Släkte

I biologisk systematik är ett släkte (synonym: genus) en grupp inom en familj. Släkte är alltså ett snävare begrepp än familj, vilket kan vara lite förvirrande eftersom det oftast uppfattas tvärtom när det gäller släkt och familj hos människor. Ett släkte består av en eller flera arter. De släkten som endast består av en enda art kallas ibland monotypiska.[1]

I det tvådelade vetenskapliga namnet på en art är den första delen släktets namn. Ett exempel på ett släkte är granar (genus Picea), som i sin tur innehåller ett antal arter, däribland rödgran (Picea abies), vitgran (Picea glauca), svartgran (Picea mariana) och sitkagran (Picea sitchensis).

Se även

Källor

  1. ^ Genus, 2. Bot., släkte i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1908)
Acremoniella

Acremoniella är ett släkte av svampar. Acremoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Acrodictyella

Acrodictyella är ett släkte av svampar. Acrodictyella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Acrodictys

Acrodictys är ett släkte av svampar. Acrodictys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Acrophialophora

Acrophialophora är ett släkte av svampar. Acrophialophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Acrothecium

Acrothecium är ett släkte av svampar. Acrothecium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Aenigmatospora

Aenigmatospora är ett släkte av svampar. Aenigmatospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Alpakesa

Alpakesa är ett släkte av svampar. Alpakesa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Alpakesiopsis

Alpakesiopsis är ett släkte av svampar. Alpakesiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Amblyosporium

Amblyosporium är ett släkte av svampar. Amblyosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Ameliella

Ameliella är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ameliella i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lecanoraceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Ampulliferina

Ampulliferina är ett släkte av svampar. Ampulliferina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Annellosympodia

Annellosympodia är ett släkte av svampar. Annellosympodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Aquapoterium

Aquapoterium är ett släkte av svampar. Aquapoterium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Arachnospora

Arachnospora är ett släkte av svampar. Arachnospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Arbusculina

Arbusculina är ett släkte av svampar. Arbusculina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Arthrobotryum

Arthrobotryum är ett släkte av svampar. Arthrobotryum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Arthrosporium

Arthrosporium är ett släkte av svampar. Arthrosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Daggflugor

Daggflugor (Drosophilidae) är en familj i insektsordningen tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani år 1856.Daggflugor är små till medelstora flugor, bananflugan blir exempelvis endast ett par millimeter lång. Hos många arter sker larvutvecklingen i delvis nedbrutet organiskt material, som jäsande sav eller ruttnande frukter. Några arter kan även återfinnas inomhus, förutom i skämd frukt också ofta i sur mjölk och surt vin. Det finns även arter som lever i svampar och arter vars larver minerar i levande växter.

Den mest kända arten i familjen är bananflugan, en mycket vanlig modellorganism och globalt utbrett skadedjur.

Synonym (biologi)

En synonym är inom den biologiska systematiken en beteckning på ett tidigare men efter taxonomisk revidering icke längre giltigt vetenskapligt namn på ett taxon.

Det kan finnas en eller flera anledningar till att ett vetenskapligt namn blir degraderat till en synonym. Exempelvis kan det ske om en och samma art (eller släkte, familj, ordning och så vidare) blivit vetenskapligt beskriven vid ungefär samma tidpunkt, av flera olika taxonomer. Enligt reglerna för den binomiala nomenklaturen ska i sådant fall det taxon som anges i den första vetenskapliga publiceringen gälla som urkund, och de övriga namnen blir då automatiskt synonymer. En annan möjlig anledning är att en redan beskriven art först blivit införd i ett specifikt släkte, men senare forskning visar att arten i själva verket står närmare ett annat släkte. Arten införs då i det sistnämnda, mer lämpliga släktet och får således ett nytt namn. För att man lättare ska kunna härleda benämningar i äldre litteratur kvarstår dock det äldre namnet som en ogiltig synonym. Av dessa anledningar följer att ett och samma taxon kan ha flera synonymer, men endast ett giltigt vetenskapligt namn. Ett exempel är fågelarten forsärla, som idag har det vetenskapliga namnet Motacilla cinerea. Den beskrevs dock först som Calobates melanope och sedan som Motacilla melanope, vilka alltså idag båda är att beteckna som synonymer.

Taxonomisk rang
Artgrupp
Magnordning Artundergrupp
Överrike Överfylum/Överdivision Överklass Överordning Överfamilj Övertribus Allians Artkomplex
Domän Rike Fylum (Stam/Division) Klass Ordning Familj Tribus Släkte Art
Underrike Underfylum/Underdivision Underklass Underordning Underfamilj Undertribus Undersläkte Underart
Infrafylum Infraklass Infraordning Sektion Varietet
Mikrofylum Parvordning Undersektion Form
Nanofylum Serie
Underserie

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.