లీపు సంవత్సరము

ఒక కాలెండరు సంవత్సరంలో అదనంగా ఒక రోజు గానీ లేక ఒక నెల గాని అదనంగా ఉంటే, దానిని లీపు సంవత్సరం అంటారు. ఖగోళ సంవత్సరంతో, కాలెండరు సంవత్సరానికి వచ్చే తేడాను సరిచేయడానికి లీపు సంవత్సరాన్ని అమలుచేసారు. ఖగోళ సంవత్సరంలో ఘటనలు కచ్చితంగా ఒకే వ్యవధిలో పునరావృతం కావు. కాబట్టి ప్రతి ఏడూ ఒకే సంఖ్యలో రోజులుండే కాలెండరు, ఖగోళ ఘటనలను సరిగా ప్రతిఫలించక, ఏళ్ళు గడిచే కొద్దీ తేడాలు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సంవత్సరానికి అదనంగా ఒక రోజునో లేక ఒక నెలనో చేర్చి ఈ తేడాను నివారించవచ్చు. లీపు సంవత్సరం కానిదానిని సాధారణ సంవత్సరం, లేదా మామూలు సంవత్సరం అంటారు.

ఈ గ్రాఫ్ పటములో సీజనల్ సంవత్సరానికి కేలండర్ సంవత్సరానికి తేడాను చూపబడింది.

Gregoriancalendarleap solstice

ఇవీ చూడండి

1768

1768 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1800

1800 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1904

1904 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1908

1908 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1912

1912 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1916

1916 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1932

1932 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1936

1936 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1940

1940 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1944

1944 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1948

1948 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1952

1952 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1956

1956 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1972

1972 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1976

1976 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1980

1980 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

1984

1984 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

2000

2000 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

2013

2013 గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు యొక్క లీపు సంవత్సరము.

ఇతర భాషలు

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.