நகராட்சி

நகராட்சி (Municipality) ஒரு தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட நிலப்பகுதி மற்றும் அங்கு வாழும் மக்களின் நிர்வாக அமைப்பாகும். இது பொதுவாக ஒரு நகரம், ஊர் அல்லது கிராமத்தை நிர்வகிக்கும் அவையைக் குறிக்கும். நகராட்சியின் தலைவர் நகரத்தந்தை அல்லது மேயர் என அழைக்கப்படுகிறார். அவருக்கு நகராட்சி அவை அல்லது முனிசிபல் கவுன்சில் உதவி புரிகிறது.

நகராட்சி ஒரு ஊராட்சி நிர்வாகத்தைக் குறித்தாலும் அதுமட்டுமே அல்ல. பெரும்பாலான நாடுகளில் நகராட்சி, மக்களாட்சி நடைபெறும் மிகச்சிறிய நிர்வாக அமைப்பாகும். சிலநாடுகளில் இவை "கம்யூன்கள்" என (பிரெஞ்சு: commune, இத்தாலியம்: comune, ரோமானியம்: comună, சுவீடியம்: kommun மற்றும் நார்வீஜியன்/டானிஷ்: kommune) அழைக்கப்படுகின்றன. இன்னும் சில நாடுகளில், முக்கியமாக மத்தியகிழக்கு நாடுகளில், நகராட்சி என்பது மற்ற நாடுகளில் நகரமண்டபம் (டவுண் ஹால்/சிடி ஹால்) என்றழைக்கப்படும் நகராட்சியின் நிர்வாக கட்டிடத்தையும் குறிக்கிறது.

கனடா, கிரீன்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பிரேசில் நாடுகளில் மிகப்பெரிய நகராட்சிகளைக் காணலாம்.

அல்பேனியா

நகராட்சி என்பது ஒரு நகரின் (பாஷ்கி) அல்லது ஒரு மாநிலத்தின்(komunë) நிர்வாக அமைப்பு.

அல்ஜீரியா

நகராட்சி (கொம்யூன்) டாராவின் பகுதியை உள்ளடைக்கிய விலயா; இங்கு 1,541 கொம்யூன்கள் உள்ளன.

அர்ச்சென்டினா

நகராட்சி (முனிசிபலிடாட்) என்பது ஒரு நகரம், ஊர் அல்லது ஒரு நகர்ப்பகுதியை குறிக்கும். அவை அமைந்திருக்கும் மாநிலங்கள் தங்கள் கீழ் உள்ள நகராட்சிகளை அவற்றின் ஆட்சியைப் பொறுத்து சீரமைத்துக் கொளகின்றன.

ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியாவில் மாநிலங்கள் மற்றும் ஆட்சிப்பகுதிகளின் உப-பிரிவுகள் நகராட்சிகளாகும். (பார்க்க ஆஸ்திரேலியாவின் உள்ளூராட்சிப் பகுதிகள்).

ஆஸ்திரியா

நகராட்சி (Gemeinde) ஒரு மாவட்டத்தின் (Bezirk) பங்காகும். மாவட்டம் ஒரு மாநிலத்தின் (Bundesland) பங்காகும்.

பங்களாதேசம்

நகராட்சி (Paurashava) ஒரு உபசில்லா அல்லது துணைமாவட்டத்தின் பாகமாகும், துணைமாவட்டம் மாவட்டம் ஒன்றின் பங்காகும்.

பெல்ஜியம்

நகராட்சி (gemeente/commune) ஒரு provincie/provinceஇன் பங்காகும் அல்லது பிரசெல்சு இன் பங்காகும்.

பொலிவியா

நகராட்சி (municipio) ஒரு மாநிலத்தின் பங்காகும், மாநிலம் நாட்டின் ஒரு துணை கோட்டமாகும் departamento.

பொஸ்னியாவும், ஹெர்ஸகொவினாவும்

இங்கு நகராட்சி (ஒப்சினா - općina or opština) கன்ட்டனின் ஒரு பகுதி (kanton) மற்றும் ஒரு துணைமண்டலம் (grouped in regions)

