ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம்

ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பானது (UNESCO), ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் முக்கிய துணை நிறுவனங்களில் ஒன்று. 1945 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16 ஆம் தேதி உருவான இந்நிறுவனம், இதன் உறுப்பு நாடுகளிடையே கல்வி, அறிவியல், பண்பாடு மற்றும் தொடர்புத் துறைகளில் ஒத்துழைப்பை ஊக்குவித்து வருகிறது. மேற்படி துறைகள், மனித மனங்களில் சமாதானத்தைக் கட்டியெழுப்புவதான நோக்கத்தை அடைவதற்கான வழியாக இருக்கின்றன என்ற அடிப்படையைக் கொண்டே இந்நிறுவனம் இயங்கி வருகின்றது.

இவ்வகையான ஒத்துழைப்பினால் உலகில் அமைதியையும், பாதுகாப்பையும் ஏற்படுத்தி, அதன் மூலம் இன, மொழி, மத, பால் வேறுபாடின்றி, உலக மக்கள் அனைவருக்குமான நீதி, சட்ட விதிமுறைகள், மனித உரிமைகள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் உரிமை ஆவணத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் அடிப்படை சுதந்திரம் ஆகியவற்றிற்கு உலகளாவிய ரீதியில் கிடைக்கும் மதிப்பை உறுதி செய்வதே இவ்வமைப்பின் நோக்கமாகும்[1]. கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டின் மூலமாக உலக அளவில் உயர்த்திட ஒத்துழைப்பை நல்கி உலக அமைதிமற்றும் மனித உரிமைகளைக் காக்க உரிய பங்களிப்பைச் செய்வது இதன் நோக்கம் ஆகும். ஐக்கிய நாடுகளின் அதிகார பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி இதன் செயல்பாடு அமைந்துள்ளது. இது அனைத்துலக அறிவார்ந்த கூட்டமைப்பு மற்றும் ஆணைக் குழுவின் வழித் தோன்றல் ஆகும். இது 193 உறுப்பு நாடுகளையும் 7 கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்களையும் கொண்டது. இது களப்பணி அலுவலகங்கள் மூலமாகவும், 3 அல்லது அதற்கு மேலான நாடுகளின் கூட்டு அலுவலகங்கள் மூலமாகவும் செயல்படுகிறது. கல்வி, இயற்கை அறிவியல், சமூக மற்றும் மனித அறிவியல், பண்பாடு, செய்தி தொடர்பு போன்ற 5 முக்கிய நிரல்கள் மூலமாக இதன் நோக்கங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

எழுத்து அறிவித்தல் அனைத்துலக அறிவியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல், ஊடகங்கள், அச்சமைப்புகள் ஆகியவற்றின் சுகந்திரத்தைப் பாதுகாத்தல், அந்தந்தப் பகுதியின் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்றுத் திட்டங்களை உயர்த்துதல் உலக பண்பாடு மற்றும் இயற்கை மரபுரிமை இவற்றை பாதுகாக்க உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு ஆகியவை இதன் திட்டங்கள் ஆகும். இது உலக நாடுகளின் முன்னேற்ற குழுவின் ஒரு அங்கம் ஆகும்.


ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் பண்பாட்டு அமைப்பு
Flag of UNESCO
யுனெஸ்கோ கொடி
வகைவிசேடத்துவ அமைப்பு
சுருக்கப்பெயர்யுனெஸ்கோ (UNESCO)
தலைமைDirector General of UNESCO
Koïchiro Matsuura
 சப்பான்
நிலைபணியில் உள்ளது
நிறுவப்பட்டது1945
இணையதளம்யுனெஸ்கோ

நோக்கம் மற்றும் முன்னுரிமை

சமாதானத்தை ஏற்படுத்துதல், வறுமையைக் குறைத்தல், தொடர் முன்னேற்றத்தை மேம்படுத்துதல்.கல்வி, அறிவியல், பண்பாடு, செய்தித் தொடர்பு ஆகியவற்றின் வாயிலாக உள் கலாச்சார உரையடல்களை மேம்படுத்துதல். ஆகியவை இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் ஆகும். செலுத்தக்கூடிய முன்னுரிமைகள் முக்கியக் கவனம் செலுத்தக்கூடிய முன்னுரிமைகள் – ஆப்ரிக்காவும் பாலின சமத்துவமும் ஆகும்.

வரலாறு

உலக நாடுகளின் சங்கம் 21.9 1921 அன்று அனைத்துலக அறிவுசார் ஒத்துழைப்புக்காக ஆணைக்குழு ஒன்றை உருவாக்கத் தீர்மானம் எடுத்தது. அதன் விளைவே யுனெஸ்கோவின் தோற்றமும் அதன் அதிகாரமும் ஆகும். 4.1.1922 அன்றுஅறிவுசார் ஒத்துழைப்புக்காக அனைத்துலக குழு (சிஐசிஐ) ஒன்று தோற்றுவிக்கப்பட்டது9.8.1925 அன்று பாரிஸில் அறிவார்ந்த ஒத்துழைப்புக்கானஅனைத்துலக நிறுவனம் (ஐஐசிஐ) விளைவே நிறுவப்பட்டது இது சிஐசிஐன் செயலாக்க நிறுவனமாக செயல்பட நிறுவப்பட்டது.18.12.1925 அனைத்துலக கல்வி அலுவலகம் ஒரு அரசு சார நிறுவனமாக, அனைத்துலக முன்னேற்றத்திற்காக தன் பணியைத் தொடங்கியது. இந்த முன்னோடி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் இரண்டாம் உலகப்போரின் விளைவால் மிகவும் தடைபட்டது.

அட்லாண்டிக் அதிகாரப்பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்ட ஐக்கிய நாடுகளின் அறிவிப்பிற்குப் பின்னர் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஓன்றிணைந்த கல்வி அமைச்சர்களின் மாநாடு தனது கூட்டங்களை 16.11.1942 அன்று லன்டனில் ஆரம்பித்தது அது 5.12.1945வரை தொடர்ந்தது. மாஸ்கோ அறிவிப்பில் அனைத்துலக அமைப்பு அமைய வேண்டியதின் அவசியத்தை சைன,ஐக்கிய அமெரிக்க நாடு, ஐக்கிய அரசாங்கம், ஸோவியத் ஒன்றியம் ஆகிய நாடுகளின் அனுமதியோடு தெரிவிக்கப்பட்டது. சிஏஎம் இ ன் உத்தேச திட்டத்தினாலும், அனைத்துலக அமைப்புக்கான ஐக்கிய நாடுகளின் மாநாடு பரிந்துரைக்கு இணங்கவும் சான் பிரான்ஸிஸ்கோவில் ஏப்ரல் – ஜூன் 1945ல் நடந்த மாநாடு கல்வி, ப்ண்பாட்டு அமைப்பு (இசிஓ) அமைக்க 1-16 நவம்பர்1945 லண்டனில் நடந்த கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதில் 44 நாடுகள் கலந்து கொண்டன.

இசிஓ மாநாட்டில்,37 நாடுகள் கையெழுத்திட்டு,யுனெஸ்கோவின் அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு அதற்கான ஆயத்த ஆணைக் குழுவும் நிறுவப்பட்டது. 16-11-1945 முதல் 04-11-1946 வரை ஆயத்த ஆணைக்குழு பணியாற்றியது.04-11-1946 அன்று யுனெஸ்கோவின் அரசியலமைப்பு,உறுப்பு நாட்டின் இருபதாவது ஓப்புதலோடும் நிதியோடும் நடமுறைக்கு வந்தது. 19 நவம்பர் – 10 டிசம்பர் 1946 வரை நடந்த முதல் பொது மாநாட்டில் டாக்டர் ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி (Dr. Julian Huxley) பொது இயக்குனராகத் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டர்நிர்வாகக் குழுவில் தனி நபர் தகுதியில் எவரும் உறுப்பினராக முடியாது என்றும்,உறுப்பு நாடுகளின் அரசியல் பிரநிதிகள் தாம் கலந்து கொள்ள முடியுமென,யுனெஸ்கோவின் அரசியலமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டது. பனிப் போர்,குடியேற்ற நாடுகளின் விடுதலை,மற்றும் சோவியத் ஒன்றியம் கலக்கப்பட்ட போதும் உறுப்பு நாடுகள் ஒன்றாக இணைந்து பணிபுரிந்து ,யுனெஸ்கோவின் ஆணை அறிக்கையை நிறைவேற்றப் பாடுபட்டனர்1950 முதல் 19788 வரை இன வெறிக்கு எதிராக யுனெஸ்கோ பாடுபட்டது.1956ல்தென் ஆப்ரிக்க குடியரசு,தங்களது நாட்டின் இனப் பிரச்சினையில் யுனெஸ்கோ தலையிடுகிறது என்று கூறி அதிலிருந்து விலகிக் கொண்டது. 1994ல். நெல்சன் மண்டேலா தலைமையில் தென் ஆப்ரிக்கா மீண்டும் யுனெஸ்கோவுடன் இணைந்தது.2015க்குள் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளும் அடிப்படைக் கல்வியை தங்களது நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் வழங்கியிருக்க வேண்டும் என்று டகார் (செனகல்) ல் நடைபெற்ற அனைத்துலகக் கல்வி மாமன்றம் கேட்டுக் கொண்டது. 1968ம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ மாநாட்டின் விளைவால்"மனிதன் மற்றும் உயிர்க்கோளத் திட்டம் உருவானது. 1989ல் உலகளாவிய வலைத்தளம் தொடங்கப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் செய்தி மற்றும் தகவல் திட்டத் தேவை உணரப்பட்டு அதற்கான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன.

