1018

10. yüzyıl | 11. yüzyıl | 12. yüzyıl
1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021
Çeşitli Takvimlerde 1018
Miladi 1018
MXVIII
Ab urbe condita 1771
Bahá'í -826 – -825
Bengal 425
Berberi 1968
Birmanya 380
Bizans 6526 – 6527
Budist 1562
Ermeni 467
ԹՎ ՆԿԷ
Etiyopya 1010 – 1011
Hicri 408 – 409
Hint
 - Kali Yuga 4119 – 4120
 - Shaka Samvat 940 – 941
 - Vikram Samvat 1074 – 1075
Holosen takvimi 11018
İbrani 4778 – 4779
İran 396 – 397
Kıpti 734 – 735
Kore 3351
Tayland güneş 1561

Doğumlar

Ölümler

Amper

Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur. Akım şiddeti

formülüne göre hesaplanır;

Q: Elektrik yükü miktarı (Coulomb),
t: Zaman (saniye)
I: Akım şiddeti (Amper).

Akım, iki nokta arasındaki potansiyel farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

şeklinde hesaplanır;

V: Potansiyel farkı (Volt),
R: Direnç (Ohm),
I: Akım şiddeti (Amper).

Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,602*10−19 Coulomb'dur. Yani 6,242 *1018 elektronun yükü 1 coulomb'tur.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.

Bayt

Bayt (İngilizce: byte), elektronik ve bilgisayar bilimlerinde genellikle 8 bitlik dizilim boyunca 1 veya 0 değerlerini bünyesine alan ve kaydedilen bilgilerin türünden bağımsız bir bellek ölçüm birimi. Bir bayt, Latin alfabesini baz alan 8-bitlik bir kodlamada herhangi bir harfi temsil eder.

Bitten sonraki ikinci en küçük sayısal bilgisayar birimidir. Bir Bayt, 0 ile 255 arasındaki değeri veya diğer anlamda 256 şalter durumunu temsil etmektedir. Yani 2 üssü 8'dir. Onluk düzende 167'nin ikilik düzende dizilimi şöyledir: 10100111.

bit'in onluk sayı değeri 255 olup, 0 ile birlikte, 256 şalter durumunu gösterir. Eğer somut sonuç 2 üzeri 10'u geçiyorsa o zaman sayının sonundaki rakamlar silinip onun yerine kısaltmalar eklenir. Örneğin,

Bit terimi ilk defa IBM çalışanları tarafından 1956'da ortaya atılmıştır. Aslında, doğrudan adreslenebilen belleğin 6 bitlik bir değeri tanımlayan en küçük birimi olarak tanımlanmıştır. Daha sonra, 1956'da, 6 bitten 8 bite geliştirilmiştir. Bite, bit ile karıştırılmaması için daha sonra Bayt'a çevrilmiştir.

Diğer bir kelime açıklamasına göre de, Byte, "by eight"in (Türkçede sekiz kez veya sekiz ile) kısaltılmış halidir.

Birinci Bulgar İmparatorluğu

Birinci Bulgar İmparatorluğu, Bulgarların 680'de bugünkü Balkan bölgesinde Kağan Asparuh komutasında kurdukları devlettir. Devlet bugünkü Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti, Moldova, Montenegro, Romanya, Sırbıistan, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna topraklarını içine alan yaklaşık Türkiye kadar bir toprak büyüklüğü olan (750.000 km²) topraklarda kurulmuştur.

Hazarların kuzeye doğru ittirdiği Bulgarlar bugünkü Çuvaşistan'ın olduğu bölgede İdil Bulgar Devleti'ni kurmuş; batıya ittirdiği Bulgarlar ise Kağan Asparuh komutasında Tuna bölgesinde Birinci Bulgar İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Bu imparatorluk daha sonra kuzeyden gelen Slav kavimleri de bünyesinde bulundurmuştur. Göktanrı dinine mensup Bulgarlar Balkanların en yüksek dağının ismini Türklerin göktanrısı Tengri olarak isimlendirmişlerdir. Bu dağ daha sonra Osmanlıların bölgeye hakim olmasıyla Musala (Maşallah'dan geldiği sanılmaktadır) olarak değiştirilmiştir.

Bulgarların bu devleti "Birinci" Bulgar İmparatorluğu diye adlandırmasının nedeni kurulan devletin Slav, Yunan ve Trakya halkını da içeren çok uluslu bir yapıya sahip olmasıdır. Lakin Birinci Bulgar İmparatorluğu kurulmadan önce Bulgarlar 2 tane daha devlet kurmuşlardı: Hazar bölgesindeki Bulgarya Hanlığı ve Volga Bulgarya Devleti.

