Geograficzne wspůłrzyndne

Wspůłrzyndne geůgraficzne to dugość a szyrokość geůgraficzno mjerzůne we stopńach, minutach a sekůndach. Anfangym ukłodu wspůłrzyndnych geograficznych je przećynće śe połedńika zerowygo (Greenwich) s růwńikym, znojdujůnce śe na połedńowy zachůd uod wybrzeży Afriki.

Jedyn stopjyń ( ° ) to 60 minut ( ' ), a jydna minuta to 60 sekund ( " ).

Dugość geograficzno

Dugość geograficzno (yng. longitude; zimbol λ) – jedno ze wspůłrzyndnych geograficznych. Wedle dugości geograficznej liczono je czasowo strefa na Źymji.

Punkty rozlygowane na půłkuli zachodńej (na zachůd uod połedńika 0° (Greenwich, Lůndůn) a połedńika 180°) majům dugość geograficzno zachodńo (zimbol: W). Punkty na půłkuli wschodńej (na wschůd uod połedńika 0° a 180°) majům dugość geograficzno wschodńo (zimbol: E). Wszyjske punkty rozlygowane na jednym połedńiku majům ta samo dugość geograficzno.

Szyrokość geograficzno

Szyrokość geograficzno (yng. latitude, zimbol φ) – jedno ze geograficznych wspůłrzyndnych. Szyrokośći mogům mjeć mjary uod 0° na růwńiku lo 90° na bjegunach Źymji.

Eli punkt na Źymji je na půłnoc uod nojdugsego růwnolyżńika - růwńika (na půłnocnyj půłkuli źymskjej) to mo szyrokość geograficzno půłnocno (zimbol: N). Nale tyż jeli punkt je na půłkuli połedńowyj to mo szyrokość geograficzno połedńowo (zimbol: S)

We inkszych jynzykach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.