Saturnus

För andra betydelser, se Saturnus (olika betydelser).
Saturnus Astronomisk symbol för Saturnus
Saturn from Cassini Orbiter (2004-10-06)
Saturnus, bild tagen av Cassini
Uppkallad efterSaturnus
Omloppsbana[1][2]
Epok: J2000
Aphelium1 513 325 783 km
10,115 958 04 AU
Perihelium1 353 572 956 km
9,048 076 35 AU
Halv storaxel1 433 449 370 km
9,582 017 20 AU
Excentricitet0,055 723 219
Siderisk omloppstid10 832,327 dygn
29,657 296 år
Synodisk omloppstid378,09 dygn[3]
Medelomloppshastighet9,69 km/s[3]
Medelanomali320,346 750°
Inklination2,485 240°
5,51° mot solens ekvator
Longitud för uppstigande nod113,642 811°
Periheliumargument336,013 862°
Månar~ 200 observerade
(60 med bekräftade banor)
Fysikaliska data
Avplattning0,097 96 ± 0,000 18
Ekvatorradie60 268 ± 4 km[4][5]
9,4492 gånger jordens
Polradie54 364 ± 10 km[4][5]
8,5521 gånger jordens
Area4,27 × 1010 km²[5][6]
83,703 gånger jordens
Volym8,2713 × 1014 km³[3][5]
763,59 gånger jordens
Massa5,6846 × 1026 kg[3]
95,152 gånger jordens
Medeldensitet0,687 g/cm³[3][5]
(lägre än vatten)
Ytgravitation (ekvatorn)8,96 m/s²[3][5]
0,914 g
Flykthastighet35,5 km/s[3][5]
Siderisk rotationsperiod0,439 – 0,449 dygn[7]
(10 h 32 – 47 min)
Vinkelhastighet (ekvatorn)9,87 km/s[5]
35 500 km/h
Axellutning26,73°[3]
Rektascension (nordpolen)2 h 42 min 21 s
40,589°[4]
Deklination (nordpolen)83,537°[4]
Albedo0,342 (bond)
0,47 (geom.)[3]
Yttemperatur
Medel: 134 K[3]  (84 K[3])
Skenbar magnitud+1,2 till -0,24[8]
Vinkeldiameter14,5" till 20,1"[3]
(exkluderar ringarna)
Atmosfär[3]
Skalhöjd59,5 km
SammansättningGaser:

~96% väte (H2)
~3% helium
~0,4% metan
~0,01% ammoniak
~0,01% vätedeuterid (HD)
0,0007% etan
Ispartiklar:
ammoniak
vatten

ammoniumvätesulfid (NH4SH)
Hitta fler artiklar om astronomi med
Astronomiportalen

Saturnus (symbol:Saturn symbol.svg) är den sjätte planeten från solen och den näst största i solsystemet. Den är en gasjätte, känd sedan förhistorisk tid. Galileo Galilei var den första att observera den genom ett teleskop år 1610. Han såg planeten när ringarnas läge fick planeten att se ut som tre planeter i en klump, vilket gjorde dåtidens forskare mycket förbryllade. Saturnus har 95 gånger så stor massa som jorden och har nio gånger så stor diameter.[9] Planeten är namngiven efter den romerska guden Saturnus.

Saturnus uppkomst

Saturnus och de övriga gasjättarna måste ha bildats på ett annat sätt än det inre solsystemet. Man vet dock inte hur det gick till. I likhet med alla de andra planeterna bildades Saturnus av rester från det gasmoln och det rymdstoft som givit upphov till solen. Det finns två teorier om hur gasjättarna bildades. Den ena är att partiklar av is och stoft kolliderade och slogs ihop till de yttre planeternas fasta kärnor, som sedan drog till sig gaser genom sin tyngdkraft. Den andra är att den skiva av rymdgrus som omgav den unga solen sprack upp i mindre klot av gas och stoft, vilka sedan drogs samman till planeter. Under miljontals år kolliderade fasta partiklar med varandra och byggde därigenom upp de stora klumpar av sten och metall som kallas planetesimaler. De blev tillräckligt stora för att deras egen tyngdkraft skulle dra till sig mer materia och ibland kolliderade de och slogs ihop med varandra. Enligt en teori bildades Saturnus kärna av stoftpartiklar som samlades i centrum.

Fysiska egenskaper

Saturnus påminner starkt om Jupiter. Båda planeterna är av gas, båda är gigantiska och båda roterar mycket snabbt runt sin egen axel, vilket ger upphov till en betydande avplattning. Saturnus har en gravitation vid ytan på 10,44 m/s2.