நடவடிக்கைகள்

யுனெஸ்கோ தனது நடவடிக்கைகளை அதன் ஐந்து திட்டப் பரப்பாகிய கல்வி,இயற்கை அறிவியல், சமூக மற்றும் மனித அறிவியல், கலாச்சாரம், தொடர்பாடல் மற்றும் தகவல் மூலம் நடைமுறைப்படுத்துகிறது.

கல்வி: யுனெஸ்கோ அனைத்து கல்வி வாய்ப்புகளை கற்றல் சங்கங்கள் உருவாக்குவதில் அனைத்துலக தலைமை வழங்குகிறது; இந்த அமைப்பு தேசிய கல்வி தலைமை மற்றும் அனைவருக்கும் தரமான கல்வி வழங்க நாடுகளின் திறனை வலுப்படுத்த ஒப்பீட்டு கல்வியில் ஆராய்ச்சியை ஆதரித்தல், நிபுணத்துவம் வழங்குதல் மற்றும் கூட்டணியை வலுப்படுத்துதல்ஆகியவற்றை செய்கிறது. இது கீழ்கண்டவற்றை உள்ளடக்குகிறது.

 • மாறுபட்ட துறை தலைப்புகளில் எட்டு சிறப்பு நிறுவனங்கள்.
 • யுனெஸ்கோ நாற்காலிகள், 644 யுனெஸ்கோ நாற்காலிகளைக் கொண்ட ஒரு அனைத்துலக வலையமைப்பு. இது 126 நாடுகளில் 770 நிறுவனங்கள் மீது ஈடுபடுகிறது.
 • சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்பு.
 • வயது வந்தோர் கல்வி குறித்த அனைத்துலக மாநாடு (CONFINTEA) ஒன்றை 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஏற்பாடு செய்கிறது.
 • அனைத்து உலக கண்காணிப்பு அறிக்கை கல்வி வெளியீடு.
 • யுனெஸ்கோ ASPNet (தொடர்புடைய பள்ளிகளின் திட்ட வலையமைப்பு), 170 நாடுகளில் 8,000 பள்ளிகளின் அனைத்துலக வலையமைப்பு.

யுனெஸ்கோ உயர் கல்வி நிறுவனங்களை அங்கீகரிப்பது இல்லை.

 • யுனெஸ்கோ பொது "அறிக்கைகள்" வெளியிடுவதன் மூலம் பொதுமக்களுக்கு கற்றுத்தருகிறது.
 • செவில்லி வன்முறை அறிக்கை:மனிதர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வன்முறையில் உயிரியல்ரீதியாக ஏதுவான நிலையில் உள்ளனர் என்பதை மறுக்க 1989 ஆம் ஆண்டு யுனெஸ்கோவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு அறிக்கை.
 • திட்டங்களையும் கலாச்சார மற்றும் அறிவியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களையும் யுனெஸ்கோ அறிவிக்கிறது. உதாரணம்:
 • புவிப்பூங்காக்களின் அனைத்துலக வலையமைப்பு.
 • உயிர்க்கோள இருப்புக்கள் (மனிதன் மற்றும் உயிர்க்கோளம் (MAB) திட்டத்தின் மூலம்).
 • இலக்கிய நகரம்; 2007 ல், இந்த தலைப்பு கொடுக்கப்பட்ட முதல் நகரம் எடின்பரோ, ஸ்காட்லாந்தின் முதல் சுற்றும் நூலகம் இங்கு இருந்தது. 2008 இல், அயோவா நகர், அயோவா இலக்கிய நகரம் ஆனது.
 • அழியும் மொழிகள் மற்றும் மொழி வேறுபாடு திட்டங்கள்.
 • மனிதகுலத்தின் வாய்வழி மற்றும் புலனாகா பாரம்பரியத்தை சேர்ந்த தலைசிறந்த படைப்புகள்.
 • உலகின் நினைவு என்ற அனைத்துலக பதிவேடு.
 • அனைத்துலக ஹைட்ராலஜிகல் திட்டம் (IHP) மூலம் நீர் வள மேலாண்மை.
 • உலக பாரம்பரிய தளங்கள்.
 • படங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளால் கருத்துக்களின் சுதந்திரமான ஓட்டத்தை ஊக்குவிப்பதன் மூலம்:
 • கருத்து சுதந்திரதை ஊக்குவித்தல்,அனைத்துலக தொடர்பாடல் மேம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் தொடர்பாடல் மற்றும் தகவல் திட்டம் மூலமாக பத்திரிகை சுதந்திரம் மற்றும் தகவல்களை அணுகல்.
 • அனைவருக்கும் தகவல் திட்டம் (IFAP) மூலமாக ICTs க்கு உலகளாவிய அணுகலை ஊக்குவித்தல்.
 • ஊடகங்களில் பல்பதவியாண்மையையும் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையையும் ஊக்குவித்தல்.
 • கீழ்வருவனவற்றைப் போன்ற நிகழ்வுகளை ஊகுவித்தல்:
 • திட்டங்களை நிறுவுதலும் நிதி உதவிகளும்:
 • புலம்பெயர்வு அருங்காட்சியகங்கள் முனைப்பு: குடியேறிய மக்கள்தொகை கொண்ட கலாச்சார உரையாடல்களை அருங்காட்சியகங்கள் அமைத்து ஊக்குவித்தல்.
 • யுனெஸ்கோ – CEPES, உயர்கல்வி ஐரோப்பிய மையம்: ஐரோப்பா அத்துடன் கனடா, ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலில் உயர்கல்விக்கான அனைத்துலக ஒத்துழைப்பை ஊக்குவிக்க ஒரு பரவலாக்கப்பட்ட அலுவலகமாக, புக்கரெஸ்ட், ருமேனியா 1972 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்டது. ஐரோப்பாவில் உயர்கல்வி அதன் அதிகாரப்பூர்வ பத்திரிகை ஆகும்.
 • இலவச மென்பொருள் பட்டியல்: 1998 முதல் யுனெஸ்கோ மற்றும் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் கூட்டாக இந்த திட்டத்திற்கு நிதியளித்த நிலையில் இலவச மென்பொருலட்கள் பட்டியலிடப்படுகின்றன.
 • சிறந்த பள்ளி சுகாதாரம் மீது வளங்களால் கவனம் செலுத்துதல் (FRESH).
 • OANA, ஆசியா பசிபிக் செய்தி நிறுவனங்களின் அமைப்பு.
 • அறிவியல் அனைத்துலக குழு.
 • யுனெஸ்கோ நல்லெண்ண தூதர்கள்.
 • மூலிகை தாவரங்கள் மற்றும் மசாலா பொருள்கள் மீது ஆசிய ஆய்வரங்கு, ஆசியாவில் நடைபெற்ற அறிவியல் ரீதியான மாநாடுகளின் தொடர்.

அதிகாரபூர்வமான யுனெஸ்கோவின் அரசு சாரா நிறுவனங்கள்

யுனெஸ்கோ 322 அனைத்துலக அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் உத்தியோகபூர்வ உறவுகளை அனுபவிக்கிறது. அனைவருக்கும் தரம் வாய்ந்த கல்வி, வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி, செய்தித் தொடர்பு மூலமாக அறிவார்ந்த சமூகத்தை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை யுனெஸ்கோவின் ஏனைய முன்னுரிமைகளாகும்

 • அனைத்துலக இளங்கலை (IB)
 • அனைத்துலக தன்னார்வ தொண்டு சேவை ஒருங்கிணைப்பு குழு (CCIVS)
 • கல்வி அனைத்துலகம் (ஈஐ)
 • பல்கலைக்கழகங்கள் அனைத்துலக சங்கம் (IAU)
 • திரைப்பட, தொலைக்காட்சி மற்றும் Audiovisual தொடர்பாடல் அனைத்துலக கவுன்சில் (IFTC)
 • டயோஜெனெஸ் வெளியிடுகிறது இது தத்துவம் மற்றும் மனித நேய ஆய்வுகள் அனைத்துலக கவுன்சில் (ICPHS)
 • அறிவியல் அனைத்துலக கவுன்சில் (ICSU)
 • நூதனசாலைகள் அனைத்துலக கவுன்சில் (ICOM)
 • விளையாட்டு அறிவியல் மற்றும் உடற்கல்வி அனைத்துலக கவுன்சில் (ICSSPE)
 • சென்னை அனைத்துலக கவுன்சில் (ICA)
 • நினைவுச்சின்னங்கள் மற்றும் தளங்கள் அனைத்துலக கவுன்சில் (ICOMOS)
 • ஊடகவியலாளர்களின் அனைத்துலக கூட்டமைப்பு (IFJ)
 • நூலக சங்கங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் அனைத்துலக கூட்டமைப்பு (IFLA)
 • கவிதைகள் சங்கங்கள் அனைத்துலக கூட்டமைப்பு (IFPA)
 • அனைத்துலக இசை கவுன்சில் (ஐஎம்சி)
 • தீவு அபிவிருத்தி அனைத்துலக அறிவியல் கவுன்சில் (தீவம்)
 • அனைத்துலக சமூக அறிவியல் கவுன்சில் (ISSC)
 • அனைத்துலக திரையரங்கு நிறுவனம் (ITI)
 • இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பாதுகாப்புக்கான அனைத்துலக ஒன்றியம் (ஐயுசிஎன்)
 • தொழினுட்ப சங்கங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் அனைத்துலக ஒன்றியம்

அனைத்துலக சங்கம் (UIA)

 • செய்திதாள்களின் உலகக் கூட்டமைப்பு (WAN)
 • பொறியியல் நிறுவனங்களின் உலகக் கூட்டமைப்பு (WFEO)
 • யுனெஸ்கோ கிளப், மையங்கள் மற்றும் சங்கங்கள் உலகக் கூட்டமைப்பு (WFUCA)

யுனெஸ்கோவின் நிறுவனங்கள் மற்றும் மையங்கள்

கூட்டு மற்றும் தேசிய அலுவலகங்களுக்கு முக்கியமான ஆதரவளித்து, யுனெஸ்கோவின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆதரவாக இயங்கும் துறைகளே, யுனெஸ்கோ அமைப்பின் நிறுவனங்கள் ஆகும்.

 • பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவுகளில் யுனெஸ்கோ மையம்.
 • யுனெஸ்கோ அனைத்துலக கல்வி பணியகம் (IBE); ஜெனீவா (சுவிற்சர்லாந்து). இது கல்விசார் கருத்துகள், முறைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகிறது. கல்வி பாடத்திட்டத்தை மேம்படுத்த (ஐபிஈ) தனது நிபுணத்துவத்தை பங்களிப்பு செய்கிறது. பாடத்திட்டங்கள் வடிவமைப்பு, மற்றும் செயற்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் புதுமையான அணுகுமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துவதும், செயல்முறைத் திறன்களை மேம்படுத்துவதும், கல்வி கொள்கைகள் மற்றும் செயல்முறைகள் மீதான பன்னாட்டுப் பேச்சுவாரத்தைகளுக்கு உதவுவதும் இதன் நோக்கம் ஆகும்.
 • வாழ்நாள் கல்விக்கான யுனெஸ்கோவின் நிறுவனம்-ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பின்தங்கியவர்களுக்கு கல்வி கற்க மாற்று வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல், எழுத்தறிவித்தல், முறைசாரா கல்வி ஆகியவற்றின் மீது சிறப்புக் கவனமும், வயது வந்தோர் கல்வி பெற வழிவகுத்து, வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி கற்பதற்கான கொள்கைகள் மற்றும் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவது இதன் நோக்கம் ஆகும்.
 • கல்வித் திட்டத்திற்கான யுனெஸ்கோவின் பன்னாட்டு நிறுவனம் பாரிசிலும் பியுனோஸ் அயர்சிலும் கல்வி முறைகளை திட்டமிடுவதிலும், நிர்வகிப்பதிலும் நாடுகளின் திறனை வலுப்படுத்துவதற்கான பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமாக இந்நிறுவனம் செயல்படுகிறது.
 • யுனெஸ்கோவின் கல்வியில் தகவல் தொழில் நுட்பத்திற்கான நிறுவனம் (ஐஐடிஈ) மாஸ்கோ (ரசியக் கூட்டமைப்பு) இது கல்வியில் தகவல் பயன்பாடு குறித்த தொழில் நுட்ப உதவியையும்,நிபுணத்துவத்தையும் வழங்கும் சிறப்பு நிறுவனம் ஆகும்.
 • ஆப்பிரிக்காவின் திறன் – வளர்ப்பிற்கான யுனெஸ்கோவின் அனைத்துலக நிறுவனம் – இந்நிறுவனம், தனி நபர் மற்றும் நிறுவனங்களை இலக்காகக் கொண்டு, மின்னணு ஊடகங்களை, வலையமைப்பு மற்றும் கல்விசார் தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தை அடையும் வாய்ப்பினை வழங்கி, ஆப்பிரிக்காவின் பிராந்திய, தேசிய மற்றும் உள்ளூர் அளவிலான கல்விசார் நிறுவனங்களின் திறனை மேம்படுத்த உழைக்கிறது.
 • லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் பகுதியில் உயர் கல்விக்கான யுனெஸ்கோ அனைத்துலக நிறுவனம் (IESALC) கேராகஸ் (வெனிசுலா). இது ஒரு வலுவான செயல் திட்டத்தின் மூலம் மூன்றாம் நிலை கல்வியின் மேம்பாட்டிற்காகவும்,மாற்றத்திற்காகவும் பங்களிப்பு செய்கிறது. இப் பகுதியில் உயர்கல்வி (மூன்றாம் நிலைக் கல்வி) யில் மாற்ற மேலாண்மை,மற்றும் மாற்றத்திற்கு ஆதரவு அளித்து, உலகமயமாக்கல் என்ற இந்த காலகட்டத்தில், நீதி, நேர்மை, சுதந்திரம், ஒற்றுமை, ஜனநாயகம், மனித உரிமைகளை மதித்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மனிதனின் நிலையான வளர்ச்சியை சாத்தியமாக்கிட முயல்கிறது.
 • தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்முறை கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான யுனெஸ்கோ அனைத்துலக மையம் (UNEVOC); பான் (ஜெர்மனி) நாடுகளில் தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில் கல்வி மற்றும் பயிற்சி (TVET) அமைப்புகளை வலுப்படுத்தி மேம்படுத்த உழைக்கிறது.
 • உயர் கல்விக்கான யுனெஸ்கோ ஐரோப்பிய மையம் (CEPES); புகரெச்ட் (ருமேனியா) இந்நிறுவனம், மத்திய, கிழக்கு மற்றும் தென் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் உள்ள யுனெஸ்கோவின் உறுப்பு நாடுகளில் உயர் கல்வி துறையில் தொழில் நுட்ப உதவியை வழங்குவதோடு, அவற்றிற்கிடையே ஒத்துழைப்பையும் மேம்படுத்துகிறது.
 • நீர் கல்விக்கான யுனெஸ்கோ-IHE நிறுவனம் (யுனெஸ்கோ – IHE); டெல்ஃப்ட் (நெதர்லாந்து) ஐ. நா. அமைப்பிற்கு உட்பட்ட இந்த ஒரே ஒரு நிறுவனம் மட்டுமே நீர் கல்வி வசதி உடையதும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதுநிலை பட்டம் வழங்கும் அதிகாரம் படைத்ததும் ஆகும்.
 • கருத்தியல் இயற்பியல் அனைத்துலக மையம் (ICTP); ட்ரிஸ்டியிலிருந்து (இத்தாலி) இயற்பியல் மற்றும் கணித அறிவியலில் மேம்பட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளை வளர்ச்சியடையச் செய்வது இதன் நோக்கம் ஆகும். குறிப்பாக வளரும் நாடுகளில் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதுடன் உயர்மட்ட திட்டங்களை மேம்படுத்துகிறது.
 • யுனெஸ்கோ புள்ளியியல் நிறுவனம் (யுஐஎஸ்); மாண்ட்ரீல் (கனடா) கல்வி, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பண்பாடு மற்றும் தொடர்பு ஆகிய துறைகளில் இன்றைய தேதி வரையிலான புள்ளிவிவரங்களை குறிப்பிடத் தக்க வகையில் தொகுத்து வழங்குகிறது.

யுனெஸ்கோ பரிசுகள் அதிகரப் பட்டியல்

யுனெஸ்கோ தற்போது கல்வி, அறிவியல், பண்பாடு மற்றும் அமைதிக்காக 22 பரிசுகள் வழங்குகிறது

 • ஃபெளிக்ஸ் – ஹிப்ஹோப் – பாய்க்னி அமைதி விருது
 • அறிவியலில் பெண்களுக்கு எல்'ஒரியல் யுனெஸ்கோ விருது
 • யுனெஸ்கோ – செஜாங் மன்னர் எழுத்தறிவுவிருது
 • யுனெஸ்கோ – கன்ஃப்யூசியஸ் எழுத்தறிவு விருது
 • யுனெஸ்கோ எமிர் ஜாபர் அல் அஹமது அல் ஜபர் அல் ஜாபார் விருது பரிசு – அறிவுசர் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு தரமிகுந்த கல்வியை வழங்க
 • யுனெஸ்கோ – அரசர் ஹமது பின் இஸால் அல்-ஹலிஃபா விருது – செய்தி மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்பத்தைக் கல்வியில் பயன்படுத்துதலுக்காக.
 • யுனெஸ்கோ – ஹம்தான் பின் ரஷித் அல் மக்தூம் விருது – ஆசிரியர்களின் தகுதியை மேம்படுத்த அளிக்கும் பயிற்சிக்காக
 • யுனெஸ்கோ கலிங்கா விருது – அறிவியலைப் பிரபலமாக்க
 • யுனெஸ்கோ இன்ஸ்டிடூட் பாஸ்டர் பதக்கம் – மனித நலத்திற்கு பலனளிக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அறிவியல் அறிவு வள்ர்ச்சிக்கு
 • யுனெஸ்கோ – சுல்தன் கபூஸ் விருது – சுற்றுச்சூழல் பாதுகாத்தலுக்கு
 • உலகளாவிய நீர் பரிசு மனிதனல் உருவாக்கப்பட்ட ஆறுகள் – வறண்ட பகுதிகளில் நீராதார்த்தைப் பெறுக்க யுனெஸ்கோவால் வழங்கப்படுகிறது (இப்பரிசின் பெயர் பரிசீலனையில் உள்ளது)
 • மைக்கேல் பாடிஸ் விருது – உயிர்க்கோளப் பாதுகாப்பு மேலாண்மைக்காக
 • யுனெஸ்கோ விருது – சமதானக் கல்விக்காக
 • யுனெஸ்கோ மதன் ஜீட் சிங் விருது – சகிப்புத்தன்மை மற்றும் அஹிம்சையை மேம்படுத்துதலுக்காக.
 • யுனெஸ்கோ பில்போவ் விருது – பண்பாடு மற்றும் மனித உரிமைகளை மேம்படுத்தலுக்காக
 • யுனெஸ்கோ – உலகளாவிய ஜொஸெ மாற்டி விருது
 • யுனெஸ்கோ அவிசென்ன விருது – அறிவியல் நெறிமுறைகளுக்காக
 • யுனெஸ்கோ ஜுஅன் பொஸ்ச் விருது – சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சியை லத்தீன், அமெரிக்க மற்றும் கரீபியன்: பகுதிகளில் ஊக்குவிக்க
 • ஷார்ஜாஹ் விருது – அரபு கலச்சாரத்திற்காக
 • ஐபிடிசி-யுனெஸ்கோ விருது – கிராமப்புற தகவல் தொடர்புக்கு
 • யுனெஸ்கோ குல்லெர்மொ கனொ உலக பத்திரிகைத்துறை விருது
 • யுனெஸ்கோ – ஜிக்ஜி உலக நினைவு விருது

யுனெஸ்கோ உறுப்பு நாடுகள்

193 உறுப்பு நாடுகளையும் 1955ல் ஐக்கிய நாடுகளின் அஞ்சலக நிர்வாகம், யுனெஸ்கோவைப் பெருமைப்படுத்தும்விதமாக இந்த பரிசு அஞ்சல் தலைகளை வெளியிட்டது ஏழு இணை உறுப்பினர்களையும், இரண்டு பார்வையாளர்களையும் கொண்டது. சில உறுப்பு நாடுகள் சுவாதீனமற்றவை. தங்களைச் சார்ந்துள்ள பகுதிகளில் இருந்து கூடுதல் தேசிய அமைப்பு குழுக்களைக் கொண்ட உறுப்பினர்களும் உள்ளனர்.

