பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு

பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (Organisation for Economic Co-operation and Development, அல்லது ஓஇசிடி, பிரெஞ்சு: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE) 1961ஆம் ஆண்டில் உலக வணிகத்தையும் பொருளியல் வளர்ச்சியையும் தூண்டிட 34 நாடுகளால் நிறுவப்பட்ட ஓர் பன்னாட்டு பொருளியல் அமைப்பாகும். மக்களாட்சி மற்றும் சந்தைப் பொருளாதாரத்தில் நம்பிக்கை உடைய நாடுகளின் அரங்கமாக தங்கள் நிதிக்கொள்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல், பொதுவான சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணுதல், நல்ல நடைமுறைகளை அடையாளம் காணுதல் போன்றவற்றை உரையாடவும் உறுப்பினர்களின் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு கொள்கைகளை ஒருங்கிணைக்கவும் இது உள்ளது.

இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் ஐரோப்பாவின் மீள்கட்டமைப்பிற்கான மார்ஷல் திட்டத்தை செயல்படுத்த 1948ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஐரோப்பிய பொருளியல் கூட்டுறவிற்கான அமைப்பிலிருந்து (OEEC) ஐரோப்பாவில் இல்லாத நாடுகளையும் சேர்த்துக்கொண்டு இந்த அமைப்பு உருவானது. இதன் உறுப்பினர் நாடுகளில் பெரும்பான்மையானவை உயர்வருமானம் உடைய பொருளாதாரங்கள் ஆகும். மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் மிக உயரிய நிலையில் உள்ள இந்த நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகளாகும்.

ஓஇசிடியின் தலைமையகம் பிரான்சுத் தலைநகர் பாரிசில் உள்ளது.

பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (ஓஇசிடி)
Logo of பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (ஓஇசிடி)
Logo
  நிறுவனர் நாடுகள் (1961)   பிற உறுப்பினர் நாடுகள்
  நிறுவனர் நாடுகள் (1961)
  பிற உறுப்பினர் நாடுகள்
தலைமையகம்பாரிசு, பிரான்சு
அங்கத்துவம் 34 நாடுகள்,
20 நிறுவனர் நாடுகள் (1961)
Leaders
 •  செயலாளர் நாயகம் யோசு ஆங்கெல் குரியா
உருவாக்கம்
 •  ஓஇஇசி ஆக 1 ஏப்ரல் 16, 1948 
 •  ஓஇசிடி என திருத்தப்பட்டது செப்டம்பர் 30, 1961 
Website
www.OECD.org
1. ஐரோப்பிய பொருளியல் கூட்டுறவிற்கான அமைப்பு (OEEC).

உறுப்பினர் நாடுகள்

ஓஇசிடியில் 32 உறுப்பினர் நாடுகள் உள்ளன; இரு நாடுகளுக்கு அழைப்பு விடப்பட்டுள்ளது.

நடப்பு உறுப்பினர்கள்

தற்போது பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பில் முப்பத்து நான்கு நாடுகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளன.

அங்கத்துவ நாடு விண்ணப்பம் பேச்சு வார்த்தைகள் அழைப்பு உறுப்பினர் நிலை புவியியல் அமைவிடம் Notes
 ஆத்திரேலியா 7 சூன் 1971 ஓசானியா
 ஆஸ்திரியா 29 செப்டம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 பெல்ஜியம் 13 செப்டம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 கனடா 10 ஏப்ரல் 1961 வட அமெரிக்கா
 சிலி நவம்பர் 2003 16 மே 2007 15 திசம்பர் 2009 7 மே 2010 தென் அமெரிக்கா
 செக் குடியரசு சனவரி 1994 8 சூன் 1994 24 நவம்பர் 1995 21 திசம்பர் 1995 ஐரோப்பா
 டென்மார்க் 30 மே 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 எசுத்தோனியா 16 மே 2007 10 மே 2010 9 திசம்பர் 2010 ஐரோப்பா
 பின்லாந்து 28 சனவரி 1969 ஐரோப்பா
 பிரான்சு 7 ஆகஸ்டு 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 செருமனி 27 செப்டம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினராக 19498 ஆம் ஆண்டு இணைந்து கொண்டது.
 கிரேக்க நாடு 27 செப்டம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 அங்கேரி திசம்பர் 1993 8 சூன் 1994 7 மே 1996 ஐரோப்பா
 ஐசுலாந்து 5 சூன் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 அயர்லாந்து 17 ஆகஸ்டு 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 இசுரேல் 15 மார்ச் 2004 16 மே 2007 10 மே 2010 ஆசியா
 இத்தாலி 29 மார்ச் 1962 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 சப்பான் நவம்பர் 1962 சூலை 1963 28 ஏப்ரல் 1964 ஆசியா
 தென் கொரியா 29 மார்ச் 1995 12 திசம்பர் 1996 ஆசியா
 லக்சம்பர்க் 7 திசம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 மெக்சிக்கோ 14 ஏப்ரல் 1994 18 மே 1994 வட அமெரிக்கா
 நெதர்லாந்து 13 நவம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 நியூசிலாந்து 29 மே 1973 ஓசானியா
 நோர்வே 4 சூலை 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 போலந்து 1 பெப்ரவரி 1994 8 சூன் 1994 11 சூலை 1996 22 நவம்பர் 1996 ஐரோப்பா
 போர்த்துகல் 4 ஆகஸ்டு 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 சிலவாக்கியா பெப்ரவரி 1994 8 சூன் 1994 சூலை 2000 14 திசம்பர் 2000 ஐரோப்பா
 சுலோவீனியா 16 மே 2007 10 மே 2010 21 சூலை 2010 ஐரோப்பா
 எசுப்பானியா 3 ஆகஸ்டு 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினராக 1958 ஆம் ஆண்டில் இணைந்து கொண்டது.
 சுவீடன் 28 செப்டம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 சுவிட்சர்லாந்து 28 செப்டம்பர் 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 துருக்கி 2 ஆகஸ்டு 1961 ஆசியா/ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 ஐக்கிய இராச்சியம் 2 மே 1961 ஐரோப்பா பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பின் உறுப்பினர்.
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 12 ஏப்ரல் 1961 வட அமெரிக்கா

செயலாளர்கள்

 • 1948–1955  பிரான்சின் கொடி ரொபேட் மார்ஜொலின்
 • 1955–1960  பிரான்சின் கொடி ரெனே சேர்ஜென்ர்
 • 1960–1969  டென்மார்க்கின் கொடி தோர்கில் கிரிஸ்டென்சன்
 • 1969–1984  நெதர்லாந்து கொடி எமிஎல் வான் லெனேப்
 • 1984–1994  பிரான்சின் கொடி ஜீன்-க்ளயூட் பெயே
 • 1994  சுவீடன் கொடி ஸ்டாவன் சோல்மன் (இடைக்கால)
 • 1994–1996  பிரான்சின் கொடி ஜீன்-க்ளயூட் பெயே
 • 1996–2006  கனடாவின் கொடி டொன் ஜோன்ஸ்டன்
 • 2006–தற்போது  மெக்சிக்கோவின் கொடி ஜொஸ் ஏஞ்சல் குரியா

