Pasko ng Pagkabuhay

Huwag itong ikalito sa Paskwa. Para sa pagdiriwang na Hudyo, tingnan ang Pesaḥ. Para sa ibang gamit, tingnan ang Paskwa (paglilinaw).
Pasko ng Pagkabuhay
Paskuwa
Pasko ng Pagkabuhay Paskuwa
UriKristiyano, kultural
KahalagahanIpinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Hesus.
2018 date8 April (Silangan)
1 April (Kanluran)
2019 date28 April (Silangan)
21 April (Kanluran)
2020 date19 April (Silangan)
12 April (Kanluran)
Mga pagdiriwangSerbisyong pansimbahan, salusalo ng mga pamilya, Easter egg hunts, at pagbibigayan ng regalo
Mga pagmamasidPanalangin, Magdamagang Pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay
Nauugnay saPaskuwa, na kung saan ito ay itinuturing ang mga Kristiyano katumbas sa; Miyerkules ng Abo, Kuwaresma, Linggo ng Palaspas, Mahal na Araw, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria na humahantong hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay; at Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, Pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa Langit, Pentekostes, Kapistahan ng Banal na Santatlo, at Corpus Christi kung saan sinusundan ito.

Ang Pasko ng Pagkabuhay (Ingles: Easter Sunday), ayon sa Kristiyanismo, ay ang araw ng pagbangon ni Hesus mula sa kaniyang kamatayan.

Teolohiya

Noong patay na siya, inilibing si Hesus sa libingang malapit sa Kalbaryo, dahil ipinako siya sa araw bago ang "Araw ng Pamamahinga", o "Sábado", dahil bawal sa araw na iyon ang pagtatrabaho gaya ng paglibíng. Dumaan ang Araw ng Pamamahinga, at nabuhay muli si Hesus noong susunod na araw. Ayon sa Bibliya, nabuhay siyang mag-uli noong madaling-araw ng Linggo (ayon sa kasalukuyang pagkaunawa sa araw). Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 24, Talata 1 nakalagay: "Umagang-umaga ng araw ng Linggo, ang mga babae'y nagtungo sa libingan, dalá ang mga pabangong inihanda nila." Ang mga babaeng ibinanggit ay siná María Magdalena, Salome, Maríang Ina ni Santiago, at iba pa. Nakakita sila ng dalawang anghel sa dapat na kinaroroonan ng bangkay ni Hesus. Sabi ng mga anghel: "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng patay? [Wala na Siya rito- Siya'y muling nabuhay!] Alalahanin ninyo ang sinabi Niya sa inyo noong nasa Galilea pa Siya:' Ang Anak ng Tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay.' " (Lucas 24:5-7). Isa pang bersiyon nito na mahahanap sa Ebanghelyo ni San Juan ay si Maria Magdalena ang unang nakatuklas na wala ang katawan ni Hesus sa libingan at siya ang nag-ulat ng pangyayaring ito sa mga Apostol. Matapos iulat niya ito sa Apostol at bumisita si San Pedro at ang alagad na mahal ni Hesus, umiyak siya sa harap ng libingan. Tinanong siya ng mga anghel na naroon kung bakit siya umiiyak at sinabi niya na kinuha ang katawan ni Hesus at hindi niya alam kung nasaan na ito. Lumingon siya at nakita si Hesus, ngunit hindi niya alam na Siya iyon. Tinanong siya ni Hesus kung bakit siya umiiyak, at sagot niya sa akala niya'y tigapangalaga ng mga halaman : " Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa Kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko."(Juan 20:15). Biglang sinabi ni Hesus sa kaniya: "Maria!"(Juan 20:16), at doon nalaman niya na si Hesus iyon. Tumugon si Maria Magdalena ng :"Raboni!", o "guro!" (Juan 20:16). Matapos ito sabi ni Hesus na huwag Siya'y hawakan, sapagkat hindi pa Siya pumupunta sa Ama sa langit.