அஞ்சல் தலைகள்

யுனெஸ்கோ அஞ்சல் தலைகளைப் பல நாடுகள் வெளியிட்டுள்ளன. யுனெஸ்கோ அமைப்பின் முத்திரையும், இதன் தலைமை அலுவல அமைப்பும் ஒரே கருவை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளன. 1955ல் ஐக்கிய நாடுகளின் அஞ்சலக நிர்வகம், யுனெஸ்கோவைப் பெருமைப்படுத்தும் விதமாக அஞ்சல் தலைகளை வெளியிட்டது யுனெஸ்கோ தனியாக அஞ்சல் தலைகள் எதுவும் அஞ்சலக பயன்பாட்டிற்கு வெளியிடவில்லை. தனது செயல்பாட்டிற்காக 1955–1966 வரை தொடர்ச்சியான 41 பரிசு அஞ்சல் தலைகளை வெளியிட்டுப் பணம் திரட்டியது. இவை பல்வேறு நாடுகளின் கலைஞர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டு நியூ யார்க் நகரில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள யுஎன்பிஎ முகப்பு மேஜையில் வைத்து விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது ஐக்கிய நாடுகள் வசம் இவை இருப்பு இல்லை எனினும், சிறப்பு அஞ்சல் தலை விற்பனையாளர்களிடம் குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கின்றன.

பொது நிர்வாக இயக்குநர்கள்

 • ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி (Julian Huxley) (1946–1948)
 • ஜைம் டோரஸ் போடெட் (Jaime Torres Bodet) (1948–1952)
 • ஜான் வில்கின்சன் டெய்லர் (John Wilkinson Taylor) (நடிப்பு 1952–1953)
 • லூதர் எவன்ஸ் (Luther Evans) (1953–1958)
 • விட்டொரினொ வெரொனெஸ் (Vittorino Veronese) (1958–1961)
 • ரெனே மஹே (René Maheu) (1961–1974; நடிப்பு 1961)
 • ஆமடொவ்-மஹ்டர்ம்'பொவ் (Amadou-Mahtar M'Bow) (1974–1987)
 • பெட்ரிகோ மேயர் சகோஸா (Federico Mayor Zaragoza) (1987–1999)
 • கொசிரொ மட்ஸூரா (Koïchiro Matsuura) (1999–2009)
 • இரினா பொகொவா (Irina Bokova) (2009–)

யுனெஸ்கோ அலுவலகங்கள்

யுனெஸ்கோ உலகின் பல பகுதிகளிலும் தன் அலுவலகங்களைக் கொண்டுள்ளது.இதன் தலைமையகம் ஃப்ரான்ஸில் உள்ள பாரிஸில் உள்ளது.

தேசிய அதிகாரிகள், மற்றும் பிற கூட்டாளிகள் ஆலோசனையுடன் யுனெஸ்கோ தன் களப்பணி அலுவலகங்கள் மூலமாக பல உத்திகள், திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்கிறது. யுனெஸ்கோவின் களப்பணி அலுவலகங்கள், செயல்பாடு, மற்றும் புவியியல் பரப்பு, அடிப்படையில் நான்கு முதன்மை அலுவலக பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தபட்டுள்ளன. அவை கூட்டு அலுவலகங்கள், தேசிய அலுவலகங்கள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் தொடர்பு அலுவலகங்கள் ஆகும்.

யுனெஸ்கோவின் களப்பணியில் மைய அங்கமாக, பல நாடுகளை உள்ளடக்கிய கூட்டு அலுவலகங்கள் திகழ்கின்றன. இதை சுற்றிலும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தேசிய அலுவலகங்களும், பிராந்திய அலுவலகங்களும் இயங்குகின்றன.

யுனெஸ்கோ செயலகத்தை வழி நடத்தும் முக்கிய பிரதிநிதியாக 148 நாடுகளை உள்ளடக்கிய, 27 கூட்டு அலுவலகங்கள் இயங்குகின்றன. இவை தவிர, ஒரு உறுப்பு நாட்டிற்கு சேவை செய்ய ஒரு தேசிய அலுவலகம் என்ற ரீதியில் 21 தேசிய அலுவலகங்கள் உள்ளன.

9 அதிக மக்கள் தொகை நாடுகளில் சச்சரவுக்குப் பிந்திய சூழ்நிலைகளில் அல்லது மாறுதல் நிலையில் உள்ள நாடுகளுக்கு கூட்டு அலுவலகத்திலிருந்து விதிவிலக்கு உண்டு

வட்டாரவாரியான யுனெஸ்கோவின் களப்பணி அலுவலகங்கள்

கீழ்க்கண்ட புவியமைப்பு அடிப்படையில் உறுப்பு நாடுகள் மற்றும் இணை உறுப்பினர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக இயங்கும் யுனெஸ்கோவின் களப்பணி அலுவலகங்களின் பட்டியல்-

ஆப்ரிக்கா

அரபு நாடுகள்

ஆசியா மற்றும் பசிபிக்

ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்கா

லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன்

தேர்தல்

7.9.2009 முதல் 23.9.2009 வரை பொது இயக்குனர் பதவியைப் புதுப்பிக்க பாரிசில் தேர்தல் நடந்தது.8 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். 58 நாடுகள் ஓட்டளித்தன. நிர்வக சபை 7.9.2009 முதல் 23.9.2009 வரை தொடர்ந்தது 17ம் தேதி ஓட்டளிப்பது ஆரம்பமானது. ஈரினா பொகொவா யுனெஸ்கோவின் புதிய பொது இயக்குனர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

சர்ச்சை மற்றும் சீர்திருத்தம்

ஐக்கிய அமெரிக்கா, ஐக்கிய இராச்சியம், சிங்கப்பூர் மற்றும் முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியம் ஆகிய நாடுகளுக்கும் யுனெஸ்கோவுக்குமான உறவில் யுனெஸ்கோ சர்ச்சையின் மையமாக இருந்தது. 1970 மற்றும் 1980ல் புதிய உலகத் தகவல் தொடர்பு ஆணை ஊடகங்களை சனநாயகத் தன்மைக்கு உட்படுத்தி தகவல்களைப் பெறுதல், சமத்துவ உரிமை ஆகியவை பத்திரிகை சுதந்திரத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் என்பதால் மாக் பிரைட் அறிக்கையின் அழைப்பிற்கு மேற்கூறிய நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்தன

உள் சீர்திருத்தம்

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் யுனெஸ்கோவில் நடமுறைப்படுத்தப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க சீர்திருத்தங்கள்,அதன் நிலைப்பாட்டில் மாறுதலைக் கொண்டுவந்தது. உலக அளவில் 2000 ஊழியர்கள் இருந்தனர். இயக்குநர்கள் 200லிருந்து 100 ஆகக் குறைக்கப்பட்டனர். யுனெஸ்கோவின் களப் பிரிவுகளும் பாதியாகக் குறைக்கப்பட்டன.

1998ல் உச்சகட்டமாக 1287 களப்பணி அலுவலகங்கள் இருந்தன. இன்று 93 அலுவலங்கள் மட்டுமே உள்ளன. இணை மேலாண்மை அமைப்பு, அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள முக்கிய ஆலோசனை நிலைகள் ஒழிக்கப்பட்டன. 1998–2009க்கு இடையில் 245 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் வெளியேறியதால் சுமார் 12 மில்லியன் டாலர் ஊழியர் செலவுப் பற்றாக்குறை நீங்கியது. உயர் பதவிகள் பாதியாக்கப்பட்டன. பல பதவிகளை அதற்குக் கீழ் நிலைக்கு கொண்டு வந்ததன் மூலம் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் மிக அதிகமான ஊழியர் செலவு குறைக்கப்பட்டது.

பயிற்சி அளித்தல்,களப்பணியில் திறந்த வெளி போட்டித் தேர்வின் மூலம் ஊழியரைத் தேர்ந்து எடுத்தல்,ஊழியர்களின் சாதனை பற்றிய மதிப்பீடு, மேலாளர்களுக்கு சுழற்சி,ஆகியவற்றை அமுலுக்குக் கொண்டு வந்து,ஊழியர் தரம் மேம்படுத்தப்பட்டது. வரவு செலவு மற்றும் திட்டமிடுவதில் வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டுவரப்பட்டது. திட்ட மதிப்பீட்டிலிருந்து கற்றுக் கொண்ட படிப்பினை மூலம் ஓட்டு மொத்த சீர்திருத்தத்திற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. யுனெஸ்கொ அமைப்பின் செயல் திறனை மேம்படுத்த உட்புற மேற்பார்வை சேவை (ஐஓஎஸ்) 2001ல் நிறுவப்பட்டது.

