Mga Aklat ng mga Paralipomeno

Ang Mga Aklat ng mga Paralipomeno[1], Mga Aklat ng mga Cronica (Kronika), o Mga Aklat ng Kasaysayan (Ebreo: דברי הימים, divre hayamim, "mga bagay ng mga araw") ay tumutukoy sa dalawang aklat na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Kabilang dito ang 1 Paralipomeno o 1 Cronica at 1 Paralipomeno o 1 Cronica.[1]

Lumang Tipan ng Bibliya

Pamagat

Katumbas ng Mga Aklat ng mga Paralipomeno sa Bibliyang Ebreo ang pamagat na Mga Aklat ng mga Kronika. Nangangahulugang "kasaysayan" ang salitang Kronika o Cronica. Sa wikang Ingles, ito ang mga Chronicle (bigkas: Kronikel). Nang masalin sa Griyego napalitan ang pamagat nito, kaya naging Mga Paralipomeno, na nangangahulugang "mga nakaligtaan" o "mga nakalimutang" bahagi na dapat naisama sa mga naunang Aklat ng mga Hari ng Bibliya.[1]

May-akda at layunin

Pinaniniwalaan na si Esdras, o kaya isang Levita mula sa Herusalem, ang sumulat ng mga aklat na ito. At naging layunin ng may-akda ng mga aklat na ito ang maipakita ang pagsubaybay ng Diyos sa mga naging hari ng Juda, partikular na kung magiging matapat ang mga ito sa mga batas na itinagubilin ng Panginoon nilang Diyos. Tinatayang nasulat ang mga librong ito noong mga 300 BC.[1]

Pinaniniwalaan din na isang mang-aawit ang Levitang sumulat sa Unang Aklat ng mga Paralipomeno, at naisulat ang libro noong mga huling bahagi ng ika-4 na daantaon BC.[2]

Layunin ng Paralipomeno na bigyang diin ang cultus o malapananampalatayang bahagi ng Hudaismo, di-tulad sa Mga Aklat ng mga Hari, kung saan ito kadalasang sumasalungat.[3]

Paglalarawan

Katulad ang paksa ng Mga Aklat ng mga Paralipomeno sa mga tinatatalakay sa Aklat ng Henesis at Mga Hari, partikular na ang paglikha sa sandaigdigan magpahanggang sa pagkakadala at pagkakabihag ng mga mamamayan ng kaharian ng Juda sa Babilonia.[1]

Mga bahagi

Unang aklat

Binubuo ng dalawang bahagi ang Unang Aklat ng mga Paralipomeno:

  • Mga Kalahian (1-9)
  • Kasaysayan ni David (10-29)

Pangalawang aklat

Binubuo ng dalawa ring bahagi ang Ikalawang Aklat ng mga Paralipomeno:

  • Kasaysayan ng Paghahari ni Solomon (1-9)
  • Kasaysayan ng Ibang mga Hari ng Juda (10-36)

Buod at panahon

Ang dalawang aklat ng mga Paralipomeno o Kronika ay dating iisang libro lamang na pinaghiwalay ng lumaon. Kaparis ng mga Una (o 3 Mga Hari) at Ikalawang Aklat ng mga Hari (o 4 Mga Hari) ang kapanahunang nilalahad sa mga pahina ng mga libro ng mga Kasaysayan o Kronika, bagaman may mga kaganapan at mga tauhan tinanggal, katulad ng mga propetang sina Elijah at Elisha, samantalang may mga nadagdag namang ibang mga materyal at binigyang diin ang mga kaugnay sa pananampalataya.[2]

Unang aklat

Isinasalaysay sa Unang Aklat ng mga Paralipomeno ang mahabang panahon ng paghahari at kagitingan ni Haring David, kasama ang mga paghahanda sa pagtatayo ng isang templo sa Herusalem at ang mga nararapat na isagawang ritwal sa templong iyon.[2]

Pangalawang aklat

Nagsimula ang Ikalawang Aklat ng mga Paralipomeno sa paglalarawan ng kadakilaan ng paghahari ni Haring Solomon, anak ng haring si David. Binibigyang tuon ang lubos na kagustuhan ni Solomon sa pagtatayo ng templo sa Herusalem at ang pagbabalangkas ng mga gawaing maipaglilingkod nito sa mga mamamayan. Karamihan sa nilalaman ng libro ang naglalahad sa panahon ng pagkakaroon ng mga pagkakahati sa monarkiyang sumunod kay Haring Solomon makaraan itong mamamatay. Hindi gaanong binigyan ng pansin ng hindi nakikilalang may-akda ang "hilagang kaharian" sapagkat kinalimutan ng "sampung tribo" ito ang pagsamba sa Diyos, kaya't hindi na sila kumakatawan sa tunay na Israel. Para sa may-akda, ang kaharian ng Judah - ang "katimugang kaharian" - ang siyang nananatiling "piniling mga mamamayan" ng Diyos. Tinatanggap ng may-akda ng ikalawang aklat na ito ang pananaw mula sa aklat ng Deuteronomio, na sanhi ng kasalanan at pagkukulang ng sangkabansaan ang suliraning ng buong sambayanan. At binibigyang diin din ng may-akda ang paniniwalang "nagmumula ang mga biyaya mula sa pagbibigay-galang sa batas ng Diyos."[2]

Mga sanggunian

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Abriol, Jose C. (2000). "Mga Aklat ng mga Paralipomeno". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Reader's Digest (1995). "1 Chronicles at 2 Chronicles". The Reader's Digest Bible, Illustrated Edition (Condensed from the Revised Standard Version: Old and New Testaments). The Reader's Digest Association, Inc., Pleasantville, London/New York/Montreal/Sydney/Auckland/Cape Town, ISBN 0276420136.
  3. The Jewish Study Bible. 2004. OUP: New York.

Panlabas na kawing

Aklat ng mga Kasaysayan

Ang Aklat ng mga Kasaysayan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat ng kasaysayan sa Lumang Tipan ng Bibliya:Aklat ni Josue

Aklat ng mga Hukom

Aklat ni Rut

Mga Aklat ni Samuel

Mga Aklat ni Samuel

Ikatlong Aklat ng mga Hari

Ikaapat na Aklat ng mga Hari

Mga Aklat ng mga Paralipomeno o Mga Aklat ng mga Cronica

Aklat ni Esdras

Aklat ni Nehemias

Aklat ni Tobias

Aklat ni Judith

Aklat ni Ester

Unang Aklat ng mga Macabeo

Ikalawang Aklat ng mga Macabeo

Aklat ni Esdras

Ang Aklat ni Esdras ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Dating kabahagi, bilang Unang Aklat ni Esdras, lamang ito ng Mga Aklat ni Esdras, subalit inihiwalay sa Bibliyang Vulgata. Karugtong ito ng Mga Aklat ng mga Paralipomeno o mga Cronica. Si Esdras ang sumulat nito, maging ng kasunod at isa pang aklat ni Esdras na pinamagatang Aklat ni Nehemias (o "aklat tungkol kay Nehemias").

Ketuvim
Tatlong Poetikong Aklat
1. Tehillim (Mga Awit)
2. Mishle (Mga Kawikaan)
3. Iyyov (Job)
Limang Megilla
4. Shir haShirim (Awit ng mga Awit)
5. Rut
6. Ekha (Mga Panaghoy)
7. Kohelet (Mangangaral)
8. Ester
Mga Ibang Aklat
9. Daniyyel (Daniel)
10. Ezra-Neẖemya (Esdras-Nehemias)
11. Divre haYamim (Mga Kronika)

Sa ibang wika

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.