asıl adı Henry Campbell (7 Eylül 1836 - 22 Nisan 1908), 5 Aralık 1905'ten 3 Nisan 1908'e değin görev yapmış İngiliz başbakanı. Saygınlığıyla Liberal Parti'de birliği sağlamanın yanı sıra, son derece güçlü bir kabine oluşturmuştur. Transvaal'e (1906) ve Oranj Irmağı Kolonisi'ne (1907) özerklik verilmesine önayak olarak, Güney Afrika Savaşı'nda (1899-1902) yenilgiye uğrayan Boerlerin imparatorluğuna bağlı kalmalarını sağlamıştır.

Avam Kamarası'na 1868'de girdi.Savaş Bakanlığı mali işler sekreteri (1871-1874, 1880-1882), Deniz Kuvvetleri Bakanlığı parlamento ve mali işler sekreteri ve bakanlık sözcüsü (1882-1884), İrlanda bakanı (1884-1885) ve savaş işlerinden sorumlu devlet bakanı (1886, 1882-1895) olarak görev yaptı. Görev dönemi boyunca orduda reform yapılmasını engelleyen Cambridge 2. dükünü (Kraliçe Victoria'nın kuzeni) 39 yıldan beri yürüttüğü silahlı kuvvetler başkomutanlığından çekilmeye ikna ettiği için, sir unvanıyla ödüllendirldi. Bu sırada pek az Liberalin hazır bulunduğu bir Avam Kamarası oturumunda Campbell-Bannerman'ın maaşında indirim yapılması için Muhafazakarların verdiği önergenin oylanarak kabul edilmesi, Rosebery hükümetinin istifasına yol açtı.

6 Şubat 1899'da kendi içinde bölünmüş olan Liberal Parti'nin Avam Kamarası önderliğine seçilen Campbell-Bannerman, Güney Afrika Savaşı sırasında önce savaşa karşı olan Boer yanlıları ile emperyalistler arasında bir orta yol izlemeye çalıştı. 14 Haziran 1901'de tutumunu değiştirip hükümeti Güney Afrika'da insanlık dışı yöntemler kullanmakla suçlaması, parti içindeki bölünmeyi daha da keskinleştirdi. Bununla birlikte emoeryalist kanadın partiden ayrılma tehdidini boşa çıkardı ve ertesi yıl savaşın sona ermesinden de yararlanarak parti içi gerilimi azalttı.Bu arada İrlanda Yönetsel Özerklik Yasası konusundaki görüş ayrılıklarını da aşamalı çözüm yaklaşımıyla gidermeyi başardı.

1905 sonlarında Muhafazakar başbakan Arthur James Balfour'un istifası üzerine, Campbell-Bannerman yakın bir dostluk kurduğu Kral VII. Edward'ın önerisini kabul ederek bu görevi üstlendi.Kurduğu kabinede sonradan her ikisi de başbakanlık yapan, emperyalist kanada bağlı Herbert Henry Asquith ile Boer yanlısı David Lloyd George'un yanı sıra İngiltere tarihinin ilk işçi bakanı John Elliot Burns de yer alıyordu. Liberal Parti Ocak 1906'da yapılan genel seçimlerde Avam Kamarası'ında ezici çoğunluk sağladıysa da, Campbell-Bannerman'ın yürürlüğe koymak istediği yasaların çoğu Lordlar Kamarası'na takıldı.Bununla birlikte işçi sendikalarına grev yapma konusunda küçümsenmeyecek özgürlükler getiren 1906 İş Uyuşmazlıkları Yasası'nı Lordlar Kamarası'ndan geçirmeyi başardı.Lordlar Kamarası'nın denetimine bağlı olmayan imtiyaz belgesi aracılığıyla Transvaal ve Oranj Irmağı Kolonisi'ne özerklik verilmesini sağladı.

1907'de sağlık durmunun bozulması üzerine, ölümünden 17 gün önce istifa ederek başbakanlığı Asquith'e bıraktı. Campbell-Bannerman'ın yaşamı konusunda temel başvuru kaynağı sayılan ve John Wilson'ın yazdığı CB: A Life of Sir Henry Campbell-Bannerman (1973) dışında, J.A.Spenden'ın yazdığı The Life of the Right Hon.Sir Henry Campbell-Bannerman, G. C. B. (1923) adlı kitapları vardır.