Saturnus sammansättning

Gas Giant Interiors-sv
Gasjättarnas inre

Om man skulle skära upp Saturnus skulle man se att de yttre molnlagren bara bildar ett tunt skal, inte mer än 400 km tjockt. Planetens inre är mycket lugnare än molnlagren. Det är ett stabilt roterande klot av väte som är uppdelat i flera åtskilda skal. Närmast ytan finns ett tunt lager av vätgas. Detta övergår gradvis i en djup ocean av flytande väte som också innehåller helium. I planetens mitt finns en kärna av fast sten, ungefär lika stor som jorden. Trycket på kärnan är mycket stort, mer än en miljon gånger jordatmosfärens tryck, och temperaturen i kärnan uppgår till ca 11 700 °C, d.v.s. betydligt varmare än på solens yta.[10]

Atmosfär

Saturnus atmosfär består av väte, helium och även små mängder vatten, ammoniak och metan. I atmosfären finns det starka orkaner, som på Jupiter, och det uppkommer vita moln på planeten då och då. Någon fläck, som är typiskt för Jupiter, finns dock inte. Det finns däremot liknande "ränder" på Saturnus som på Jupiter.

Saturnus ringar

Saturn unlit rings
Saturnus ringar

De tidiga observationerna av Saturnus komplicerades av att jorden passerar genom planet för Saturnus ringar med ett par års mellanrum, vilket gör att ringarna då inte syns. Det var inte förrän 1659 som Christiaan Huygens korrekt antydde ringarnas geometri. Saturnus ringar förblev de enda kända ringarna i solsystemet till 1977 då tunna ringar upptäcktes runt Uranus och kort därefter även runt Jupiter och Neptunus.

Även om ringarna ser solida ut från Jorden består de i verkligheten av oräkneliga partiklar av is och andra kometfragment. Partiklarnas storlek kan sträcka sig från ett sandkorns till flera meter och kanske upp till en kilometer. Ringarna är ytterst tunna – bara en kilometer – jämfört diametern som är 250 000 km. Trots det imponerande utseendet så är det relativt lite material i ringarna – pressade man ihop allt till en enda kropp skulle den bara mäta 100 km.

Den 6 oktober 2009 offentliggjordes upptäckten av en mycket stor yttre ring av material i månen Phoebes omloppsbana, som är vinklad 27 grader från Saturnus ekvatorialplan[11] Ringen är på mellan 128 och 207 gånger Saturnus radie, och tros ha sitt ursprung i mikrometeroider som har slagit ned på Phoebe, som cirklar runt Saturnus på ett genomsnittligt avstånd av 215 gånger Saturnus radie. Ringens material borde därför dela Phoebes retrograda rörelse runt Saturnus. Om materialet skulle röra sig inåt skulle det möta den sida av månen Japetus som vetter i denna månes rörelseriktning, vilket skulle kunna förklara Japetus tvåfärgade utseende.[12]

Saturnus månar

Saturn family
Ett montage med Saturnus och dess naturliga satelliter (Dione, Tethys, Mimas, Enceladus, Rhea och Titan; Iapetus är inte med i montaget). Bilden skapades från fotografier tagna i november 1980 av Voyager 1.

Saturnus har 62 kända månar, varav 53 är namngivna.[13][14][15] Det finns dessutom bevis för ytterligare hundratals småmånar med diameterna 40–500 meter vid Saturnus ringar, som inte ses som äkta satelliter.[16]

Titan, är den största månen. Den har 90 procent av satelliternas sammanräknade massa och då är även ringarnas massa inräknad.[17][18]

Saturnus näst största måne, Rhea kan ha ett eget ringsystem och en tunnare atmosfär.[19][20]

Många av de övriga månarna är väldigt små: 34 stycken är mindre än 10 kilometer i diameter och ytterligare 14 stycken är mindre än 50 kilometer.[21] Traditionellt har Saturnus månar namngivits efter titaner i den grekiska mytologin.

Titan har ansetts som den enda satellit i solsystemet som haft en tydlig atmosfär, fram tills motsvarande upptäckt gjordes beträffande Enceladus (se längre ner). Sjöliknande vätske- och kolvätefyllda områden på Titans nordpol upptäcktes av rymdfarkosten Cassini-Huygens 2006.[22][23][24][25] 6 juni 2013 rapporterade astronomer vid Instituto de Astrofísica de Andalucía upptäckten av polycykliska aromatiska kolväten i Titans övre atmosfär – en möjlig indikation på liv.[26]

Saturnus måne Enceladus har ofta betraktats som en god kandidat för åtminstone liv på encellig nivå.[27][28][29]

Rymdsonder

Titan Visible
Bild i naturliga färger på Titan, tagen av Cassini

Pioneer 11 var den första sonden till Saturnus. Den anlände i september 1979. Den sände bilder och information om magnetfält, planetens strålning, ringsystemet och månarna.

1980 resp 1981 anlände Voyager 1 och 2. Dessa rymdsonder var långt mer avancerade än Pioneer. De företog en rymdfärd för att utnyttja ett tillfälle då de yttre planeterna stod i en särskild inbördes ställning som bara inträffar en gång per 175:e år. Voyager 1 besökte Jupiter och Saturnus medan tvillingsonden Voyager 2 passerade Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Båda Voyager-sonderna gjorde betydelsefulla upptäckter på Saturnus. De fotograferade de större månarna för första gången, hittade flera nya månar och upptäckte ljussvaga yttre och inre ringar utanför Saturnus huvudringar.

