16. yüzyıl

Olaylar

1500'ler

1510'lar

1520'ler

1520-Yavuz Sultan Selim vefat etti. (d.1470)

1520-Kanuni Sultan Süleyman tahta geçti. (d.1494)

1522-Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası'nı aldı

1526-Osmanlı Devleti Macar Krallığı'nı Mohaç Meydan Muharebesi'nde büyük bir bozguna uğrattı.

1529-I. Viyana Kuşatması

1530'lar

1536-Pargalı İbrahim Paşa'nın İdamı

1538-Kanuni,Irak'ı fethetti.

1538-Kanuni,Bender'i fethetti.

1538-Kanuni Sultan Süleyman,bir kısım Arap toprakları ile Yemen"i fethetti.

1540'lar

1541-Kanuni Sultan Süleyman Macaristan seferine çıktı.

1550'ler

Kanuni Sultan Süleyman,Trablusgarp'ı fethetti.

1560'lar

Mary Stuart Queen
İskoç Kraliçesi Mary, François Clouet Okulu, 1560-1561 dolaylarında

1570'ler

1580'ler

Elizabeth I (Armada Portrait)
İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth (George Gower, 1588 dolaylarında)

1590'lar

Cezeri Kasım Paşa Camii

İstanbul'da Babıali Yokuşunda Cağaloğlu Meydanı'ndaki Cezeri Kasım Paşa Camii'nin ilk yapım ve tamir yılları 1515, 1866, 1989'dur. İki katlı bu camiye adını veren Kasım Paşa (İbn Cezir'den Cezeri mahlası almıştır)'nın aynı adlı bir camisi daha Eyüpsultan semtindedir.

Mermer giriş kapısından alt kata giden bölümde tuvaletler ve abdestlikler bulunur. Alt kat Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi'dir. Minaresi kıbleye göre sağ köşededir. Dış kapıdan yüksek merdivenlerle mihraplı son cemaat yerine çıkılır, ana kapı buranın sağındadır. Yaklaşık 200 metrekarelik bu ana bölümde mihrap ve yan duvarlar tarihi çinilerle kaplıdır. Üst kat hanımlar bölümüdür. Kubbeli bu bölümde, kubbe ve çevresi hatlı ve süslemelidir. Küçük bir mermer kürsüsü vardır. Ortada büyük bir avize ve yanlarda daha küçükleri bulunmaktadır. Meydandan bakıldığında 10 penceresi yan yana sıralıdır. Yayınevi cam vitrinlidir.

Gece elbisesi

Gece elbisesi uzun akan bir kadın elbisesi genellikle resmi günlere giyilir. Giyim balerin eteği (orta buzağıdan ayak bileklerinin hemen üstüne), çay elbisesi (ayak bileklerinin üstü) ve etek boyuna kadar uzanır. Gece elbiseleri genellikle şifon, kadife, atlas, organze vb. gibi lüks kumaşlardan yapılır. İpek, birçok gece elbisesi için popüler bir elyaftır. Terimler birbirinin yerine kullanılsa da, balo elbisesi ve gece elbiseleri farklıdır, çünkü balo elbisesi her zaman tam bir eteğe ve takılı bir korse sahip olur; veya düşmüş bir bel olabilir.

Halka etek

Halka etek ya da malakof, eteğin çemberlerle genişletilmesiyle daha kabarık bir biçimde tasarlandığı çeşitli dönemler rastlanılan bir kadın giysisidir. İngiliz Tudor Hanedanı Dönemi'nde halka eteklere fartingeyl adı verilmiştir.

Halka etek, kişinin bacaklarıyla uzun eteğinin arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla mütevazı ölçekli bir mekanizma olarak ortaya çıkmıştır. Eteğin temel amacı, birçok aktivite esnasında eteğin açılmasını önlemek ve sıcak iklimlerde serinlemeyi sağlamaktır. Küçük halkalıların, bahçede çalışan çiftçiler tarafından ortaya çıkarıldığı düşünülmektedir. Buna bağlı olarak, halkalar zamanla bir moda ürünü hâline gelmiş ve ihtişamı yansıtmak amacıyla halkaların boyutu gittikçe büyümüştür.Halka etek, iç etekli kullanılan bir tarzdır. Bu eteklerin barındırdığı jüpon, 20. yüzyılın ortalarına kadar sepetçi söğüdü, sertleştirilmiş ip, balina kemiği ve çelik gibi materyallerle kalıba sokulmuştur. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren halkalılar daha çok naylon kullanılarak imal edilmiştir.Halka etekler çeşitli dönemlerde muhtelif adlarla anılmıştır:

