Забони юнони қадим

Забони юнони қадим (ἡ Ἑλληνικὴ γλῶττα) — забон ба гурӯҳи забонҳои ҳинду-аврупоӣ, аҷдоди забони юнонӣ, ки дар ҳудуди Юнони Қадим дар давраи аввали ҳазораи II п.м. то асри IV-и милодӣ паҳн буд.

Адабиёт

Китобҳои дарсӣ

  • Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. Древнегреческий язык: начальный курс. В трех частях (часть 1 часть 2). — М., 2004.
  • Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка. — М., 1975 (2-е, исправленное и дополненное, издание — 1981).
  • Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. — М., 2003
  • Соболевский С. И. Учебник древнегреческого языка. — М., 1948.
  • Чёрный Э. Греческая грамматика. М: Академический проект. М. 2008. 800 с.
  • Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. — М., 1953.

Луғатҳо

  • MORPHOLOGIA GRAECA
  • Древнегреческо-русский словарь под ред. И. Х. Дворецкого. В 2 томах. — М., 1958.
  • Древнегреческо-русский словарь под ред. А. Д. Вейсмана. — Дореволюционный словарь, переиздан в 1991 году ГЛК.
  • Косович И. А., Косович К. А. Греческо-русский словарь: изданный иждивением Департамента народнаго просвѣщения. 2 тт. М.,1848. — Наиболее полный отечественный словарь древнегреческого языка.

Сарчашма

Луғатҳо

Аполлоний Родосский

Аполло́ний Родо́сский (юн.-қад. Ἀπολλώνιος Ῥόδιος) — шоир ва грамматик, соли 290 то мелод дар Александрия (ё мумкин дар Навкратис) таваллуд шуд.

Асари ӯ «Аргонавтика», ки намуди нофаҳмо барои мактаби александрӣ дошт, машҳурият наовард; ин бо худ баҳсро бо ӯстодаш Каллимах авард, баъди ҳамоне, ки ӯ Александрияро монда ба Родос рафт. Дар инҷо ӯ «Аргонавтика»-ро коркард кард, ки баъд аз ин ӯ чун ӯстод ва нависанда машҳур шуд. Баъдтар ба Александрия баргашт ва роҳбари китобхона шуд.

Асарҳояш, ва якчанд шеърҳояш то даврони мо намондаанд, ба ғайр аз якчанд байтҳо; танҳо «Аргонавтика» хуб монд — ягона асари эпикии эпохаи эллинистикӣ, ки то даврони мо омадааст.

Римиҳо ин асарро хеле баҳо додаан; Публий Теренсий Варрон тарҷумааш кард, Вергилий ва асосан Валерий Флакк ба он завқ доштанд.

Китоби Муқаддас

Кито́би Муқадда́с (ар. الكتاب المقدس‎), Би́блия (юн. βιβλία ҷ. аз βιβλίον «китоб») — дар маънои куллӣ ба куллияи китобҳое, ки дар мазоҳиб ва адёни мухталиф ба унвони «Китоби осмонӣ» пазируфта шудааст, итлоқ мегардад.

Китоби Муқаддаси масеҳиён ба ду бахш Аҳди қадим ва Аҳди ҷадид тақсим мешавад, ки шомили 66 китоб аст. Аҳди қадим аз 39 китоб ва Аҳди ҷадид аз 27 китоб ташкил шудааст. Ҳар бахш аз Тавроти Аҳди қадимро як сифр ва бархе дигар аз китобҳои Аҳди қадимро саҳифа меноманд. Аҳди ҷадид низ чаҳор Инҷил конн, рисолоти Ҳавориюни Масеҳ ва китоби Мукошифаро ташкил медиҳад.

Яҳудиён танҳо Аҳди қадимро ба унвони китоби осмонӣ қабул доранд, аммо бештари масеҳиён кулли китобро ба унвони китоби осмонӣ пазируфтаанд. Бархе аз масеҳиён, Аҳди қадимро ба унвони Китоби Муқаддас қабул надоранд ва онро таҳрифшуда медонанд.

Софокл

Софокл — яке аз шоирони Юнони бостонӣ буд, ӯ 123 пиеса навиштааст. Вале танҳо 7 фоҷиаҳои ӯ то ба замони мо пурра омада расидааст. Софокл дуюмин шоири Юнони Қадим аст, ки мисли шоирони дигар ба монанди Эврипид, бисёртар фоҷиа эҷод мекардааст.

Шоҳаншоҳии Ҳахоманишиҳо

Шоҳаншоҳии Ҳахоманишиён, (порсии бостон: Ariyānām Xšaçam; форсӣ: شاهنشاهی هخامنشیها ‎) — солҳои 558—330 пеш аз милод. Асосгузори давлат Куруши II-ро (Куруши Кабир форсӣ: کورش کبیر‎)

Давлати Ҳахоманишиёнро солҳои 334—327 п.м. Искандари Мақдунӣ истило кардааст.

Юникод

Юнико́д, ёки Унико́д (англисӣ: Unicode) — стандарти кодгузории рамзҳо мебошад, ки аломатҳоро қариб ба ҳаммаи алифбоҳои забонҳои дунё тасвир менамояд.

Стандарт дар соли 1991 аз тарафи ширкати «Консортсиум Юникод» (англисӣ: Unicode Consortium), пешниҳод шуда буд.Истифодаи ин стандарт ба имкон медиҳад, ки миқдори зиёди рамзҳоро аз хатҳои гуногун кодгузорӣ намоем: дар ҳуҷҷатҳои Unicode метавонанд иероглифи чинӣ , аломатҳои математикӣ,ҳарфҳои алифбои юнонӣ, лотинӣ ва кириллӣ якҷоя биёянд, дар ин ҳолат саҳифаи кодӣ бекор карда мешавад.

Стандарт аз ду қисми асосӣ иборат мебошад: маҷмӯи универсалии рамзҳо (UCS, Universal Character Set) ва оилаи кодгузории (UTF, Unicode Transformation Format).

Кодҳо дар стандарти Unicode ба якчанд соҳа тақсим шудаанд. Соҳаи кодҳои аз U+0000 то U+007F рамзҳои маҷмӯи ASCIIро бо кодҳои мувофиқашон дар бар мегиранд. Баъд аз он соҳаи ҳарфҳои алифбоҳои гуногун,аломатҳои китобат, рамзҳои техникӣ меоянд. Як қисми кодҳо барои дар оянда истифода шудан, нигоҳ дошта шудаанд. Ҳарфҳои алифбои крилик аз U+0400 то U+052F доранд (нигаред Кириллӣ дар Юникод).

бо забонҳои дигар

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.