Bugün Ortodoks dinine mensup, Çuvaşistan'da yaşayan ve Bulgarca'ya en yakın dil olarak nitelendirilen Çuvaşça dilini konuşan yaklaşık 2 milyon Çuvaş Türkü, Birinci Bulgar İmparatorluğu'nun tek varisleri sayılmaktadır. Bazı tarihçiler Moldova'ya bağlı özerk bir Türk Cumhuriyeti olan Gagavuzya'da yaşayan Ortodoks Gagavuzların da Bulgar kökeninden olabileceğini düşünmektedirler.

Birinci Bulgar İmparatorluğu, 9. yüzyılda Kağan Birinci Boris zamanında hristiyanlığı benimsemiş, bu zamandan sonra da Kağanlık unvanını kaldırıp Knezlik unvanını almıştır. Birinci Boris'in dönemi Birinci Bulgar İmparatorluğu'nun bir Türk devleti olma vasfını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı zamandır. Bu dönemde çok yoğun bir Slav etkisi yaşanmıştır. Tengricilik lav edilerek toplu halde hristiyanlığa geçilmiş, devlet İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlanmış, Slav dili resmi dil kabul edilerek Kril alfabesine geçilmiştir. Bulgarlar'ın Slav kültüründe eriyip öztürklüklerini yitirmeye başladığı bu geçiş dönemi günümüz slav Bulgaristan milletinin temelinin atıldığı dönemdir.

Türklerin kurduğu Bulgar İmparatorluğu'nun bir Türk devleti olma vasfını yitirmesine ve bugünkü modern Bulgaristan'ın bir Slav devleti olmasındaki en büyük neden; bir milleti millet yapan unsurların başında gelen dilin baskın kültür altında eriyerek asimile olması, yani 9. yüzyılda Türkçenin alt kolu olan Bulgarcanın yerine Slav dilinin ve harflerinin benimsenmesi olmuştur.

Her ne kadar bugünkü Bulgaristan bir Türk ülkesi olmasa da, Bulgar ülkesi anlamına gelen Bulgaristan kelimesi Türklere Bulgar atalarından kalan tek mirastır.

Bulgar hükümdarların listesi

İlk Bulgar devleti 681 yılında karadenizin kuzeyinde Asparuh Han tarafından kurulmuş, ve 1018 yılında Bizans tarafından yenilgiye uğrayana kadar varolmuşdur.

Bulgar hükümdarlar 9. yüzyıla kadar Orta Asya'dan getirdikleri Han unvanını kullanmış, I. Simeon döneminden itibaren Çar unvanını almışlardır. Bir süre iki unvan birlikte kullanılmış ve sonunda sırf Çar unvanı kalmıştır.

İkinci Bulgar dDevleti 1186'da kurulmuş ve 1396'da Osmanlı hakimiyeti altına girmelerine kadar var olmuştur. 1878 yılında Bulgarlar tekrar bağımsızlıklarına kavuşmuş ve üçüncü Bulgar devletini kurmuşlardır. Üçüncü Bulgar devleti ilk başta bir kraliyet olarak kurulmuş. I. Ferdinand 1908 yılında Çar unvanını elde etmiştir ve böylece bu unvanı tekrar Bulgaristan'a geri getirmiştir. 1946 yılında ama, Bulgaristan'da bir referandum ile kraliyet kaldırılmıştır.

Dyrrhachium Muharebesi (1018)

Dyrrhachium Muharebesi, Şubat 1018'de gerçekleşmiş Bizans-Bulgar savaşlarının bir parçasıdır. Bulgar çarı İvan Vladislav, Adriyatik Denizi'nin güneydoğu kıyısındaki gücünü tesis etmeye çalışması sonucu oldu. Dyrrhachium'a (Arnavutluk'taki bugünkü Dıraç) karşı bir orduya komuta etti ve orayı kuşattı, ancak şehrin savunucularının karşı saldırısı sırasında öldürüldü.

Bu, Birinci Bulgar İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasındaki yüzyıllık mücadelenin son Muharebesiydi. Vladislav’ın ölümünün ardından gelen aylarda topraklarının çoğunluğu çoğunun Bizans imparatoru II. Basileios'a boyun eğdi, son bağımsız bölge (Sirmium) 1019'da bastırıldı.

Gigabayt

Gigabyte (GB) (Okunuş: [gigıbayt]) (İngilizce: gigabyte, okunuşu "gigıbay't"), bilgisayarlarda kullanılan, 1024 megabayt (İngilizce: megabyte, okunuşu "megabay't") anlamına gelen bir ölçü birimidir.

Alt ve üst birimleri:

1 GB = 210 MB = 1024 MB (megabyte)

210 GB = 1024 GB = 1 TB (terabyte)

Harthacnut

Harthacnut, Harðacnut, ya da III. Canute (Danca: Hardeknud; "Çetin Düğüm", "Tough-knot"; y.1018 – 8 Haziran 1042) 1035 ile 1042 yılları arası Danimarka Kralı ve 1040 ile 1042 yılları arası İngiltere Kralı.

