Viceamiral

Viceamiral är en militär grad inom flottan motsvarande generallöjtnant och som internationellt är på nivån OF-8. Viceamiral går under kategorin flaggman.

Naval Rank Flag of Sweden - Viceamiralsflagga
Flagga för viceamiral i svenska flottan sedan 2001.

Etymologi

Ordet viceamiral härstammar från ordet vicelatin som betyder i stället för, eller ställföreträdare. Detta bildar amiralens ställföreträdare.[1]

Sverige

Viceamiral är den näst högsta graden inom svenska flottan, närmast över konteramiral och närmast under amiral. Motsvarande tjänsteställning i armén, amfibiekåren och flygvapnet är generallöjtnant. Vid hälsning och ceremoniella tillfällen benämns viceamiralen, liksom alla flaggmän, som enbart amiral.

Gradbeteckning efter 2003

På mörkblå axelklaffshylsa bär viceamiralen en 45 mm guldgalon m/51 (med eklöv) och tre 25 mm silvriga stjärnor m/30. På innerkavaj och mässdräkt bärs gradbeteckning på båda ärmar bestående av en 45 mm guldgalon m/51 (utan eklöv), en 12,7 mm guldgalon m/51 och en 12,7 mm guldgalon m/51 med ögla. Mössmärket bärs på skärmmössa och båtmössa och är av modellen för officerare i flottan. På skärmmössans skärm bär flaggmän även broderade eklöv.[2]

OF-8 Viceamiral FL hylsa

Axelklaffshylsa

OF-8 Viceamiral FL arm

Gradbeteckning på ärm

Mössmärke m78 FL Officer

Mössmärke för officer i flottan

Gradbeteckning före 2003

Före 2003 bar viceamiralen på ärmen en 45 mm guldgalon m/51 (med eklöv) format som en ögla. På vardera sida av öglan samt ovanför, totalt tre stycken 25 mm silvriga stjärnor m/30.[3]

OF-8 Viceamiral FL hylsa

Axelklaffshylsa

OF-8 Viceamiral FL ärm pre-2003

Gradbeteckning på ärm

Svenska viceamiraler

Kända viceamiraler

Internationella jämförelser

Graden är inplacerad i NATO-nivån OF-8, vilket motsvarar följande grader nedan i olika länders försvarsmakter.

OF-8 Land/Försvarsmakt Grad Gradbeteckning
Flag of the United States 2.png USA:s flotta Vice admiral US Navy O9 shoulderboard.svg
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Brittiska flottan Vice admiral Generic-Navy-O10.svg
Flag of germany 800 480.png Tysklands flotta Vizeadmiral MDS 63 Vizeadmiral Trp.svg
Flag of France (7x10).svg Frankrikes flotta Vice-amiral d'escadre French Navy-Rama NG-OF8.svg
Flag of Norway.svg Norges marinförsvar Viseadmiral Generic-Navy-O10.svg
Flag of Denmark (3-2).svg Danmarks flotta Viceadmiral Generic-Navy-O10.svg
Flag of Finland.svg Finlands marin Vara-amiraali

Viceamiral

Vara-amiraali hihalaatta

Referenser

Noter

  1. ^ ”Online Etymology Dictionary”. http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=vice+admiral. Läst 28 januari 2017.
  2. ^ ”Uniformsreglemente för Försvarsmakten 2015”. http://dokument.forsvarsmakten.se/unibest/Unibest_FM_2015/. Läst 28 januari 2017.
  3. ^ Uniformsreglemente för Försvarsmakten 1999. sid. 270
  4. ^ ”191 (Vem är Vem? / Skåne, Halland, Blekinge 1966)” (på sv). runeberg.org. http://runeberg.org/vemarvem/skane66/0215.html. Läst 24 mars 2019.
  5. ^ ”704 (Vem är Vem? / Svealand utom Stor-Stockholm 1964)” (på sv). runeberg.org. http://runeberg.org/vemarvem/svea64/0728.html. Läst 24 mars 2019.
  6. ^ ”975 (Vem är det : Svensk biografisk handbok / 1993)” (på sv). runeberg.org. http://runeberg.org/vemardet/1993/0975.html. Läst 27 oktober 2016.
Amiral