காட்டிகள்

பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பில் உறுப்பினராகவுள்ள நாடுகள் பற்றிய பல்வேறு தரப்பட்ட விபரங்கள் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

நாடு பரப்பளவு[1]
(km²)
2011
மக்கள் தொகை[1]
2012
GDP (PPP)[1]
(Intl. $)
2012
GDP (PPP)
per capita
[1]
(Intl. $)
2012
Incomeinequality[1]
1993-2011
(latest available)
HDI[2]
2012
FSI[3]
2013
CPI[4]
2012
IEF[5]
2013
GPI[6]
2013
WPFI[7]
2013
DI[8]
2012
 ஆத்திரேலியா 7,741,220 22,683,600 1,008,547,333,117 44,462 35.19 0.938 25.4 85 82.6 1.438 15.24 9.22
 ஆஸ்திரியா 83,879 8,462,446 366,628,708,981 43,324 29.15 0.895 26.9 69 71.8 1.250 9.40 8.62
 பெல்ஜியம் 30,530 11,142,157 433,256,794,743 38,884 32.97 0.897 30.9 75 69.2 1.339 12.94 8.05
 கனடா 9,984,670 34,880,491 1,489,164,789,852 42,693 32.56 0.911 26.0 84 79.4 1.306 12.69 9.08
 சிலி 756,096 17,464,814 395,671,160,768 22,655 52.06 0.819 42.3 72 79.0 1.589 26.24 7.54
 செக் குடியரசு 78,870 10,514,810 277,864,930,670 26,426 25.82 0.873 39.9 49 70.9 1.404 10.17 8.19
 டென்மார்க் 43,090 5,590,478 231,378,526,595 41,388 24.70 0.901 21.9 90 76.1 1.207 7.08 9.52
 எசுத்தோனியா 45,230 1,339,396 30,838,807,349 23,024 36.00 0.846 45.3 64 75.3 1.710 9.26 7.61
 பின்லாந்து 338,420 5,414,293 206,990,117,656 38,230 26.88 0.892 18.0 90 74.0 1.297 6.38 9.06
 பிரான்சு 549,190 65,696,689 2,354,874,045,720 35,845 32.74 0.893 32.6 71 64.1 1.863 21.60 7.88
 செருமனி 357,127 81,889,839 3,307,873,188,922 40,394 28.31 0.920 29.7 79 72.8 1.431 10.24 8.34
 கிரேக்க நாடு 131,960 11,280,167 278,242,720,026 24,667 34.27 0.860 50.6 36 55.4 1.957 28.46 7.65
 அங்கேரி 93,030 9,943,755 214,491,173,390 21,570 31.18 0.831 47.6 55 67.3 1.520 26.09 6.96
 ஐசுலாந்து 103,000 320,137 12,015,781,080 37,533 இல்லை 0.906 24.7 82 72.1 1.162 8.49 9.65
 அயர்லாந்து 70,280 4,588,798 195,766,164,414 42,662 34.28 0.916 24.8 69 75.7 1.370 10.06 8.56
 இசுரேல் 22,070 7,907,900 223,730,442,038a 28,809a 39.20 0.900 இல்லை b 60 66.9 2.730 32.97 7.53
 இத்தாலி 301,340 60,917,978 1,980,574,405,914 32,512 36.03 0.881 44.6 42 60.6 1.663 26.11 7.74
 சப்பான் 377,955 127,561,489 4,490,680,824,327 35,204 24.85 0.912 36.1 74 71.8 1.293 25.17 8.08
 தென் கொரியா 99,900 50,004,000 1,536,211,650,273 30,722 31.59 0.909 35.4 56 70.3 1.822 24.48 8.13
 லக்சம்பர்க் 2,590 531,441 46,935,952,899 88,318 30.76 0.875 23.3 80 74.2 இல்லை 6.68 8.88
 மெக்சிக்கோ 1,964,380 120,847,477 2,015,280,915,679 16,676 47.16 0.775 73.1 34 67.0 2.434 45.30 6.90
 நெதர்லாந்து 41,540 16,767,705 719,966,970,878 42,938 30.90 0.921 26.9 84 73.5 1.508 6.48 8.99
 நியூசிலாந்து 267,710 4,433,100 139,640,025,455 31,499 36.17 0.919 22.7 90 81.4 1.237 8.38 9.26
 நோர்வே 323,790 5,018,869 315,019,149,687 62,767 25.79 0.955 21.5 85 70.5 1.359 6.52 9.93
 போலந்து 312,680 38,542,737 844,212,753,335 21,903 32.73 0.821 40.9 58 66.0 1.530 13.11 7.12
 போர்த்துகல் 92,090 10,526,703 266,383,266,137 25,305 38.45 0.816 32.6 63 63.1 1.467 16.75 7.92
 சிலவாக்கியா 49,036 5,410,267 134,692,148,545 24,896 26.00 0.840 45.3 46 68.7 1.622 13.25 7.35
 சுலோவீனியா 20,270 2,058,152 55,160,462,097 26,801 31.15 0.892 32.3 61 61.7 1.374 20.49 7.88
 எசுப்பானியா 505,600 46,217,961 1,484,950,148,914 32,129 34.66 0.885 44.4 65 68.0 1.563 20.50 8.02
 சுவீடன் 450,300 9,516,617 401,761,610,893 42,217 25.00 0.916 19.7 88 72.9 1.319 9.23 9.73
 சுவிட்சர்லாந்து 41,280 7,997,152 416,356,036,754 52,063 33.68 0.913 21.5 86 81.0 1.272 9.94 9.09
 துருக்கி 783,560 73,997,128 1,306,155,176,480 17,651 40.03 0.722 75.9 49 62.9 2.437 46.56 5.76
 ஐக்கிய இராச்சியம் 243,610 63,227,526 2,264,750,615,639 35,819 35.97 0.875 33.2 74 74.8 1.787 16.89 8.21
 ஐக்கிய அமெரிக்கா 9,831,510 313,914,040 15,684,800,000,000 49,965 40.81 0.937 33.5 73 76.0 2.126 18.22 8.11
OECDc 36,137,803 1,256,610,112 45,130,866,799,229 35,915 33.24 0.881 34.8 69 71.1 1.587 17.10 8.25
நாடு பரப்பளவு[1]
(km²)
2011
மக்கள் தொகை[1]
2012
GDP (PPP)[1]
(Intl. $)
2012
GDP (PPP)
per capita
[1]
(Intl. $)
2012
Incomeinequality[1]
1993-2011
(latest available)
HDI
2012
FSI
2013
CPI
2012
IEF
2013
GPI
2013
WPFI
2013
DI
2012
 • a Data refer to 2011.
 • b The FSI index supplies no figure for Israel per se, but rather supplies an average (80.8) for "இசுரேல் / மேற்குக் கரை".
 • c OECD total used for indicators 1 through 3; OECD weighted average used for indicator 4; OECD unweighted average used for indicators 5 through 12.
Note: The colors indicate the country's global position in the respective indicator. For example, a green cell indicates that the country is ranked in the upper 25% of the list (including all countries with available data).
Highest quartile Upper-mid (2nd to 3rd quartile) Lower-mid (1st to 2nd quartile) Lowest