İngiltere, Danimarka, ve Norveç Kralı Büyük Knud ile Emma'nın oğludur. Babası 1035 yılında ölünce I. Magnus Norveç, Harthacnut Danimarka ve Tavşanayak Harold İngiltere Kralı oldu. Bababir kardeşi Tavşanayak Harold 1040 yılında ölünce Harthacnut, Danimarka yanında İngiltere Kralı olmuştur.

Harthacnut, 1042 yılında aniden ölmüştür. I. Magnus, Danimarka'da, Günah Çıkartıcı Aziz Edward ise İngiltere'de ardılı olmuştur. Harthacnut, İngiltere'ye hükmeden son Danimarka Kralıdır.

II. Basileios

II. Basileios (Yunanca: Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος, Basileios II Boulgaroktonos yani "Bulgar-Kıran") (955 - 15 Aralık 1025) 960'tan 15 Aralık 1025'e kadar Bizans imparatoru unvanını taşımıştır. I. Basileios ile başlayan Makedonyalı hanedanından olup, II. Romanos ile Theofano'nun oğludur. 960'tan 963'e kadar babası II. Romanos ile; 963'ten 969'a kadar II. Nikiforos ile ve 969'dan 976'ya kadar I. İoannis ile kardeşi olan VIII. Konstantinos ile birlikte daha çok sembolik olarak ortak imparatorluk unvanı taşımıştır. 976'dan 15 Aralık, 1025'e kadar imparatorluk gücünü tam olarak yüklenmiş; ancak kardeşi VIII. Konstantinos sembolik ortak imparatorluğunu korumuştur.

945 yılında başlayan Bizans İmparatorluğu'nun genişleme dönemi birkaç ileri görüşlü dikkat çekici siyasetçi ve idare adamına bağlanabilir ve bunların arasında II. Basileios çok önemlidir.

II. Basileios hükümdarlığı sonunda imparatorluk yaklaşık beş asırlık tarihinin en görkemli ve geniş dönemini yaşıyordu ve varisi olan kardeşi VIII. Konstantinos'a Bizans tarihinde I. Justinianus'tan beri görülmemiş büyüklükte arazisi olan bir ülke bırakmıştır. Bu ülke coğrafi olarak Balkan Yarımadası, Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, aşağı Kafkaslar ve güney İtalya'yı kapsıyordu.

II. Basileios'un 65 yıl imparatorluk unvanı taşıması ve tam yetkilerle 49 yıl süren hükümdarlık dönemi bin yıllık Bizans tarihinde en uzun imparatorluk dönemidir. Hiç şüphe götürmez ki Bizans İmparatorluğu'nun en görkemli ve şanlı devirleri I. Justinianus ve II. Basileios dönemleridir. Ancak bu iki imparator arasında bazı bariz farklar bulunmaktaydı: I. Justinianus bir entelektüeldi ve hayatının çok büyük bir kısmı Konstantinopolis'te kendi sarayında geçmişti; buna karşılık II. Basileios başta bir askerdi ve hayatının mühim bir kısmı Konstantinopolis dışında ordularının başında geçmiştir. II. Basileios aynı zamanda çok iyi bir idareci, iyi bir maliyeci ve olağanüstü bir siyaset adamı idi. Justinianus unvanını amcası I. Justinus'tan miras olarak almıştı; II. Basileios ise imparatorluk yüksek mevkine erişebilmek için iktidar mücadeleleri geçirmiş ve bu görevi gasp eden ve etmek isteyenleri ortadan kaldırmak zorunda kalmıştır.

IV. Bagrat

IV. Bagrat (Gürcüce: ბაგრატ IV) (1018 – 24 Kasım 1072), Bagrationi Hanedanı'nın bir üyesidir. 1027 ile 1072 yılları arası Gürcistan Krallığı yapmıştır. Uzun ve olaylı hükümdarlığında Gürcistan'ın hükümdarlığını Bizans İmparatorluğu ve Selçuklular'ndan korumak için çalışmıştır.

Bir sıra iç çatışma sonucu, Bagrat en güçlü vasalları ve Liparitid hanedanından rakiplerini yenmeyi, dışa kapalı birçok feodali kontrolü altına almayı ve Lorri ve Kakheti Kralları ile Tiflis Emirinin etkisinin azaltmayı başarmıştır. Diğer birçok Kafkas hükümdarı gibi, nobelissimos, Kuropalatis, ve sebastos gibi birçok Bizans unvanına sahiptir.