Mga pinagmulan

Ipinagdiwang ng kapistahang Hudyo ng Pesaḥ (Ebreo: פסח) ang pagkakaligtas ng mga Ebreo mula sa Ehipto. Nagmula ang pangalan nitong Kapistahan ng Tinapay na Walang Lebadura sa pagsasagawa ng hindi paggamit ng pampaalsa o lebadura sa paggawa ng tinapay sa loob ng linggong ito. Isinasagawa ito mula ika-15 hanggang ika-22 araw sa buwan ng Nisan, na nasa unang mga linggo ng Abril.[1] Sa Bibliya, matatagpuan ito sa Kabanata 13 ng Aklat ng Eksodo.[2]

Kordero ng Paskuwa

Kabílang sa oras ng pagkain o selebrasyong ito ang Kordero ng Paskuwa o Batang Tupa[3] ng Paskuwa (kilalá sa Ingles bílang Passover Lamb). Batay sa kasaysayan, pumatay ng isang batang tupa, ang kordero[3], ang mga Hudyo noong unang Paskuwa at inilagay o ipinahid ang dugo nito sa salalayan o balangkas (palibot na patigas) ng mga pinto ng mga bahay ng mga tao upang "dumaan sa ibabaw" (pariralang "pass over" sa Ingles) ng tahanan ng mga tao ang Diyos at masagip, maligtas, o hindi masali sa kukuhaning mga búhay ng Diyos ang kanilang mga panganay na anak na laláki.[4] Pinatay ng Anghel ng Kamatayan ang lahat ng mga panganay sa mga tahanan ng mga Ehipsiyo, subalit dumaan lámang ito sa ibabaw at hindi kinuha o pinaslang ang mga nasa tahanang Ebreo.[1]

Ayon sa Bagong Tipan ng Bibliya, si Hesus ang naging "Kordero ng Paskuwa" para sa lahat ng mga tao ng Diyos. Inialay si Hesus upang maligtas ang mga tao mula sa kasalanan at kamatayan.[4] Si Hesus ang Kordero ng Diyos.[4][5]

Petsa

Walang permanenteng petsa ang Pasko ng Pagkabuhay sa kalendaryong Gregoryano o Juliano, kayâ maituturing itong pistang nababago. Ang petsa ng araw na ito ay tinatakda ng kalendaryong lunisolar na katulad sa kalendaryong Hebreo. Itinakda ng Konseho ng Nicaea ang petsa ng Paskwa bílang unang araw ng Linggo matapos ang kabilugan ng buwan matapos ang Ekinoks ng Marso. Sa patakarang pansimbahan, ang Ekinoks ay nakatakda sa Marso 21: sa kabilang dakò ayon sa agham ang ekinoks ay kalimitang nangyayari sa Marso 20.

Sa pagkalkula sa petsa ng Pasko ng Pagkabuhay, nag-uumpisa ang simbahang Kristyano sa Marso 21 bílang panimula. Mula doon hahanapin nila ang kasunod na kabilugan ng buwan. Sa mga simbahang Ortodoks na gumagamit pa rin ng kalendaryong Juliano, ang kanilang panimulang petsa ay Marso 21 din, na sa kasalukuyan ay papatak sa Abril 3 ng kalendaryong Gregoriano. Dahil sa pagkakaibang ito, maaaring maging iba ang petsa ng Paskuwa sa mga simbahang Ortodoks at sa ibang simbahang Kristyano.

Halimbawa, sa taong 2013, ang unang kabilugan ng buwan matapos ang ekinoks ng Marso ay magaganap sa Marso 27. Kaya ang Paskuwa ay nakatakda sa susundan nitong linggo na Marso 30.

Sa taong 2014 naman, ang unang kabilugan ng buwan matapos ang ekinoks ng Marso ay sa Abril 15. Kaya ang Paskuwa ay nakatakda sa susundan nitong linggo na Abril 20.

