Josue

Para sa ibang gamit, tingnan ang Josue (paglilinaw).

Si Josue, Hosea, o Yehosua[1] (Ingles: Joshua, Jehoshuah, o Yehoshua; Ebreo: יְהוֹשֻׁעַ, Tiberyano: jə.ho.ˈʃu.aʕ, Israeli: Yəhoshúa) ay isang tauhan sa Nevi'im ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Siya ang nagiging kahalili ni Moises bilang pinuno ng mga Israelita, na nababanggit sa Aklat ni Josue. Nanggaling ang pangalang Josue mula sa Hosea, na dating tawag kay Josue. Pinalitan ni Moises ang Hosea ng pangalang Yehosua na nangangahulugang "ang Panginoon ang kaligtasan." Sa pangalang ito nagmula ang pangalan ni Hesus.[1]

Isang pinuno ng mga tao ng Sinaunang Israel si Josue. Siya ang namuno sa mga Israelita patungo sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanila.[2]

Mga sanggunian

  1. 1.0 1.1 Abriol, Jose C. (2000). "Josue". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.
  2. The Committee on Bible Translation (1984). "Joshua". The New Testament, God's Word, The Holy Bible, New International Version (NIV). International Bible Society, Colorado, USA., Dictionary/Concordance, pahina B6.


Usbong Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

Aklat ng mga Hukom

Para sa ibang gamit, tingnan ang Hukom (paglilinaw).Ang Aklat ng mga Hukom o Mga Hukom ay ang ika-pitong aklat sa Nevi'im ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Dito nakatitik ang kasaysayan ng "labindalawang bayani" ng bayang Israel, ang mga isinugo ng Diyos para maging mga pinuno ng mga hukbo sa kapanahunan ng pakikidigma at mga tagapagdaos ng katarungan kung panahon naman ng kapayapaan.

Aklat ng mga Kasaysayan

Ang Aklat ng mga Kasaysayan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Mga aklat ng kasaysayan sa Lumang Tipan ng Bibliya:Aklat ni Josue

Aklat ng mga Hukom

Aklat ni Rut

Mga Aklat ni Samuel

Mga Aklat ni Samuel

Ikatlong Aklat ng mga Hari

Ikaapat na Aklat ng mga Hari

Mga Aklat ng mga Paralipomeno o Mga Aklat ng mga Cronica

Aklat ni Esdras

Aklat ni Nehemias

Aklat ni Tobias

Aklat ni Judith

Aklat ni Ester

Unang Aklat ng mga Macabeo

Ikalawang Aklat ng mga Macabeo

Aklat ni Ageo

Ang Aklat ni Ageo, Aklat ni Hageo, o Aklat ni Haggai ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Tungkol ito sa mga pangangaral ni Propeta Ageo, isang kaalinsabay ni Zacarias.

Aklat ni Esdras

Ang Aklat ni Esdras ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Dating kabahagi, bilang Unang Aklat ni Esdras, lamang ito ng Mga Aklat ni Esdras, subalit inihiwalay sa Bibliyang Vulgata. Karugtong ito ng Mga Aklat ng mga Paralipomeno o mga Cronica. Si Esdras ang sumulat nito, maging ng kasunod at isa pang aklat ni Esdras na pinamagatang Aklat ni Nehemias (o "aklat tungkol kay Nehemias").

Aklat ni Ester

Ang Aklat ni Ester o Aklat ni Esther ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Isa rin ito sa mga aklat na isinalin ni San Jeronimo at kabilang sa Deuterokanoniko. Ito ang batayan ng Purim, isang pagdiriwang ng mga Hudyo.

Aklat ni Josue

Para sa ibang gamit, tingnan ang Josue (paglilinaw).Ang Aklat ni Josue o Josue ay ang ikaanim na aklat ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya. Nagmula ang pamagat ng librong ito sa pangalan ni Josue, ang humalili kay Moises bilang pinuno ng mga Israelita. Nanggaling ang pangalan Josue sa Hosea na dating tawag kay Josue. Pinalitan ni Moises ang Hosea ng pangalang Yehosua na nangangahulugang "ang Panginoon ang kaligtasan."

