กรกฎาคม

กรกฎาคม เป็นเดือนที่ 7 ของปี ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็นหนึ่งในเดือน 7 เดือนที่มี 31 วัน

ตามหลักโหราศาสตร์ เดือนกรกฎาคมเริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎ และสิ้นสุดเมื่อยกเข้าสู่ราศีสิงห์ แต่ในทางดาราศาสตร์ ต้นเดือนกรกฎาคมดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่และปลายเดือนไปอยู่ในกลุ่มดาวปู

เดิมเดือนนี้ใช้ชื่อว่า ควินตีลิส (Quintilis) ในภาษาละติน และเป็นเดือนที่ 5 ในปฏิทินโรมันดั้งเดิมที่เริ่มปีในเดือนมีนาคม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "July" ตามชื่อของจูเลียส ซีซาร์ เพราะเป็นเดือนที่พระองค์เกิด และอ่านออกเสียงว่าจูลีจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18. ประเทศไทยเริ่มใช้ชื่อเดือนกรกฎาคมในปี พ.ศ. 2432 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เป็นผู้เสนอให้ใช้ราศีกำหนดชื่อเดือน

มกราคม · กุมภาพันธ์ · มีนาคม · เมษายน · พฤษภาคม · มิถุนายน · กรกฎาคม · สิงหาคม · กันยายน · ตุลาคม · พฤศจิกายน · ธันวาคม
<< กรกฎาคม >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
พ.ศ. 2562

วันสำคัญ

ดูเพิ่ม

  • จดหมายเหตุเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2534

พุทธศักราช 2534 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1991 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีมะแม ตรีศก จุลศักราช 1353 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2535

พุทธศักราช 2535 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1992 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีวอก จัตวาศก จุลศักราช 1354 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2537

พุทธศักราช 2537 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1994 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีจอ ฉศก จุลศักราช 1356 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2538

พุทธศักราช 2538 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1995 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีกุน สัปตศก จุลศักราช 1357 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2539

พุทธศักราช 2539 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1996 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีชวด อัฐศก จุลศักราช 1358 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2540

พุทธศักราช 2540 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1997 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีฉลู นพศก จุลศักราช 1359 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2542

พุทธศักราช 2542 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1999 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน และสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ปีสากลแห่งผู้สูงอายุและเป็นปีมหามงคลในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

(พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒) อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของยุค90หรือปี90(ค.ศ.1990-1999)ก่อนที่ปีถัดไปจะเปลี่ยนเป็นปีพ.ศ. 2543(ค.ศ.2000)อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปี2000เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ปีเถาะ เอกศก จุลศักราช 1361 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2543

พุทธศักราช 2543 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2000 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีมะโรง โทศก จุลศักราช 1362 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีสุดท้ายของคริสต์สหัสวรรษที่ 2 และคริสต์ศตวรรษที่ 20 แต่เป็นปีแรกของคริสต์ทศวรรษ 2000

ปีสากลเพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

ปีคณิตศาสตร์โลก 2000 like a 1991

100 ปี ชาตกาล ดร. ปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2545

พุทธศักราช 2545 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2002 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีมะเมีย จัตวาศก จุลศักราช 1364 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2547

พุทธศักราช 2547 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2004 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน เป็นปีอธิกมาส ปกติวาร ตามปฏิทินไทยจันทรคติ

ปีวอก ฉศก จุลศักราช 1366 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)กำหนดให้เป็น:

ปีสากลแห่งข้าว (โดยสหประชาชาติ)

ปีสากลแห่งการระลึกถึงการต่อสู้กับความเป็นทาสและการเลิกทาส (โดยยูเนสโก)

ปีอาหารปลอดภัย (ประเทศไทย)

พ.ศ. 2548

พุทธศักราช 2548 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2005 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรโกเรียน และเป็น

ปีระกา สัปตศก จุลศักราช 1367 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปกติมาส อธิกวาร ตามปฏิทินจันทรคติไทย

ปีฟิสิกส์โลก

ปีสากลแห่งสินเชื่อรายย่อย

ปีสากลสำหรับกีฬาและพลศึกษา

พ.ศ. 2549

พุทธศักราช 2549 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2006 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีจอ อัฐศก จุลศักราช 1368 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปีโมทซาร์ท ฉลอง 250 ปี ชาตกาลของว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมทซาร์ท คีตกวีชาวออสเตรีย

ครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของท่านพุทธทาสภิกขุ

ครบ 60 ปี การสถาปนาพรรคประชาธิปัตย์

พ.ศ. 2550

พุทธศักราช 2550 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2007 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีกุน นพศก จุลศักราช 1369 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น

ปีขั้วโลกสากล (International Polar Year)

ปีฟิสิกส์สุริยะสากล (International Heliophysical year)

พ.ศ. 2551

พุทธศักราช 2551 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2008 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีชวด สัมฤทธิศก จุลศักราช 1370 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

พ.ศ. 2552

พุทธศักราช 2552 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2009 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็นปีสุดท้ายในคริสต์ทศวรรษ 2000

ปีฉลู เอกศก จุลศักราช 1371 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีดาราศาสตร์สากล

ปีเส้นใยธรรมชาติสากล

พ.ศ. 2553

พุทธศักราช 2553 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2010 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็นปีแรกในคริสต์ทศวรรษที่ 2010

ปีขาล โทศก จุลศักราช 1372 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ปีสากลแห่งเยาวชน

พ.ศ. 2554

พุทธศักราช 2554 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2011 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีเถาะ ตรีศก จุลศักราช 1373 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีสากลแห่งป่าไม้

ปีสากลแห่งเคมี

พ.ศ. 2555

พุทธศักราช 2555 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2012 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีมะโรง จัตวาศก จุลศักราช 1374 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้ พ.ศ. 2555 เป็นปีสหกรณ์สากล โดยเน้นความร่วมมือเข้าไปมีส่วนยังการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับผลกระทบของการพัฒนาต่อการลดความยากจน การสร้างงานและบูรณาการทางสังคม นอกจากนี้ยังกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งพลังงานยั่งยืนสำหรับทุกคนนอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศให้เป็นปีอลัน ทัวริง เพื่อเฉลิมฉลองนักคณิตศาสตร์ ผู้บุกเบิกคอมพิวเตอร์และนักถอดรหัสในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีชาตะกาลของอลัน ทัวริงมีความเชื่อที่ได้รับความนิยมหลากหลายเกี่ยวกับ พ.ศ. 2555 ความเชื่อเหล่านี้มีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณไปเป็นนิวรณ์ (apocalyptic) และเน้นการตีความปฏิทินแบบนับ นักยาวเมโสอเมริกาเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยได้โต้แย้งกันเกี่ยวกับรุ่นการพยากรณ์

พ.ศ. 2556

พุทธศักราช 2556 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2013 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

ปีมะเส็ง เบญจศก จุลศักราช 1375 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

ปีสากลแห่งความร่วมมือทางน้ำ

ปีสากลแห่งคีนวา

ปีสากลแห่งสถิติศาสตร์

พ.ศ. 2557

พุทธศักราช 2557 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2014 วันแรกของปีตรงกับวันพุธตามปฏิทินเกรกอเรียน นับเป็นปีที่ 2014 ตามกำหนดสากลศักราช และปีที่ 2557 ตามกำหนดพุทธศักราช

พุทธศักราช 2557 นับเป็นปีที่ 557 แห่งพุทธสหัสวรรษที่ 3 หรือปีที่ 57 แห่งพุทธศตวรรษที่ 26 หรือปีที่ 8 แห่งพุทธทศวรรษที่ 255

ปีมะเมีย ฉศก จุลศักราช 1376 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)

สหประชาชาติกำหนดให้ปีนี้เป็นปีสากลในด้านต่อไปนี้ปีสากลแห่งความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับชาวปาเลสไตน์ (International Year of Solidarity with the Palestinian People)

ปีสากลแห่งรัฐเกาะขนาดเล็กที่กำลังพัฒนา (International Year of Small Island Developing States)

ปีสากลแห่งเกษตรกรรมโดยครอบครัว (International Year of Family Farming)

ปีสากลแห่งผลิกศาสตร์ (International Year of Crystallography)

วันและเดือนในรอบปี
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
วันอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอื่น

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.