யுனெஸ்கோவின் அலுவலகங்களில் விதிமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு,நிர்வாகம் சீரிய முறையில் நடை பெறுகிறதா என்பதை (ஐஓஎஸ்) தொடர்ந்து தணிக்கை செய்யும். (ஐஓஎஸ்), யுனெஸ்கோவின் செயல்பாடுகள், மற்றும் திட்டங்களின் பயன் பற்றி மதிப்பீடு செய்யாது.மேற்கு நாடுகளைத் தாக்க பொது உடமைவாதிகள் மற்றும் மூன்றாம் உலக சர்வாதிகாரிகளின் தளமாக யுனெஸ்கோ செயல்படுகிறது என்று உணரப்பட்டது.

இசுரேல்

1949ல் யுனெஸ்கோவில் இசுரேல் இணைந்தது. ஜெருசலேமில் உள்ள டெம்பில் மவுண்ட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அகழ்வாரய்ச்சியில் விளைந்த சேதத்தைக் காரணம் காட்டி இஸ்ரேலை, யுனெஸ்கோ விலக்கியது.

யுனெஸ்கொ தனது 1974 மற்றும் 1975 ஆகிய ஆண்டுகளின் அறிக்கைகள் மூலம், தான் இசுரேலை விலக்கியது சரியே என்றது. இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக, ஐக்கிய நாடுகள் 40 மில்லியன் டாலர் நிதியை நிறுத்தி விடுவதாக பயமுறுத்தியதால், 1977ல் இஸ்ரேலின் உறுப்பினர் தகுதி புதுப்பிக்கப்பட்டது.

யுனெஸ்கோவின் நிர்வாக வாரியம் அக்டோபர் 2010ல் மேற்குக் கரையில் உள்ள பெத்லகேம் நகரில் அமைந்துள்ள ரேச்சல் கல்லறையை பிலால் பின் ரபாஹ் மசூதியாக அங்கீகரித்து வாக்களித்தது. முக்ரபி கேட் பாலத்தை இடித்து புதியதாகக் கட்ட இசுரேல் முடிவெடுத்தது. இதனை 28/06/2011ல் கூடிய யுனெஸ்கோவின் உலக பாரம்பரியக் குழு கண்டித்தது.

"பண்பாட்டுப் பன்முகத்தன்மை" என்ற கருத்தை பல நடுநிலை அமைப்புகளாலும், யுனெஸ்கோவுக்கு உள்ளேயும் எதிரொலித்தாலும், ஐக்கிய நாடுகளும், ஆஸ்திரேலியாவும், இஸ்ரேலும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

 1. "UNESCO Constitution". Portal.unesco.org. பார்த்த நாள் 2010-04-23.
அருகிய மொழி

அருகிய மொழி (Endangered Language) என்பது பயன்பாட்டில் இருந்து அருகி அல்லது வழக்கிழந்து அழிந்து போகும் நிலையில் இருக்கும் மொழி ஆகும். மொழி இறப்பின் ஊடாக அந்த மொழியைப் பேசுபவர்கள் அனைவரும் இல்லாமல் போனால், அந்த மொழி அழிந்த மொழியாக கருதப்படும். ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் உலகில் தற்போது 6000 மொழிகள் உள்ளன என்றும், 2100 ஆண்டளவில் இதில் 5400 மொழிகள் அழிந்து விடும் என்றும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.

ஆ.ஆ.நி தமிழ் மருத்துவ சுவடித் தொகுப்பு

ஆசியவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தமிழ் மருத்துவ சுவடித் தொகுப்பு என்பது ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் முன்னெடுத்த உலகின் நினைவகம் திட்டத்திற்கு (Memory of the World Programme) இந்தியா சார்பாக 1997 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தமிழ்ச் சுவடிகள் ஆகும். இந்தியாவில் இருந்து இந்தத் திட்டத்துக்கு இதுவே முதலாவதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தொகுதி. இதில் தமிழ் மருத்துவம் பற்றிய பல குறிப்புகள் உண்டு.

உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையம்

உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையம் (Centre for Cellular and Molecular Biology, CCMB), ஆந்திர மாநிலத்தின் தலைநகரான ஐதராபாத்தில், உப்பல் வீதியில் உள்ளது. இம்மையம் 1977-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இது அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றம் (CSIR) நிறுவனத்தின் தேசிய ஆய்வகங்களுள் ஒன்றாகும். இங்கு, பல துறைகளிலும் அடிப்படை ஆய்வு நடைபெறுகிறது. இம்மையத்தை, முழுமையான உயிரணு மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் பிணையச் சிறப்பு மையமாக ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது .

எழுத்தறிவு

எழுத்தறிவு என்பது வாசித்தல், எழுதுதல், எண்கணிதப் பயன்பாடு ஆகியவற்றின்தொகுப்பாகும். தற்காலத்தில் எழுத்தறிவு என்பது மொழிப் பயன்பாடு, எண்களின் பயன்பாடு, படங்கள், கணினிகள், மற்றும் புரிதலுக்கான அடிப்படைக் கருவிகளின் பயன், தகவல் பரிமாற்றம், பயனுள்ள அறிவைப் பெறுதல், கலாச்சாரத்தின் முதன்மைக் குறியீடுகளையும் அமைப்புகளையும் அறிந்து பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றைஉட்படுத்தியதாகக் கருதப்படுகிறது. பொருளியல் கூட்டுறவு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான அமைப்பில் உள்ள நாடுகள் எழுத்தறிவுக் கருத்துகளை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது. அதன்படி, நவீன தொழில்நுட்பம், சிக்கலான சூழல்கள் போன்றவற்றிலிருந்து அறிவைப் பெறுவதற்கான திறன்களை வளர்த்துக்கொள்வதே எழுத்தறிவு ஆகும்.

வெளிநாட்டிற்கு பயணம் சென்று அங்கு தங்கியிருப்பவர் அந்நாட்டு மொழியில் எழுதவும் படிக்கவும் அறிந்திருக்கவில்லையெனில் அவர் அந்நாட்டில் அந்நாட்டு மக்களால் எழுத்தறிவற்றவராகக் கருதப்படுவார்.

எழுத்தறிவு வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்தும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்று வாசித்தல் ஆகும். இதன் மற்ற வளர்ச்சித் திறன் கூறுகள்:

பேசும் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ளல்

எழுதப்பட்டவற்றை குறி நீக்கி புரிந்து கொள்ளல்

உரைகளைப் படித்து உள்ளார்ந்து புரிந்துகொண்டு உச்ச அளவு பயன்பாடு பெறுதல்

வாசித்தலில் உள்ள வளர்ச்சிகள் பின்வரும் பலக்கிய மொழியியல் கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகும்:

பேச்சில் உள்ள ஒலிக்குறிகள் குறித்த விழிப்புணர்வு (ஒலியனியல்)

எழுத்துக்கோர்வை வடிவவிதம் (orthography)

வார்த்தைகளுக்கான பொருளறிதல் (சொற்பொருளியல்)

இலக்கணம் (சொற்றொடரியல்)

வார்த்தை உருவாதலில் வடிவவிதம் (உருபனியல்)

இவை அனைத்தும் தடையற்ற ஆற்றொழுக்கு வாசித்தலுக்கும் புரிதலுக்கும் தேவையான அடிப்படை கூறுகளாகும்.இத்திறன்களைப் பெற்றவர், அச்சிடப்பட்ட கருத்துகளைப் புரிந்து, நுண்ணாய்வு செய்து பயன் பெறுதல், தொகுத்தல், உய்த்துணர்தல், கோர்வையாகவும், துல்லியமாகவும் எழுதுதல், அச்சிடப்பட்ட கருத்துகளிலிருந்து பெற்ற தகவல்களைப் பயன்படுத்தி உட்காட்சி அமைத்தல், முடிவெடுத்தல், படைப்புத்திற ஆதார சிந்தனைகள் மேற்கொள்ளல் போன்ற பன்முகத் திறன்களையும் பெற்றவராவர். இவர்களே முழு எழுத்தறிவு பெற்றவராவர்.இவற்றைப் பெற இயலாதோர் எழுத்தறிவற்றோர் அல்லது எழுத்து அறியாதோர் எனப்படுவர்.ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் எழுத்தறிவை பின்வருமாறு வரையறுத்துள்ளது: எழுத்தறிவு என்பது அச்சிடப்பட்ட அல்லது எழுதப்பட்ட கருத்துகளைக் குறிப்பிட்டுள்ள கருத்துடன் பொருந்தி இனம் காணல், புரிதல், விளக்குதல், புதியன புனைதல், தகவல் பரிமாற்றம் செய்தல், கணித்தல் ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும். இது தொடர் கற்றல் நிகழ்வு ஆகும். ஒவ்வொருவரும் தம் இலக்கை அடைவதற்கான கரூவியாகும். எழுத்தறிவானது தனியர் தன் அறிவையும் திறனையும் வளர்த்துக்கொண்டு, அண்மைச்சமூக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று விரிந்த சமுதாயம் வளர்ச்சி பெறுதலை உள்ளடக்கியதாகும்

ஐக்கிய நாடுகள் கடவுச் சீட்டு

ஐக்கிய நாடுகள் கடவுச் சீட்டு அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் லைசே பாசே (United Nations Laissez-Passer, UNLP அல்லது LP) ஐக்கிய நாடுகள் தனது உரிமைகள் மற்றும் ஏமங்கள் மரபொழுங்கின் ஏழாவது பிரிவின்படி வழங்கும் பயண ஆவணமாகும். இது நியூ யார்க், ஜெனீவா நகரங்களில் உள்ள அலுவலகங்களிலும் பன்னாட்டு தொழில் அமைப்பாலும் (ILO) வழங்கப்படுகிறது. இந்தக் கடவுச் சீட்டு ஐநா மற்றும் பன்னாட்டுத் தொழிலாளர் அமைப்பு அலுவலர்களுக்கு மட்டுமன்றி பிற பன்னாட்டு அமைப்புகளான உலக சுகாதார அமைப்பு, ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம், உலக வங்கி போன்றவற்றின் அலுவலர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஆவணம் ஆங்கிலத்திலும் பிரெஞ்சிலும் எழுதப்படுகிறது.

