Tang Gaozu

Tang Gaozu (kinesiska: 唐高祖, Táng Gāozǔ), född 566, död 635, var grundare och första kejsare av Tangdynastin och regerade år 618 till 626. Hans personliga namn var Li Yuan (kinesiska: 李渊, Lǐ Yuān). Under Suidynastin (581-618) var Li Yuan guvernör och general och fick stor makt. Efter påtryckning av sin son Li Shimin byggde Li Yuan upp en rebellstyrka mot den sönderfallande Suidynastin. År 618 efter att kejsare Sui Yang blev mördad tog Li Yuan makten och grundade Tangdynastin och blev kejsare Tang Gaozu. Tang Gaozu regerade i åtta år tills han lämnade över makten till sin andra son Li Shimin efter incidenten vid Xuanwuporten där Li Shimin mördade sina bröder övertygade sin far att abdikera. Li Shimin blev därefter kejsare Tang Taizong.[2]

Tang Gaozu
Kejsare Tang Gaozu
Kejsare Tang Gaozu
Regeringstid 618-626
Efterträdare Tang Taizong
Barn Li Shimin
Föräldrar Li Bing, Hertig Ren av Tang
Född 566
Död 635
Begravd Xianling[1]

Referenser

  1. ^ Zhou, Xiuqin (2009) (på engelska). Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong. SINO-PLATONIC PAPERS. sid. 241-243. http://www.sino-platonic.org/complete/spp187_taizong_emperor.pdf. Läst 22 november 2014
  2. ^ ”Emperor Gaozu of Tang” (på engelska) (html). Totally HISTORY. http://totallyhistory.com/emperor-gaozu-of-tang/. Läst 16 november 2014.
Gaozu

Gaozu kan syfta på:

Liu Bang (256/247–195 f.Kr., kejsare Han Gaozu, grundare av kinesiska Handynastin (206 f.Kr.–220).

Li Yuan (566–635), kejsare Tang Gaozu, grundare av kinesiska Tangdynastin (618-907).

Tang Taizong

Tang Taizong, född 23 januari 599 i Wugong, Xianyang, död 10 juli 649, var en kinesisk kejsare under Tangdynastin som regerade mellan 627 och 649.

Tang Taizong var son till Li Yuan och hans personliga namn var Lǐ Shìmín (李世民). Han stod bakom flera av faderns militära framgångar och förde befäl över faderns trupper redan vid erövringen av Chang'an 617, en erövring som ledde till Suidynastins fall.

Tang Taizong tog makten år 626 genom att mörda sin äldre bror som var tronföljare, sin yngre bror och deras tio söner vid incidenten vid Xuanwuporten. Han förmådde sedan sin far att abdikera.

Han ägnade sig med stor energi åt sitt rikes inre organisation. Han förenklade hovhållningen, inskränkte det ofta skadliga inflytande härskarfamiljens övriga medlemmar utövat på styret. Han skapade en ny härordning, med vars hjälp en stående armé försörjdes genom jordbrukskolonier runt om i imperiet. Han genomförde också en jordreform, enligt vilken jorden omfördelades med jämna mellanrum. Skatterna erlades i spannmål eller kläde.

Rikets lagar undergick en grundlig revision, så att det nya lagverket, Tangdynastiens lagar (唐律疏義), blev grundvalen för Kinas hela följande lagstiftning. Riket indelades i tio stora generalguvernement under var sin ståthållare. Religiös tolerans iakttogs mot invandrande buddhister, mazdeister och från Persien kommande nestorianska kristna; om de sistnämndes kult påbjöd kejsaren i ett dekret (638), att den såsom "upphöjd och fridsam" fritt fick spridas över riket. Ett slags universitet med mycket rikhaltigt bibliotek upprättades.

Taizong erkändes som storkhan över den östligare delen av de turkiska nomadstammar, som rådde över Centralasien från Kaspiska havet till Manchuriet,

och Kinas gräns utsträcktes ända till Pamir. Kinas avsöndrade forna kolonier

Annam och Tonkin underkastade sig kejsarens överhöghet.

Under 630-talet fördes krig mot det tibetanska kejsardömet och för att en fred skulle ingås krävde den tibetanske kejsaren Songtsän Gampo att Tanghovet lät honom gifta sig med en kinesisk prinsessa och att det betalade tribut till Tibet. Omkring år 640 gifte sig Sontsän Gampo med prinsessan Wen Cheng, som var brorsdotter till Taizong.

Föga framgång hade däremot Taizongs ingripande i de inbördes strider, som rasade mellan

tre rivaliserande konungariken i Korea. Efter ett långvarigt krig nödgades han till återtåg. Sina sista år ägnade kejsaren åt att till tronföljarens undervisning utarbeta en bok om en härskares plikter.

Tangdynastin

Tangdynastin (唐朝) var en av de mäktigaste dynastierna i Kina som regerade 618-907. Kina blomstrade såväl ekonomiskt som kulturellt tack vare stort utbyte med och påverkan från andra länder. Den s.k. Pax Sinica (latin: 'kinesiska freden') gjorde det möjligt att utnyttja sidenvägens till sin fulla utsträckning. Kvinnor anses också ha haft mer rättigheter under Tangdynastin än under någon senare kinesisk dynasti och det var även under denna period som Kinas enda kvinnliga monark, kejsarinnan Wu Zetian, regerade.

Zhaoling (Tangdynastin)

Zhaoling (kinesiska: 昭陵, Zhāolíng) är ett gravkomplex från den kinesiska Tangdynastin (618–907) för kejsare Tang Taizong (599-649). Gravkomplexet finns 60 km nordväst om Xi'an i Kina. Utöver kejsare Taizongs grav är det över 200 andra personer begravda runt Zhaoling. Gravkomplexet som upptar en yta av 200 kvadratkilometer är det största från Tangdynastin och sannolikt ett av de absolut största i världen. De berömda stenskulpturerna Zhaolings sex hästar stod fram till 1910-talet längs mausoleets norra entré.

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.