Tingnan din

Mga sanggunian

  • Teksto ng Biblia: Magandang Balita Biblia (May Deuterocanonico)Tagalog Bible, Karapatang pagmamay-ari ng Philippine Bible Society, 1980, at Karapatang Pagmamay-ari ng Bagong Tipan: Philippine Bible Society, 1973.
  1. 1.0 1.1 American Bible Society (2009). "Unleavened Bread, Festival of". The Letters of Saint Paul, Commemorative Edition, Celebrating the Pauline Year 28 June 2008 - 29 June 2009, Good News Translation. American Bible Society, Bagong York., pahina 135.
  2. Abriol, Jose C. (2000). "Huwag kakain ng ano mang may lebadura". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077., pahina 105.
  3. 3.0 3.1 "Kordero, batang tupa". English, Leo James. Tagalog-English Dictionary (Talahulugang Tagalog-Ingles). 1990., pahina 352.
  4. 4.0 4.1 4.2 The Committee on Bible Translation (1984). "Passover, Lamb of God". The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV). International Bible Society, Colorado, USA., Dictionary/Concordance, pahina B6 at B8.
  5. Gaboy, Luciano L. Lamb of God, lamb - Gabby's Dictionary: Praktikal na Talahuluganang Ingles-Filipino ni Gabby/Gabby's Practical English-Filipino Dictionary, GabbyDictionary.com.
Abril 19

Ang Abril 19 ay ang ika-109 na araw ng taon sa Kalendaryong Gregorian (ika-110 kung leap year), at mayroon pang 259 na araw ang natitira.

Abril 20

Ang Abril 20 ay ang ika-110 na araw ng taon sa Kalendaryong Gregorian (ika-111 kung leap year), at mayroon pang 258 na araw ang natitira.

Banal na Tatlong Araw

Ang Banal na Tatlong Araw o Banal na Tríduo ay ang tatlong araw sa Semana Santa na napakaloob sa pagsisimula ng liturhiya, sa gabi ng Huwebes Santo (bisperas ng Biyernes Santo) at nagtatapos sa panalangin ng gabi sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, samakatuwid, ang tatlong-araw na panahon mula sa gabi ng Huwebes Santo (hindi kasama ang karamihan ng Huwebes) hanggang sa gabi ng Linggo ng muling pagkabuhay. Ito ay pag-alala sa pagpapakasakit, kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Jesus, bilang gumanap ng papel sa mga kakaibang Ebanghelyo.

Sa banal na tatlong araw matapos ang Kuwaresma, ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang pinakadakilang misteryo ng ating kaligtasan – ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang kaganapang nagdulot ng ating kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan, nagbigay-daan upang makapagkaisa tayo sa Diyos Ama at nagdulot na magkaroon ng Simbahang ikinasal kay Kristo sa krus. Ito ang pinakapuso ng ating pananampalataya, ang misteryo na nagbibigay-kahulugan sa ating pagka-Kristiyano at pagiging Simbahan. Ganito na lamang katindi at kabigat ang laman ng mga araw na ito kung kaya’t sa buong taon, ito ang pinakatangi at pinakadakilang mga araw. Ito na ang pinakapuso at pinakarurok ng taong-liturhikal. Sa pamamagitan ng pagdiriwang nito, sa mga ritwal at salita, nararanasan at nadadala natin sa kasalukuyan ang gawaing pagliligtas ng Panginoon. Nakiki-isa tayo kay Kristo, na siyang ulo ng Simbahan, sa kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang sarili at muling pagkabuhay alang-alang sa atin. Sa pag-alala at pagsasa-ngayon natin ng kanyang gawaing kaligtasan sa liturhiya, nararanasan natin ang kaligtasang ito – kung paanong nang si Kristo’y namatay, ipinasa niya ang Espiritu sa kanyang Simbahan, tayong nagdiriwang nito ay nilulukuban din ng kanyang Espiritu.