Knud

Knud (995 - 12 Kasım 1035), İngiltere, Norveç ve Danimarka Kralı. Çatalsakal Sweyn'in oğlu.

1013'te babasıyla birlikte İngiltere'ye gitti. Ülkeyi 1016'da II. Edmund’la bölüştü, aynı yıl Edmund’un ölümü üzerine bütün ülkeye egemen oldu. 1019’da Danimarka tahtına geçti; 1027'de İskoçya’yı istila etti.

Metre

Metre bir uzunluk birimidir. Genellikle kısaltması olan m harfi ile gösterilir.

1 metre, ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı yol olarak tanımlanmıştır.

NGC 1018

NGC 1018, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir galaksidir. Gökyüzünde Balina takımyıldızı yönünde bulunur. SB0-a tipi bir çubuklu sarmal galaksidir. Amerikan astronom Frank Muller tarafından 1886 yılında 66,04 cm (26 inç) çaplı mercekli tip bir teleskopla keşfedilmiştir.

Nizâmülmülk

Nizâmülmülk (Farsça: نظام الملك) veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî (Farsça: نظام الملك، ابو علي الحسن الطوسي; d. 10 Nisan 1018 - ö. 14 Ekim 1092), Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir.

Volt

Volt, elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvvet birimi de volttur. Bir ohm'luk bir direnç üzerinden, bir amper'lik elektrik akımı geçmesi halinde direncin iki ucu arasındaki gerilim bir volttur.

İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde elektromotif kuvvet birimi olan volt'u Alessandro Volta'nın ismine izafeten kabul ederek kullanmaya başlamıştır.

Çar

Çar kelimesinin kökeni Sezar'a (Latince yazılışı Caesar'dır) dayanır. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra diğer birçok imparatorluk Roma İmparatorluğu'nun devamı ve Sezar'ın varisi olduğunu iddia etmiş ve tüm Avrupa'da egemenlik hakkı iddia etmiştir. Bu imparatorluklar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ve Rus İmparatorluğu'dur. Osmanlı'da Sezar'ın unvanını ilk Fatih Sultan Mehmet Kayzer-i Rum şeklinde kullanmıştır.

"Çar" aşağıdaki ülkelerde belirtilen zamanlarda liderlere verilen addır:

Bulgaristan, 913-1018, 1185-1422 ve 1908-1946 arası.

Sırbistan, 1346-1371 arası.

Rusya, 1480'dan (ya da 1547), 1721'ye kadar. 1721'den sonra 1917'ye kadar çar kelimesi resmi olarak sadece Rus imparatorlarının Polonya, Gürcistan gibi bazı bağımsız ülkeler üzerindeki yetki gücü için kullanılmıştır.

İvan Vladislav

İvan Vladislav (Bulgarca: Иван Владислав) Ağustos ya da Eylül 1015'ten Şubat 1018'e kadar Bulgar imparatoru (çar) olarak hüküm sürmüştür. Doğum yılı bilinmemektedir, 987 yılından en az on yıl önce doğmuştur fakat muhtemelen ondan daha eski değil.

976 yılında kuzeni Bulgar imparatoru Gavril Radomir tarafından ölümden kurtarılmıştır, İvan Vladislav onu Ekim 1015'te öldürmüş ve Bulgar tacını ele geçirmiştir. Bizans İmparatorluğu ile onlarca yıldır süren savaşın ardından ülkenin düştüğü çaresiz durum nedeniyle ve durumunu güçlendirmek için Bizans İmparatoru II. Basileios ile ateş keş yapmayı denedi. Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra direnişe devam etti, Bizanslıları geri çekilmeye zorlamak için teşebbüslerde bulundu. Hükümdarlığı dönemi boyunca, İvan Vladislav Bulgar ordusunu güçlendirmeyi denedi, birçok Bulgar kalesini yeniden inşa etti ve hatta karşı saldırı düzenledi fakat 1018 yılında gerçekleşen Dyrrhachium Muharebesi'nde ölmüştür. Ölümünden sonra dul eşi Maria, Patrik ve asillerin çoğu II. Basileios'a teslim oldular, kısa süre sonra direnişin kalan son parçaları bastırılıp, Birinci Bulgar İmparatorluğu sona erdi.

İvan Vladislav'ın, acımasız bir katil ile elinden gelenin en iyisiyle ülkesinin savunan bir kahraman arasında değişen karışık bir mirasa sahiptir. Soyundan gelenler, Bizans aristokrasisine girmişlerdir ve hiyerarşide en yüksel derecelere çıkmışlardır. Ailesinden iki kadın Bizans İmparatorluğu'nda imparatoriçe olurlarken, diğerleri askeri komutan ya da yüksek dereceli bürokratlar olmuşlardır. Bizans imparatoru II. İoannis'in atasıdır.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.