Farthingale (İspanyolca verdugado) (16. yüzyıl)

Paniyer (küfe) veya yan halkalı (18. yüzyıl)

Krinolin veya krinolet (19. yüzyılın ikinci yarısı)Bugün için hafif çember etekler, genellikle naylondan üretilen jüponlarla imal edilmekte ve uzun etekli gelinliklerin altında giyilmektedir. Bu tarza bazen gotik moda içerisinde rastlanabilmektedir. Yeniden oluşturulan halkalı etekler, yaşayan tarih tutkunlarının (Amerikan İç Savaşı'nı hobi olarak canlandıranlar vb.) tasarladığı kostümlerin hâlâ en tipik parçalarından biridir.

Hoca Sâdeddin Efendi

Hoca Sadeddin Efendi (1536/7, İstanbul - 1599, İstanbul), Türk tarihçi, şeyhülislam ve müderris.

I. Elizabeth

I. Elizabeth (7 Eylül 1533 – 24 Mart 1603), İngiltere'nin 17 Kasım 1558 tarihinden ölüm tarihine kadar olan süre içerisindeki kraliçesiydi. Ayrıca İrlanda'nın ve sembolik olarak da Fransa'nın kraliçesi olarak kabul ediliyordu. İngiltere'yi 16. yüzyıl boyunca yöneten Tudor hanedanının üyesi olan kral ve kraliçelerinin 5. ve en sonuncu çocuğuydu. Yaşamı boyunca hiç evlenmediği için Bakire Kraliçe adıyla da anılır. İngiliz kral ve kraliçeleri arasında en önemli rol oynayanlardan birisi olarak düşünülür.

II. Julius

Papa II. Julius veya doğum adı ile Giuliano della Rovere (5 Kasım 1443 - 21 Şubat 1513), 1503-1513 yılları arasında görev almış olan Papa. III. Pius'un yerine gelmiş; kendinden sonra ise X. Leo bu görevi almıştır.

Döneminde aktif bir dış politika izlenmiş, iddialı inşaat projeleri yapılmıştır. Ayrıca, bu dönemde sanatı da himayesi altına almıştır.

II. Julius, 15 Aralık 1471 yılında kardinal olmuş ve 10 yıl sonra, 1481'de kutsanmıştır. 1 Kasım 1503'te Papalığa başlamış, 21 Şubat 1513'te ölümü ile birlikte yerini X. Leo'ya bırakmıştır.

III. Julius

III. Julius, asıl adı Giovanni Maria Ciocchi del Monte (d. 10 Eylül 1487, Roma - ö. 23 Mart 1555, Roma), 1550-1555 arasında papa.

III. Paulus

Papa III. Paulus (İtalyanca: Paulo III; İngilizce ve Fransızca: Paul III) (29 Şubat 1468; Canio, Latium Papalık Devletleri, (günümüzde İtalya)- 10 Kasım 1549, Roma Papalık Devletleri, (günümüzde İtalya)). Asıl adı Alessandro Farnese. 13 Ekim 1534 ile 10 Kasım 1549 arasinda papalık yapmış Hristiyan din adamı.

Trento Konsili'ni 1545 yılında toplamıştır.

III. Pius

III. Pius (d.y. 1439, Siena, Siena Cumhuriyeti - ö. 18 Ekim 1503, Roma) asıl ismiyle Francesco Todeschini Piccolomini; 1503 yılında birkaç hafta iktidarda kalmış olan İtalyan papa.