ஐநா கடவுச்சீட்டு செல்லத்தக்க ஓர் பயண ஆவணமாகும். ஐநா திட்டங்களுக்கானப் பணியில் செல்வோர் இதனை தங்கள் தேசியக் கடவுச்சீட்டினைப் போலவே பயன்படுத்தலாம். தேசியக் கடவுச்சீட்டுக்களைப் போலவே சில நாடுகள்/மண்டலங்கள் (காட்டாக, கென்யா, ஐக்கிய இராச்சியம், செஞ்சென் பகுதி, லெபனான் போன்றன) இந்தக் கடவுச் சீட்டு வைத்திருப்போருக்கு நுழைவிசைவு (விசா) தேவையை விலக்கியுள்ளன. பெரும்பாலான நாடுகளில் நுழைவிசைவைப் பெற வேண்டும். இந்தத் தேவை கடவுச்சீட்டு வைத்துள்ளவர் எந்த நாட்டினராக இருப்பினும் வலியுறுத்தப்படுகிறது.

பெரும்பாலான ஐநா கடவுச்சீட்டுக்கள் நீல வண்ணத்தில் உள்ளன. இவை சேவை கடவுச்சீட்டுகளாகும். இவற்றில் தூதுப்பணி நுழைவிசைவு இடப்பட்டாலே தூதக ஏமங்கள் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளுக்கு சிவப்பு நிற கடவுச்சீட்டு வழங்கப்படுகின்றன. இவை தூதக கடவுச்சீட்டுகளுக்கு இணையானவை. இவர்களுக்கு முழு தூதக உரிமைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

கணேச இரதம்

கணேச இரதம் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மகாபலிபுரத்திலுள்ள கோயில். இது பல்லவர் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட மரபுச்சின்னங்களில் இளஞ்சிவப்பு கருங்கல்லில் வடிக்கப்பட்டுள்ள பத்து இரதங்களில் ஒன்றாகும். இந்த மரபுச்சின்னங்களை ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் உலகப் பாரம்பரியக் களம் என 1984இல் அறிவித்தது. இந்த இரதம் ஒற்றைக் கற்றளி இந்திய கல்வெட்டுக் கட்டிடக்கலைக்கு காட்டாக விளங்குகின்றது. ஏழாம் நூற்றாண்டில் முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் மற்றும் அவரது மகன் முதலாம் நரசிம்ம பல்லவன் ஆட்சிக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டவையாகும். இந்த இரதக்கோயில் துவக்கத்தில் இலிங்கம் இருந்தது; இலிங்கம் நீக்கப்பட்ட பிறகு இங்கு பிள்ளையார் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

கிமேஜி கோட்டைமனை

கிமேஜி கோட்டைமனை (Himeji Castle (姫路城, Himeji-jō?)} என்பது சப்பானின் கிமேஜி எனுமிடத்தில் சிறு மலையின் மேல் அமைந்துள்ள சப்பானியக் கோட்டையகத் தொகுதியாகும். மேம்பட்ட பாதுகாப்புமுறைகளைக் கொண்ட பண்ணைமுறைக் கால 83 கட்டடங்களைக் கூட்டாகக் கொண்ட இக்கோட்டைமனை, முன்னோடியான சப்பானியக் கோட்டைமனைக் கட்டடக்கலையின் எஞ்சியிருக்கின்ற நேர்த்தியானதொரு எடுத்துக்காட்டாகும். இக்கோட்டைமனையின் வெளிப்புறம் பளிச்சிடும் வெண்மைநிறத்தில் பறவை பறப்பதைப் போன்ற அமைப்பை வெளிப்படுத்துவதால், இது "வெள்ளைக் கொக்குக் கோட்டைமனை" (Hakuro-jō) அல்லது "வெள்ளை நாரைக் கோட்டைமனை" (Shirasagi-jō) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.கிமேயாமா குன்றின் மீது 1333 காலப்பகுதியில் அகமட்சு நோரிமுரா ஒரு கோட்டையைக் கட்டினார். அக்கோட்டை பிரிக்கப்பட்டு, கிமேயாமா கோட்டைமனையாக 1346 இல் மீளக்கட்டப்பட்டது. பின்னர் இரு நூற்றாண்டுகளில் இது மாற்றப்பட்டு, கிமேஜி கோட்டைமனையாகப் புத்துருவாக்கப்பட்டது. 1581 இல் டோயோடோமி கிடேயோசியால் மீண்டும் புத்துருவாக்கப்பட்டு, மூன்று மாடிகள் இணைக்கப்பட்டன. செகிககாரா சண்டையில் உதவியதற்காக இக்கேடா டேருமாசாவிற்கு 1600 இல் டோடுகாவா இயேயாசுவினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. அதன் பின் 1601 முதல் 1609 வரையான காலப்பகுதியில் இக்கேடாவினால் முற்றிலும் புதுப்பித்தலுக்குள்ளாகி, பெரிய கோட்டைமனைத்தொகுதியாக விரிவாக்கத்துக்குள்ளானது. பின்பு 1617 முதல் 1618 வரையான காலப்பகுதியில் பல கட்டடங்கள், கோண்டா டடாமாசாவால் இணைக்கப்பட்டன. இரண்டாம் உலகப் போரின் போது கிமேஜியில் நிகழ்ந்த பாரிய குண்டுவீச்சிலும் 1995 ஆம் ஆண்டு கோபே நகருக்கருகில் ஏற்பட்ட கடும் நிலநடுக்கத்திலும் சேதமடையாமல் கிமேஜி கோட்டைமனை 400 வருடங்களுக்கும் மேலாக நிலைத்துநிற்கின்றது.கிமேஜி கோட்டைமனை, சப்பானில் பெரியதும், பெரும்பாலோரால் பார்வையிடப்படும் கோட்டைமனையாகவும், 1993 இல் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் பதிவு செய்த அந்நாட்டின் முதலாவது உலகப் பாரம்பரியக் களங்களில் ஒன்றாகவும் உள்ளது. கோட்டைமனைத் தொகுதியின் நடுஅகழிக்குட்பட்ட பகுதிகள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்களாக வரையறுக்கப்பட்டு, கோட்டைமனையின் ஐந்து கட்டமைப்புகள் சப்பான் நாட்டின் சொத்தாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. மட்சுமோட்டோ கோட்டைமனை, குமமோட்டோ கோட்டைமனை என்பனவற்றுடன் கிமேஜி கோட்டைமனை சப்பானின் மூன்று முதன்மைக் கோட்டைமனைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. கோட்டைமனைக் கட்டடங்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு, சில ஆண்டுகள் இது சீரமைப்பு வேலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மார்ச்சு 27, 2015 அன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் பல்லாண்டுகளாக இருந்த அழுக்கு, கறை போன்றவை அகற்றப்பட்டு, மங்கியநிறத்தில் காணப்பட்ட கூரை அதனுடைய மூல நிறமான பளிச்சிடும் வெள்ளை நிறத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

குவாசுலு-நதால்

குவாசுலு-நதால் (KwaZulu-Natal,/kwɑːˌzuːluː nəˈtɑːl/) தென்னாப்பிரிக்காவின் ஒன்பது மாகாணங்களில் ஒன்றாகும். இது KZN என்றும் நதால் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. "பூங்கா மாகாணம்" எனவும் அறியப்படுகின்றது.) 1994இல் மாகாணங்கள் சீரமைக்கப்பட்டபோது சூலு பந்துசுத்தானாகிய குவாசுலுவும் (சுலு மொழியில் "சூலுக்களின் இடம்") நதாலும் இணைக்கப்பட்டு இந்த மாகாணம் உருவாக்கப்பட்டது. இது நாட்டின் தென்கிழக்கில் இந்தியப் பெருங்கடலின் கடலோரமாக அமைந்துள்ளது; மூன்று மாகாணங்களுடனும் மொசாம்பிக், சுவாசிலாந்து, லெசோத்தோ நாடுகளுடனும் எல்லைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் தலைநகரமாக பீட்டர்மாரிட்சுபர்கும் மிகப் பெரும் நகரமாக டர்பனும் உள்ளன.

தற்போதைய மாகாணத்தின் வடபகுதியில் 1830களிலும் 1840களிலும் சூலு இராச்சியமும் தென்பகுதியில் போயர்களின் நதாலியா குடியரசும் அமைந்திருந்தன. 1843இல் பிரித்தானியர்கள் நதாலியா குடியரசை கைப்பற்றி நதால் குடியேற்றம் அமைத்தனர். குவாசுலு 1979 வரை தன்னாட்சியுடன் இருந்தது.