Aklat ni Judit

Ang Aklat ni Judit o Aklat ni Judith ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya.

Aklat ni Rut

Para sa ibang gamit, tingnan ang Rut (paglilinaw).Ang Aklat ni Ruth o Aklat ni Rut ay ang ikawalong aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Naglalahad ito ng kasaysayan ni Rut, isang Moabitang babae na nasapi sa bayan ng mga Israelita, dahil ito sa kaniyang pagpapakasal kay Boaz, isang mayamang nagmula sa Belen. Nangyari ito noong kapanahunan ng mga hukom, kaya karugtong at kasunod ito ng Aklat ng Mga Hukom.

Aklat ni Tobias

Ang Aklat ni Tobias o Aklat ni Tobit ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Kabilang ito sa mga deuterokanonikong aklat ng Bibliya.

Aklat ni Zacarias

Ang Aklat ni Zacarias o Aklat ni Zechariah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Zacarias.

Deuteronomio

Huwag itong ikalito sa Deuterokanoniko.Ang Aklat ng Deuteronomio ay ang panlima at pinakahuling aklat ng Torah o Pentateuco. Nangangahulugang "ikalawang batas" ang salitang Deuteronomio, ngunit hindi nakalahad sa librong ito ang isang bagong batas, bagkus isang pag-uulit at pagbubuo lang ng batas mula sa Diyos sa Bundok ng Sinai. Itinuturing na buod lamang ito ng mga kaganapang nangyari na sa iba pang mga aklat ng Pentateuco, kaya't isa lamang itong huling habilin ni Moises para sa bayang Israel, bago siya sumakabilang-buhay.

Jehova

Si Jehova ang tunay na Diyos ng Bibliya, ang Maylalang ng lahat ng bagay. (Apocalipsis 4:11) Sinamba siya ng mga propetang sina Abraham at Moises, gaya rin ng ginawa ni Jesus. (Genesis 24:27; Exodo 15:1, 2; Juan 20:17) Siya ay Diyos, hindi lang ng isang bayan, kundi ng “buong lupa.”—Awit 47:2.

Jehova ang natatanging pangalan ng Diyos gaya ng isinisiwalat sa Bibliya. (Exodo 3:15; Awit 83:18) Galing ito sa isang pandiwang Hebreo na nangangahulugang “maging,” at sinasabi ng maraming iskolar na ito ay nangangahulugang “Pinangyayari Niyang Maging Gayon.” Bagay na bagay ang kahulugang ito sa papel ni Jehova bilang ang Maylalang at Tagatupad ng kaniyang layunin. (Isaias 55:10, 11) Tinutulungan din tayo ng Bibliya na makilala ang Persona sa likod ng pangalang Jehova, lalo na ang pangunahing katangian niya—ang pag-ibig.—Exodo 34:5-7; Lucas 6:35; 1 Juan 4:8.

Ang pangalang Jehova ay isang saling Ingles ng pangalang Hebreo para sa Diyos—ang apat na letrang יהוה (YHWH), na kilala bilang ang Tetragrammaton. Hindi na alam kung paano binibigkas sa sinaunang Hebreo ang pangalan ng Diyos. Pero ang anyong “Jehovah” ay matagal nang ginagamit sa wikang Ingles, at unang lumitaw sa salin ng Bibliya ni William Tyndale noong 1530.

Josue (paglilinaw)

Ang Josue, Hosea, o Yehosua ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod:

Aklat ni Josue, isang aklat sa Nevi'im ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya.

Josue, tauhan sa Nevi'im ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya; ang kahalili ni Moises bilang pinuno ng mga Israelita.

Josue Bellosillo

Si Josue Bellosillo ay naglingkod bilang mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas.

Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

Josue Souza Santos

Si Josue Souza Santos (ipinaganak Hulyo 10, 1987) ay isang manlalaro ng putbol sa Brazil.

Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

Ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas (o Korte Suprema ng Pilipinas) ay ang pinakamataas na hukuman sa Pilipinas, gayon din bilang huling sandigan ng Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Punong Mahistrado at biinubuo ang hukuman ng 15 na Kasamang Mahistrado, kabilang ang Punong Mahistrado. Alinsunod sa Saligang Batas ng 1987, ang Kataas-taasang Hukuman ang tagapamahala ng lahat ng mga hukuman at lahat ng mga tauhan nito.Ang tanggapan ng Kataas-taasang Hukuman, na dating bahagi ng Unibersidad ng Pilipinas-Maynila, ay matatagpuan sa panulukan ng Kalye Padre Faura at Abenida Taft sa Maynila, at ang pangunahing gusali nito ay nakatapat sa Philippine General Hospital (PGH).

Lumang Tipan

Ang Lumang Tipan ay isa sa mga pangunahing bahagi ng Bibliya. Ito ang unang mga pangkat ng mga kalipunan ng mga aklat sa Bibliyang sinusundan, ayon sa pagkakasunud-sunod na pampanahon, ng Apokripa at ng Bagong Tipan. Tinatawag din itong Matandang Tipan, Matandang Testamento, at Lumang Testamento. Sa Ingles, tinatawag na testament ang salitang tipan kaya't may saling Old Testament para sa Lumang Tipan at New Testament para sa Bagong Tipan. Hinango ang testament ng Ingles at testamento ng Tagalog at Kastila mula sa testamentum ng wikang Latin, na nangangahulugang "kasunduan", "mataimtim na kasunduan," o "tipan", at naglalarawan ng uri ng ugnayang mayroon noon ang Diyos at ang mga sinaunang mga Israelita at unang mga Kristiyano. Sa Katolisismo, binubuo ang Lumang Tipan ng 39 na mga aklat; karamihan sa mga ito ang hinango mula sa Tanakh ng Hudaismo. Ayon kay Jose C. Abriol, may tatlong bahagi ang Lumang Tipan: ito ang Batas o Pentateuco, ang Mga Propeta, at ang Mga Salmo. Tungkol ang aklat ng Mga Propeta sa kasaysayan at propesiya, samantalang hinggil sa karunungan ang aklat ng Mga Salmo. Ayon din kay Abriol, tungkol ang mga aklat ng Mga Propeta sa kasaysayan at propesiya.

Mga Ebreo

Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob.

Dahil nasakop din nila ang timog-silangan ng Asya Menor ng Anatolia, minsan din itong tinuring bahagi ng Asya Menor.

Nang maitatag ang Kaharian ng Israel, sinimulan silang tawaging mga Israelita (Ebreo: ישראל, yisra'eli).

Ang mga natira sa mga Israelita pagkatapos ng pananakop ng Asirya ang naging ninuno ng mga kasalukuyang Hudyo.

Nakatayong bato

Ang nakatayong mga bato o mga batong nakatindig ay mga batong pabertikal na inilagay sa lupa. Maaaring isahan lamang o maramihan ang mga ito. Sari-sari ang kanilang mga uri. Kung pangkat-pangkat, nasa anyong pabilog sila, pabilohaba, parang hugis U o parang sapatos na bakal ng kabayo, may magkakapatong din. Matatagpuan sila sa lahat ng mga bahagi ng mundo. Mahirap na mabigyan sila ng tumpak na petsa kung kailan naitayo o alamin ang tunay na layunin para sa mga ito. Sa kung minsan, napakalalaki ng sukat ng mga batong ito, kaya't tinatagurian din sila bilang mga dambuhalang moog, na may kaugnayan sa sinaunang mga seremonyang makapananampalataya at naglalaman kung minsan ng mga libingan.Sa Aklat ng Henesis (Henesis 28:18) ng Lumang Tipan ng Bibliya, tinatawag silang mga massebah, na ginagamit bilang alaala o pang-alaala ng isang pangyayari o kaganapan. Isa pang halimbawa ng mga batong nakatindig ang mga nasa mataas na bahagi ng Gezer ng sinaunang Israel. Binubuo ito ng sampung mga batong ang ilan ay may taas na 20 mga talampakan.

Sa ibang wika

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.