பிரேசில்

மாநிலங்கள் (estado) நகராட்சி(município)களாக பிரிக்கப்படுகின்றன.இங்கு கௌன்டிக்கு இணையான நிலை எதுவும் இல்லை.நகராட்சிகளே மிகச்சிறிய அரசியல்,நிர்வாக பிரிவாகும்.cidade/நகர் பிரேசில் சட்டத்தில் நகராட்சியின் ஆட்சிபீடமாக கருதப்படுகிறது.இங்கு நகரத்திற்கும் ஊர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. நகராட்சி இயங்கும் இடமெல்லாம் 'நகரமாக'வே, அவை எத்தனை சிறியதாக இருந்தபோதிலும், கருதப்படுகின்றன. மற்ற குடியிருப்புகளுக்கு உள்ளாட்சி அமையாமல் நகராட்சிகளின் கீழ் செயல்படுகின்றன. சில நகராட்சி அரசுகள் தங்கள் நிர்வாக அலுவலகத்தை அங்கு ஏற்படுத்துகின்றன. தேசிய தலைநகர் பகுதி பிரேசிலியா) சிறப்பு நிலையில் கூட்டமைப்பு மாவட்டமாக நகராட்சிகளாக பிரிக்கப்படுவதில்லை. இல்லையெனில் பிரேசிலின் எந்தவொரு சிறு நிலப்பரப்பும் ஏதாவதொரு நகராட்சியின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும்.இதனால் அங்கு அனைத்துமே 'நகராட்சி'களின் கட்டுப்பாட்டில்தான். சில பிரேசில் நகராட்சிகள், அமேசான் பகுதி போல, பல சிறு நாடுகளைவிட பெரிதாக இருக்கின்றன.

பல்கேரியா

நகராட்சி (Bulgarian: община) நாட்டின் மிகச் சிறிய ஆட்சிப்பகுதியாகும் மற்றும் மாநிலத்தின் ஒரு பாகமாகும். பல்கேரியாவின் 28 மாநிலங்களில் 264 நகராட்சிகள் உள்ளன.

கனடா

கனடாவில் நகராட்சி ஒரு நகரம்,ஊர், கிராமம், குடியிருப்பு அல்லது பரோவைக் குறிக்கும் ஒரு மண்டலம் (அல்லது மண்டல நகராட்சி) என்பது மாவட்டம், கௌன்டி அல்லது மாநகரம். தவிர குயூபெக், நோவாஸ்கோஷியா மற்றும் ஒன்டோரியோ மாநிலங்களில் சில குறிப்பிட்ட நகராட்சிகளுக்கு தனி பெயர் உண்டு. ஒன்டோரியோ, சாஸ்கட்சேவான் மற்றும் மனிடோபாவின் சில பகுதிகள் கிராம நகராட்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன, அதே நேரம் அல்பெர்டாவின் பகுதிகள் நகராட்சி மாவட்டம்எனவும் பிரித்தானிய கொலம்பியா பகுதிகள் மாவட்ட நகராட்சிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன..

சிலி

நகராட்சி (municipalidad) நாட்டின் மூன்றாம்நிலை சட்ட அமைப்பாகும்; அவை ஒன்றோ பலவோ கொம்யூன்களை (comuna) நிர்வகிக்கின்றன. முதல்நிலையில் சிலி மண்டலங்களாகவும் (மண்டலங்கள்) இரண்டாம் நிலையில் மாநிலங்களாகவும் (மாநிலங்கள் -provincia) பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.இந்த மாநிலங்கள் comunasஆக பிரிக்கப்பட்டு நகராட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலான நேரங்களில் நகராட்சியும் கொம்யூனும் ஒரே பெயரில் அமைந்திருந்தாலும் அரசியலமைப்பு ஒரு நகராட்சி ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கொம்யூன்களுக்கு பொறுப்பேற்க அனுமதிக்கிறது.

கொலம்பியா

நகராட்சி(municipio) ஒரு டிபார்ட்மென்டின் (departamento) பாகமாகும். மேலும் இவை காரிஜிமென்டோக்கள் மற்றும் வெரெடாக்கள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

குரோசியா

இங்கு நகராட்சி(ஒப்சினா-općina) கௌன்டி (Counties of Croatia|županija) எனப்படும் நிலப்பிரிவின் பகுதியாகும்.

செக் குடியரசு

நகராட்சி (obec) ஒரு kraj (க்ராஜ்)இன் பாகமாகும்.

டென்மார்க்

கொம்யூன் எனப்படும் நகராட்சி(kommune) ஒரு மண்டலத்தின் மண்டலம் பாகமாகும் . சனவரி 1, 2007 இலிருந்து டென்மார்க்கில் கௌன்டிகள் விடப்பட்டன.

டொமினிகன் குடியரசு

நகராட்சி (municipio) ஒரு மாநிலத்தின் பாகமாகும்.

எஸ்தோனியா

நகராட்சி(omavalitsus]]) ஒரு மிகச்சிறிய நிலப்பிரிவாகும்.