Amiral är en flaggmansgrad och i allmänhet den högsta militära graden i ett lands flotta. Den näst högsta graden kallas viceamiral och tredje högsta graden är konteramiral. Ordet kan härledas från arabiskans amir-al-bahr, "Havets herre", under vilken titel ledaren för den muslimska medelhavsflottan blev känd under 1100-talet. Termen togs till användning i Europa i Konungariket Sicilien på 1100-talet. Normanderna behöll araber i sin tjänst efter erövringen av ön och utnyttjade dem inom administration, vetenskap, arkitektur och krigsmakt. Befälhavaren över den kungliga sicilianska flottan fick titeln ”amiraglio”. Termen fördes vidare till Europa av korsriddare, som analogt med latinets admirabilis stavade den "admirable".

Befälstecken

Befälstecken är ett tecken på en flaggduk som förs på örlogsfartyg eller båt i marinen för att ange tjänsteställningen på officer ur marinen som utövar befälet ombord eller som är embarkerad. Ett hissat befälstecken anger att fartyget är rustat.

Charles Henri d'Estaing

Jean Baptiste Charles Henri Hector d'Estaing, född 1729, död den 28 april 1794, var en fransk greve, amiral och general.

d'Estaing hade avancerat till brigadgeneral, då han 1757 medföljde en expedition till Indien, där han utmärkte sig i strider mot engelsmännen, vilkas sjöfart han tillfogade betydliga förluster. Efter fredsslutet (1763) blev han generallöjtnant och 1777 viceamiral (vilken titel han dock frånsade sig) samt befälhavare för en eskader, med uppdrag att bistå amerikanerna i kriget mot England. Han utkämpade en oavgjord sjöstrid mot lord Howe, erövrade öarna S:t Vincent och Grenada samt vann även en seger över engelske amiralen Byron, vilket hade till följd, att fransmännen fick övervikt i de västindiska farvattnen.

Vid sin återkomst till Frankrike 1780 föll d'Estaing i onåd, men erhöll 1783 befäl över en förenad fransk-spansk flotta. Därefter ägnade sig d'Estaing huvudsakligen åt politiken. Under franska revolutionen sökte han spela en medlares roll och blev 1792 av nationalförsamlingen utnämnd till viceamiral av Frankrike, men för sin tillgivenhet för kungahuset blev han giljotinerad.

Dick Börjesson

Dick Roland Börjesson, född 16 juli 1938 i Strömstads församling, Göteborgs och Bohus län, är en svensk pensionerad sjöofficer och viceamiral i Marinen.

Flaggman

Flaggman är en officer i amiralitetet, ursprungligen officer som till sjöss förde särskild befälsflagga på masttoppen som befälstecken. Ordets ursprung finns i det befälstecken som amiraler för ombord, vilket utgörs av en örlogsflagga med en till fyra stjärnor i det övre inre blå fältet. Antalet stjärnor anger tjänstegraden.

I den svenska försvarsmakten finns följande amiralsgrader:

Amiral (fyra stjärnor)

Viceamiral (tre stjärnor)

Konteramiral (två stjärnor)

Flottiljamiral (en stjärna)I Sverige får endast medlemmar ur kungahuset samt ovan nämnda flaggmän ha symboler på flaggan. Kungen har stora riksvapnet, övriga representanter för kungahuset lilla riksvapnet, flaggmannen har sina stjärnor i övre, inre hörnet.

Försvarsmaktens specialförband

Försvarsmaktens specialförband (FM SF) är ett Försvarsmaktsgemensam specialförband inom svenska Försvarsmakten som verkat sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Stockholms garnison i Stockholm.

Försvarsstaben

Försvarsstaben (Fst) var ett försvarsmaktsgemensamt ledningsförband samt den högsta ledning i den svenska Försvarsmakten, som verkade i olika former åren 1937–1994. Förbandsledningen var förlagd i Stockholms garnison i Stockholm.