குறிப்புகள்

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 "World Development Indicators". உலக வங்கி (2013-07-01). பார்த்த நாள் 2013-07-03.
 2. "Human Development Report 2013". ஐக்கிய நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்டம் (March 2012). பார்த்த நாள் 2013-03-21.
 3. "The Failed States Index 2013". The Fund for Peace (July 2013). பார்த்த நாள் 2013-07-20.
 4. "Corruption Perceptions Index". Transparency International (December 2012). பார்த்த நாள் 2013-03-21.
 5. "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". Heritage Foundation (January 2013). பார்த்த நாள் 2013-03-21.
 6. "Global Peace Index 2013". Vision of Humanity (June 2013). பார்த்த நாள் 2013-07-20.
 7. "Press Freedom Index 2013". எல்லைகளற்ற செய்தியாளர்கள் (January 2013). பார்த்த நாள் 2013-03-21.
 8. "Democracy Index 2012" (PDF). The Economist (March 2013). பார்த்த நாள் 2013-03-21.

வெளி இணைப்புகள்

ஒளிதங்கள்

அங்கேரி

அங்கேரி (Hungary, ஹங்கேரி, /ˈhʌŋɡəri/ (அங்கேரியம்: Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ] ( கேட்க), மகியறோர்சாக்), என்பது நடு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு நிலம் சூழ் நாடு ஆகும். இதன் வடக்கே சிலோவாக்கியா, கிழக்கே உக்ரைன், உருமேனியா, தெற்கே செர்பியா, குரோவாசியா, தென்மேற்கே சுலோவீனியா, மேற்கே ஆசுதிரியா ஆகிய நாடுகள் எல்லைகளாக உள்ளன. புடாபெஸ்ட் இதன் தலைநகரமும், மிகப் பெரிய நகரமும் ஆகும். அங்கேரி ஐரோப்பிய ஒன்றியம், நேட்டோ, பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு, விசெகிராது குழு ஆகிய அமைப்புகளில் உறுப்பு நாடாக உள்ளது. இதன் அதிகாரபூர்வ மொழி அங்கேரியம் ஆகும்.பல நூற்றாண்டுகளாக கெல்ட்டியர், ரோமர்கள், குன்கள், சிலாவியர்கள், கெப்பிதுகள், ஆவார்கள் ஆகியோரின் வாழ்விடங்களாக இருந்த பகுதிகள் இறுதியில், 9ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் அங்கேரி நாடு அங்கேரிய இளவரசன் ஆர்ப்பாதுவினால் உருவாக்கப்பட்டது. ஆர்ப்பாதுவின் கொள்ளுப்பேரன் முதலாம் ஸ்டீவன் 1000 ஆம் ஆண்டில் அங்கேரியை கிறித்தவ இராச்சியமாக மாற்றி அதன் அரசனானான். 12ம் நூற்றாண்டில் அங்கேரி மேற்குலக நாடுகளில் ஒரு மத்திய ஆதிக்க நாடாக வளர்ந்து, 15ம் நூற்றாண்டிற்குள் அதன் உச்சத்தை அடைந்தது. 1526 இல் இடம்பெற்ற மோகாக் சண்டையை அடுத்து அங்கேரியின் ஒரு பகுதி 150 ஆண்டுகளுக்கு உதுமானியரின் ஆதிக்கத்தில் (1541–1699) இருந்தது. அதன் பின்னர் ஆப்சுபூர்க் பேரரசின் ஆட்சிக்குள் வந்த அங்கேரி, 1867-1918 காலப்பகுதியில் ஆத்திரிய-அங்கேரிய இராச்சியத்தின் அதிகாரத்தில் இருந்தது.

முதலாம் உலகப் போரை அடுத்து, அங்கேரி தனது 71% நிலப்பகுதியையும், 58% மக்கள்தொகையையும், 32% அங்கேரிய இனக்குடிகளையும் இழந்ததை அடுத்து 1920 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திரயானன் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அங்க்கேரியின் தற்போதைய எல்லைகள் வகுக்கப்பட்டன. இரண்டாம் உலகப் போரின் போது அங்கேரி அச்சு நாடுகளுடன் இணைந்து போரிட்டது. இதனால் அது மேலும் தனது பலத்தையும், மக்களையும் இழந்தது. போரின் முடிவில், அங்கேரி சோவியத் ஒன்றியத்தின் செல்வாக்கிற்குள் வந்தது. இதனால் அங்கு 1947 முதல் 1989 வரை நாற்பதாண்டு-கால கம்யூனிச ஆட்சி நிலவியது. 1956 அங்கேரியப் புரட்சியின் போது இந்நாடு பல உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்தது. 1989 இல் ஆசுதிரியாவுடனான எல்லைப் பகுதியை அது திறந்து விட்டதை அடுத்து அங்கு கம்யூனிசம் வீழ்ச்சியடைய ஆரம்பித்தது.

1989 அக்டோபர் 23 இல் அங்கேரி சனநாயக நாடாளுமன்றக் குடியரசாக அறிவிக்கப்பட்டது. இன்று மிக அதிகமான மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண்ணைக் கொண்டுள்ள இந்நாடு ஒரு உயர்-நடுத்தர-வருவாயைக் கொண்ட நாடாக உள்ளது. அங்கேரி ஒரு பிரபலமான சுற்றுலா ஈர்ப்பு நாடாகும். இங்கு ஆண்டுக்கு 10.675 மில்லியன் (2013) சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகின்றன. இங்கு உலகின் மிகப் பெரிய வெப்ப நீர்க் குகை, உலகின் இரண்டாவது பெரிய வெந்நீரூற்று (ஏவீசு ஏரி), நடு ஐரோப்பாவின் மிகப் பெரிய ஏரி (பலத்தான் ஏரி), ஐரோப்பாவின் மிகப் பெரிய இயற்கை புன்னிலம் (ஓர்த்தோபாகி தேசிய வனம்) ஆகியன இங்குள்ளன.

