Stavning

Stavning är konventionen för hur ord i ett språk skrivs på ett etablerat och accepterat sätt. Det är en av delarna av ortografi, och är ofta preskriptiv (styrande) till sin karaktär. De flesta stavningssystem bygger på en approximativ transkribering av språkets ljud till alfabetets bokstäver. Helt fonetiska (ljudriktiga) stavningssystem hör dock till undantagen, då uttalet förändras över tiden medan stavningen ofta konserveras under längre tid.

Även om stavning ofta idag betraktas som ett mer eller mindre absolut regelverk är detta en relativt sen utveckling, som kommit till stånd genom standardiseringssträvanden, akademiska system, nationella reformer och dylikt. Små språk och dialekter kan sakna en standardiserad stavning.

Se även

Alsace

Alsace (tyska: Elsass, äldre stavning Elsaß) är en historisk provins i Frankrike vid gränsen mot Tyskland mellan Schweiz och Pfalz. Rhen är gränsflod i öster, och den största staden är Strasbourg. Alsace är sedan 2016 en del av regionen Grand Est.

Arrondissement

Arrondissement (uttal: [arɔndɪsˈmaŋ], "arrondismang"), även med försvenskad stavning arrondissemang, är en fransk term som bokstavligen betecknar avrundning eller uppdelning (jämför ordet arrondering). Begreppet används i fransk- och nederländsktalande länder för att beteckna ett förvaltningsområde, en domsaga eller en valkrets.

Artistnamn

Ett artistnamn är ett alias för en offentlig person. Artistnamn används ofta av varietéartister, cirkusartister och musiker, mer sällan av idrottare (men brasilianska fotbollsproffs bär ofta artistnamn), politiker eller skådespelare.Artistnamnet är ofta enklare och/eller mer glamouröst än personens juridiska namn. Ett annat syfte kan vara att avskilja artistens offentliga liv från det privata. Ett artistnamn skiljer sig från en pseudonym på så sätt att det inte är tänkt att anonymisera bäraren, och från ett smeknamn genom att det används på ett mer officiellt sätt. Ibland kan artistnamnet vara en ovanligare stavning av det borgerliga namnet.

Baoruco

Baoruco (alternativ stavning Bahoruco) är en provins i västra Dominikanska republiken. Den har en beräknad folkmängd av 113 465 invånare 2009 på en yta av 1 282,23 km². Den administrativa huvudorten är Neiba.

Conakry

Conakry (alternativ stavning Konakry) är huvudstad i Guinea. Staden är en hamnstad, belägen på den före detta ön Tombo (numera en del av fastlandet), i Atlanten. Med cirka 1,5 miljoner invånare är staden landets folkrikaste. Conakry utgör i egenskap av huvudstad en speciell zon (zone spéciale) på samma administrativa nivå som landets prefekturer. Conakry har i dag växt över till fastlandet via halvön Kaolum, med vilken den är förbunden. Hamnaktiviteten utgör idag en viktig sektor i stadens ekonomi, järnvägen ifrån staden går i riktning österut och transporterar bauxit som bryts i landet.

Dhi Qar

Dhi Qar (alternativ stavning Thi-Qar, arabiska: ذي قار) är en provins i sydöstra Irak. Den hade 1 744 398 invånare 2009, på en yta av 12 900 km². Provinsens administrativa huvudort är al-Nasiriyya. Namnet Dhi Qar fick området efter en drabbning mellan araber och iranier före islamisk tideräkning.

Dösjebro

Dösjebro (äldre stavning: Dösjöbro) är en tätort i Kävlinge kommun i Skåne län.

Dösjebro avgränsas norrut av Saxån och i övriga riktningar av öppna fält.

Gammalstavning

Med gammalstavning brukar man i fråga om svenskan numera avse den stavningsnorm som tillämpades grovt räknat mellan åren 1801 och 1906. Det var den första egentliga stavningsnormen för svenska, eftersom man tidigare i större utsträckning tydde sig till eget godtycke vad gällde stavningen.

Giessen

Giessen (tysk stavning: Gießen) är en stad i den tyska delstaten Hessen. Staden, som har omkring 75 000 invånare, ligger vid floden Lahn cirka 70 km norr om Frankfurt am Main.

Giessen var huvudstad i den hessiska provinsen Oberhessen.

Guelmim-Es-Smara

Guelmim - Es-Smara (alternativ stavning Guelmim - Es-Semara) är en av Marockos regioner. 462 410 invånare (2 september 2004) på en yta av 131 181 km². Regionens administrativa huvudort är Guelmim.

Den södra delen av regionen ingår i området Västsahara, som ockuperas av Marocko sedan 27 februari 1976, och av FN betraktas som ett icke självstyrande område (en koloni).

Hercules (romersk mytologi)

Hercules (traditionell svensk stavning Herkules) var i romersk mytologi motsvarigheten till grekernas Herakles. Han avbildas ofta med klubba och lejonskinn. Hercules var son till guden Jupiter och prinsessan Alkmena. Han var gift med Juventas. Romarna byggde vidare på de grekiska sagorna om honom och det är främst den romerska versionen av den starke halvguden som återfinns i otaliga böcker, målningar och filmer som sedan romartiden gjorts om honom.