Bibingka

Ang bibingka (Ingles: rice cake) ay isang uri ng mamon na gawa mula sa malagkit na bigas o galapong at gatas ng buko. Isa rin itong pagkaing meryenda sa Goa, Indiya - ang bebinca - na ang ginagamit na mga sangkap ay harina, langis na ghee, asukal, at gata, at hindi nawawala sa anumang handaang katulad ng pagsilang, kasal, Pasko o Pasko ng Pagkabuhay. Niluluto ito sa isang hurnuhang yari sa putik, pinaiinitan ng nagbabagang uling na nakapatong sa ibabaw ng lutuin. Iniihaw ito ng patung-patong. Karaniwan na ang may 16 na mga patong. Bilang tanyag na pagkain sa Pilipinas, karaniwan naman itong ginagamitan ng galapong, at ang paghuhurno ay katulad ng sa pagluluto ng bebinca ng Indiya, ngunit bago ihain ay pinapahiran muna ito ng mantekilya o margarina (mantekilyang gawa sa niyog) at binubudburan ng asukal. Isinisilbi ito na may kasamang ginadgad na niyog.

Ang pangalang bebinca ay ginamit ring pangalan para sa isang bagyo ng Sistema ng Pandaigdigang Panahon (International Weather System).

Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay

Ang Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay, na tinatawag ring Bisperas ng Paskuwa o ang Dakilang Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay, ay isang seremonyang gaganapin sa tradisyonal ng mga Kristiyano sa mga simbahan bilang unang opisyal na pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sa kasaysayang ito, ito ay sa panahon ng seremonyang ito na ang mga tao ay binyagan at ang mga pang-adultong catechumens ay natanggap sa buong pakikinabang ng ating Simbahan. Ito ay ginaganap sa oras ng kadiliman sa pagitan ng paglubog ng araw sa Sabado de Gloria at pagsikat ng araw sa Pasko ng Pagkabuhay - pinaka-karaniwang sa gabi ng Sabado de Gloria o hatinggabi - at ito ang unang pagdiriwang ng Pagkabuhay, ang mga araw ay tradisyonal na itinuturing na nagsisimula sa paglubog ng araw.

Biyernes Santo

Ang Biyernes Santo ay isang banal na araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes bago sumapit ang Pasko ng Pagkabuhay. Isa itong natatanging araw dahil inaalala nito si Hesus. Naniniwala ang lahat ng mga Kristiyano na namatay si Hesukristo sa krus para sa mga kasalanan ng mundo, kayâ tinatawag itong "Mabuting" Biyernes. Nangyari ang kaganapan mga malápit sa dalawang libong taon na ang nakararaan sa Kalbaryo, malápit sa Herusalem, at tinatawag na krusipiksiyon ang pagpapako sa krus ni Hesus. Kalimitang isinasagawa ang mga natatanging mga serbisyo ng pananalangin sa araw na ito na may mga pagbása ng pangyayari o salaysay sa Mabuting Balita hinggil sa mga kaganapang humahantong sa pagpapako sa krus. Sinasabi ng pangunahing mga simbahang Kristiyano na isang kusang kilos ang krusipiksiyon ni Kristo, na ginawa ni Hesus para sa mga nananalig sa kaniya, at dahil dito – kasama ang muling pagkabuhay o resureksiyon niya sa ikatlong araw – nagapi ang kamatayan.

Computus

Ang computus (salitang Latin na may kahulugang "komputasyon") ay ang tawag sa paraan ng pagtutuos o kalkulasyon ng petsa ng Pasko ng Pagkabuhay. Noong ika-4 na daantaon, nagkaroon ng pagkalito hinggil sa tamang petsa ng ipagdiwang ng Kristiyanong Araw ng Pagkabuhay o ang Muling Pagkabuhay ni Hesus. Ang pagkakalkulang ng petsa ng Pasko ng Pagkabuhay ay nakaayon, sa unang lagay, sa Kalendaryong Juliano, at pagdaka ay nakaayon na sa Kalendaryong Gregoriano. Ang katawagan o pangalan ay ginagamit na para sa hakbang o pagsasagawang ito magmula noong mga Gitnang Kapanahunan, dahil ito ay itinuturing pinakamahalagang pagtutuos noong panahong iyon.