ஆஸ்திரியா

ஆஸ்திரியா அல்லது ஆத்திரியா (Austria /ˈɔːstriə/) அல்லது ஆஸ்திரியக் குடியரசு (Republic of Austria) என்பது ஐரோப்பாவில் உள்ள நிலப்பகுதிகளால் சூழப்பட்ட நாடு ஆகும். இங்கு 8.5 மில்லியன் மக்கள் வாழ்கின்றனர். இதன் எல்லைகளாக வடக்கே ஜெர்மனி, செக் குடியரசு, கிழக்கே சிலோவாக்கியா, ஹங்கேரி, தெற்கே சுலோவீனியா, இத்தாலி, மேற்கே சுவிட்சர்லாந்து, லீக்கின்ஸ்டைன் ஆகிய நாடுகள் அமைந்துள்ளன. இதன் அரசியல் தலைநகர் வியென்னா ஆகும். ஆல்ப்சு வானிலை உள்ள இந்நாடு 83,855 சதுர கிலோமீட்டர்கள் (32,377 sq mi) பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இது ஆல்ப்ஸ் மலைத்தொடர்கள் பல உள்ள ஒரு அழகான நாடு ஆகும். நாட்டின் 32% நிலப்பகுதியே 500 மீட்டர்கள் (1,640 ft) கீழாக உள்ளது; மிக உயரமான சிகரம் 3,798 மீட்டர்கள் (12,461 ft) உள்ளது. பெரும்பாலான மக்கள் இடாய்ச்சு மொழியின் உள்ளூர் பவேரிய வழக்குமொழிகளை தாய்மொழியாகக் கொண்டுள்ளனர். ஆத்திரிய இடாய்ச்சு மொழி நாட்டின் ஆட்சி மொழியாக உள்ளது. மற்ற உள்ளூர் அலுவல் மொழிகளாக அங்கேரிய, பர்கென்லாண்ட் குரோசிய, சுலோவேனிய மொழிகள் உள்ளன.ஆஸ்திரியாவின் பெரும்பகுதி புனித உரோமைப் பேரரசு ஆளுகையில் ஆப்சுபர்கு மன்னர்களின் கீழ் இருந்தது. கிறித்தவச் சீர்திருத்த இயக்கத்தின் போது பேரரசரின் அதிகாரத்தை எதிர்த்து பல வடக்கத்திய செருமன் இளவரசர்கள் சீர்திருத்தத் திருச்சபையை ஆதரித்தனர். முப்பதாண்டுப் போர், சுவீடன் பிரான்சு, பிரசியாவின் எழுச்சி, நெப்போலியப் போர்கள் ஆகியனவற்றால் பேரரசின் அதிகாரம் வடக்கு செருமனியில் வெகுவாகக் குறைந்தது; ஆனால் தெற்கும் செருமனியல்லாத பகுதிகளும் பேரரசு மற்றும் கத்தோலிக்கத் திருச்சபையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன. 17வது,18வது நூற்றாண்டுகளில் ஐரோப்பாவின் உலக வல்லமைகளில் ஒன்றாக ஆஸ்திரியா இருந்தது. பிரான்சின் முதலாம் நெப்போலியன் பிரான்சு பேரரசராக முடி சூடியபோது அதற்கு எதிர்வினையாக ஆஸ்திதிரிய பேரரசு 1804இல் நிறுவப்பட்டது. நெப்போலியனின் தோல்விக்குப் பிறகு ஆஸ்திதிரியா செருமனியின் பெரும்பகுதியை கட்டுப்படுத்த பிரசியா முதன்மை போட்டியாளராக இருந்தது. 1866இல் ஆஸ்திதிரிய-பிரசியாப் போரில் தோற்றதால் பிரசியா செருமனியின் பெரும்பகுதியை கையகப்படுத்தியது. 1867இல் ஏற்பட்ட உடன்பாட்டின்படி ஆஸ்திரியா-அங்கேரி உருவானது. 1870இல் பிரசியாவுடனான போரில் பிரான்சு தோற்றபிறகு புதிய செருமானியப் பேரரசு உருவாக்கப்பட்ட போது ஆஸ்திதிரியா சேர்த்துக்கொள்ளப்படவில்லை. பிந்தைய ஆண்டுகளில் ஆஸ்திதிரியாவின் அரசியலும் வெளியுறவுக் கொள்கையும் பிரசியாவுடன் இணைந்திருந்தது. 1914ஆம் ஆண்டில் பிரான்ஸ் பேர்டினண்டின் கொலையை அடுத்த சூலை சிக்கலின்போது செருமன் அரசு வழிகாட்டுதலில் செர்பியாவிற்கு இறுதி எச்சரிக்கை விடுத்தது; இதுவே முதல் உலகப் போர் மூளக் காரணமாயிற்று.

முதல் உலகப் போரின் முடிவில் 1918இல் ஆப்சுபர்கு பேரரசு குலைந்த பிறகு ஆஸ்திரியா வீமார் குடியரசின் செருமனியுடன் இணையும் எண்ணத்துடன் செருமன்-ஆஸ்திரியா குடியரசு (Deutschösterreich, பின்னர் Österreich) எனப் பெயர் சூட்டிக்கொண்டது. ஆனால் 1919இல் செயின்ட்-செருமைன்-ஆன்-லாயெ உடன்பாட்டின்படி இது தடை செய்யப்பட்டது. 1919இல் முதல் ஆஸ்திரிய குடியரசு நிறுவப்பட்டது. 1938இல் நாட்சி ஜெர்மனி ஆஸ்திரியாவைக் கைப்பற்றியது. 1945இல் இரண்டாம் உலகப் போர் முடியும்வரை இந்நிலை நீடித்தது. செருமனியை கைப்பற்றிய நேசநாடுகள் ஆஸ்திரியாவின் முந்தைய குடியரசு அரசியலமைப்பை மீள்வித்தது. 1955இல் ஆஸ்திரியா இறையாண்மையுள்ள நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதே ஆண்டில் ஆஸ்திரிய நாடாளுமன்றம் நடுநிலை சாற்றுரையை நிறைவேற்றியது; இதன்மூலம் இரண்டாம் ஆஸ்திரியக் குடியரசு நிரந்தரமாக நடுநிலை நாடாக உருவானது.

இன்று ஆஸ்திரியா ஒன்பது கூட்டாண்மை மாநிலங்களைக் கொண்ட நாடாளுமன்ற சார்பாண்மை மக்களாட்சி ஆகும். 1.7 மில்லியன் மக்கள்தொகை கொண்ட வியன்னா தலைநகராகவும் மிகப் பெரும் நகருமாகவும் உள்ளது. $46,330 (2012 மதிப்பீடு) ஆள்வீத மொத்த தேசிய உற்பத்தி கொண்ட ஆஸ்திரியா உலகின் செல்வமிக்க நாடுகளில் ஒன்றாகும். நாட்டின் வாழ்க்கைத்தரம் மிக உயர்ந்ததாக உள்ளது; 2011இல் மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண்சில் உலகில் 19வது இடத்தில் உள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் அவையில் 1955 முதல் உறுப்பினராக உள்ளது; 1995இல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இணைந்தது; பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு நிறுவன நாடாக உள்ளது. ஆஸ்திரியா 1995இல் செஞ்சென் உடன்பாட்டிலும் கையொப்பிட்டுள்ளது. 1999இல் ஐரோப்பிய நாணயமாற்றான ஐரோவை ஏற்றுக் கொண்டது.

