พลเรือโท

พลเรือโท (อังกฤษ: Vice admiral) เป็นยศทหารระดับสูงของกองทัพเรือธงของยศ เทียบเท่ากับพลโทและพลอากาศโท พลเรือโทโดยทั่วไปจะอาวุโสกว่าพลเรือตรีและอนุพลเรือเอก ในหลายๆ กองทัพเรือ[1]

ยศทหารที่พบทั่วไป
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหาร พลทหาร

อ้างอิง

  1. Vice admiral is a three-star rank in the navies of NATO and Commonwealth countries, including (since 2001) the Royal Navy. (Refer UK DCI (Joint Service) 125/2001)
21 ตุลาคม

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันที่ 294 ของปี (วันที่ 295 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 71 วันในปีนั้น

การเปรียบเทียบยศทหารเกาหลี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลการเปรียบเทียบยศทหารเกาหลี ในยุคสมัยต่าง

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา

พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 6/2511 โดยมี พระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นหัวหน้าพรรคและนายล้วน เวกชาลิกานน เป็นเลขาธิการพรรคโดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่สำคัญอาทินาย แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา , พลเรือโท สมุทร สมุทรนาวิน , นาย ประเสริฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนาได้ ส.ส. เข้าสภาเพียง 1 คนคือนายล้วน จากจังหวัดนครปฐม

พรรคสัมมาชีพ ฯ ถูกยุบพร้อมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 9 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)

พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) (9 มิถุนายน พ.ศ. 2429 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พลเรือโท พระยาราชวังสัน มีนามเดิมว่า ศรี กมลนาวิน เกิดที่ตำบลบ้านท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรนายเล็ก-นางจู กมลนาวิน เป็นพี่ชายของหลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) สมรสกับ นางสาวถนอมศรี วีระศิริ (นางถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ) เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาเมื่อนางถนอมศรีถึงแก่กรรม จึงสมรสกับ นางสาว ระจิตร วีระศิริ (คุณหญิงระจิตร ราชวังสัน) น้องสาวภรรยา

ศรี กมลนาวิน จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ เข้าเรียนเป็นนักเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2446 ได้ถวายตัวต่อพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2449 และรับราชการทหารเรือ เคยเป็นผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ์ซึ่งเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2455 ขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น นาวาตรี หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี) ร.น. เป็นผู้บังคับการเรือพระที่นั่งมหาจักรี เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายเรือ เสนาธิการทหารเรือ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชวังสันเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2464 ในรัชกาลที่ 6 และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อ พ.ศ. 2470-2476 เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475-2476)

พลเรือโท พระยาราชวังสัน เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ระหว่าง พ.ศ. 2478-2482 ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมถึงเยอรมนี จึงถึอว่าเป็นอัครราชทูตไทยประจำเยอรมนีอีกตำแหน่งด้วย

พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์

พลเรือโท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ (3 กันยายน พ.ศ. 2386 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2441) พระนามเดิม หม่อมเจ้าขจร มาลากุล อดีตผู้บัญชาการกรมทหารเรือระหว่าง 8 เมษายน พ.ศ. 2430 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2441 และทรงเป็นผู้บัญชาการกรมทหารเรือในสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในกรณีพิพาท ร.ศ. 112อีกด้วย

หม่อมเจ้าขจร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ประสูติแต่หม่อมกลีบ ต่อมาทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ ทรงเป็นผู้กำกับกรมช่างสิบหมู่ กรมพระคชบาล เป็นผู้ออกแบบสร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ เป็นพลับพลาแบบจตุรมุข เพื่อเป็นที่ประทับในคราวเสด็จประพาสต้น เมื่อปี พ.ศ. 2433 ประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระยานคร ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง

พระองค์รับราชการในหน้าที่ต่าง ๆ จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์

พลอากาศโท

พลอากาศโท (อังกฤษ: Air marshal) คือยศนายพลระดับสามดาวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพอากาศ ยศซึ่งเกิดขึ้นและยังคงถูกใช้โดยกองทัพอากาศ ยศยังถูกใช้โดยกองทัพอากาศของหลายประเทศซึ่งมีอิทธิพลทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ โดยทั่วไปพลอากาศโท เทียบเท่ากับพลโทในกองทัพบกและพลเรือโทในกองทัพเรือ

