Şimon kabilesi


Şimon kabilesi (İbranice: שִׁמְעוֹן, Şimon, Anlam:Dinleme, İşitme), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra[1] Yeşu[2] bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Yehuda kabilesinin güney ve batı bölgelerinde bulunan Şimon kabilesinin sınırları Tora'da açıkça anlatılmamıştır. Şimon kabilesinin Yehuda kabilesinin içinde bir enklav olma ihtimali yüksektir. Yehuda Krallığı kurulunca içinde yer alan bu kabilenin önemi diğer kabilelerinki kadar değildir.

Simeão
1695 Eretz Israel map in Amsterdam Haggada by Abraham Bar-Jacob
Antik İsrail

Kökeni

12 staemme israels
Oniki kabile ve toprakları

Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un Lea'dan olan oğlu Şimon'dan almıştır. Debora'nın Ezgisi'nde adı geçmeyen bu kabilenin başlangıçta bir kabile olarak sayılmadığı düşünülür.[3] Israel Finkelstein'a göre bu insanlar, Debora'nın Ezgisi yazıldığı sırada Kenan topraklarının en güneyinde önemi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan insanlardı.[4]

Karakter

Tanah'ın Tarihler kitabından edinilen izlenime göre Şimon kabilesi tek bir bölgede sabit olarak yaşamıyordu. Adı geçen kitapta anlatıldığına göre bir kısmı hayvancılık için güneyde Gedor'a, kimisi Hezekiah hükümdarlığında Meunim'e bazıları da Seir dağlık bölgesine yerleşti.[5]

Midraş'a göre diğer kabilelerin çocukları da Şimon kabilesinden gelir çünkü diğer kabilelerin erkekleri dul kalan Şimon kabilesinin kadınlarını kendilerine eş olarak almıştır.[6]

Akibeti

Yeşu kitabında Şimon'un şehirleri listelenmiştir[7] fakat aynı kitabın farklı yerlerinde bu şehirlerin Yehuda kabilesine ait oluduğu da kaydedilmiştir.[6][8]. Bu durum bazı din bilimciler açısından farklı zaman dilimlerini anlattığı düşünülür.[6][9] Bu çelişki şöyle açıklanır: Şimon kabilesi Şehem şehrini katlettiği için cezalandırılmış ve Leviler gibi dağınık şekilde yaşamaya zorlanmıştır. Leviler bütün İsrail topraklarında dağınık yaşarken bu durum Şimon söz konusu olunca sadece Yahudiye için geçerlidir. Sayılar kitabında Şimon kabilesinin nüfusunun aniden yarıya düştüğü anlatılır ve bu durumun M.Ö. 700 - 600 yılları arasında gerçekleştiği düşünülür.[6][10]

Tanah'taki Musa'nın kutsaması şiirinde Şimon kabilesinin adı geçmez. Şimon kabilesinin nüfusunun neredeyse yok oluşu Şimon'un Yakup'un kızı Dina'ya tecavüz edilmesinden sonra Şehem şehrini yerle bir etmesine bağlanır ve bu durum Yakup'un kutsaması şiirinde olay gerçekleşmeden evvel öngörülmüştür.

Yehuda Krallığı'nda kalmayı başaran az sayıdaki Şimon, Yehuda Krallığındaki diğer kabilelerle birlikte Babil Sürgününe gönderilmiş ve sürgün dönüşü bu kabilelerde kimlik ayrılığı ortadan kalkıp hepsine birden Yahudi denmiştir. Midraş'a göre ise Şimon kabilesi Babilliler tarafından Aksum Krallığı'na (bugünkü Etiyopya) karanlık dağların ardına sürülmüştür.[6] Bugün bazı gruplar (ve özellikle bazı Hıristiyanlar) kendilerini Şimon kabilesinin torunları sayarlar. (bkz Kayıp On Kabile)