Ivö (småort)

Ivö (gammal stavning Ifö) är en småort i Kristianstads kommun och kyrkby i Ivö socken i Skåne, belägen på Ivö som i sin tur ligger i Ivösjön.

I Ivö ligger Ivö kyrka. Orten är känd för WC-stolar och annat sanitetsporslin från Ifö Sanitär, som till en början gjordes av lokal kaolin-lera.

Kalliope

Kalliope (grekiska: Καλλιόπη 'skönstämmig' ), med latinsk stavning även Calliope, i latin och svenska betonat på i:et, var i grekisk mytologi elegiens eller kärleksdiktens och den episka poesins musa. Hon är den främsta av muserna och var den som medlade i konflikten om Adonis mellan Afrodite och Persefone. I konsten framställs Kalliope vanligen med en skrivtavla.

Kalliope är dotter till Zeus och Mnemosyne. Hon hade flera söner med Apollon, varav en var sångens gud, Orfeus.

Karl XII (pjäs)

Karl XII (alternativ stavning "Carl XII") är en pjäs av August Strindberg från 1901. Pjäsen hör till Strindbergs historiska dramer och skildrar den svenske kungen Karl XII i slutskedet av hans liv.

Bland rollfigurerna finns Karl XII, Ulrika Eleonora, Görtz, Arvid Horn, Karl Gyllenborg, Emerentia Polhem och Emanuel Swedenborg.

Kurator (utställning)

En kurator, utställningskurator eller curator (engelska:uttal: [kjureiʹtə]), är en organisatör av utställningar och liknande arrangemang. Ordet kommer från latinets cura (angelägenhet, uppgift, ansvar).

Luossastugan

Luossastugan (stavas även Luosastugan) är ett litet torp vid Skattlösberg i Dalarna. Stugan är känd som bostad för poeten Dan Andersson mellan åren 1912 och 1915. Stugan ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Ortografi

Ortografi, (även rättskrivning) till grekiska orthos 'rät, rätt' och graphein 'skriva', handlar om stavning, interpunktion, bruket av versaler och gemener, avstavning och särskrivning. Ortografi kan oftast direkt översättas med skriftspråk och inte sällan med stavning. Man kan också med ordet avse relationen, "samspelsmönstret", mellan ett språks grafem (skrivtecken) och dess fonem ("språkljudsenheter"), tryckaccenter och tonaccenter med mera. I finskans ortografi dubbeltecknas till exempel lång vokal, medan så ej är fallet i svenskans ortografi. För varje språk som har en skrift finns regler för hur talspråket ska överföras till skriften, och därför har varje skriftspråk sin egen ortografi. Ibland finns olikheter i ortografin mellan olika länder som har samma språk. Ett exempel är engelskt skriftspråk, där vissa olikheter beror på i vilket land språket skrivs. I engelska i Gamla världen (Brittiska öarna) skriver man till exempel harbour, labour, medan man i Nya världen, (framför allt i USA – i Kanada, Australien och Nya Zeeland används brittisk stavning), skriver harbor, labor.

Svensk ortografi

Svensk ortografi är läran om svenskans skriftspråk. Ordet ortografi kommer av grekiska orthos 'rät, rätt' och graphein 'skriva'. Ortografi handlar bland annat om rättstavning och om förhållandet mellan skrift och uttal. Varje skrivet språk har en speciell ortografi som på olika sätt under tidens gång har anpassats för att representera just det språk den är avsedd för. För svensk ortografi är framför allt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) normerande. Balansen mellan att beskriva språket och att vara normerande har växlat mellan åren.Inom ortografin kan man urskilja tre olika principer: Fonologiskt orienterad (ljudinriktad) stavning, morfologiskt inriktad stavning och traditionell stavning. Under det svenska skriftspråkets historia har dessa principer tillämpats i växlande omfattning. Svenskans stavning var länge oreglerad, men från och med senare delen av 1700-talet försökte man alltmer reglera hur språket skulle stavas. År 1801 utgav Carl Gustaf af Leopold Afhandling om Svenska stafsättet på uppdrag av Svenska Akademien. Avhandlingen skulle på grundval av den tidens skriftspråk försöka få till stånd en mer enhetlig stavning, men med sin grund i traditionen. Men Leopold ville också skapa en för svenskan mer ljudenlig stavning av franska lånord, till exempel konnässör istället för connaisseur. Även när det gällde morfologisk stavning gjorde Leopold insatser, som att föreskriva att släkt skulle skrivas slägt genom sin samhörighet med ordet slag. En senare förespråkare för samhörighetens viktiga roll var Esaias Tegnér den yngre i skriften "Natur och onatur ifråga om svensk rättstavning" (1886). Han påpekade bland annat att stavningar som ondt och godt har sin grund i samhörighetslagen. Stavningen dt var en av de stavningsregler som ändrades vid stavningsreformen 1906. Då bestämdes att dt skulle ändras till t (t.ex. ont) eller till tt (t.ex. gott) och därmed vann principen om ljudinriktad stavning på denna punkt över principen om morfologiskt inriktad stavning.

Zacharias (påve)

Zacharias, (alternativ stavning Sakarias) född i Kalabrien, död 15 mars 752, påve 3 december 741 – 15 mars 752, av samma grekiska släkt som företrädaren, Gregorius III. Helgon med festdag 15 mars.

Ortografi

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.