Pagkaraan ng Unang Konsilyo ng Nicaea, ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay ay talagang nakahiwalay na magmula sa kalendaryong Hudyo at pati na ang pagtutuos nito para sa Pesah o Paskwa (Passover sa Ingles). Magmula noon, batay sa prinsipyo, ang Pasko ng Pagkabuhay ay pumapatak sa Linggo matapos ang kabilugan ng buwan kasunod ng Ekwinoks ng tagsibol sa Hilaga (ang tinatawag na Buwang Buo ng Mahal na Araw, at panahon kung kailan magkasinghaba ang tagal ng araw at ng gabi). Subalit, ang ekwinoks sa panahon ng tagsibol (ekwinoks na bernal o vernal equinox) at ang buo na buwan ay hindi inaalam sa pamamagitan ng pagmamasid pang-astronomiya. Sa halip, ang ekwinoks na bernal ay ipnako sa ika-21 araw ng Marso, habang ang buwang buo (sa tawag na eklesyastikal na buwang buo) ay nakalagi sa ika-14 na mga araw pagkalipas ng simula ng eklesyastikal na buwang lunaryo (nakikilala bilang eklesyastikal na buwang bago). Dahil dito, ang Pasko ng Pagkabuhay ay pumapatak sa Linggo pagkaraan ng eklesyastikal na buwang bago.

Ang computus ay ang hakbang ng pag-alam sa unang Linggo pagkalipas ng unang eklesyastikal na buwang buo na tumatapat sa o pagkalipas ng ika-21 ng Marso, at ang nagkasuliranin sa loob ng kahabaan ng mga daantaon na walang tumpak na mga pamamaraan ng pagsukat sa tiyak na mga taóng solar (pang-araw) o lunar (pambuwan).

Ang modelo o huwarang nagawa ay nagpapalagay na ang 19 na mga tropikal na mga taon ay mayroong magkakatulad na tagal o durasyon ng 235 mga buwang sinódiko (kasalukuyang halaga: 234.997).Magmula noong ika-16 na daantaon, nagkaroon ng mga pagkakaiba-iba sa mga pagtutuos ng Pasko ng Pagkabuhay sa pagitan ng mag Kristyanismong Kanluranin at ng Silanganin. Magmula noong 1583, ginagamit na ng Simbahang Katóliko Romano ang ika-21 ng Marso ng Kalendaryong Gregoriano upang kalkulahin ang petsa ng Pasko ng Pagkabuhay; samantalang ang Simbahang Ortodoksong Silanganin ay nagpatuloy sa paggamit ng ika-21 ng Marso ayon sa Kalendaryong Juliano. Bunsód nito, ang mga denominasyong Katóliko at Protestante ay gumagamit ng isang eklesyastikal na buwang buo na nagaganap 4 hanggang 5 mga araw nang mas maaga kaysa sa ginagamit ng mag simbahang Ortodoksiyang Silanganin.

Florida

Ang Florida (bigkas: /fló·ri·dä/; Espanyol para sa "lupain ng mga bulaklak") ay isang estado na matatagpuan sa timog-silangang rehiyon ng Estados Unidos. Ang estado ay pinapaikutan ng Golpo of Mexico sa kanluran, Alabama at Georgia sa hilaga, Karagatang Atlantic sa silangan, at ng Straits of Florida at Cuba sa timog. Ang Florida ay ang ika-22 pinakamalawak, ang ika-3 pinakamatao, at ang ika-8 pinakamakapal ang populasyon na estado sa Estados Unidos. Ang Jacksonville ay ang pinakamataong lungsod sa Florida, at ang pinakamalaking lungsod ayon sa sukat sa mainland ng Estados Unidos. Ang Miami metropolitan area ay ang ikawalong pinakamalaking metropolitan area sa Estados Unidos. Ang Tallahassee ay ang kabisera ng estado.

Isang tangway (peninsula) sa pagitan ng Golpo ng Mexico, ng Karagatang Atlantic, at ng Straits of Florida, ito ay ang may pinakamahabang baybayin sa mainland ng Estados Unidos, humigit-kumulang 1,350 mile (2,170 km), at ito ay ang tanging estado na kapuwa hinangganan ng Golpo ng Mexico at ng Karagatang Atlantic. Malaking bahagi ng estado ay nasa o malapit sa pantay-dagat (sea level) at may latak (sedimentary) na lupa. Ang klima ay nag-iiba mula sa subtropikal sa hilaga hanggang tropikal sa timog. Ang American alligator, American crocodile, Florida panther, at manatee ay matatagpuan sa Everglades National Park.