Henry Elliot

Sir Henry George Elliot,GCB (Türkçe:İngiliz Yüksek Şövalye Örgütü)(30 Haziran 1817 – 30 Mart 1907) Bir İngiliz diplomatıdır. Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound, 2nd Earl of Minto'nun ikinci oğludur. Hayatının en etkin yıllarını İstanbul elçiliğini yaptığı dönemde ve onun da katılımıyla gerçekleşen 1876-77 İstanbul Konferansı'nda geçirdi. Elliot,sonunda Rus-Türk Savaşı ile beraber Bulgaristan'ın özerkliğini kazandığı Nisan 1876 İsyanı'nda Türk yanlısı bir tavır sergiledi. 4 Eylül 1876'da yılında,çıkan Bulgar İsyanı için kendi devletine bir rapor sundu. Raporda isyanın nasıl bastırıldığının önemi olmadığını,mühim olanın isyanın İngiliz çıkarlarına göre akıbete uğraması olduğunu yazdı. İsyanda 10.000-20.000 kişinin sindirildiğini,öldürüldüğünü yazdı ki keza Osmanlı kayıpları da o civarlardaydı. Avrupa'daki dindaşları için Türkleri destekelemek yüz kızartıcı,pragmatik bir hareketti ve bu yüzden 1877 yılında onun bu tavırları Viyana'da konuşuldu. 100 yaşına basamadan 3 ay önce 1907 yılında İngiltere'deki evinde öldü. (Ardington Evi yakın Wantage) 1907.

Horatio Herbert Kitchener

Horatio Herbert Kitchener, 1. Kont Kitchener (24 Haziran 1850, Ballylongford - 5 Haziran 1916), Britanyalı komutan, diplomat ve devlet adamı.

Sudan'da Muhammed Ahmed el-Mehdi'nin başlattığı ayaklanmayı bastırmış, Güney Afrika Savaşı'nda başkomutan, I. Dünya Savaşı'nın başında da savaş bakanı olarak görev yapmıştır.

Woolwich'teki Kraliyet Askeri Akademisi'ni bitirdi. 1874'ten sonra istihkam subayı olarak Orta Doğu'da görev yaptı. 1886'da Suakin'de (bugün Sevakin, Sudan) İngiliz Kızıldeniz topraklarının valiliğine getirildi. Daha sonra Mısır'da görevlendirilerek Kahire askeri komutanının yardımcılığına atandı. Çalışkanlığı ve askeri yetenekleri sayesinde hızla yükselerek 1892'de Mısır ordularının başkomutanı oldu. 2 Eylül 1898'de, İngiliz yönetimine karşı başlatılan ayaklanmaya önderlik eden el-Mehdi'ye bağlı güçleri Omdurman Çarpışması'nda kesin bir yenilgiye uğrattı. Daha sonra Hartum'u ele geçirerek burasını Sudan'daki İngiliz-Mısır yönetiminin merkezi haline getirdi. Sudan'ın belirli bölgelerinde Fransız egemenliğini sağlamaya çalışan Jean-Baptiste Marchand'ın komutasındaki birliklerle Faşoda'da (bugün Kodok) karşı karşıya geldi. Ortaya çıkan son derece gergin durumu çözmede gösterdiği kararlılık, ustalık ve başarı sayesinde İngiltere'deki ünü daha da arttı. 1898'de baron unvanıyla ödüllendirildi.

Bir yıl sonra Sudan genel valisi olarak görev yaptıktan sonra Aralık 1899'da Mareşal Frederick Sleigh Roberts'ın kurmay başkanı olarak Güney Afrika Savaşı'na katıldı. Kasım 1900'de Roberts'ın yerine başkomutan oldu. Savaşın son 18 ayında gerilla savaşına başlayan Boerlere karşı çok sert önlemlere başvurarak yakıp yıkma taktiği ile tarlalarını yaktı, kadınlarıyla çocuklarını toplama kamplarına sürdü.

Savaşı İngiltere'nin kazanmasının ardından İngiltere'ye dönerek Temmuz 1902'de İngiltere'ye dönerek Vikont unvanını aldı. Daha sonra Başkomutan olarak Hindistan'a gönderildi. Bu görevi sırasında orduyu dış saldırılara karşı koyacak biçimde yeniden düzenleyen Kitchener, Hindistan genel valisi George Curzon ile ordunun denetimi konusunda anlaşmazlığa düştü. İngiliz hükümetinin Kitchener'ı desteklemesi üzerine Curzon 1905'te istifa etti. Kitchener 1909'a değin Hindistan'da kaldı, ama genel valiliğe atanmayınca büyük bir düş kırıklığına uğradı. Eylül 1911'de Mısır valiliğine getirildi. Ağustos 1914'e değin süren valiliği sırasında borçlu köylülerin topraklarına el konmasını önlemeye ve pamuk üretimini geliştirmeye çalıştı. Muhalefeti sürekli baskı altında tuttu. İngiliz yönetimine karşı düşmanca bir tutum içinde olan Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa'yı (II. Abbas) görevinden uzaklaştırmak üzereyken, I. Dünya Savaşı patlak verdi.

