สกุล (ชีววิทยา)

ในทางชีววิทยา สกุล (อังกฤษ genus) เป็นการจัดกลุ่มเอาสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ที่มีลักษณะใกล้เคียงเข้ามารวมกัน ในการตั้งชื่อแบบทวินาม ชื่อสิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นจากสองส่วน คือ สกุล ซึ่งต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และ สปีชีส์ ตัวอย่างหนึ่งคือ Homo sapiens เป็นชื่อเรียกมนุษย์ อยู่ในสกุล Homo

ชื่อสกุลในอาณาจักรหนึ่งสามารถซ้ำกับชื่อสกุลหรือชื่อในอนุกรมวิธานของอาณาจักรอื่นได้ ตัวอย่างเช่น Anura เป็นชื่อสกุลของพืชในวงศ์ และเป็นชื่ออันดับของกบ Aotus เป็นชื่อสกุลของถั่วและลิง เป็นต้น แต่ชื่อสกุลในอาณาจักรหนึ่ง ๆ ต้องห้ามซ้ำกัน

สปีชีส์สกุลวงศ์อันดับชั้นไฟลัมส่วนอาณาจักรโดเมนชีวิต

แปดลำดับขั้นสำคัญ ๆ ของการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์  ตามแผนภาพไม่ได้แสดงลำดับขั้นที่อยู่อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างนี้
ปลาซาร์ดีน

"ปลาซาร์ดีน" และ "ปลาพิลชาร์ด" เป็นชื่อสามัญที่หมายถึงปลาทะเลไขมันสูงเล็ก ๆ ในวงศ์ปลาหลังเขียวคือ Clupeidae ซึ่งรวมปลาเฮร์ริงด้วย

เนื่องจากเป็นปลาขนาดเล็กจึงมักตกเป็นอาหารของปลาขนาดใหญ่หรือสัตว์ทะเลขนาดใหญ่กว่าเสมอ ๆ

ถือเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมากของยุโรปและทั่วโลก ใช้ทำปลากระป๋องหรือปรุงกินสด ๆ เป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูง

คำว่า ซาร์ดีน เริ่มใช้ในภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 และอาจได้ชื่อมาจากเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือซาร์ดิเนียซึ่งในช่วงนั้นมีปลาอย่างนี้มากคำภาษาอังกฤษว่า sardine และ pilchard (พิวชาร์ด) จะใช้อย่างไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาค

ยกตัวอย่างเช่นองค์การอุตสาหกรรมปลาทะเล (Sea Fish Industry Authority) แห่งสหราชอาณาจักรจัดซาร์ดีนว่าเป็นปลาพิวชาร์ดที่ยังเล็ก

นักเขียนผู้หนึ่งเสนอว่า ปลาที่สั้นกว่า 15 ซม. คือซาร์ดีน ปลาที่ใหญ่กว่านั้นเป็นพิวชาร์ด

ส่วนมาตรฐานปลาซาร์ดีนกระป๋องขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุปลา 21 สปีชีส์ว่าเป็นซาร์ดีน

ส่วนฐานข้อมูลปลาคือ FishBase เรียกปลาอย่างน้อย 6 สปีชีส์ว่าเป็นพิวชาร์ดโดยส่วนเดียว เรียกปลาเกินกว่าโหลว่าเป็นซาร์ดีนเท่านั้น

และเรียกปลาอื่น ๆ อีกมากด้วยชื่อสองอย่างเหล่านี้โดยมีคำวิเศษณ์ต่าง ๆ

ลำดับอนุกรมวิธาน
Magnorder
โดเมน/อาณาจักรใหญ่ ไฟลัมใหญ่/ส่วนใหญ่ ชั้นใหญ่ อันดับใหญ่ วงศ์ใหญ่ ชนิดใหญ่
อาณาจักร ไฟลัม/ส่วน ชั้น Legion อันดับ วงศ์ เผ่า สกุล ชนิด
อาณาจักรย่อย ไฟลัมย่อย ชั้นย่อย Cohort อันดับย่อย วงศ์ย่อย เผ่าย่อย สกุลย่อย ชนิดย่อย
Infrakingdom/Branch Infraphylum Infraclass Infraorder Alliance หมู่ Infraspecies
Microphylum Parvclass Parvorder

ภาษาอื่น

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.