பின்லாந்து

நகராட்சி (kunta / kommun - கொம்யூன்) தனது அருகாமையிலுள்ள நகராட்சிகளுடன் ஒரு துணைமண்டலத்தில்(seutukunta / region) மற்றும் மண்டலத்தில் (region – maakunta / landskap) ஒத்திசைந்துள்ளன; மண்டலங்கள் நாட்டின் மாநிலத்துடன் (lääni / län) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நகராட்சிகள் தங்களை "நகரம்" (kaupunki / stad) என அழைத்துக்கொள்ளலாம்.

பிரான்ஸ்

மண்டலங்கள் (région) மாநிலங்களாகவும் (département), மாநிலங்கள் நகராட்சி(commune)களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜெர்மனி

நகராட்சி (Gemeinde) ஒரு மாவட்டத்தின் (Kreis) பாகமாகும். பெரும் நகராட்சிகள்Stadtஎன அழைக்கப்படுகின்றன. மக்கட்தொகை குறைந்த இடங்களில் நகராட்சிகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு நகராட்சிஒன்றியம் (Verbandsgemeinde) என அழைக்கப்படுகின்றன.

கிரீஸ்

நகராட்சி ஒரு பிரிபெக்ட்சரின் (prefecture) பாகமாகும். அவை டிமொய் அல்லது (மக்கட்தொகை குறைந்திருந்தால்) கொய்நோட்டே என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை சேர்ந்து நோமோஸ் (nomos) எனவும் நோமோஸ்கள் இணைந்து பெருமண்டலமாக(periphery)வும் அழைக்கப்படுகின்றன. நகராட்சிகள் மூன்றாம்நிலை நிர்வாக அமைப்புகள். டமொய் மேயர் மற்றும் கொய்நோட்டே தலைவர் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.

ஹைத்தி

நகராட்சி(commune) ஒரு டிபார்ட்மென்ட்டில் (département) உள்ளடங்கிய அர்ரொன்டிஸ்மென்ட்டின் (arrondissement)) பாகமாகும்.

ஹங்கேரி

நகராட்சி (települési önkormányzat) ஒரு கௌன்ட்டி(megye)யின் பாகமாகும்.

ஐஸ்லாந்து

நகராட்சி ஒரு நகர சட்டமன்றம். அது 300 to 18000 மக்கள் கொண்ட கிராமமாகவும் இருக்கலாம். (பார்க்க ஐஸ்லாந்து நகராட்சிகள்)

இந்தியா

நகராட்சி பொதுவாக ஒரு நகரையே குறிக்கும். அது கிராமமுமில்லாத பெருநகராகவும் இல்லாத ஊராகும். மக்கள் தொகை 1,00,000க்கு மிகுந்திருக்கும். மக்கள் தொகை 1,00,000 ஐ மிகுந்திருந்தால் அது மாநகராட்சி (கார்பரேஷன்) என அழைக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் ஆண்டு வருமானம் சராசரி ரூ.10 கோடியை தாண்டினால் அவை சிறப்பு நிலை நகராட்சியாகவும், ரூ.6 கோடிக்கு மேல், ரூ.10 கோடிக்கு மிகாமல் வருமானம் இருந்தால் அவை தேர்வு நிலை நகராட்சியாகவும், ரூ.4 கோடிக்கு மேல், ரூ.6 கோடிக்கு மிகாமல் வருமானம் இருந்தால் அவை முதல் நிலை நகராட்சியாகவும், ரூ.4 கோடி வரை, அதை மிகாமல் வருமானம் பெறுபவை 2-ம் நிலை நகராட்சியாகவும் அதற்கு கீ்ழ் உள்ளவை மூன்றாம் நிலை நகராட்சியாகவும் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

இத்தாலி

ஒரு மண்டலத்தின் (regione) பாகமாக மாநிலமும் (provincia) மாநிலத்தின் பாகமாக கொம்யூனும் (comune)விளங்குகின்றன. நகராட்சி பெரிய கொம்யூன்களின் துணைபிரிவுகளாக உள்ளன. (எ-டு: உரோமை நகரம் கொம்யூன்).

யப்பான்

நகராட்சி நாட்டின் உபபிரிவுகளான பிரிபெக்ட்சரின் (prefecture) ஆட்சியைக் குறிப்பதாகும்.

கென்யா

நான்கு வகையான உள்ளூராட்சிகளில் நகராட்சி ஒன்றாகும். சுமார் 50 முக்கிய நகரங்களுக்கு நகராட்சி நிலை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

லாத்வியா

நகராட்சி (sing.:novads, plur.:novadi) ஒரு மாவட்டத்தின் (sing.:rajons, plur.:rajoni) பகுதியாகும்.