தென்னாப்பிரிக்காவின் வரலாற்றில் பல குறிப்பிடத்தக்க நபர்கள் இங்கு பிறந்துள்ளனர்:

1960இல் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் வெள்ளையரல்லாதவரும் ஐரோப்பாவிற்கு வெளியே முதன்முதலாக பரிசு பெற்றவருமான ஆல்பர்ட் லுத்துலி;

ஆபிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் (ANC) நிறுவியவரும் முதல் கறுப்பின வழக்கறிஞருமான பிக்ஸ்லி கா இசாகா செமே;

ஆ.தே.காங்கிரசின் நிறுவனத் தலைவரான ஜான் துபே;

இங்காத்தா விடுதலை கட்சியின் நிறுவனருமான மங்கோசுது புத்லெசி;

ஆ.தே.கா இளைஞரணியின் நிறுவனத் தலைவர் அண்டன் லெம்பேத்;

தற்போதைய தென்னாப்பிரிக்காவின் அரசுத் தலைவர் யாக்கோபு சூமா;

19ஆவது நூற்றாண்டு சுலு தலைவராக இருந்து இனவொதுக்கலுக்கு எதிராகக் குரல் கொடுத்த பம்பாத்தாகுவாசுலு-நதாலின் இரு இடங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் உலகப் பாரம்பரியக் களங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன: இசிமாங்கலிசோ சதுப்புநிலப் பூங்கா மற்றும் உகலாம்பா டிரேக்கென்சுபெர்கு பூங்கா.

கூடியாட்டம்

கூடியாட்டம் என்பது இன்றைய கேரளாவில் வழக்கில் இருக்கும் மிகப் பழைய நாடக வகைகளுள் ஒன்று. இது இன்று சமசுகிருத மொழியில் நடைபெறுகிறது. இந்நாடகம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தொன்மை கொண்டதாக நம்பப்படுகின்றது. இது பழங்காலத்தில் கோயில்களில் சடங்காக நிகழ்த்தப்பட்ட கலைவடிவமாகும். கேரளாவின் இக்கலை வடிவத்தை ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் பரம்பரை பரம்பரையாக வாழ்வழிப் பாட்டன் மூலமாகவே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் மனித குலத்தின் உன்னதமான கலை வடிவம். (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) என்றும் அறிவித்துள்ளது.

செப்டம்பர் 2006

செப்டம்பர் 2006 (September 2006), 2006 ஆம் ஆண்டின் ஒன்பதாவது மாதமாகும்.

நீரியல்சார் வானிலையியல்

நீரியல்சார் வானிலையியல் (Hydrometeorology ) என்பது நீரியல் மற்றும் வானிலையியல் ஆகிய இரு பிரிவுகளும் சேர்ந்த ஒரு கிளை அறிவியல் துறையாகும். புவியின் மேற்பரப்பு மற்றும் கீழ் வளிமண்டலம் இவற்றுக்கு இடையிலான நீர் மற்றும் ஆற்றல் மாற்றங்களை இத்துறை ஆய்வு செய்கிறது. நீரியல்சார் வானிலையால் தோன்றும் இயற்கை இடையூறுகள் மற்றும் அவற்றின் இடப்பெயர்ச்சி விளைவுகள் முதலியவற்றை ஆய்வு செய்ய, ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் (யுனெஸ்கோ) பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளை கொண்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட இந்த இடையூறுகளுடன் இயற்கைச் செயல்முறைகளின் விளைவுகள் அல்லது வளிமண்டல நீரியல் அல்லது கடலியல் இயல்புகளான வெள்ளம், புயல், வறட்சி மற்றும் பாலைவனமாதல் போன்றனவும் இணைந்துள்ளன. வளர்ந்து வரும் இவ்விடையூறுகளை பொதுமக்களுக்கு முன்கூட்டியே அறிவித்து எச்சரிக்கை செய்யவும் அவற்றின் விளைவுகளை குறைக்கவும் சமாளிக்கவும் பல்வேறு நாடுகள் நீரியல்சார் வானிலையியல் தொலைநோக்குத் திட்டங்களை வகுத்துள்ளன.

பரானா (மாநிலம்)

பரானா (Paraná போர்ச்சுகீசிய உச்சரிப்பு : [paɾaˈna]) பிரேசிலின் 26 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். நாட்டின் தென்மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள இந்த மாநிலத்தின் வடக்கே சாவோ பாவுலோ மாநிலமும், கிழக்கே அத்திலாந்திக்குப் பெருங்கடலும் தெற்கில் சான்டா கதரீனா மாநிலமும், அர்கெந்தீனா நாடும், மேற்கே மடோ குரோசோ டொ சுல் மாநிலமும் பரகுவைக் குடியரசும் அமைந்துள்ளன; பரனா ஆறு மேற்கு எல்லையை வரையறுக்கிறது. மகர ரேகை குறுக்கேச் செல்லும் பரானாவில் உலகின் சிறப்புமிக்க வெப்பமண்டலம் அணவிய ஊசியிலைக் காடுகள் உள்ளன. அர்கெந்தீனாவின் எல்லையிலுள்ள இக்ககுவசு தேசியப் பூங்காவை உலகப் பாரம்பரியக் களமாக ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இங்குள்ள கதரசாசு டோ இக்குவசுவைக் காண ஆண்டுதோறும் 700,000 சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகின்றனர். பரகுவையின் எல்லையில் உலகின் மிகப் பெரிய அணைக்கட்டு, இட்டைப்பூ நீர் மின் நிலைய அணை, கட்டப்பட்டுள்ளது. போன்டா குரோசா நகருக்கு அருகிலுள்ள விலா வெல்கா அரசுப் பூங்காவில் மழையாலும் காற்றாலும் அரிக்கப்பட்டு செதுக்கப்பட்டுள்ள இயற்கையான பாறை வடிவங்கள் சுற்றுலாப்பயணிகளை ஈர்க்கிறது. தலைநகர் குரிடிபேயின் வாழ்நிலைத் தரம் பிரேசிலின் சராசரியை விட உயர்ந்ததாக உள்ளது.

பல்மைரா

பல்மைரா (Palmyra, /ˌpælˈmaɪrə/, அரபு மொழி: تدمر; எபிரேயம்: תַּדְמוֹר‎; பண்டைக் கிரேக்கம்: Παλμύρα), சிரியா நாட்டில் ஓம்சு ஆளுநரகப் பகுதியில் அமைந்துள்ள தொன்மையான செமித்திய நகரமாகும். திமிஷ்குவிற்கு வடகிழக்கே 215 கிலோமீட்டர்கள் (134 மைல்கள்) தொலைவிலும் புராத்து ஆற்றின் தென்மேற்கே 180 km (110 mi) தொலைவிலும் அமைந்துள்ள இது ஓர் பாலைவனச்சோலை ஆகும். புதிய கற்காலத்தில் கி.மு இரண்டாவது ஆயிரவாண்டுகளிலேயே பல்மைரா சிரியாவின் பாலைவனத்தில் பயணிக்கும் பயணிகள் ஓய்வெடுக்கும் ஊராக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. எபிரேய விவிலியத்தில் இந்த நகரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அசிரிய மன்னர்கள் ஆண்ட இந்நகரம் செலுக்கட் பேரரசின் கீழும் பின்னர் உரோமைப் பேரரசு கீழும் பெரும் செழிப்புடன் விளங்கியது.

1929ஆம் ஆண்டிலிருந்து இது பயனற்றுப் போனது. ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் 1980ஆம் ஆண்டில் இக்களத்தை உலகப் பாரம்பரியக் களமாக அறிவித்தது.

இதன் பெயர் செமித்திய மொழியில் தட்மூர் (அரபு மொழி: تدمر) ஆகும். அரமேயத்தில், இதன் பொருள் "வெல்ல முடியாத நகரம்" என்பதாகும். இப்பெயருடனான பபிலோனிய கற்றூண்கள் சிரியாவின் மாரி பகுதியில் கிடைத்துள்ளன. இன்றும் அராபிய மொழியில் இது தட்மூர் என்றே அழைக்கப்படுகின்றது.

பிளமேன்கோ இசை

பிளமேன்கோ (Flamenco, எசுப்பானிய ஒலிப்பு: [flaˈmeŋko]) எசுப்பானியாவின் நாட்டார் இசை மற்றும் நடன வகையாகும். இது தெற்கு எசுப்பானியாவின் அண்டலூசியா பகுதிக்கு உரியதாகும். இதில் கான்டெ (பாடுதல்), கிதார் (கித்தாரிசை), பாய்லெ (நடனம்) மற்றும் பால்மாசு (கைத்தட்டல்) ஆகியன உள்ளடங்கி உள்ளன. இலக்கியங்களில் முதன்முறையாக 1774இல் குறிப்பிடப்பட்டாலும் இவ்வகை இசை அந்துலூசிய மற்றும் உரோமை மக்களின் இசை,நடனப் பாணிகளிலிருந்து உரவாகியுள்ளது தெளிபு. பிளெமேன்கோ எசுப்பானியாவின் உரோமை மக்களுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகின்றது. பல புகழ்பெற்ற பிளெமேன்கோ கலைஞர்கள் இந்த இனத்திலிருந்து வந்தவர்களே. இவ்வகை இசை முதன்முதலாக 18ஆவது நூற்றாண்டில் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதிலிருந்து 19ஆவது நூற்றாண்டில் பெரும் மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளது.அண்மை ஆண்டுகளில் பிளெமேன்கோ உலகெங்கும் பரவலாகப் புகழ்பெற்று வருகின்றது; பல நாடுகளில் கற்பிக்கப்படுகின்றது. எசுப்பானியாவில் உள்ளதைவிட சப்பானில் கூடுதலான பிளெமேன்கோ அகாதமிகள் உள்ளன. நவம்பர் 16, 2010 ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் பிளெமேன்கோ இசையை மாந்த பாரம்பரியத்தின் வாய்வழி மற்றும் காணவியலா சிறப்புக்கூறுகளில் ஒன்றாக ஏற்றுள்ளது.