İngiltere'ye izinli olarak döndüğünde kont yapılan (Temmuz 1914) Kitchener, mareşalliğe yükseltildi ve savaş bakanlığına getirildi. Bakanlığı sırasında birçok meslektaşının savaşın kısa süreceği yolundaki görüşlerine karşı çıkarak İngiltere'nin son anda savaşa sürmek üzere 1 milyon askeri hazır tutması gerektiğini öne sürdü. Bu amaçla çok sayıda gönüllüyü silah altına alarak askerlik eğitiminden geçirdi ve yeni birlikler kurdu. Zorunlu askerliğin gerekliliğine inanmasına karşın, Başbakan Herbert H. Asquith'in siyasi nedenlerle bunun henüz gerçekleştirilemeyeceğini belirtmesi üzerine bu konudaki görüşlerini kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

Askerlerin silah altına alınması, askeri stratejinin planlanması ve sanayinin askeri amaçlarla kullanılması gibi etkinliklerinde bürokratik engellerle karşılaştı. Ayrıca grup çalışmasından ve yetki paylaşımından hoşlanmaması da girişimlerini olumsuz yönde etkiledi. Kamuoyundaki desteğinin sürmesine karşın önce sanayi ile ilgili, daha sonra da strateji konularındaki yetkileri elinden alındı. Ama hükümetten istifa etmeyi reddetti. Resmî bir görev için Rus İmparatorluğu ile görüşmek için HMS Hampshire zırhlı kruvazörüne binerek Orkney Adaları'nda bulunan Scapa Flow Deniz Üssü'nden Arkhangelsk'e doğru hareket etti. Ancak Orkney Adaları'nın batısında zırhlı kruvazörün bir Alman mayınına çarparak batmasıyla öldü. Cesedi bulunamadı.

Horatio Nelson

A. Horatio Nelson (29 Eylül 1758 - 21 Ekim 1805), Napolyon Savaşlarında savaşmış İngiliz deniz subayıdır. Norfolk'da doğup Trafalgar savaşı sırasında, 47 yaşında hayatını kaybetmiştir. İngilizlerin ünlü denizcisidir. 1771-1805 yılları arasında denizcilik yapmıştır.

Napolyon'nun Mısır'ı işgali sırasında Osmanlı Devleti'nin İngiltere'den yardım istemesi sonucu bölgeye gitmiştir ve Fransız donanmasını büyük uğraşlar sonucunda imha etmiştir. Hatta Nelson Fransız donanması bulmak için Cebelitarık Boğazı'nı geçip Fransız donanmasını okyanusta aramış, ama yoğun sis dolayısıyla hemen yanından geçen Fransızları görememiştir.Osmanlı Devleti de Nelson'a bu üstün hizmetinde dolayı Osmanlı Nişanı vermiştir. Osmanlı tarihinde ilk defa bir yabancı komutan bu nişanla onurlandırılmıştır. Nelson'ın birçok resminde yakasındaki ay yıldızlı Osmanlı Nişanı açıkça görülmektedir.

I. Léopold (Belçika kralı)

I. Léopold, Prens Léopold - Georges – Chrétien - Frédéric (16 Aralık 1790, Coburg - 10 Aralık 1865, Laeken), Saksonya Dükü, Belçika'nın ilk kralı. Saxe-Coburg-Saalfeld Dükü I. François'nın (Franz Frederick Anton) oğlu. 4 Haziran 1831'de Belçika kralı seçildi ve aynı yıl 21 Temmuz'da anayasa üzerine ant içerek göreve başladı.

John French (1. Ypres Dükü)

Mareşal John Denton Pinkstone French, 1st Earl of Ypres KP, GCB, OM, GCVO, KCMG, ADC, PC (d. 28 Eylül 1852 – ö. 22 Mayıs 1925), Britanya Ordusu'nun bir subayı. II. Boer Savaşı'nda süvari birliğini kumanda etti. 1912'de Genelkurmay Başkanı oldu.