லெபனான்

நகராட்சி ஒரு மாவட்டத்தின் district பகுதியாகும். மாவட்டம் ஒரு மாநிலம் அல்லது மண்டலத்தின் (Region or Province, அரபு மொழி: Mouhafazah) பகுதியாகும்.

லித்துவேனியா

நகராட்சி(savivaldybė)ஒரு மாவட்ட(apskritis)த்தின் பங்காகும். இது மேலும் எல்டெரேட்கள் (elderates seniūnija) என பிரிக்கப்படுகின்றன.

லக்சம்பர்க்

கொம்யூன்கள் communes கடைநிலை பிரிவுகளாகும்.

மெக்சிகோ

ஒரு நகராட்சி (municipio) மாநிலத்தின் பிரிவாகும் (estado) மற்றும் ஒரு பரோ (delegación) மாவட்டத்தின் Federal District பிரிவாகும். (பார்க்க மெக்சிகோ நகராட்சிகள் மற்றும் மெக்சிகோ மாவட்ட ஒன்றிய பரோக்கள்).

நெதர்லாந்து

நகராட்சி (gemeente) மாநிலத்தின்(provincie) பகுதியாகும்.

நியூசிலாந்து

Every part of mainland நியூசிலாந்து is part of either a "city" (mostly urban) or a "district" (mostly rural). The term "municipality" has become rare in New Zealand since about 1979 and has no legal status.

நிக்கராகுவா

A municipality (municipio) is subdivision of a department (departamento) or of one of the two Autonomous Regions, Región Autónoma del Atlántico Norte and Región Autónoma del Atlántico Sur.

நார்வே

நகராட்சி (kommune) ஒரு கௌன்ட்டி (fylke)யின் பகுதியாகும். நார்வேயில் 431 நகராட்சிகள் உள்ளன (2006).

பாலத்தீன தேசிய ஆணையம்

நகராட்சிகள் 4,000 மக்கட்தொகையை கொண்டவையும் 13-15 அவை உறுப்பினர்களைக் கொண்டவையுமாகும். பாலத்தீன தேசிய ஆணையத்தில் 105 நகராட்சிகள் உள்ளன.

பராகுவே

இங்கு நகராட்சி (முனிசிபாலிடாட்) நாட்டின் உட்பிரிவான டிபார்ட்மென்டின் பகுதியாகும் (departamento).

பெரு

A municipality (municipio) is another term for district (distrito) and is the lower-level administrative subdivision. It is part of a province (provincia), which is part of a department (departamento). As of 2002 a department is now called a region (región).

பிலிப்பைன்ஸ்

A municipality (bayan) is a town with a popularly elected administration including a mayor, and is part of a province (lalawigan)—except for the independent municipality of Pateros, Metro Manila in the National Capital Region—and is composed of barangays.

போலந்து

நகராட்சி (gmina) ஒரு கௌன்ட்டி (powiat)யின் பகுதியாகும்.

போர்த்துகல்

A municipality (município) is a directly elected local area authority generally consisting of a main city and surrounding villages, with wide-ranging local administration powers. It is also a subdivision of a district for central government purposes(distritos).

பியூட்டோரிக்கோ

நகராட்சி (municipio) இங்கு ஒரு ஊர் அல்லது நகரை, மேயர் உள்ளிட்ட தேர்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகத்துடன், குறிக்கிறது.

உருமேனியா

நகராட்சி (municipiu) சட்டத்தினால் வரிசையிடப்பட்ட ஊர் அல்லது நகரமாகும். ஒரு யூடெட்டின் மிகச்சிறிய துணைக்கோட்டம் கொம்யூன் எனப்படுகின்றன.

உருசியா

பலவகையான நகராட்சி அமைப்புகள் உள்ளன.பார்க்க உருசிய துணைக்கோட்டங்கள்#நகராட்சி பிரிவுகள்

சான் மரீனோ

எட்டு சிறு நகராட்சிகள், காஸ்டெல்லி(castelli) உள்ளன.

செர்பியா

நகராட்சி (opština) ஒரு கௌன்ட்டியின்(okrug) பகுதியாகும்.

சிலோவாக்கியா

நகராட்சி (obec) ஒரு மாவட்டத்தின் (okres) பகுதியாகும் . நாட்டில் 2 891 நகராட்சிகள் உள்ளன.

தென் ஆப்பிரிக்கா

District municipalities and metropolitan municipalities are subdivisions of the provinces, and local municipalities are subdivisions of district municipalities.

ஸ்வீடன்

நகராட்சி (kommun) ஒரு கௌன்ட்டியின்(län)பகுதியாகும்.

