Mjeśůnczek

Mjeśůnček je jydynym stouym naturalnym satelitům Źymje. Je uůn pjůntym co do wjylgośći kśynžycym we Ůkuodźe Suůnečnym. Středńo uodlyguość uod postřodka Źymje do postřodka mjeśůnčka je 384403 km, elli myńi wjyncyj tela, co třidźestakrotność šyřki źymskij. Šyřka Mjeśůnčka wynośi 3474 km, eli trocha wjyncyj uod 1/4 šyřki Źymje. Uoznočo to, aže uobjyntość Mjeśůnčka to ůngyfer 1/50 uobjyntośći kugli źymskij. Přispjyšyńy grawitacyjne na jygo placu je blisko 6 razy suabše. Mjeśůnček wykůnuje pouny uobjyg Źymje we čaśe 27,3 dńo, a uokresowe zmjany we geůmetryje ukuadu Źymja-Mjeśůnček-Suůńce powodujům wystympowańy powtařajůncych śe we cyklu 29,5-dńowym faz Mjeśůnčka.

Mjeśůnček Astrůnůmiczny symbol Mjeśůnčka

naćiś uobrozek coby powjynkšyć
Mjeśůnček uoglůndany s Źymje

Charakterystyka uorbity
Středńe uoddalyńe uod planety 384 400 km
(0,0026 j.a.)
Uobwůd uorbity 2 413 402 km
(0,016 j.a.)
Mimostřůd 0,0554
Perycentrum 363 104 km
(0,0024 j.a.)
Apogeum 405 696 km
(0,0027 j.a.)
uobjyg syderyčny 27,321 661 d
(27d7h43m)
uobjyg synodyčny 29,530 588 d
(29d12h44m2,8s)
Středńo gibkość uorbitalno 1,022 km
Maks. gibkość uorbitalno 1,082 km/s
Min. gibkość uorbitalno 0,968 km/s
Inklinacyjo pomiyndzy
28,60° a 18,30°
(5,145 396° do ekliptyki)
Dugość wynzua wstympujůncego 125,08°
Dugość perygeum uorbity 318,15°
Je naturalnym satelitům Źymje
Charakterystyka fizyčno
Šyřka růwńikowo 3 476,2 km [1]
(0,273 Źymje)
Šyřka bjegunowo 3 472,0 km
(0,273 Źymje)
Průmjyń 1.737,064 km
(0,273 Źymje)
Klapńyńće 0,0012
Plac 3,793×107 km2
(0,074 Źymje)
Uodleguość uod Źymje 384 403 km
Uobjyntość 2,197×1010 km3
(0,020 Źymje)
Masa 7,347 673×1022 kg
(0,0123 Źymje)
Gynstość 3,344 g/cm3
grawitacyjny szwůng na růwńiku 1,622 m/s2
(0,1654 Źymje)
Gibkość ućečki 2,38 km/s
Uokres zwyrtńyńo nauobkouo
uośe
27,321 661 d
(synchrůńičny s
uokresym uorbitalnym)
Gibkość uobrotu 16,655 km/h
(na růwńiku)
Nachylyńe uośi pomiyndzy
3,60° a 6,69°
(1,5424° do ekliptyki)
Rektascensja
na bjeguńe půunocnym
266,8577°
(17h47m26s)
Deklinacyjo 65,6411°
Albedo 0,12
Jasność we peuńi -12,74 mag
Šyřka kůntowo tarčy widźano s Źymje
perygeum apogeum
0°33'28" 0°29'55"
Tymp. powjyřchńe*
min. střed. maks.
40K (-233 °C) 250K (-23 °C) 396K (123 °C)
Skuod chymičny
Tlyn 43%
Křem 21%
Alumińjum 10%
wůngiel 10%
Želazo 9%
Magnez 5%
Tytan 2%
Ńikel 0,6%
Sůd 0,3%
Chrům 0,2%
Potas 0,1%
Mangan 0,1%
Śarka 0,1%
Fosfor 500 ppm
wůngel 100 ppm
Azot 100 ppm
Wodůr 50 ppm
Hel 20 ppm
Skuod atmosfery
Ciśńyńy atmosferyčne 3×10−13 kPa
Hel 25%
Neůn 25%
Wodůr 23%
Argon 20%
Metan

Amůńak
Dwutlynek wůngla

śladowe
Mjeśůnc

Mjeśůnc to je jydnostka czasu. S anfanga bůł zwjůnzany s cyklym mjeśůnczka, kerygo uokres synodyczny mo 29 a půł źymskij doby. Skiż tygo co roka ńy idźe potajlować gynał růwno na mjyśůnce synodyczne (uokres zwrytńyńćo śe Źymje naobkoło Klary ńy je podźelny bes reszty bez mjeśůnc synodyczny), nojprzůd wkludzano do kalyndorza dodatkowe dńi, ńy przipisane do żodnygo mjeśůnca. Ńyskorzi potajlowano rok na mjeśůnce we sposůb umowny, bes zwjůnzku s fazuma mjeśůnczka. Terozki momy jeich dwanoście a sům uůne roztůmajtyj dugośći:

styczyń - 31 dńi

luty - 28 dńi, a we lotach przestympnych 29

marzec - 31 dńi

kwjećyń - 30 dńi

moj - 31 dńi

czyrwjec - 30 dńi

lipjec - 31 dńi

śyrpjyń - 31 dńi

wrześyń - 30 dńi

paźdźerńik - 31 dńi

listopad - 30 dńi

grudźyń - 31 dńi

Ćeszyński djalekt

Ćeszyński djalekt ślůnskij godki (ćesz. po naszymu, ćeszyńsko rzecz, pol.: gwara cieszyńska, czes. těšínské nářečí) – skupina gwar, kerymi godo śe we Ślůnsku Ćeszyńskim - we becyrku Ćeszyna. Je djalektym, kery nojbarzi śe uodrůżńo uod inkszych.

Po ćeszyńsku godo ůng. 150 000 ludźi. Po zajće czeskij używocze djalektu kůncyntrujům śe we krysach Karwina a Frydek-Mistek.

We inkszych jynzykach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.