Richard Loudon McCreery

General Richard Loudon McCreery (1 Şubat 1898 – 18 Ekim 1967), İngiltere'nin Market Harborough bölgesinde doğmuş askerdir. Askeri kariyerini Birinci Dünya Savaşı ile başlamıştır. Ancak asıl ününü Mareşal Harold Alexander'in liderliğinde İkinci Dünya Savaşı'nda kazanmıştır. Bu savaşta en önemli katkılarını II. El-Alameyn Muharebesi ve İtalya Cephesi'nde vermiştir. Daha sonra Avusturya'nın İngiliz yönetim bölgesinin başkanı seçildi. 18 Ekim 1967 yılında 69 yaşındayken Somerset'te öldü.

Roger Keyes

Roger John Brownlow Keyes (4 Ekim 1872 - 26 Aralık 1945, Tingewick), İngiliz askerî personel ve siyasetçiydi. Kraliyet Donanması'nda hizmet veren Keyes, amiralliğe kadar yükseldi. Boxer Ayaklanması'nın yanı sıra I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı'na katıldı. 1934-1943 yılları arasında Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Portsmouth North milletvekili olarak yer alırken 1943-1945 yılları arasında Lordlar Kamarası'nda Baron Keyes unvanıyla bulundu.

Saitō Makoto

Saitō Makoto (Japonca: 斎藤 実; 27 Ekim 1858-26 Şubat 1936), Japon asker ve devlet adamı. Masatake, Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri amirali olup 1919-1927 ile 1929-1931 yılları arasında üç dönem Kore Genel Valisi ve 1932-1934 yılları arasında Japonya'nın 19. başbakanı olarak görev yapmıştır.

26 Şubat Olayı sırasında Yotsuya'daki evinin önünde suikast sonucu öldürüldü.

Stratford Canning

Stratford Canning (d. 4 Kasım 1786 – ö. 14 Ağustos 1880) Britanyalı diplomat ve uzun bir süre İstanbul'da Birleşik Krallık'ın Osmanlı Devleti nezdinde büyükelçiliğini yapmış ve Osmanlı siyasetinde büyük bir rol oynamış bir devlet adamıydı.

Stratford Canning 1786 yılında Londra'da doğdu. Babası kendisiyle aynı adı taşıyan İrlandalı bir tüccardı. Eton College'e ve Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Kings College'e gitti. 1807 yılında Dışişleri Bakanlığının hizmetine girdi. Aynı yıl içinde görevle Danimarka'ya gitti. 1808 yılında ilk defa bir görevle İstanbul'a gitti. 1812 yılında Bükreş'e giderek 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında imzalanan Bükreş Antlaşması'nın müzakerelerine katıldı. 1814 yılında İsviçre'ye giderek İsviçre'nin anayasa ve tarafsızlık politikası tartışmalarında önemli bir rol oynadı. Aynı yıl içinde Britanya'nın Viyana Kongresi'ndeki temsilcisi Castlereagh'a refakat ederek Viyana Kongresi'ne katıldı. 1820 yılında ABD'de 1823 yılında da Rusya'da görev yaptı.

1825 yılında büyükelçi olarak İstanbul'a gönderildi ama 1827 yılında Britanya filosunun Rusya ile bir olup Osmanlı filosunu yok ettiği Navarin Deniz Savaşı'nın haberi üzerine İstanbul'dan aceleyle ülkesine geri kaçtı. 1831 yılında tekrar İstanbul'a elçi olarak gönderildi ama 1 yıl sonra geri geldi.

Stratford Canning'in İstanbul'da en uzun süreli ve Osmanlı dış siyasetinde en büyük rolü oynadığı büyükelçilik dönemi 1842-1857 yılları arasında olmuştur. Tanzimat Dönemi'ne rastlayan bu yıllarda Birleşik Krallık, Osmanlı Devleti üzerinde büyük bir güç sahibi olmuş, Stratford Canning de Birleşik Krallık'ın büyükelçisi olarak İstanbul'daki en güçlü yabancı devlet adamı durumuna gelmişti. Mustafa Reşit Paşa'ya yakın bir arkadaşlık kurmuş olan Canning, Osmanlı Devleti'nin içişlerine de karışmaya başlamıştı.

Terauchi Masatake

Terauchi Masatake (Japonca: 寺内 正毅; 5 Şubat 1852-3 Kasım 1919), Japon asker ve devlet adamı. Masatake, Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri mareşali olup 1910-1916 yılları arasında Kore'nin ilk genel valisi ve 1916-1918 yılları arasında Japonya'nın dokuzuncu başbakanı olarak görev yapmıştır.

Birleşik Krallık Birleşik Krallık madalya ve nişanları
Mevcut nişanlar
Verilmeyen nişanlar
Diğer ödüller
Kraliyet Ailesi Nişanları

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.