ஸ்விட்சர்லாந்து

நகராட்சி (commune/Gemeinde/comune) ஒரு கன்டனின் (canton/Kanton/cantone)பகுதி மற்றும் கன்டனின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

நகராட்சி அமீரகத்தின் பங்காகும். ஒவ்வொரு அமீரகமும் இதற்கான சட்டங்களை இயற்றியுள்ளன.

ஐக்கிய இராச்சியம்

இங்கு நகராட்சி என்ற சொல் பொதுவாக பயன்படுத்துவதில்லை, மற்ற நாடுகளில் நகராட்சி எனக் குறிப்பிடும் ஆட்சியமைப்பிற்கு இணையாக,(சரிசமமாக இல்லை) இடத்திற்கேற்றவாறு குடிகள் பாரிஷ், ஊர், நகரம், பரோ, மாவட்டம், மற்றும் யூனிடரி ஆணையம் குறிக்கும். முனிசிபல் என்ற சொல் ஊர் அல்லது நகரத்தின் ஆட்சியைக் குறிக்கும்.

ஐக்கிய அமெரிக்கா

The entities that have status as a municipality vary from state to state. Cities, towns, boroughs, or villages are common terms for municipalities. Townships, counties, and parishes are not generally considered to be municipalities, although there are exceptions. In some states, towns have a non-municipal status similar to townships. Likewise, some townships have full municipal status.

வெனிசூலா

நகராட்சி (municipio) மாநிலத்தின் பாகமாகும், மற்றும் தலைநகரின் Capital District உபபிரிவாகும்.

மக்கள் சீனக் குடியரசு

A direct-controlled municipality (直辖市 in பின்யின்: zhíxiáshì) is a மாநகரம் with equal status to a province: Beijing, Tianjin, Shanghai, and Chongqing (see Municipality of China)

சீன குடியரசு தைவான்

A municipality (直轄市 in Wade-Giles: chi-hsia-shih) is a city with equal status to a province: தாய்பெய் and Kaohsiung. (see Municipality of China)

ஜெர்சி

A municipality refers to the honorary officials elected to run each of the 12 Parishes into which it is subdivided. This is the highest level of regional government in this jurisdiction.

மசிடோனியா

84 municipalities (opštini; singular: opština) were established in 2004, reduced from 123 created in 1996.

போர்த்துக்கல்

A municipality (município/concelho) is the primary local administrative unit. Although it is a part of a district (distrito) for certain national administrative purposes, the municipality is not subordinate to the district and decentralization is doing away with the districts. A municipality contains one or more freguesias.

பியூட்டோரிக்கோ

இங்கு முதல்நிலைக் கோட்டங்கள் இல்லை. நகராட்சிகள் இரண்டாம்நிலையில் இருந்தாலும் முதல்நிலை நிர்வாக கோட்டங்களாக இருக்கின்றன.

மொன்டெனெக்ரோ

நகராட்சி (opština) மிகப்பெரிய மண்டலப் பிரிவாகும்.

லிப்யாவின் நகராட்சிகள்

சில மிகப் பெரியன.

சிலவேனியா

நகராட்சி (občina) ஒரு ஆரம்பநிலை உள்ளாட்சி அமைப்பாகும். மொத்தம் உள்ள 210 இல் 11 தனி "ஊரக" நிலையும் தன்னாட்சியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்பெயின்

நகராட்சி (municipio) ஒரு ஆரம்பநிலை உள்ளாட்சி அமைப்பாகும். நாட்டின் நிர்வாக நோக்கங்களுக்கு இவை மாநிலத்தின்(provincia) பாகமாகும். கலிசியா மண்டலத்தில் இவை கன்செல்லோ (concello) எனவும், (Principality of Asturias) மண்டலத்தில் கன்சேயூ(conceyu) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

அரக்கோணம்

அரக்கோணம் (Arakonam), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் அரக்கோணம் வட்டம் மற்றும் அரக்கோணம் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் நிர்வாகத் தலைமையிட நகரமும், முதல் நிலை நகராட்சி ஆகும். இங்கு அரக்கோணம் சந்திப்பு நிலையம் உள்ளது.

இராமநாதபுரம்

இராமநாதபுரம் (Ramanathapuram), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி ஆகும். இது மாவட்டத்தின் தலைநகராகும்.

கடலூர்

கடலூர் (ஆங்கிலம்:Cuddalore), இந்தியாவின், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு சிறப்பு நிலை நகராட்சி ஆகும்.