Kaynakça

  1. ^ Kitchen, Kenneth A. (2003), "On the Reliability of the Old Testament" (Grand Rapids, Michigan. William B. Eerdmans Publishing Company)(ISBN 0-8028-4960-1)
  2. ^ Bazı kaynaklarda Türkçeye Yuşâ olarak tercüme edilmiştir
  3. ^ This article incorporates text from the 1901–1906 Jewish Encyclopedia
  4. ^ Israel Finkelstein, the Bible Unearthed
  5. ^ 1 Tarihler 4:38-43
  6. ^ a b c d e Jewish Encyclopedia
  7. ^ Yeşu 19:2-6
  8. ^ Yeşu 15:26-32
  9. ^ Peake's commentary on the Bible
  10. ^ Richard Elliott Friedman, Who Wrote the Bible? (Harper San Francisco) (1987) ISBN 0-06-063035-3

Ayrıca bakınız

Kayıp On Kabile

Kayıp On Kabile, on iki kabileden oluşan İsrailoğullarının kaybolan on kavmi için kullanılan bir terimdir. Yahudilik inancına göre İbrahim peygamberin torunu ve İshak peygamberin oğlu Yakup'un dört faklı eşten 12 oğlu (ve bir de kızı) vardır. Bu 12 oğuldan doğan nesil 12 kabilelik İsrailoğullarını oluşturur. MÖ 930'da bu kabilelerin on tanesi Kuzey İsrail Krallığı'nı ve Yehuda ile Bünyamin kabileleri Yehuda Krallığı'nı oluşturmuştur. MÖ 720'de Asurluların kuzeydeki İsrail Krallığı'nı fethetmesiyle burada yaşayan on kabile tarih sayfalarından silinmiştir. İnanışa göre bugünün Yahudileri Yehuda Krallığı'ndan yani kaybolmayan iki kabilenin (Yehuda ve Bünyamin) neslinden gelmektedir.

Kohen

Kohen (İbranice: כֹּהֵן, 'rahip', çoğ. כוהנים, Kohanim, Türkçe: Kâhin) Yahudiler'de baba tarafından Tora'daki Aaron (Harun)'un torunlarıdır.

Tora'da Yahudi olsun veya olmasın rahiplere verilen isimdir. Kudüs Tapınağı döneminde Kohenlerin gerek günlük gerekse kurban festivallerinde kendilerine düşen özel görevleri vardı.

Bugün, eski zamanlardaki kadar olmasa bile Kohenlerin Yahudilik içinde hala bazı özel statüleri vardır. Diğer mezheplere oranla Ortodoks Yahudilik'te Kohenlerin görevleri biraz daha fazlayken, antik çağlara kıyasla bu görevler semboliktir.

Yehuda kabilesi

Yehuda Kabilesi (İbranice:יְהוּדָה, Yehuda, Anlam: övmek / şükretmek), Eski Ahit'e göre On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra Yeşu bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü.

Şimon (Beni İsrail)

Tora'nın Tekvin kitabına göre Şimon (İbranice: שִׁמְעוֹן) Yakup'la Lea'nın ikinci oğlu ve Şimon kabilesinin kurucusudur. Bazı dinbilimcilerce Şimon sembolik bir kişiliktir. Bu tezi savunanlara göre Lea ve Rahel'den gelenler orijinal İsrailoğullarını ve hizmetçilerden (Bila ve Zilpa) gelenler ise İsrailoğullarına sonradan katılan halkları belirtmektedir. Şimon, Lea'dan geldiği için orijinal İsrailoğullarındandır. Buna rağmen Debora'nın Ezgisi'nde kabileler listelenirken Şimon'un ismi verilmemektedir bunun için bazı dinbilimciler Şimon'un belirgin bir kabile olmadığını savunurlar.

Şimon (anlam ayrımı)

Şimon (Beni İsrail) - İsrailoğulları'nın atalarından, Yakup'un on iki oğlundan biri.

Şimon kabilesi - Şimon (Beni İsrail)'in soyundan gelen On iki İsrail kabilesinden biri.

Şimon HaTarsi - Haşmonayim Krallığı'nın ilk kralı, Makkabi kardeşlerden biri.

Diğer diller

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.