Papa II. Pius'un yeğenlerinden biriydi. II. Pius'tan sonraki papalar döneminde de önemli diplomatik görevlerde bulundu. Papa VI. Alexander'ın açıkça akrabalarını kayırmasına karşı çıktı. VI. Alexander'ın ölümünden sonra oğlu Cesare Borgia'nın askerlerini şehre sokarak papayı seçmek üzere olan kardinaller meclisini etkilemeye çalışmasına rağmen, Romalılar tarafından korunan kardinaller Minerva kilisesinde toplanıp Francesco Todeschini Piccolomini'yi III. Pius adıyla papa seçtiler. 1 Ekim'de kutsandıktan birkaç hafta sonra ölen III. Pius, II. Pius onuruna Siena Katedralinin bitişiğindeki Piccolomini Kütüphanesi'ni kurmuştur.

IV. Paulus

{Papa IV. Paulus (İtalyanca: Paulo IV; İngilizce ve Fransızca: Paul IV), asıl adı Gian Pietro Carafa, (28 Haziran 1476; Capriglia Irpina, Campania Napoli Krallığı, (günümüzde İtalya) - 18 Ağustos 1559, Roma, Papalık Devletleri (günümüzde İtalya)), 23 Mayıs 1555 - 18 Ağustos 1559 arasında papa.

IX. İnnocentius

Papa IX. İnnocentius, asıl adı Giovanni Antonio Facchinetti (d. 20 Temmuz 1519 Bologna, Papalık Devletleri, (günümüzde İtalya – ö. 30 Aralık 1591 Roma), 21 Ekim 1591 – 30 Aralık 1591 döneminde papa.

Kazasker İvaz Efendi Camii

Kazasker İvaz Efendi Camii, Eğrikapı, İstanbul'da bir cami. 1585 tarihlidir ve giriş kapısı üzerindeki levhada Mimar Sinan camisi olduğu yazılıdır. Bahçesinde geniş çukur ve tüneller vardır. Anemas zindanları kalıntıları çevresindedir. Caminin klasik ana kapısı yoktur.

Ön cephede sağlı sollu iki kapı vardır. Cami taş-tuğla halinde inşa edilmiştir. Minaresi kıble duvarı köşesindedir. Zamanında külliye halinde olan camiden sadece cami ve çeşme kalmıştır. İvaz Efendi bahçedeki hazirede medfundur.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kazaskerlerinden biridir. Manavgatlı olması sebebiyle Manav İvazağa diye de anılır. Cami tek kubbeli ve beş tane yarım kubbe ana kubbeye destek olmuştur. Tarihi yarımada kapsamındadır. İvazağa Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapmıştır.

Camide 1998 yılına kadar Muhammed'in Sakal-ı Şerifi bulunmaktaydı. Ancak bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştur ve ne olduğu bilinmemektedir.

Avlu girişinin karşısında bulunan Mimar Mustafa Ağa çeşmesi restore edilmiştir ve halen kullanılmaktadır.

Kemalpaşazâde

İbn-i Kemal veya Kemalpaşazâde (d. 15 Mayıs 1469, Edirne veya Tokat - ö. 16 Nisan 1534,

İstanbul), Osmanlı devleti Şeyhülislamı. Fakih (hukukçu), tarihçi, müfessir, kelamcı, edebiyatçı ve şair.

Korse

Korse, genellikle kadınların zayıf gözükmek için kullandığı esnek iç giysisidir. Herhangi bir darbeden zarar görmemesi için boyna takılan, bel fıtığı gibi durumlarda bedeni düzgün tutması amacıyla da kullanılabilmektedir.

Tarsus Ulu Cami

Tarsus Ulu Camii, Mersin ilinin Tarsus ilçesinde yer alan eski bir camidir.

VI. Alexander

Papa VI. Alexander veya Rodrigo Borgia (d. 1 Ocak 1431 Xantiva, Valensiya - ö. 18 Ağustos 1503, Roma) 1492 yılından ölümüne kadar Hristiyanlığın Papa'sıydı. Rönesans döneminin en tartışılan papasıdır. İsmi sürekli olarak yolsuzluklarla anılan Borgia ailesinin önemli isimlerindendir.

VIII. Henry

VIII. Henry (24 Haziran 1491 - 28 Ocak 1547), İngiltere kralı. Henry, babası VII. Henry'den sonra Tudor Hanedanı'na geçecek 2. prensti. Ama ağabeyi Arthur ölünce tahta o geçmiştir. En çok, altı kez evlenmesi ve İngiltere'yi Roma Katolik Kilisesi'nden ayırarak tamamen İngilizleştirerek Anglikan Kilisesini kurması ile tanınır.