Mula nang unang madayo ng mga Europeo ang pook noong 1513 sa katauhan ni Kastilang eksplorador Juan Ponce de León – na pinangalanan ang pook na La Florida ([la floˈɾiða] "lupain ng mga bulaklak") sa landing doon sa panahon ng pasko ng Pagkabuhay, Pascua Florida – ang Florida ay isang hamon para sa Europeong mananakop bago makuha nito ang pagiging estado ng Estados Unidos noong 1845. Ito ay isang pangunahing lokasyon ng Digmaang Seminole laban sa mga Katutubong Amerikano, at racial segregation pagkatapos ng Digmaang Sibil ng Estados Unidos.

Ngayon, ang Florida ay katangi-tangi para sa malaking pamayanan ng expatriate mula Cuba at mataas na paglago ng populasyon, pati na rin ng pagtaas ng mga isyu sa kapaligiran. Ang ekonomiya ng estado ay nakasalalay higit sa lahat sa turismo, agrikultura, at transportasyon, na umunlad sa huling bahagi ng ika-19 siglo. Ang Florida ay kilala rin sa amusement parks, pananim na dalandan, ang Kennedy Space Center, at isang popular na destinasyon para sa mga magreretiro.

Ang kultura ng Florida ay salamin ng mga impluwensya at maraming pamana; mga pamanang Katutubong Amerikano, Europeo-Amerikano, Hispanico, at Africano-Amerikano ay matatagpuan sa arkitektura at lutuin. Ang Florida ay nakaakit ng maraming manunulat tulad nina Marjorie Kinnan Rawlings, Ernest Hemingway at Tennessee Williams, at ay patuloy na nag-aakit ng mga sikat na artista at atleta. Ito ay kilala sa daigdig para sa golf, tennis, auto racing at water sports.

Huwebes Santo

Ang Huwebes Santo (mula sa Kastila: Jueves Santo) ay isang Kristiyanong kapistahan o banal na araw na natataon tuwing Huwebes bago ang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na gumugunita sa Hulíng Hapunan ni Hesukristong kapiling ang mga apostol. Ito ang ikalimang araw ng Mahal na Araw, at nauuna rito ang Miyerkules Santo at sinusundan ng Biyernes Santo, ito rin ay sinisimulan ng Simbahang Katolika ang mga Banal na Tatlong Araw na naghudyat sa pagwakas ng Kuwaresma.

Sa araw na ito, apat na kaganapan ang inaalala: ang paghuhugas ng paa ng mga apostol ni Hesus, ang pagtatalaga ng Misteryo ng Banal na Eukaristiya sa Huling Hapunan, ang pananalangin ni Hesus sa halamanan ng Getsemani, at ang pagkakanulo kay Kristo ni Judas Iscariote.

ICarly

Ang iCarly ay isang Amerikanong sitcom na nagtutuon ng pansin sa babaeng na nagngangalang Carly Shay na gumawa ng kaniyang sariling webshow na nagngangalang iCarly kasama ng kanyang mga matatalik na kaibigan na sina Sam at Freddie. Ang mga pangunahing artista ng palabas ay sina Miranda Cosgrove bilang Carly, Jennette McCurdy bilang Sam, Nathan Kress bilang Freddie at Jerry Trainor bilang Spencer at ginawa nito ni Dan Schneider, na ang nagsisilbi ring ehekutibong produsyer ng palabas. Ang palabas ay kinukuhanan sa Nickelodeon on Sunset sa Hollywood.