พลเรือตรี

พลเรือตรี (อังกฤษ: Rear admiral) เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรยศเรือมีอำนาจเหนือกว่าผู้บังคับการเรือและกัปตัน และรองจากพลเรือโท เป็นยศต่ำสุดของ "พลเรือ" ซึ่งนอกจากนี้ยังมีบางครั้งเรียกว่า "ธงทหาร" หรือ "ยศธง" ในหลายๆ กองทัพเรือจะเรียกว่า "ยศสองดาว"

พลเรือเอก

พลเรือเอก (อังกฤษ: admiral) ตามระบบของ NATO เป็นยศทหารชั้นนายพลระดับ 4 ดาว พลเรือเอกเป็นยศทหารสูงสุดที่ทหารเรือเกือบทุกประเทศพึงจะครองได้ในปัจจุบัน แต่ในอดีต พลเรือเอกมีศักดิ์เป็นรองจากยศพลเรือเอกอาวุโส (มีบางประเทศ) และจอมพลเรือ

พลโท

พลโท (อังกฤษ: Lieutenant general) คือ ยศของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพบก ที่ใช้กันในหลายประเทศ เกิดขึ้นในช่วงยุคกลาง พลโทเป็นยศในกองทัพที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากพลเอก

ในกองทัพที่ทันสมัย พลโทจะเป็นยศที่ต่ำกว่าพลเอกและสูงกว่าพลตรี เทียบเท่ากับยศพลเรือโทของกองทัพเรือ และเทียบเท่ากับพลอากาศโทในกองทัพอากาศที่มีระดับโครงสร้างที่แยกจากกัน พลโทจะมีอำนาจบัญชาการกองพลซึ่งประกอบไปด้วยทหาร 60,000 – 70,000 นาย

ยศทหารยูเครน

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารและกำลังกึ่งทหารของกองทัพยูเครนในสมัยต่าง ๆ

ราชนาวี

กองทัพเรือสหราชอาณาจักร หรือ ราชนาวี (อังกฤษ: Royal Navy อักษรย่อ: RN) เป็นเหล่าทัพหลักของกองทัพสหราชอาณาจักร ซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เหล่าทัพนี้เป็นเหล่าทัพที่เก่าแก่ที่สุด โดยตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 17 ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ราชนาวีสหราชอาณาจักรจัดเป็นทัพเรือที่ทรงแสนยานุภาพที่สุดในโลก

รายชื่อธงในประเทศโรมาเนีย

รายการเบื้องล่างต่อไปนี้แสถงถึงธงต่างๆ ซึ่งปรากฏการใช้อยู่ในประเทศโรมาเนีย

วิเชียร วัฒนคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิเชียร วัฒนคุณ ( 9 สิงหาคม พ.ศ. 2473 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2557)เป็นนักการทูตชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อานันท์ 1) เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และเป็นบุคคลที่เสนอชื่อนายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกศาสตราจารย์พิเศษ วิเชียร วัฒนคุณ หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ จบการศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเชียร วัฒนคุณ สมรสกับ เรณู วัฒนคุณ บุตรีของพลเรือโท ศรี ดาวราย และหม่อมราชวงศ์อบลออ ดาวราย

สมบัติ รอดโพธิ์ทอง

พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง เป็นอดีตแกนกบฏยังเติร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2524 และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 1 สมัย สังกัดพรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จากนั้นเมื่อพรรคพลังธรรม ได้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 เขาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ชวน 1) ซึ่งมีพลเอกวิจิตร สุขมาก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพลเรือโทโรช วิภัติภูมิประเทศ มาดำรงตำแหน่งแทน

สมบัติ รอดโพธิ์ทอง เคยมีนายทหารติดตามคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผลพลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร

หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)

พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย มีชื่อจริงว่า สินธุ์ กมลนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนแรก ภายหลังเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ , อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ, แม่ทัพเรือ หนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร และเป็นหัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ

หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)

พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีไม่ได้ประจำกระทรวงในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)

พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (20 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2507) อดีตแม่ทัพกองทัพภาคอีสานในสงครามไทย-อินโดจีน, อดีตผู้บัญชาการทหารบก, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, อดีตสมาชิกคณะราษฎร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 (ส.ส.ประเภทที่ 2) ในปี พ.ศ. 2476

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือไทย ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือ เรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.) นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็น "ว่าที่เรือตรี"

โรช วิภัติภูมิประเทศ

พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ ทหารเรือชาวไทยและนักการเมืองชาวไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลชวน หลีกภัย (ชวน 1) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคไทยรักไทย

ภาษาอื่น

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.