இலங்கை தமிழர் புலம்பெயர்ந்து வாழும் நாடுகளில் ஆஸ்திரியாவும் ஒன்று.

இறைச்சி, ஊன்தசை

இறைச்சி (meat) என்பது பொதுவாக உணவாகப் பயன்படுத்தப்படும் விலங்குத் திசுக்களைக் குறிக்கும். விலங்குகளின் தசைகள், மற்றும் அவற்றின் உறுப்புக்களான நுரையீரல், ஈரல் போன்றவையும் இதில் அடங்கும். இறைச்சியை மட்டுமே உண்ணும் விலங்குகள் ஊனுண்ணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மனிதர்கள் அனைத்துமுண்ணி என்பதால் இதனை உணவாக உட்கொள்கின்றனர்.,இறைச்சி என்பது நீர், புரதம், மற்றும் கொழுமிய மூலக்கூறுகளால் ஆனது. முன்பு இது பச்சையாக உண்ணக்கூடியதாக இருந்தாலும் பொதுவாக பல்வேறு வழிமுறைகளில் சமைத்த பின்னரோ அல்லது பதப்படுத்தியோ உண்ணப்படுகிறது. சமைக்கப்படாத இறைச்சியானது சில மணி நேரத்தில் கெட்டு அல்லது அழுகி விடும். சில நாட்களாயின் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் ஆகியவை இறைச்சியில் பெருகி அதை அழித்துவிடும்.

பெரும்பாலும் இறைச்சி என்பது எலும்புத் தசைகள் மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய கொழுப்பு மற்றும் மற்ற தசைகளைக் குறிக்கும். ஆனாலும் உண்ணக்கூடிய எலும்பு சாராத ஊணுறுப்புகளையும் இச்சொல் குறிக்கிறது. பொதுவாக இறைச்சி என்ற சொல் பாலூட்டி வகை விலங்குகளின் (பன்றி, கால்நடை விலங்குகள், ஆடு) இறைச்சியை மனித இனம் நுகர்வுக்காக பயன்படுத்துவதை குறிப்பதாகக் கருதப்பட்டாலும் மீன், மற்ற கடல் உணவுகள், கோழியினங்கள் மற்றும் மற்ற விலங்குகளின் இறைச்சியையும் சேர்த்தே இறைச்சி என அழைக்கப்படுகிறது.

உரோம்

உரோம் (Rome, இத்தாலியம்: Roma, இலத்தீன்: Rōma) இத்தாலியின் தலைநகரம் ஆகும். உலகில் அழகு என்ற சொல்லுக்கு உரோம் நகரையும் கூறலாம். ஏனென்றால் ரோமர்கள் அப்படி அந்நகரை வடித்திருப்பர். 'எல்லா சாலைகளும் ரோமை நோக்கியே', 'இறப்பதற்கு முன் ரோமை பார்க்க வேண்டும்' என்னும் வாக்கியங்கள் அதன் சிறப்புக்கு உதாரணம் ஆகும். ஐரோப்பாவில் உள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் ரோம் கலாச்சாரமே வழிகாட்டி ஆகும். இதுவே இத்தாலியின் மக்கள்தொகை மிக்க நகரமும் ஆகும். 1,285.3 km2 (496.3 sq mi) பரப்பளவுள்ள இந்நகரில் சுமார் 2.8 மில்லியன் மக்கள் வாழ்கிறார்கள். இதனால் இந்நகரமே நாட்டின் மிகவும் மக்களடர்த்தி மிக்க நகரமாக விளங்குகின்றது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் நான்காவது மிகுந்த மக்கள்தொகை கொண்ட பெருநகரப்பகுதியாக விளங்குகின்றது. பெருநகரப்பகுதியில் மக்கள்தொகை 3.8 மில்லியனாக உள்ளது.இத்தாலிய மூவலந்தீவில் நடு-மேற்குப் பகுதியில் லாசியோ மாகாணத்தில் அனியென் ஆறானது டைபர் ஆற்றில் கலக்கும் இடத்தில், டைபர் ஆற்றங்கரையில் உரோம் அமைந்துள்ளது. இந்த நகரத்தின் எல்லைகளுக்குள் தன்னாட்சியுள்ள நாடான வத்திக்கான் நகர் அமைந்துள்ளது; இவ்வாறு ஓர் நகரத்தினுள்ளே நாடொன்று அமைந்திருப்பது தனித்துவமானதாகும். சில நேரங்களில் உரோம், இக்காரணங்களால், இரு நாடுகளின் தலைநகரமாகவும் வரையறுக்கப்படுகின்றது.இந்நகரில் பேசப்பட்டு வந்த இலத்தின் மொழியே திரிந்து ஐரோப்பியக் கண்டம் முழுவதும் வெவ்வேறு மொழியாக மாறியுள்ளது. ஆனால் தற்போது ரோமர்கள் பேசுவது இத்தாலிய மொழியாகும். 2005 ஆம் ஆண்டுக் கணிப்பின்படி ரோம் மாநகரம் மட்டுமே சுமார் 97 யூரோ (€ 97) பொருள் ஈட்டம் பெற்றது, மேலும் இது இத்தாலிய நாட்டு உற்பத்தியில் 6.7% ஆகும்.

உரோம் நகரின் வரலாறு 2500 ஆண்டுகளுக்கும் முந்தையதாக உள்ளது; பழங்கதைகளின்படி கிமு 753இல் உரோம் நிறுவப்பட்டது. ஐரோப்பாவில் நெடுங்காலம் தொடர்ந்து மக்கள் வாழ்ந்திருந்த நகரங்களில் உரோம் ஒன்றாக உள்ளது. இக்காரணத்தால் "முடிவுறா நகரம்" (இலத்தீன்: Roma Aeterna) என்றும் உலகத்தின் தலைநகர் "(இலத்தீன்: Caput Mundi)" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. பண்டைக்காலத்தில் உரோம் அடுத்தடுத்த உரோமை இராச்சியம், உரோமைக் குடியரசு உரோமைப் பேரரசுகளின் தலைநகரமாக விளங்கியுள்ளது. மேற்கத்திய பண்பாட்டின் தொட்டில் எனவும் உரோம் விவரிக்கப்படுகின்றது. கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து திருத்தந்தையின் இருப்பிடமாக விளங்குகின்றது. 8ஆவது நூற்றாண்டில் திருத்தந்தை நாடுகளின் தலைநகராக ஏற்றம் பெற்று 1870 வரையில் இத்தகுதியைப் பெற்றிருந்தது. 1871இல் இத்தாலிய இராச்சியத்தின் தலைநகரமாகவும் 1946 முதல் இத்தாலியின் தலைநகரமாகவும் விளங்குகின்றது.