Ang palabas ay unang ipinalabas sa Nickelodeon noong Setyembre 8, 2007 at naunang inuri bilang TV-Y7 at naging TV-G sa Estados Unidos. Magkakaroon na ito ng ika-apat na season na nakahanda nang simulan ang produksiyon sa loob ng ilang susunod na linggo o matapos at maglalaman ng 26 na kabanata matapos mag-ink si Miranda Cosgrove ng isang pakikitungong seven-figure.Ang iCarly ay ipinalalabas sa ilang mga bansa tulad ng Nagkakaisang Kaharian at Pilipinas (Nickelodeon UK, Pasko ng Pagkabuhay 2008).

Linggo ng Palaspas

Ang Linggo ng Palaspas ay ang ika-anim at huling Linggo ng Kuwaresma bago ang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito ay ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo, o senyales ng pagsisimula ng Mahal na Araw.

Mahal na Araw

Ang Mahal na Araw (Latin: Hebdomas Sancta o Hebdomas Maior, "Dakilang Linggo"; Griyego: Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, Hagia sa kai Megale Hebdomas; Kastila: Semana Santa) sa Kristiyanismo ay ang hulíng linggo ng Kuwaresma at ang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Kasama rito ang mga araw ng Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Hindi ito kasáma sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay.

Sa tradisyon ng Silangang Ortodokso, ang Mahal na Araw ay nagsisimula sa Sabado de Lázaro, ang araw bago ng Linggo ng Palaspas. (Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, para sa konteksto, ay ang unang araw ng bagong panahon ng Dakilang Limampung Araw, o Eastertide, doon pagiging ng limampung araw mula sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay hanggang Linggo ng Pentekostes.) Ito ay sinusundan ng Lingguhan ng Pasko ng Pagkabuhay.

Marso 20

Ang Marso 20 ay ang ika-79 na araw sa Kalendaryong Gregorian (ika-80 kung leap year) na may natitira pang 286 na araw.

Miyerkules ng Abo

Para sa ibang gamit, tingnan ang Miyerkules ng Abo (paglilinaw).Sa kalendaryo ng Kanluraning Kristiyano, ang Miyerkules ng Abo o Miyerkules-de-Senisa ay ang unang araw ng Kuwaresma at pumapatak apatnapu't-anim na araw (apatnapu kapag hindi binibilang ang mga Linggo) bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Nagaganap ito sa iba't ibang araw bawat taon, dahil nakabatay ito sa petsa ng Pasko ng Pagkabuhay; maaaring pumatak ito ng pinakamaaga sa Pebrero 4 o pinakahuli sa Marso 10.

Nakuha ng Miyerkules ng Abo ang pangalan nito sa paglalagay ng abo sa noo ng namamalampalataya bilang tanda ng pagsisisi. Kinukuha ang mga palaspas sa nakaraang Linggo ng Palaspas upang sunugin at gawing abo para sa pistang ito. Sa ibang kasanayang pang-liturhiya ng ibang mga simbahan, hinahalo ang abo sa Langis ng mga Katehumen (isa sa mga banal na langis na ginagamit sa pagpahid sa mga bibinyagan), bagaman ginagamit ng ibang simbahan ang pangkaraniwang langis. Ginagamit ang abo at langis ng paring mangunguna sa misa o serbisyo upang makagawa ng antanda ng krus, una sa kanyang sariling noo at sa bawat taong luluhod sa kanya sa baranda ng altar. Pagkatapos sasabihin ng pari ang mga salitang: "Tandaan mo na nagmula ka sa alikabok, at sa alikabok ka rin babalik."

Munggong gulaman

Ang mga munggong gulaman, gulamang munggo, munggong halaya, o halayang munggo, kilala sa Ingles bilang mga jelly bean, ay isang uri ng mga kendi o minatamis na may marami at iba't ibang mga lasa, pangunahin nang mga lasa ng prutas. Maliliit sila, nasa sukat ng isang pulang munggong bato (red kidney bean) o mas maliit pa, at pangkalahatang may isang matigas na balat o baluting pangkendi at magomang panloob. Ang konpeksiyong ito ay pangunahing gawa sa asukal.