Generallöjtnant

Generallöjtnant (förkortning: genlt) är en militär generalsgrad. Ursprungligen var generallöjtnanten generalens adjutant eller ställföreträdare. Ordet löjtnant kommer från franskans lieu tenant, "ställföreträdare". Det är anledningen till att en generallöjtnant är en högre grad än generalmajor. Senare var generallöjtnanten ofta befälhavare för en division.

Gustaf Lagercrantz (militär)

Henrik Gustaf Lagercrantz, född 27 maj 1856, död 14 februari 1925, var en svensk amiral.

Horatio Nelson

Lord Horatio Nelson, 1:e viscount Nelson, 1:e hertig av Bronté, KB, född 29 september 1758 i Burnham Thorpe, Norfolk, död 21 oktober 1805 ombord på HMS Victory vid Kap Trafalgar utanför Spaniens kust, var en brittisk sjömilitär, viceamiral 1801. Han räknas som en av Storbritanniens största nationalhjältar.

Kanadas flotta

Kanadas flotta (engelska: Royal Canadian Navy (RCN); franska: Marine royale canadienne) är Kanadas marina örlogsflotta. Flottan är ett av tre kommandon inom de enhetliga kanadensiska styrkorna. Från och med 2012 opererar man 33 krigsfartyg och flera trängfartyg. Flottan består av 8 500 reguljära styrkor och 5 100 primära reservsjömän samt 5 300 civila. Viceamiral Mark Norman är flottans nuvarande befälhavare och nuvarande chefen för marinstaben.Flottan grundades 1910 som Naval Service of Canada och gavs kunglig sanktion 1911. Man placerades under Nationella försvarsdepartementet 1923 och slogs samman med kanadensiska flygvapnet och kanadensiska armén för att bilda de enade kanadensiska styrkorna 1968, där det var känt som Maritime Command fram till 2011. Under dess historia har flottan tjänstgjort i första- och andra världskriget, Koreakriget, Gulfkriget, Afghanistankriget och flera FN-fredsbevarande uppdrag och Nato-operationer.

Kathryn Janeway

Kommendörkapten Kathryn Janeway är en rollfigur i Star Trek-universumet som spelas av Kate Mulgrew. Hon uppträder i TV-serien Star Trek: Voyager (1995-2001) samt i en mindre roll i långfilmen Star Trek: Nemesis (2002).

Janeway tjänar som fartygschef på Stjärnflottans stjärnskepp USS Voyager under hela TV-serien, som utspelar sig på 2370-talet, och har befordrats till viceamiral innan långfilmen, som utspelar sig 2379. Även om det har funnits kvinnliga fartygschefer tidigare i Star Trek, är hon den första centrala kvinnliga huvudpersonen i en Star Trek-serie.

Kato Tomosaburo

Katō Tomosaburō född 22 februari 1861 i Hiroshima, död 24 augusti 1923 i Tokyo, var en japansk baron, amiral och politiker.

Kato utmärkte sig som sjöofficer i rysk-japanska kriget 1904-05, då han var stabschef först åt amiral Kamimura och sedermera, under slaget vid Tsushima, åt amiral Togo Heihachiro. Han blev 1906 vice marinminister och 1909 befälhavare i marinstationen Kure. Vid Japans inträde i Världskriget 1914 blev Kato Viceamiral och chef för stridsflottan och 1915 jämväl marinminister.

Han upphöjdes 1920 till baron och blev samma år medlem av pärskammaren samt var november 1921-februari 1922 ett av Japans ombud vid Washingtonkonferensen, där han var den faktiskt ledande inom den japanska delegationen. Då ministären Takahashi avgick, blev Kato juni 1922 premiärminister och bibehöll sin marinministerpost. Han tillämpade en sträng sparsamhetspolitik och genomdrev 1923 införandet av jurysystem i den japanska rättskipningen.

Kombinerade flottan

Kombinerade flottan (联合舰队, Rengo Kantai) var den största oceangående delen av den Kejserliga japanska flottan, liknande den tyska Högsjöflottan.

