பவளப் படிப்பாறை

பவளப் படிப்பாறை என்பது, பவளங்களின் வன்கூடுகள் ஒன்றன்மேல் ஒன்று படிந்து உருவாகும் அமைப்பு ஆகும். இவை ஒளிபுகக் கூடிய, வெப்ப வலயக் கடற் பகுதிகளில் வளர்கின்றன. இப் பகுதிகள், படிப்பாறைகளை அடித்துச் செல்லாத அளவுக்கு மென்மையானதும், போதிய அளவு உணவும், ஒட்சிசனும் கிடைக்கக்கூடிய அளவுக்குக் கடல்நீரைக் கலக்கிவிடக்கூடிய அளவு வலுவானதுமான அலை இயக்கம் கொண்டவையாக இருத்தல் வேண்டும். இவற்றின் வளர்ச்சிக்கு, ஊட்டம் குறைந்த, தெளிந்த, மிதவெப்பம் கொண்ட, ஆழம் குறைந்த நீர்ப் பகுதி அவசியம். இவ் வன்கூடுகள் உயிர்ப்புள்ளவையாக இருக்கும்போது அவற்றுள் பவள மொட்டுக்கள் (coral polyps) இருக்கும்.

Blue Linckia Starfish
பவளப் படிப்பாறை சார்ந்த பல்லுயிர்த் தொகுதி.
கல் மீன்

கல் மீன் என்பது சினான்சீடே குடும்பத்தைச் சேர்த்த மீன் இனம் ஆகும். இந்த இனத்தைச் சேர்ந்த மீன்கள் அனைத்தும் கொடிய நஞ்சு கொண்டவையாக உள்ளன. இதுவரை அறியப்பட்ட மீன்களில் கல் மீன்களே அதிக நஞ்சு கொண்ட மீன்களாகும். இவை இந்திய-பசிபிக் கடல்களில் காணப்படுகின்றன. கல் மீன்களில் மொத்தம் 5 இனங்கள் உள்ளன.

மற்ற மொழிகளில்

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.