William Shakespeare

William Shakespeare (26 Nisan 1564 (vaftiz) – 23 Nisan 1616), İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncudur. İngilizce dilinde yazan en büyük yazar ve dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilmektedir. Sıklıkla İngiltere'nin ulusal şairi ve "Avon'un Ozanı" olarak anılır. Günümüze ulaşan eserleri, bazı ortaklaşa yazılanlarla birlikte 38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü şiir ve birkaç diğer kaynağı belirsiz şiirlerden oluşur. Oyunları bütün büyük dillere çevrildi ve diğer bütün oyun yazarlarından daha çok sergilendi.Shakespeare Stratford-upon-Avon'da doğdu ve büyüdü. 18 yaşında, Anne Hathaway ile evlendi ve üç çocuğu oldu: Susanna, ve ikizler Hamnet ile Judith. 1585 ile 1592 arası, Londra'da bir aktör, yazar ve Lord Chamberlain's Men (sonraki adı King's Men) adında bir tiyatro şirketinin sahibi olarak başarılı bir kariyere başladı. Ölmeden 3 yıl önce 1613'te, 49 yaşındayken Stratford'da emekli olarak görüldü. Shakespeare'in kişisel yaşamına dair bazı kayıtlar günümüze ulaşmıştır. Fiziksel görünüşü, cinsel yönelimi, dini inançları, ve başkaları tarafından yazılıp ona atfedilen eserler olup olmadığı hakkında önemli tahminler yürütülmüştür.Shakespeare bilinen eserlerinin çoğunu 1589 ile 1613 yıllarında üretti. İlk oyunları çoğunlukla komedi ve tarihîydi, bu türlerle 16. yüzyıl sonunda kültür ve sanatın zirvesine yükseldi. Daha sonra 1608'e kadar trajedilere yöneldi, İngilizce'nin en iyi ürünlerinden bazıları kabul edilen Hamlet, Kral Lear, Othello, ve Macbeth'i bu dönemde yazdı. Son aşamasında, dram olarak da bilinen trajikomedilerini yazdı, ve diğer oyun yazarlarıyla iş birliği yaptı.

Oyunlarının birçoğu hayatı boyunca değişik kalitede ve doğrulukta basında yayınlandı. 1623'te, Shakespeare'in iki arkadaşı ve aktör dostu John Heminges ve Henry Condell, şimdi Shakespeare'in olduğu bilinen iki eser dışındaki tüm dramatik eserlerini içeren bir derleme baskıyı, Birinci Folyo'yu yayınladı. Önsözü Ben Jonson'ın bir şiiriydi, şiirde ileri görüşle Shakespeare için "bir döneme değil, tüm zamanlara ait" şeklinde bahsedilmiştir.Shakespeare yaşadığı zamanda saygın bir şair ve oyun yazarıydı, ama ünü 19. yüzyıla kadar günümüzdeki yüksekliğine erişmedi. Özellikle romantikler, Shakespeare'in dehasını çok beğenmiş ve Victoria döneminde yaşayanlar Shakespeare'e George Bernard Shaw'ın "bardolatry" (Shakespeare hayranlığı) olarak tabir ettiği bir hürmetle tapmışlardır. 20. yüzyılda, eserleri bilim ve tiyatrodaki yeni akımlar tarafından defalarca benimsendi ve yeniden keşfedildi. Oyunları bugün popülerliğini büyük ölçüde sürdürmektedir ve sürekli olarak incelenmekte, sergilenmekte ve tüm dünyada farklı kültürel ve politik bağlamlarda yeniden yorumlanmaktadır.

Zihgiri Kemal Mescidi

Zihgiri Kemal Mescidi, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çapa semtinde bulunan tarihi Osmanlı camilerinden birisidir. Zihgir; "ok atanların yay kirişlerini çekebilmek için baş parmaklarına taktıkları halkalar" anlamına gelir; zihgiri kelimesi de bu kelime kökünden türemiştir.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.