Marinchef

Marinchef (MC), tidigare Chefen för Marinen (C M), är i Sverige den flaggman som är högste chef för försvarsgrenen Marinen. Befattningen marinchef infördes 1937 och i nuvarande form 2014. Under alla de år som befattningen funnits har alla innehavare av befattningen kommit från Flottan, inga från Kustartilleriet/Amfibiekåren.

Schoutbynacht

Schoutbynacht (nederländska schout-bij-nacht) är den lägsta flaggmansgraden i en del flottor.

Spanska armadan

Spanska armadan, även kallad ”den oövervinnerliga armadan”, var en stor flotta av ekskepp som den spanske kungen Filip II lät bygga. Den bestod av 137 skepp och byggdes framför allt för att kunna anfalla och landstiga i England. Flottan bestod av 8 000 matroser, 18 000 soldater, 1 500 bronskanoner och 1 000 järnkanoner. Syftet var även att skeppa 30 000 soldater från Spanska Nederländerna till England.

Flottan avseglade från Lissabon 28 maj 1588 under befäl av Alonso de Guzmán El Bueno, 7:e hertig av Medina Sidonia. Trots idoga försök av Englands viceamiral Francis Drake blev dock flottan aldrig besegrad, men lyckades inte heller uppnå sitt mål att invadera England. De spanska galeonerna var stora och svårmanövrerade, besättningen var tränad i att endast skjuta en gång och sedan göra sig redo för bordning, en taktik som hade visat sig mycket framgångsrik vid Slaget vid Lepanto. Den var däremot inte särskilt lyckad mot engelska flottan som var mer lättmanövrerad och hade en taktik som gick ut på att ge flera bredsidor innan eventuell bordning. Dessutom led spanska armadan av att ledaren för expeditionen, Alonso de Guzmán El Bueno, 7:e hertig av Medina Sidonia, var tämligen oerfaren beträffande sjöfart och krig. Vid stridigheter i Engelska kanalen förlorade spanjorerna 2 skepp, men vad som var viktigare för utgången var att efter en brandbåtsattack släppte många fartyg sina ankare vilket senare skulle visa sig katastrofalt då man inte kunde ankra vid en orkan som drabbade flottan utanför Irland där ca 50 av fartygen förliste. 67 av skeppen återkom till Spanien.

Spanien bibehöll sjöherraväldet i nästan 50 år till och förlorade det först till holländarna under slaget vid Downs 1639.

Vid marinarkeologiska fynd på senare tid har det visat sig att armadan hade brist på standardiserad ammunition och vapen. Detta kan även ha varit en bidragande orsak till de problem de hade att genomföra sina mål.

Steen Andersen Bille (viceamiral)

Steen Andersen Bille, född 5 december 1797, död 2 maj 1883, var en dansk sjöofficer, son till amiral Steen Andersen Bille, far till Frantz Ernst Bille.

Han blev löjtnant 1816 och var därefter ända till 1828 nästan ständigt på resor i olika farvatten, 1820-1825 i fransk tjänst (varunder han bland annat deltog i tåget till Spanien 1823).

1845-1847 förde han som kapten korvetten "Galathea" på den första danska världsomseglingen, utnämndes 1848 till kommendörkapten. Bille tjänade 1848-1850 med utmärkelse i kriget mot Tyskland och utnämndes 1852 till konteramiral.

Han var i januari 1852-december 1854 marinminister i den konservativa regeringen Ørsted. Senare ställdes han jämte de övriga ministrarna inför riksrätt av de politiska motståndarna för att ha överskridit sina befogenheter genomr rustningar under Krimkriget, men frikändes.

1856 utnämndes han till chef för flottans officerskår och inspektör för flottan. 1860-1863 var han åter marinminister. 1864 blev han viceamiral och skickad till Kina (Qingdynastin) för att ratificera handelsfördraget. 1868 lämnade han sina ämbeten med rang som geheimestatsminister.

Överkommendant

Överkommendanten i Stockholm är en militär befattning i Sverige med ansvar för den statsceremoniella verksamheten.

Grader i svenska försvaret

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.