கரூர்

கரூர் (ஆங்கிலம்:karur) இந்தியாவின், தமிழகத்திலுள்ள உள்ள ஒரு சிறப்பு நிலை நகராட்சி ஆகும். இது அமராவதி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ளது. இது கரூர் மாவட்டத்தின் தலைநகராகவும், நகராட்சியாகவும் உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் நெசவு நகரம் என்றும் அழைப்பர்.கரூரானது பெங்களூர் மற்றும் சேலம் ஆகிய நகரங்களை மதுரை உட்பட தென்மாவட்டங்களோடும், திருச்சி, தஞ்சாவூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய கிழக்கு மாவட்டங்களையும் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மற்றும் ஈரோடு உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களை இணைக்கும் முக்கிய சந்திப்பாகவும் விளங்குகிறது.

காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் (ஆங்கிலம்:Kancheepuram), இந்தியாவின், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் நிர்வாகத் தலைமையிட நகரமும், சிறப்பு நிலை நகராட்சியும் ஆகும். இது பாலாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது.

முக்தி தரும் ஏழு நகரங்களில் ஒன்றான காஞ்சிபுரத்தில் பல கோயில்கள் உள்ளன. ஆயிரம் கோயில்களின் நகரமான காஞ்சியில், காமாட்சியம்மன் கோயில், ஏகாம்பரநாதர் கோயில், வரதராஜபெருமாள் கோயில், கைலாசநாதர் கோயில் ஆகிய கோயில்கள் முக்கியமானவை. இவ்வாலயங்கள், சாக்தர், சைவர் மற்றும் வைணவர்கள் என பலவேறு சமயப் பிரிவினரும் இங்கு வந்து தரிசித்திட வழிவகுத்து இந்து சமயத்திற்கு சிறப்பு சேர்க்கின்றது. தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணா பிறந்த நகரமாகும்.

காரைக்குடி

காரைக்குடி (ஆங்கிலம்:Karaikudi), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி ஆகும். "செட்டிநாடு" என்றும் கல்வி நகரம் அழைக்கப்படும் பிரதேசத்தின் பகுதியாகும். சுண்ணாம்பு கற்களால் கட்டப்பட்டு, கரை வீடுகள் என்று அழைக்கப்படும் சிறப்பு வாய்ந்த வீடுகளின் அடிப்படையில், காரைக்குடி தமிழக அரசால் பாரம்பரியமிக்க நகரென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களான அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் (CECRI) அமையபெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கும், சிவகங்கை மக்களவைத் தொகுதிக்கும், காரைக்குடி கீழ்பட்டுள்ளது. நகரானது, 13.75 சதுர கிலோமீட்டர் தூரத்தை உள்ளடக்கிய காரைக்குடி நகராட்சியினால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. 2011ஆம் ஆண்டைப் பொறுத்தவரை காரைக்குடியின் மக்கள் தொகை 306,714 ஆகும்.போக்குவரத்தைப் பொறுத்தமட்டில் சாலை வழிப் போக்குவரத்தே முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்றபோதிலும், காரைக்குடி சந்திப்பு, தேவகோட்டை சாலை ரயில் நிலையம், கோட்டையூர் ரயில் நிலையம், கண்டனூர் ரயில் நிலையம் ஆகியவை, காரைக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற மக்களின் போக்குவரத்து தேவைக்கு இன்றியமையாததாக விளங்குகின்றன. மேலும், காரைக்குடி நகரிலிருந்து 97.2 கிலோமீட்டர் தொலைவில், மதுரை விமான நிலையமும் மற்றும் 83.6 கிலோமீட்டர் தொலைவில், திருச்சிராப்பள்ளி விமானநிலையமும் அமைந்துள்ளன.

கிருட்டிணகிரி

கிருஷ்ணகிரி (ஆங்கிலம்:Krishnagiri), இந்தியாவின், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் தலைநகரமாகும். இது பெங்களூரில் இருந்து 90 கி.மீ, ஓசூரில் இருந்து 45 கி.மீ மற்றும் தருமபுரியில் இருந்து 45 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ஒரு முதல் நிலை நகராட்சி ஆகும்.

கும்பகோணம்

கும்பகோணம் (Kumbakonam) தமிழ் நாட்டின் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கும்பகோணம் வட்டம் மற்றும் கும்பகோணம் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் நிர்வாகத் தலைமையிடமும், சிறப்பு நிலை நகராட்சி ஆகும்.இந்த சிறப்பு நிலை நகராட்சியில் 45 வார்டுகள் அமைந்துள்ளது. தமிழக சிறப்பு நிலை நகராட்சிகளிலேயே மிகப்பெரிய நகராட்சியும் அதிக வார்டுகளை கொண்ட நகராட்சியும் இதுவே ஆகும்.

