1965

rok 1965/MCMLXV
XIX stolećeXX stolećeXXI stoleće
1960 « 1961 « 1962 « 1963 « 1964 « 1965 » 1966 » 1967 » 1968 » 1969 » 1970
 

Wydarzyńo:

Urodźili śe:

Pomarli:

Śwjynta ruchůme:

Gambijo

Gambijo – państwo we zachodnij Africe, uod trzech strůn uokrůnżone bez Synegal, uod sztwortyj, zachodńij, mo dostymp do Atlantyckigo Uoceanu. Mjano mo uod rzyki Gambijo, wele ujśćo keryj je rozlygowane. Je sam zwrotńikowo klima ze srogimi uopadůma we dyszczowyj porze.

Uod XVII stolećo průbowali krej kolůńizować Portugalijo, Szpańijo, Ńiderlandy a Kurlandyjo, ńyskorzi tyż Francyjo a Wjelgo Brytańijo. Ta uostatńo do zgody ze traktatym ze Francyjům ze 1783 dostoła bezma cołki krej, ńywjelgi kůnsek mjanowany Albreda dostoła tyż we 1857 roku. Bůł sam srogi uostrzodek handlu ńywolńikůma. Samostanowjyńy Gambijo dostoła we 1965 roku.

Nojsrogszy udźoł we gospodarce mo sam bauerstwo, nojwjyncyj Gambijo eksportuje źymnych uorzechůw.

Malediwy

Malediwy (maled. : ދިވެހިރާއްޖެ, Diwehi Radźdźe; uofic. Republika Malediwůw, maled.: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ, Diwehi Radźdźege Dźumhurijja) – państwo we Azyji rozlygowane na archipelagu przez 1190 wyspůw a atolůw na Indyjskim Uoceańe, ůng. 500 km uod połedńowyco wybrzeżo Indyji. Je to muzułmański krej, we kerym islam je urzyndowům religijům.

Je sam růwńikowo klima ze srogimi uopadůma. Cołki krej je myńi kej ůng. 2 m n.p.m., bezcůż je zagrożůny cołkowitym zalońym bez uocean.

Gospodarka sam je uoparto na turystyce a łowjyńu ryb.

Michał Grażyński

Michał Grażyński (rodz. 12 moja 1890 we Gdowie, um. 10 grudńa 1965 we Lůndyńe) - polski polityker, kapitůn rezerwy pjechoty Polskiego Wojska, dźołocz ńypodległośćowy, społeczny a harcerski, dochtůr filozofiji a prawa. Wojewoda ślůnski we lotach 1926-1939.

Paweł Adamowicz

Paweł Bogdan Adamowicz (rodz. 2 listopada 1965 we Gdańsku, um. 14 styczńa 2019 we Gdańsku) - polski samorzůndowjec a polityker. We latach 1990–1993 bůł prorektorym Gdańskigo Uńiwersytetu, we latach 1994–1998 przewodńiczůncym Mjejskij Rady Gdańska, we latach 1998–2019 prezydynt Gdańska. Umrził skirz zażgańo uod zamachowca.

Prezydynty Růmůńije

Lista prezydyntůw Růmůńije

1947-1948 – Mihail Sadoveanu

1948-1952 – Constantin Parhon

1952-1958 – Petru Groza

1958-1961 – Ion Gheorghe Maurer

1961-1965 – Gheorghe Gheorghiu-Dej

1965-1989 – Nicolae Ceausescu

1989-1996 – Ion Iliescu

1996-2000 – Emil Constantinescu

2000-2004 – Ion Iliescu (2. kadyncyjo)

2004– Traian Basescu

20 kwjetńo-23 moja 2007 Nicolae Văcăroiu (we zastympstwje za T.Basescu)

Singapur

Singapur (ang. Singapore, chiń. 新加坡 Xīnjīapō, malaj. Singapura, tamil. சிங்கப்பூர Cingkappūr) – mjasto-państwo położůne na połedńowym krańcu Malajskigo Půłwyspu.

Mjano Singapur pochodźi uod dwůch sanskryckich słůw: singa (lew) a pura (mjasto), beztůż roz za czas je używane mjano Mjasto Lwa.

Wizerůnek dynkmalu Merlion je znajůmym symbolym Singapuru, używanym do 1997 jako logo bez singapursko izba turystyki.

The Beatles

The Beatles (czyt. De Bityls) to bůła brytyjsko muzyczno skupina ze Liverpoolu, podug wjynkszośće notůw nojzocńyjszy a nojsrogszy we gyszichće, kery fůngowoł uod 1960 (kej The Quarry Men uod 1957) do 1970.

Winston Churchill

Winston Churchill (rodz. 30 listopada 1874 we Blenheim Palace, um. 24 styčna 1965 we Lůndyńy) – brytyjski polityk, stratyg, pisoř a historyk. Dwa razy bůu prymjerym Wjelgij Brytańije. We 1953 erbnyu Nagroda Nobla we literatuře, za uopracowańo historyčne, kej The Second World War, The World Crissis a A History of the English–Speaking Peoples. We 2002 wygrou we abštimůngu na nojwybitńyjšygo Brytyjčyka we gešychće. Brou udźou we kůnferencyje můnachijskij a kůnferyncyjach we Teherańy, Jouće a Počdamje, kaj wlazowou we skuod Wjelgij Trůjki. Jymu je připisywane autorstwo kůncepcyji Stanůw Zjydnočůnych Ojropy.

Zimbabwe

Zimbabwe, Republika Zimbabwe (Republic of Zimbabwe), pjyrwyj Rodezyjo - państwo pouožůne we pouedńowy Africe. Jygo stolicům je Harare. Ůng. 98% ludnośće stanowjům Nyjgry. Bjoue stanowjům ůng. 2% ludnośće.

We inkszych jynzykach

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.