நடுக்காலத்திற்குப் பின்னர் அனைத்து திருத்தந்தைகளும் உரோம் நகரத்தை உலகின் சிறந்த கலைநயம் மிக்க பாண்பாட்டு மையமான நகரமாக்கத் திட்டங்கள் வகுத்துள்ளனர். இதனால் இத்தாலிய மறுமலர்ச்சியின் முதன்மை மையமாக உரோம் விளங்கியது. இங்குதான் பரோக்கு கலைவடிவம் பிறந்தது. பிரமாண்டே, மைக்கலாஞ்சலோ, ராபியேல் சான்சியோ, பெர்னினி போன்ற புகழ்பெற்றக் கலைஞர்களும் கட்டிட வடிவமைப்பாளர்களும் உரோமை மையமாகக் கொண்டிருந்தனர்; புனித பேதுரு பேராலயம், சிஸ்டைன் சிற்றாலயம், இராபியேல் ரூம்சு, புனித பேதுரு சதுக்கம் போன்ற அழகிய கட்டிடங்களைக் கட்டமைத்தனர்.

உரோமிற்கு உலகளாவிய நகரம் என்ற தகுதி உள்ளது. 2011ஆம் ஆண்டில் மிகவும் வருகை புரிந்த நகரமாக உலகில் 18ஆவதாகவும் ஐரோப்பாவில் மூன்றாவதாகவும் விளங்கியது; இத்தாலியின் மிகவும் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாவிடமாகத் திகழ்ந்தது. இதன் வரலாற்று மையங்கள் யுனெசுக்கோவால் உலகப் பாரம்பரியக் களங்களாக தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. வத்திக்கான் அருங்காட்சியகங்கள், கொலோசியம் போன்ற நினைவுச்சின்னங்களும் அருங்காட்சியகங்களும் உலகின் மிகவும் பார்க்கப்பட்ட சுற்றுலா இடங்களாக உள்ளன; ஓராண்டில் பல மில்லியன் சுற்றுலாப் பயணிகள் இவ்விரு இடங்களையும் காண்கின்றனர். 1960 கோடைக்கால ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இங்கு நடந்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பின் (FAO) தலைமையகம் இங்குள்ளது.

ஒவ்வொருவருக்கு மதுபான நுகர்வு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இது ஒரு ஒவ்வொருவருக்கு மதுபான நுகர்வு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். இது தூய எத்தனால் லீட்டருக்குச் சமமாக அளவிடப்பட்டுள்ளது.

சராசரி கூலி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இது ஒரு சராசரி கூலி அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.

துருக்கி

துருக்கி என்பது ஆசியா, ஐரோப்பா ஆகிய கண்டங்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடு ஆகும். இதன் தலைநகரம் அங்காரா ஆகும். இஸ்தான்புல் நாட்டின் மிகப்பெரிய நகரம் ஆகும். இங்கு துருக்கி மொழி பேசப்படுகிறது.

துருக்கியின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியடைந்த நகரமான இஸ்தான்புல், பொஸ்போருஸ் கடலால் இரண்டாகப் பிரிக்கப் படுகின்றது. மேற்குப் பகுதி, ஐரோப்பிய நிலமாகவும், கிழக்குப் பகுதி ஆசிய நிலமாகவும், புவியியல் ரீதியாக அல்ல, அரசியல் ரீதியாகக் கருதப்படுகின்றது. இரண்டு பகுதிகளையும் இணைக்கும் பிரமாண்டமான பாலம், மனிதனால் கட்டப்பட்ட அதிசயங்களில் ஒன்று.இது இன்னொரு பக்கம், துருக்கியின் கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது எனலாம். மேலைத்தேயக் கலாச்சாரமும், கிழக்கத்தியக் கலாச்சாரமும், லிபரல் சித்தாந்தமும், இஸ்லாமிய மதமும், என்று நாடு முழுக்க இரு வேறு பட்ட உலகங்களைக் காணலாம்.

தூதரகங்களின் பட்டியல், தென் கொரியா

இது தூதரகங்களின் பட்டியல், தென் கொரியா பக்கமாகும்.

தென் கொரியப் பொருளாதாரம்

தென் கொரியா ஓர் வளர்ந்த நாடாகும். இது பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (OECD) மற்றும் ஜி-20 குழுமங்களில் உறுப்பினராக உள்ளது. தென் கொரியாவின் சந்தைப் பொருளாதாரம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின்படி உலகில் 11வதாக உள்ளது; கொள்வனவு ஆற்றல் சமநிலை (PPP) அடிப்படையில் 13ஆவதாக உள்ளது. நன்கு முதிர்ந்த சந்தைப் பொருளாதாரத்தையும் உயரிய வருமானம் உள்ள பொருளாதாரத்தையும் கொண்டுள்ளது. அடுத்த பதினொன்று நாடுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள ஒரே வளர்ந்த நாடாக தென் கொரியா உள்ளது. 1960களிலிருந்து 1990களின் பிற்பகுதி வரை மிக விரைவாக வளர்ந்து வந்த நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. வளர்ந்த நாடுகளில் 2000களில் விரைவாக வளரும் பொருளாதாரமாகவும் உள்ளது. இந்த வளர்ச்சியை தென் கொரிய மக்கள் கனரக வேதித் தொழில் சாலையின் ஆன் ஆற்று அதிசயம் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். முதல் நான்கு கொரிய வணிகக் குழுமங்கள் (இவை உள்ளூர் மொழியில் ச்சேபால் எனப்படுகின்றன) தென் கொரிய வணிக நிறுவனங்களின் இலாபத்தில் 90%க்கு காரணமாகின்றன.

நாடுகளின் அடிப்படையில் 25–34 வயதுடைய மூன்றாம் நிலைக்கல்வி பட்டம் கொண்டுள்ளோர் பட்டியல்

பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு வெளியிட்ட நாடுகளின் அடிப்படையில் 25–34 வயதுடைய மூன்றாம் நிலைக்கல்வி பட்டம் கொண்டுள்ளோர் பட்டியல்.