காவேரி கரையில் அமைந்துள்ள கும்பகோணம், சென்னைக்கு 270 கி.மீ தெற்கிலும், திருச்சிக்கு 90 கி.மீ கிழக்கிலும், தஞ்சாவூருக்கு 40 கி.மீ வட-கிழக்கிலும் உள்ளது. சோழர் காலத்தில் குடந்தை என்று அழைக்கப்பட்டு வந்த கும்பகோணம் ஒரு காலத்தில் சோழர்களின் தலைநகரமாக விளங்கியதாக கூறப்படுகிறது. கும்பகோணத்தில் அதிக எண்ணிக்கையில் சைவ மற்றும் வைணவக் கோயில்கள் உள்ளன. சந்திரப்பிரப பகவான் ஜினாலயம் உள்ளிட்ட பல சமணக் கோயில்களும் இங்கு உள்ளன. கும்பகோணம் அருகே பௌத்தக்கோயில் இருந்ததற்கான சான்று கும்பேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ளது. கும்பகோணம் "கோவில்களின் நகரம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு பன்னிரு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை மகாமகம் கொண்டாடப்படுகிறது. கும்பகோணத்தில் வெற்றிலையும் பாக்கும் விளைகிறது. கும்பகோணம் வெற்றிலை உலகெங்கிலும் மிகவும் பிரபலமானது. கணித மேதையான ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் கும்பகோணத்தில் வளர்ந்தவராவார்.

கொச்சி

கொச்சி இந்தியாவின் கேரள மாநிலத்திலுள்ள மிகப்பெரிய நகரமாகும். இந்த நகரம் எர்ணாகுளம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எர்ணாகுளம் நிலப்பகுதியினை குறிக்கிறது.மேலும் இது ஒரு முக்கியமான துறைமுகமாகும். இந்நகரம் அரபிக்கடலின் அரசி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது எர்ணாகுளம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இது மாநிலத்தின் தலைநகரான திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து 220 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்குத் திசையில் அமைந்துள்ளது.

கோபிச்செட்டிப்பாளையம்

கோபிசெட்டிப்பாளையம் (ஆங்கிலம்:Gobichettipalayam), (கோபி என்று அழைக்கப்படும்) இந்தியா நாட்டில் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் ஒரு முக்கிய நகரம் மற்றும் நகராட்சி ஆகும். இந்த நகரம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுகா மற்றும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் நிர்வாகத் தலைமையகம் ஆகும். இது கடல் மட்டத்தில் இருந்து 213 மீட்டர் உயரத்திலும், மாவட்ட தலைமையகம் ஈரோட்டில் இருந்து சுமார் 35 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் உள்ளது. கோபிசெட்டிபாளையம் 'சின்ன கோடம்பாக்கம்' அல்லது 'மினி கோலிவுட்' என்று அழைக்க படுகிறது, ஏனெனில் இங்கு படப்பிடிப்பு அதிகமாக நடைபெறும் என்று அறியப்படுகிறது.

சங்கரன்கோவில்

சங்கரன்கோவில் (ஆங்கிலம்:Sankarankovil), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு முதல் நிலை நகராட்சி மற்றும் மாவட்டத்தின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகராட்சியாகும் . சங்கரன்கோயில் சங்கர நாராயணர் கோயில் இங்கு பிரசித்தி பெற்றது. 108 சக்தி தலங்களில் ஒன்று. சங்கரன்கோயில் ஆடித்தவசுத் திருவிழா சிறப்பாக ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடப்படுகிறது.

சிவகங்கை

சிவகங்கை (ஆங்கிலம்:Sivaganga), இந்தியாவின், தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி ஆகும்.