Panahon ng Kuwaresma

Ang Kuwaresma (Latin: Quadragesima, "pang-apatnapu") ay isang pagtalima sa liturhikal na taon ng maraming Kristiyanong sekta, pangmatagalang para sa isang panahon ng humigit-kumulang anim na linggo na humahantong hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa karamihan ng Kanlurang sekta, ang Kuwaresma ay nakuha upang tumakbo mula sa Miyerkules ng Abo hanggang sa Huwebes Santo o sa Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay.

Ang mga tradisyonal na na layunin ng Kuwaresma sa paghahanda ng mananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, penitensiya, pagsisisi, almsgiving, at pagtanggi sa sarili.Nito institutional na layunin ay magpahigit sa taunang pagdiriwang ng Mahal na Araw, minamarkahan ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus, na naalala ang mga kaganapan ng mga Pagpapakasakit ni Kristo sa Biyernes Santo, na pagkatapos ay humantong sa pagdiriwang sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ni Hesukristo.

Sa panahon ng Kuwaresma, marami sa mga mananampalataya ay nakatuon sa pag-aayuno o pagbibigay ng ilang mga uri ng karangyaan bilang isang paraan ng pagsisisi. Ang Daan ng Krus, isang debosyonal na pagdiriwang ni Kristong nakapasan ang krus at ng kanyang pagkamatay, ay madalas na-obserbahan. Maraming Katoliko Romano at ilang mga simbahan ng Protestante ay walang gayak ang kanilang mga altar ng kandila, bulaklak, at iba pang mga inaalok ng madasalin, habang ang mga rusipiho, imahen, at iba pang mga detalyadong relihiyon paraphernalia madalas pagtalukbong sa kulay-lilang tela bilang pagtalima sa kaganapang ito. Sa ilang mga bansang relihiyong Katoliko , isang enggrandeng prusisiyon at kultural na mga kaugalian ay sinusunod, at ang tapat na pagtatangka upang bisitahin ang pitong simbahan sa panahon Banal na Linggo sa karangalan ni Hesu-Kristo sa ulunan ng Bundok kalbaryo.

Pentekostes

Tungkol sa pagdiriwang Kristyano ang artikulong ito. Para sa banal na araw sa Hudayismo, tingnan ang Shavu’ot.

Ang Pentekostes (Kastila: Pentecostés; mula sa Griyegong Πεντηκοστή, Pentikostí, "limampung araw") ay isang pangunahing pista sa Kristiyanismo. Ito ang huling araw ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ayon sa Bibliya, dumating ang Espiritu Santo at namuhay sa loob ng mga Kristiyano noong mismong araw ng pista ng Pentekostes.

Pista ng Moriones

Ang Moriones ay isang taunang pista na ginaganap tuwing Mahal na Araw sa pulo ng Marinduque, Pilipinas. Sa Moriones, nakadamit at nakamaskara ang mga tao bilang mga sundalong Romano ayon sa nasaad sa Bibliya sa kuwento ng pagpapasakit ni Hesus. Naging inspirasyon ang Moriones or Moryonan para gumawa ng iba pang mga pista sa Pilipinas kung saan ang mga pang-kalinangang gawi ay nagiging pista sa lansangan. Hango ang salitang Moriones mula sa salakot noong ikalabing-anim at ikalabingpitong siglo na morion.Ang pistang ito ay sinasariwa ang buhay ni Longinus, isang senturyong Romano. Ang mga kaganapan ng pista ay nagsisimula ng Lunes Santo at nagtatapos ng Pasko ng Pagkabuhay.

Regina Coeli

Ang Regina Cœlio Regina Cæli (sa Tagalog ay "O Reyna ng Langit") ay isang sinaunang awiting Latin para sa Birhen Maria sa Simbahang Katolika.

Isa ito sa apat na antipona sa Birhen Maria, na ipinapaawit o ibinibigkas sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon sa pagtatapós ng huling panalangin nang naturang araw o sa gabi. Sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, mula Sabado de Gloria hanggang Sabado matapos ang Pentekostes, iniaawit ang Regina Coeli kapalit ng Orasyon.

Sa ibang wika

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.