Mga Aklat ni Samuel

Ang Mga Aklat ni Samuel[1], Una at Ikalawang Aklat ni Samuel o Una at Ikalawang Aklat ng mga Hari sa Bibliyang Vulgata ay mga aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Tungkol sa mga kasaysayan ni Haring Samuel at ni Haring Saul ang Unang Aklat ni Samuel; samantalang hinggil naman sa kasaysayan ni Haring David ang pangalawa, na tinatawag ding Ikalawang Aklat ni Samuel. Tinatayang naganap ang mga pangyayari sa mga aklat na ito noong 1120 BK hanggang 970 BK.[1]

Lumang Tipan ng Bibliya

May-akda

Hindi ganap na natitiyak kung sino ang umakda sa Mga Aklat ni Samuel, bagaman pinaniniwalaang sinulat ang mga ito noong mabuwag ang mga kaharian noong panahon ni Roboam, mga 929 BK.[1]

Pinaghanguan

Ibinatay ang mga aklat na ito mula sa Aklat ng Banal at pinaniniwalaang mula pati sa mga inakdaang kasulatan nina Samuel, Natan, at Gad.[1]

Unang Aklat ni Samuel

Tungkol sa kasaysayan ng dalawang hari ang nakasaad sa Unang Aklat ng mga Hari. Una rito ang kasaysayan kasaysayan ni Samuel, isang hukom at propeta ng bayang Israel. Itinuturing si Samuel bilang isa sa pinakamagiting na taong nabanggit sa Bibliya. Pangalawang nilalahad sa Unang Aklat ng mga Hari ang kasaysayan ng pinakaunang hari sa Israel, na si Saul.[1]

Mga bahagi ng Unang Aklat ni Samuel

Binubuo ang Unang Aklat ng mga Hari ng mga sumusunod na bahagi:[1]

  • Ang mga Huling Hukom sa Israel (1-7)
  • Ang Pagkakatatag ng Kaharian (8-15)
  • Sina Saul at David (16-31)

Ikalawang Aklat ni Samuel

Tungkol kay David ang Ikalawang Aklat ng mga Hari at kinapapalooban ng mga "magagandang aral."[1]

Mga bahagi ng Ikalawang Aklat ni Samuel

Binubuo ang Ikalawang Aklat ng Mga Hari ng mga sumusunod na bahagi:[1]

  • Si David sa Hebron (1-4)
  • Si David, Hari sa Jerusalem (5-20)
  • Mga Dagdag (21-24)

Mga sanggunian

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Abriol, Jose C. (2000). "Mga Aklat ni Samuel, Una at Ikalawang Aklat ni Samuel, Una at Ikalawang Aklat ng mga Hari". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.

Tingnan din

Mga panlabas na kawing

Aklat ng mga Kasaysayan

Ang Aklat ng mga Kasaysayan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat ng kasaysayan sa Lumang Tipan ng Bibliya:Aklat ni Josue

Aklat ng mga Hukom

Aklat ni Rut

Mga Aklat ni Samuel

Mga Aklat ni Samuel

Ikatlong Aklat ng mga Hari

Ikaapat na Aklat ng mga Hari

Mga Aklat ng mga Paralipomeno o Mga Aklat ng mga Cronica

Aklat ni Esdras

Aklat ni Nehemias

Aklat ni Tobias

Aklat ni Judith

Aklat ni Ester

Unang Aklat ng mga Macabeo

Ikalawang Aklat ng mga Macabeo

Kaharian ng Israel (Pinag-isang Monarkiya)

Ayon sa Bibliya, bago ang nagkakaisang kaharian o united monarchy, ang mga liping Israel ay namuhay bilang isang konpederasyon sa ilalim ng isang ad hoc na karismatikong mga pinunong tinatawag na mga mga hukom. Noong mga 1020 BCE, sa ilalim ng labis na banta mula sa mga dayuhan, ang mga lipi (tribes) ay nagkaisa upang bumuo ng unang nagkakaisang Kahariang ng Israel. Pinahiran ng langis ni Samuel si Saul mula sa lipi ni Benjamin bilang unang hari c. 1026 BCE ngunit si David noong 1006 BCE ang lumikha ng isang malakas na nagkakaisang kahariang Israelita. Si David na ikalawang (o ikatlo kung bibilangin si Ish-bosheth) hari ng Israel ay itinatag ang Herusalem bilang pambansang kabisera (capital) mga 3000 taon ang nakalilipas. Bago nito, ang Hebron ang naging kabisera ng Judah ni David at ang Mahanaim ang kabisera ng Israel ni Ish-bosheth. Bago nito, ang Gibeah ang kabisera ng Nagkakaisang Kaharian sa ilalim ni Saul.