தமிழக ஊராட்சி மன்றங்கள்

தமிழக ஊராட்சி மன்றங்கள் தமிழ்நாட்டில் 500 நபர்களும் அதற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகையுடைய ஊர்களை ஊராட்சிகளாகப் பிரித்துள்ளனர். இந்த கிராம ஊராட்சிகளுக்கு அதன் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப வார்டுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன. இந்த வார்டுகளில் வாக்காளர்களாக உள்ள மக்களால் ஊராட்சி மன்றத்திற்கு உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். இந்த ஊராட்சி மன்றங்களின் உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. இந்த ஊராட்சி மன்றத்திற்கான தலைவர் மக்களால் நேரடியாகத் தலைவர் தேர்வு செய்யடுகின்றார். இந்த ஊராட்சி மன்றத்திற்கான துணைத் தலைவர் ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யடுகின்றார். ஊராட்சியின் உறுப்பினர்களைக் கொண்டு நடத்தப்படும் ஊராட்சி மன்றக் கூட்டங்களில் பெரும்பான்மையான உறுப்பினர்களைக் கொண்டு நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களின்படி ஊராட்சி மன்றத்தலைவரே அந்தப் பணிகளை தனக்கு கீழுள்ள ஊழியர்களைக் கொண்டு செயல்படுத்துகிறார். இந்த உறுப்பினர் மற்றும் தலைவர் பதவிகளுக்கு அரசியல் கட்சி சார்பாக போட்டியிட அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 12,524 ஊராட்சி மன்றங்கள் இருக்கின்றன.ஊராட்சிப் பகுதிகளில் இருக்கும் வாக்காளர்கள் ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு உறுப்பினர் மற்றும் மாவட்ட வார்டு உறுப்பினர் என்று நான்கு பதவிகளுக்காக நான்கு வாக்குகள் அளிக்கின்றனர். பேரூராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி வாக்காளர்கள் வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு மட்டும் ஒரு வாக்கு அளிக்கின்றனர்.

தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி மன்றங்கள்

தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்டு தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி மன்றங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த மன்றங்களில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்களின்படியே அந்த ஊர்களின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் உள்ளாட்சி மன்றங்கள் மாநகராட்சி மன்றம், நகராட்சி மன்றம், பேரூராட்சி மன்றம், மாவட்ட ஊராட்சி மன்றம்,ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு, ஊராட்சி மன்றம் எனும் மன்றங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.

தருமபுரி

தருமபுரி அல்லது தர்மபுரி (ஆங்கிலம்: Dharmapuri) இந்தியாவின், தமிழ்நாடு மாநிலத்திலுள்ள ஒரு நகராட்சி ஆகும். இதுவே தருமபுரி மாவட்டத்தின் தலைநகரமும் ஆகும். இது பழங்காலத்தில் தகடூர் என அழைக்கப்பட்டது. இந்நகரை தலைநகராக கொண்டு சங்க கால மன்னன் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி ஆட்சி புரிந்தார்.

இது சென்னை மற்றும் பெங்களூருக்கு நடுவில் அமைந்துள்ளது. சேலத்திலிருந்து, பெங்களூருக்கு செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை 7 இந்நகரின் வழியாக செல்கிறது. தருமபுரிக்கு மேற்கே 48 கி.மீ தொலைவில் ஒகேனக்கல் அருவி உள்ளது. இங்கு கோட்டை கோவில் சென்றாய பெருமாள் கோயில் மற்றும் இங்கிருக்கும் தீர்த்தமலையில் அமைந்திருக்கும் தீர்த்தகிரீஸ்ரர் கோயில்கள் உள்ளது.

தருமபுரி மாவட்டம்

இக்கட்டுரை தருமபுரி மாவட்டத்தைப் பற்றியது. தருமபுரி நகரைப் பற்றி அறிய, தருமபுரி பக்கத்தைக் காணவும்.

தருமபுரி மாவட்டம் இந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டின் 37 மாவட்டங்களில் ஒன்றாகும். தருமபுரி நகரம், இம்மாவட்டத்தின் தலைநகரம் ஆகும்.

தென்காசி

தென்காசி (Tenkasi), தென் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் இருக்கும் மாவட்டம் ஆகும்.

தென்காசி மாவட்டம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் இயற்கை எழில் பொங்கும் சுற்றுச்சூழலில் அமைந்துள்ளது. குற்றாலம் அருவிகள் இந்நகரத்தில் அருகாமையில் உள்ளதால் இது சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வருகை தரும் ஒரு நகரமாக அமைந்துள்ளது. இவ்வூர் பருவ மழைத் தூறலுக்குப் பெயர் போனது. மக்கள் இதை சாரல் மழை என்றும் அழைப்பதுண்டு.

இவ்வூரின் அமைவிடம் 8.97°N 77.3°E / 8.97; 77.3 ஆகும். கடல் மட்டத்தில் இருந்து இவ்வூர் சராசரியாக 143 மீட்டர் (469 அடி) உயரத்தில் இருக்கின்றது.

தேனி

தேனி மாவட்டத்தின் தலைநகராக தேனி இருக்கிறது. இது உள்ளாட்சி அமைப்பில் தேனி-அல்லிநகரம் (ஆங்கிலம்:Theni-Allinagaram) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி ஆகும்.

பட்டுக்கோட்டை

பட்டுக்கோட்டை (ஆங்கிலம்:Pattukkottai), இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில், பட்டுக்கோட்டை வட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு தேர்வுநிலை நகராட்சி ஆகும்.

மற்ற மொழிகளில்

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.