நியூசிலாந்து

நியூசிலாந்து (New Zealand) என்பது பசிபிக் பெருங்கடலின் தென்மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு தீவு நாடாகும். இது வடக்குத் தீவு, மற்றும் தெற்குத் தீவு ஆகிய இரண்டு முக்கியமான நிலப்பகுதிகளையும், சதாம் தீவுகள் போன்ற பல சிறிய தீவுகளையும் உள்ளடக்கியது. நியூசிலாந்தின் மாவோரி மொழிப் பெயர் ஆவோதேயாரோவா (Aotearoa) என்பதாகும். இதற்கு நீளமான வெண்ணிற முகில் நிலம் என்று பொருள். குக் தீவுகள், நியுவே, தொக்கேலாவு ஆகியனவும் நியூசிலாந்தின் ஆட்சி எல்லைக்குள் அடங்கியுள்ளன. புவியியல் அடிப்படையில் நியூசிலாந்து மிகவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்து தாஸ்மான் கடலுக்குக் குறுக்காக ஆஸ்திரேலியா நாட்டுக்கு கிழக்கே 1,500 கிலோமீட்டர்களுக்கு (900 மைல்கள்) அப்பாலும், வடக்கே இதன் அண்மையிலுள்ளவை நியூ கலிடோனியா, பிஜி, தொங்கா ஆகிய பசிபிக் தீவுகளுக்குத் தெற்கே ஏறத்தாழ 1000 கிமீ தூரத்துக்கப்பாலும் அமைந்துள்ளது. மனிதர் கடைசியாகக் குடியேறிய நாடுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இதன் நீண்டகாலத் தனிமையின் காரணமாக, நியூசிலாந்தில், பறவைகளை முக்கியமாகக் கொண்ட தனித்துவமான விலங்கினங்கள், மற்றும் பூஞ்சைத் தாவரங்களும் வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. இவற்றுள் பல இனங்கள் மனிதர்களும் அவர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாலூட்டிகளும் நாட்டுக்குள் வந்தபின்னர் அழிந்துவிட்டன. நியூசிலாந்தின் மாறுபட்ட இட அமைப்பியல் மற்றும் கூர்மையான மலை உச்சிகள் காரணமாக நிலங்களின் கண்டத்தட்டுப் பெயர்வு, மற்றும் எரிமலைக் குமுறல்கள் இங்கு அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. நியூசிலாந்தின் தலைநகரம் வெலிங்டன் ஆகும். ஆக்லாந்து மக்கள் அதிகமாக வாழும் நகரமாகும்.

கிபி 1250-1300 களில் பொலினீசியர்கள் நியூசிலாந்தில் குடியேறி தனித்துவமான மாவோரி கலாசாரத்தைப் பேணி வந்தனர். 1642 ஆம் ஆண்டில் ஏபெல் டாஸ்மான் என்ற டச்சு நாடுகாண் பயணியே முதன் முதலாக நியூசிலாந்தைக் கண்ட ஐரோப்பியர் ஆவார். 1840 இல் பிரித்தானிய அரசும் மவோரியரும் வைத்தாங்கு உடன்பாட்டை ஏற்படுத்தி சியூசிலாந்தை பிரித்தானியக் குடியேற்ற நாடாக்கினர். இன்றுள்ள 4.5 மில்லியன் மக்களில் பெரும்பான்மையானோர் ஐரோப்பிய வம்சாவழியினர் ஆவர். தாயக மாவோரி இனத்தவர் மிகப்பெரிய சிறுபான்மையினர். இவர்களுக்கு அடுத்ததாக ஆசியரும், பசிபிக் தீவு மக்களும் வாழ்கின்றனர். இதனால் நியூசிலாந்தின் கலாச்சாரம் முக்கியமாக மாவோரி மற்றும் ஆரம்ப கால ஐரோப்பிய கலாசாரங்களை மையப்படுத்தி உள்ளது. அண்மைக் காலத்தில் உலகின் வேறு பகுதிகளில் இருந்து இங்கு குடியேற்றம் தொடங்கியதில் இருந்து பல்கலாச்சாரம் பரவி வருகிறது.

ஐக்கிய இராச்சியத்தின் அரசி என்ற வகையில் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் இரண்டாம் எலிசபெத்தே நியூசிலாந்தின் நாட்டுத் தலைவராக உள்ளார். இவரது சார்பில் ஆளுநர் ஒருவர் நியூசிலாந்தில் உள்ளார். அரசிக்கு நடைமுறையில் எவ்வித அரசியல் அதிகாரமும் கிடையாது. நாட்டின் அரசியல் அதிகாரம் மக்களாட்சி முறையில் தேர்வு செய்யப்படும் ஓரவையைக் கொண்ட நாடாளுமன்றத்திடமே உள்ளது. இதன் தலைவரான தலைமை அமைச்சரே அரசின் தலைவராக உள்ளார். திறந்த பொருளாதார அமைப்பைக் கொண்ட நியூசிலாந்தின் பொருளாதாரம் உலகில் கூடிய அளவு கட்டற்ற சந்தை முறையைக் கொண்ட முதலாளித்துவ பொருளாதாரங்களில் ஒன்று. நாடாளுமன்றத்தை விட நியூசிலாந்தில் 78 உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் உள்ளன. அத்துடன் நியூசிலாந்தின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் டோக்கெலாவ் (சார்பு மண்டலம்); குக் தீவுகள் மற்றும் நியுவே (சுயாட்சி அமைப்புடைய மாநிலங்கள்) ஆகியனவும், அன்டார்க்டிக்காவில் உள்ள ரொஸ் சார்பு மண்டலமும் உள்ளன. நியூசிலாந்து ஐக்கிய நாடுகள் அவை, பொதுநலவாய நாடுகள், அன்சஸ், பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு, பசிபிக் தீவுகளின் ஒன்றியம், ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதாரக் கூட்டமைப்பு ஆகிய அமைப்புகளில் உறுப்பு நாடாக உள்ளது.

நீண்ட கால வேலைவாய்ப்பின்மை விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இது ஒரு நீண்ட கால வேலைவாய்ப்பின்மை விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். இது பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு வெளியிட்ட 2012 அறிக்கையாகும்.

பன்னாட்டு ஆற்றல் முகமை

பன்னாட்டு ஆற்றல் முகமை (International Energy Agency, IEA; பிரெஞ்சு: Agence internationale de l'énergie) 1973 எண்ணெய் நெருக்கடியை அடுத்து 1974ஆம் ஆண்டு பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (OECD) கட்டமைப்பை ஒத்து உருவாக்கப்பட்ட தன்னாட்சியான அரசுகளிடை அமைப்பு ஆகும். இது பாரிசிலிருந்து இயங்குகின்றது. ஐஈஏ துவக்கத்தில் எண்ணெய் வழங்கலில் இருந்த தடங்கல்களை நீக்குவதற்காகவும் பன்னாட்டு எண்ணெய் சந்தை மற்றும் பிற ஆற்றல் துறைகளின் புள்ளிவிவரத் தரவுகளுக்கான மையமாகவும் உருவாக்கப்பட்டது.

தனது உறுப்பினர் நாடுகளுக்கு கொள்கை அறிவுரையாளராக பொறுபாற்றும் ஐஈஏ உறுப்பினர் அல்லாத நாடுகளுடனும், குறிப்பாக சீனா, இந்தியா, மற்றும் உருசியா, வினையாற்றுகின்றது. இந்த முகமையின் உரிமைக்கட்டளை ஆற்றல் காப்பு, பொருளியல் மேம்பாடு, சூழலியல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் பயன்விளைவிக்கும் ஆற்றல் கொள்கைகளில் குவியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவதின் அங்கமாக வானிலை மாற்றங்களைக் குறைப்பதில் குவியம் கொள்ளப்படுகின்றது. தவிரவும் மாற்று ஆற்றல் மூலங்களை அடையாளம் காணவும், அறிவார்ந்த ஆற்றல் கொள்கைகள், மற்றும் பன்னாட்டு ஆற்றல் தொழில்நுட்பக் கூட்டுறவு ஆகியவற்றிலும் பரந்தளவில் பங்கேற்கின்றது.