பெர்சப்பொலிஸ்

பெர்சப்பொலிஸ் (Persepolis; பழைய பாரசீகம்: பார்சா (Pārśa), பாரசீக மொழி: تخت جمشيد Takht-e Jamshid அல்லது پارسه பார்சே [Pārseh], "பாரசீகர்களின் நகர்" எனப் பொருள்படும்) என்பது அகாமனிசியப் பேரரசின் சடங்குக்குரிய தலைநராக (சுமார் கி.மு. 550–330) இருந்தது. பெர்சப்பொலிஸ் ஈரானிய பார்ஸ் மாகாணத்தில் உள்ள சிராஸ் நகரிலிருந்து 60 km தூரம் வடகிழக்கில் அமைந்துள்ளது. ஆரம்ப பெர்சப்பொலிஸ் இடிபாடுகள் கி.மு. 515 ஆம் ஆண்டு காலத்துக்குரியன. இது அகாமனிசியப் பாணி கட்டடக்கலையின் முன்மாதிரியாக உள்ளது. 1979 இல் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் பெர்சப்பொலிஸ் இடிபாடுகளை உலகப் பாரம்பரியக் களம் என அறிவித்தது.

பெர்னம்புகோ

பெர்னம்புகோ (Pernambuco) பிரேசிலின் 26 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும். நாட்டின் வடகிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த மாநிலத்தின் தலைநகரம் ரெசிஃபி ஆகும். இந்த மாநிலத்தில் பெர்னான்டோ டெ நோரோன்கா தீவுக்கூட்டம் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தின் வடக்கே பாராயிபாவும் சியாராவும், மேற்கே பியாயுயி மாநிலமும், தெற்கே ஆலகோவாசும் பாகையாவும் அமைந்துள்ளன; கிழக்கு எல்லையாக அத்திலாந்திக்குப் பெருங்கடல் உள்ளது.

இந்த மாநிலத்திலுள்ள பிரேசிலின் இரண்டாவது தொன்மையான நகரமான ஒலின்டாவை 1982இல் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் மாந்த வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டு மரபுரிமையாக அறிவித்துள்ளது. இங்கும் ரெசிஃபியிலும் பிரேசிலின் மரபார்ந்த பல கார்னிவல்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன. இரு நகரங்களிலும் போர்த்துக்கேய கட்டிடக்கலையைக் காணலாம்; நூற்றாண்டுகள் பழைமையான மாளிகைகளும் தேவாலயங்களும் கட்டப்பட்டுள்ளன. பல கிலோமீட்டர்கள் நீளமான கடற்கரைகள் அமைந்துள்ளன. நில நடுக்கோட்டிற்கு அண்மையில் உள்ளதால் ஆண்டு முழுமையும் சூரிய ஒளி கிட்டுகிறது; சராசரி வெப்பநிலை 26 °C (79 °F)ஆக உள்ளது.

மக்காவ்வின் வரலாற்று மையம்

மக்காவ்வின் வரலாற்று மையம் (Historic Centre of Macao) (மரபுவழிச் சீனம்: 澳門歷史城區; போர்த்துக்கீசம்: O Centro Histórico de Macau) என்பது முன்னாள் போர்த்துக்கேய குடியேற்றப் பகுதியாகவிருந்த மக்காவ்விலுள்ள இருபதிற்கும் மேற்பட்ட, சீனத்துப் பண்பாட்டையும் போர்த்துக்கேய பண்பாட்டையும்]] ஒருங்கிணைத்த, கட்டிடங்கள் உள்ள நகரப்பகுதியாகும். இவை இந்த நகரின் கட்டிடப் பாரம்பரியத்தைப் பறை சாற்றுவனவாக அமைந்துள்ளன. இவற்றில் , நகர சதுக்கங்கள், சாலையமைப்புகள், தேவாலயங்கள், கோவில்கள் அடங்கியுள்ளன.

2005இல் இவற்றை ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் உலகப் பாரம்பரியக் களப் பட்டியலில் ஏற்றது; சீன மக்கள் குடியரசில் உள்ள உலகப் பாரம்பரியக் களங்களில் இது 31வது களமாகும். யுனெசுக்கோ இவற்றைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்: "வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க சாலைகள், வீடுகள், சீன/போர்த்துக்கேய சமய, அரசுக் கட்டிடங்கள் அடங்கிய மக்காவ்வின் வரலாற்று மையம், பண்பாடு, கட்டிடப் பாணி, தொழினுட்பம், அழகியல் ஆகியவற்றில் கிழக்கத்திய, மேற்கத்திய பண்பாடுகளின் தாக்கத்திற்கு சான்றாக விளங்குகின்றது." என்றும் "...பன்னாட்டு வணிகத்தின் உந்துகையால் சீனாவிற்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இடையேயான மிகத் தொன்மையான, நீண்ட கால உறவை வெளிப்படுத்துவனவாக உள்ளன." என்றும் கூறியுள்ளது.

மலாவி

மலாவி (Malawi) தென்கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ளது. வடகிழக்கே தான்சானியா, வடமேற்கே சாம்பியா, கிழக்கு, தெற்கு, மேற்குப் பகுதிகள் மொசாம்பிக், ஆகிய நாடுகளால் சூழப்பட்ட ஒரு நாடு ஆகும். இது 'ஆப்பிரிக்காவின் இதமான இதயம்' என்ற அடைபெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுகின்றது. மலாவியின் மிகப் பெரிய நகரமான லிலொங்வே (Lilongwe) அதன் தலைநகரமாக இருக்கின்றது.

2016 ஜனவரி 1 வப்பட்ட கணக்கீட்டின்படி, மலாவியில் ஏறக்குறைய 17.7 மில்லியன் மக்கள் தொகை இருக்கின்றது. இந்நாட்டின் தேசிய மொழியாக சிச்சேவா (Chichewa)வும், ஆட்சி மொழியாக ஆங்கிலமும் இருக்கின்றன.

இந்நாடு மிகவும் பின் தங்கிய, வறுமையான நாடுகளில் ஒன்று. விவசாயத்தையே பெரும்பாலும் நம்பி வாழும் இந்நாட்டு மக்களின் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வது இன்னும் கேள்வி குறியாக இருக்கின்றது. மலாவியில் எயிட்ஸ் நோய் பரவும் தன்மை மிக அதிகமாக இருப்பதுடன், அதுவே இறப்பிற்கான முக்கிய காரணியாகவும் உள்ளது.

மலாவியின் கிழக்குப் பகுதியில் ஏரி மலாவி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பாரிய ஏரி அமைந்துள்ளது. இது மலாவி நாட்டின் கிழக்குக் கரையின் முக்கால்வாசி தூரத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது. இந்த ஏரி மொசாம்பிக், தான்சானியா நாடுகளின் நிலப் பகுதிகளின் சில பகுதிகளை மலாவியிலிருந்து பிரிக்கின்றது. இது தன்சானியாவின் தெற்குப் பகுதியிலும், மொசாம்பிக்கின் மேற்குப் பகுதியிலும் அமைந்துள்ளதுடன், தன்சானியாவிலும், மொசாம்பிக்கிலும் ஏரி நியாசா என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த ஏரியானது உலகிலுள்ள ஏரிகளில் பரப்பளவில், 9 ஆவது பெரிய ஏரியாகவும், உலகிலுள்ள நன்னீர் ஏரிகளில் 3 ஆவது ஆழமான ஏரியாகவும் இருக்கின்றது. உயிரியல் பல்வகைமையில், முக்கியமாக நன்னீர் மீன் வகைகளில், மிக முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதனால் இந்த ஏரி ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் தெரிவு செய்திருக்கும் உலகப் பாரம்பரியக் களங்களில் ஒன்றாகவும் இருக்கின்றது. இந்த ஏரியின் உயிரியல் பல்வகைமையைப் பேணிப் பாதுகாப்பதற்கான திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நாட்டின் ஊடே ஷயர் ஆறும் ஓடுகின்றது.

வழக்காறொழிந்த மொழி

வழக்காறொழிந்த மொழி (extinct language) என்பது, பேசுபவர்கள் எவரும் இல்லாத ஒரு மொழி ஆகும். இது இறந்த மொழி என்பதிலிருந்து வேறுபட்டது. இறந்த மொழி என்பது முதன்மை மொழியாக எவராலும் பேசப்படாத ஒரு மொழியைக் குறிக்கும். தகுந்த நடவடிக்கைகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படாதவிடத்து, இந்த நூற்றாண்டின் முடிவில், உலகில் தற்போது பேசப்பட்டுவரும் 6000 க்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் அரைவாசிக்கு மேல் வழக்கொழிந்து போய் விடலாம் என ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல், பண்பாட்டு நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இவ்வாறு மொழிகள் அழிவதனால் பண்பாட்டு வளங்கள் அழிவதுடன், மொழியில் பொதிந்திருக்கக் கூடிய மூதாதையர்களின் அறிவையும், மனித வரலாற்றின் சில பகுதிகளையும் மனிதர்கள் இழக்க வேண்டி நேரிடும். உலக மொழிகளில் 90 % மான மொழிகள் 2050 ஆம் ஆண்டளவில் அழிந்துவிடும் என ஒரு அறிக்கை கூறுகின்றது.

ஐக்கிய நாடுகள் முறைமை
உறுப்பினர் / பார்வையாளர்
வரலாறு
தீர்மானங்கள்
தேர்தல்கள்
தொடர்பான விடயங்கள்

மற்ற மொழிகளில்

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.