1500

ஆண்டு 1500 (MD) பழைய யூலியன் நாட்காட்டியில் புதன்கிழமையில் துவங்கிய நெட்டாண்டு ஆகும்.

இவ்வாண்டில் ஐரோப்பாவின் கிறித்தவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆண்டாக அமைந்தது. இவ்வாண்டு உலகத்தின் இறுதி ஆண்டாக அமையும் என அவர்கள் நம்பினர். திருவெளிப்பாட்டில் யுகமுடிவு இடம்பெறும் நாளைக் குறிக்கும் "நேரத்துக்குப் பின்னர் அரை-நேரம்" (half-time after the time) என்னும் சொற்றொடர் 1500 ஐக் குறிப்பதாகக் கொள்ளப்பட்டது.[1]

ஆயிரமாண்டு: 2-ஆம் ஆயிரமாண்டு
நூற்றாண்டுகள்:
பத்தாண்டுகள்:
ஆண்டுகள்:

நிகழ்வுகள்

பிறப்புகள்

மேற்கோள்கள்

  1. Andrew Graham-Dixon, Art of Germany, BBC, 2011

மற்ற மொழிகளில்

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.