ஐஈஏ உறுப்பினர் நாடுகள் முந்தைய ஆண்டின் நிகர இறக்குமதியில் குறைந்தது 90 நாட்கள் இருப்பிற்கு இணையாக எண்ணெய் இருப்புநிலையை பராமரிக்க வேண்டும். சூலை 2009இன் முடிவில் ஐஈஏ உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இணைந்து கிட்டத்தட்ட 4.3 பில்லியன் பீப்பாய்கள் (680,000,000 மீ3) எண்ணெய் இருப்பை வைத்திருந்தன.

செப்டம்பர் 1, 2015இல் பெய்த் பிரோல் புதிய செயல் இயக்குநராகப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். இதற்கு முன்னதாக டச்சு பொருளியியல் துறை அமைச்சராகவிருந்த மாரியா வான்டெர் ஊவன் பொறுப்பிலிருந்தார்.

மெக்சிக்கோவின் பொருளாதாரம்

மெக்சிக்கோவின் பொருளாதாரம் ஆனைத்துலக நாணய நிதியத்தின் அறிக்கைப்படி உலகப் பொருளாதாரங்களில் பெயரளவில் 15ஆவதாகவும் கொள்வனவு ஆற்றல் சமநிலைப்படி 11ஆவதும் ஆகும்.

1994இல் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடியை அடுத்து ஆட்சியாளர்கள் நாட்டின் பருப்பொருளியல் அடிப்படைகளை மேம்படுத்தியுள்ளனர். 2002இல் தென்னமெரிக்காவின் நெருக்கடியால் மெக்சிக்கோ பாதிப்படையவில்லை. இக்காலத்தில் குறைவான வளர்ச்சியைக் கண்டபோதும் அது நேர்மறையான வளர்ச்சியாக இருந்தது. இருப்பினும் 2008 நிலைத்தேக்கத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட இலத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் மெக்சிக்கோவும் ஒன்றாக இருந்தது; இதன் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 6%கும் கூடுதலாக குறைந்தது.

மெக்சிக்கோவின் பருப்பொருளியல் நிலைத்தன்மையால் பணவீக்கமும் வட்டி வீதங்களும் மிகவும் குறைந்திருக்கின்றது; தனிநபர் வருமானமும் கூடியுள்ளது. இருப்பினும் நகர்ப்புற / ஊரக மக்களிடையேயும் வடக்கு/தெற்கு மாநிலங்களிடையேயும் செல்வந்தர்/ வறியவர் இடையேயும் பொருளியல் நிலையில் பெரும் வேறுபாடு உள்ளது. கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதும் வரி சீர்திருத்தங்களும் தொழிலாளர் சட்ட சீர்திருத்தங்களும் வருமானங்களுக்கிடையேயான பெரும் இடைவெளியைக் குறைப்பதும் அரசை எதிர்நோக்கியுள்ள சில சிக்கல்களாகும். வரி வருமானம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 19.6 விழுக்காடாக உள்ளது. 2013இல் இது 34 பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு நாடுகளிலும் மிகவும் குறைந்ததாகும்.விரைவாக வளர்ந்து வரும் தற்கால தொழில் மற்றும் சேவைத் துறைகளை உள்ளடக்கிய மெக்சிக்கோ பொருளாதாரத்தில் தனியார் முதலீடுகளின் பங்கு கூடி வருகின்றது. அண்மைய ஆட்சியாளர்கள் துறைமுகங்கள், தொடருந்து போக்குவரத்து, தொலைத்தொடர்பு, மின்னாக்கம், இயற்கை வளிம்ப் பங்கீடல், வானூர்தி நிலையங்கள் ஆகியவற்றை தனியார் துறைக்குத் திறந்துள்ளனர். இது போட்டியை வளர்க்கவும் கட்டமைப்பை விரைந்து மேம்படுத்தவும் இக்கொள்கையை செயலாக்குகின்றனர். ஏற்றுமதி சார்ந்த பொருளாதாரமாக 90%க்கும் கூடிய மெக்சிக்கோ வணிகம் நாடுகளுக்கிடையேயான கட்டற்ற வணிக உடன்பாடுகளின் கீழ் நடக்கின்றது; ஐரோப்பிய ஒன்றியம், சப்பான், இசுரேல், நடு மற்றும் தென் அமெரிக்க நாடுகள் உள்ளிட்ட 40 நாடுகளுடன் மெக்சிக்கோ கட்டற்ற வணிக உடன்பாடு கொண்டுள்ளது. இவற்றில் 1994 முதல் செயற்பாட்டுக்கு வந்த வட அமெரிக்க கட்டற்ற வணிக உடன்பாடு (NAFTA) மிகவும் முதன்மையானதாகும். இது 1992இல் மெக்சிக்கோ, ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் கனடா அரசுகளுக்கிடையே கையொப்பமானது. 2006இல் இவ்விரு நாடுகளுடனான வணிகம் மெக்சிக்கோவின் ஏற்றுமதியில் 90% ஆகவும் இறக்குமதியில் 55% ஆகவும் இருந்தது. உலகின் பெரிய வணிக நிறுவனங்களைப் ப்பட்டியலிடும் போர்ப்சு குளோபல் 2000 2008ஆம் ஆண்டுப் பட்டியலில் மெக்சிக்கோவின் 16 நிறுவனங்கள் இருந்தன.மெக்சிக்கோவில் 78 மில்லியன் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு மற்றும் உலக வணிக அமைப்பு ஆண்டில் பணி புரிந்த நேரத்தை அடிப்பையாகக் கொண்டு இந்தத் தொழிலாளர்களை உலகத் தொழிலாளர்களில் மிகவும் கடினமாக உழைப்பவர்கள் என தரப்படுத்தியுள்ளன. இருப்பினும் மனித-மணிக்கு இலாபம் குறைவாகவே உள்ளது.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வீதத்தின்படி வரி வருமான நாடுகளின் பட்டியல்

இது ஒரு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வீதத்தின்படி வரி வருமான நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.

மொத்த நலச் செலவு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இப்பட்டியல் கொள்வனவு ஆற்றல் சமநிலை, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வீதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்த மொத்த நலச் செலவு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும்.

வெளி நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இக்கட்டுரை வெளி நாட்டில் பிறந்தவர்கள் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியலைக் கொண்டுள்ளது.

வேலைவாய்ப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இப்பட்டியல் 15 - 64 வயதுக்குட்பட்டோரைக் கொண்ட வேலைவாய்ப்பு விகித அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். 2013 பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு (OECD) தரவினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வைத்தியசாலைப் படுக்கைகளின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்

இது ஒரு வைத்தியசாலைப் படுக்கைகளின் அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல் ஆகும். 1000 பேருக்கு என்ற வகையில் பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பு பிரசுரித்த இப்பட்டியல் ஒரு நாட்டின் நலம் பேணல் பற்றிய முக்கிய அளவீடாகும்.

மற்ற மொழிகளில்

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.