Ayon sa Bibliya, tunay na napag-isa ni David ang mga liping Israelita at ito ay nagtatag ng isang pamahalaang monarkiyal. Siya ay naglunsad ng matagumpay na mga kampanyang militar laban sa mga kaaway ng Israel at tinalo ang mga malapit na pangkat gaya ng mga Filisteo na lumikha ng ligtas ng mga hangganan para sa Israel. Sa ilalim ni David, ang Israel ay lumago sa isang kapangyarihang pang-rehiyon. Sa ilalim ng Bahay ni David, ang nagkakaisang kaharian ay nagkamit ng pag-unlad at superioridad sa mga kapitbahay nitong bansa. Sa ilalim ng kahalili ni David na kanyang anak na si Solomon, ang nagkakaisang kaharian ay dumanas ng isang yugto ng kapayapaan at kaunlaran at pag-unlad kultural. Ang karamihan ng pagtatayo ng mga gusali ay nangyari kabilang ang Unang Templo sa Herusalem. Gayunpaman, sa paghalili ng anak ni Solomon na si Rehoboam noong c. 930 BCE, ang Israel ay nahati sa dalawang mga kaharian: ang Kaharian ng Israel (Samaria) kabilang ang mga siyudad ng Shechem at Samaria sa hilaga at ang Kaharian ng Judah na naglalaman ng Herusalem sa timog. Karamihan ng mga hindi Israelitang probinsiya ay naubos.

Mga Aklat ng mga Hari

Ang Mga Aklat ng mga Hari o Book (s) of Kings (Hebreo: Sepher M'lakhim, ספר מלכים‎ - ang dalawang mga aklat na orihinal na isa ) na nagtatanghal ng isang salaysay ng kasaysayan ng sinaunang Israel at Judah mula sa kamatayan ni David hanggang sa pagpapalaya ng kanyang kahaliling si Jehoiachin mula sa pagkakabilanggo sa Babilonia na isang yugto ng mga 400 taon (c.960-560 BCE). Ito ay nagwawakas sa isang serye ng mga historikal na aklat na mula Aklat ni Josue hanggang Mga aklat ng mga Hukom at Mga Aklat ni Samuel, na ang kabuuang layunin ay upang magbigay ng isang teolohikal na paliwanag sa pagkawasak ng kahariang Hudyo ng Imperyong Babilonia noong 586 BCE at isang pundasyon ng pagbabalik mula sa pagkakatapon sa Babilonia.Ang mga Hari ay nagsisimula sa kamatayan ni David kung saan si Yahweh na diyos ng mga Israelita ay nangako ng isang walang hangganan dinastiya at paghahali ng kanyang anak na si Solomon. Si Solomon ay pinuri sa kanyang karunungan at kayamanan ngunit kanyang nasiphayo si Yahweh sa pamamagitan ng pagpayag ng pagsamba ng ibang mga diyos sa Herusalem. Dahil dito, hinati ng diyos na si Yahwen ang kaharian sa dalawa na ang linya ni David ay naghahari sa katimugang Kaharian ng Judah at isang hiwalay na Kaharian ng Israel (Samaria) sa hilaga. Ang mga hari ng Israel ay pare parehong masama na pumayag sa ibang mga diyos maliban kay Yahweh na sambahin at kalaunan ay idinulot ni Yahweh ang pagkawasak ng kaharian. Ang ilan sa mga hari ng Judah ay mabuti ngunit ang karamihan ay masama kaya kalaunan ay winasak rin ni Yahweh ang kahariang ito.

Nevi’im
Mga Unang Propeta
1. Yehoshua (Josué)
2. Shofetim (Mga Hukom)
3. Shemu’el (Samuel)
4. Melakhim (Mga Hari)
Mga Sumunod na Propeta
5. Yesha’yahu (Isaías)
6. Yirmeyahu (Jeremías)
7. Yeḥezkel (Ezequiel)
8. Ang Labindalawa

Sa ibang wika

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.