Cassini-Huygens heter en rymdfarkost som lades i omloppsbana runt Saturnus i juli 2004 för att utforska planeten, dess ring och månar. Den skulle göra detta i minst fyra år och i januari 2005 skickades sonden Huygens ner till Titans yta. New Horizons, som egentligen är på väg mot Pluto, passerade Saturnus bana i juni 2008, men var inte tillräckligt nära för att göra några undersökningar.

Rymdfarkostens utforskning av Saturnus omgivningar har förlängts i tid flera gånger, senast till 2017.[30]

Tidiga upptäckter

Eftersom Saturnus är synlig för blotta ögat har planeten varit känd sen antiken. Då Saturnus är så avlägsen visste man inte mycket om planeten innan teleskopet uppfanns. Den förste som lade märke till någonting särskilt var Galileo Galilei. Han såg att Saturnus hade "öron". Andra hade också sett öronen men de visste inte vad det var. Att de försvann regelbundet ökade mysteriet. Den som löste problemet var Christiaan Huygens omkring 1655 och riktigheten av hans ringteori visade sig snart när andra observerade den skugga ringarna kastar på Saturnus. Kort därefter upptäckte Gian Domenico Cassini den delning som nu bär hans namn. Huygens upptäckte Titan, medan Cassini upptäckte Japetus, Rhea, Thetys och Dione. När man koncentrerade sig på månarna fick man lite fakta om planeten själv. Den första som såg detaljer på Saturnus yta var William Herschel. Med hjälp av en storm på ytan kunde han beräkna planetens dygn. Saturnus ringar var ytterligare ett mysterium. Först trodde man att de var fasta. År 1895 använde astrofysikern James Edward Keeler ljus från ringarna för att visa att de roterar med samma fart.

För blotta ögat ser Saturnus ut som en svagt gulaktig stjärna med fast sken. Den har en skenbar magnitud på mellan +1,4 och -0,5, och när den är som ljusast lyser den starkare än alla natthimlens stjärnor utom Canopus och Sirius. För att se det berömda ringsystemet behövs ett teleskop med en förstoring på minst 30x.

Atmosfär på Saturnus måne Enceladus

Cassini-Huygens, NASA:s rymdfarkost som utforskar planeten Saturnus, har upptäckt att månen Enceladus har atmosfär. Det är första gången Cassini upptäcker någon atmosfär sedan den på månen Titan upptäcktes. Enceladus gravitation är för svag för att hålla kvar någon atmosfär. Forskarna tror därför att vulkaner, gejsrar och gas från månens yta eller inre ständigt fyller på den atmosfär som finns. Atmosfären upptäcktes med magnetometer då Cassini flög förbi Enceladus den 17 februari respektive 9 mars 2005. Med magnetometern mäter man styrkan och riktningen på de magnetfält som omger Saturnus och dess månar. Kring Enceladus upptäckte man att plasma från Saturnus drivs bort av joniserad vattenånga kring månen.

Se även

Källor

 1. ^ Yeomans, Donald K. (13 juli 2006). ”HORIZONS System”. NASA JPL. https://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons. Läst 8 augusti 2007.
 2. ^ Parametrarna för omloppsbanan avser Saturnussystemets masscentrum, det vill säga inklusive månarna
 3. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Williams, Dr. David R. (7 september 2006). ”Saturn Fact Sheet”. NASA. Arkiverad från originalet den 21 augusti 2011. https://www.webcitation.org/616VxHVlQ?url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/saturnfact.html. Läst 31 juli 2007.
 4. ^ [a b c d] Seidelmann, P. Kenneth (18 augusti 2007). ”Report of the IAU/IAGWorking Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006”. Celestial Mech. Dyn. Astr. "90": ss. 155–180. doi:10.1007/s10569-007-9072-y. http://adsabs.harvard.edu/doi/10.1007/s10569-007-9072-y.
 5. ^ [a b c d e f g h] Avser nivån där trycket i atmosfären är på 1 bar
 6. ^ NASA: Solar System Exploration: Planets: Saturn: Facts & Figures
 7. ^ Than, Ker (6 september 2007). ”Length of Saturn's Day Revised”. Space.com. http://www.space.com/scienceastronomy/070906_saturn_day.html. Läst 6 september 2007.
 8. ^ Schmude, Richard W Junior (2001). ”Wideband photoelectric magnitude measurements of Saturn in 2000”. Georgia Journal of Science. http://www.thefreelibrary.com/SHORTER+COMMUNICATIONS%3A+WIDEBAND+PHOTOELECTRIC+MAGNITUDE+MEASUREMENTS...-a079087025. Läst 14 oktober 2007.
 9. ^ ”Solar System Planets Compared to Earth”. The Astrophysics Spectator. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DnSq27J?url=http://www.astrophysicsspectator.com/tables/PlanetComparativeData.html. Läst 23 augusti 2013.
 10. ^ de Pater & Lissauer (2010). Planetary Sciences (2nd ed.). Cambridge University Press. sid. 254-255. ISBN 0-521-85371-0
 11. ^ Largest known planetary ring discovered, Science News
 12. ^ Largest ring in solar system found around Saturnurn, New Scientist
 13. ^ Planetary Satellite Discovery Circumstances, Jet Propuslion Laboratory, California Institute of Technology
 14. ^ Tiscareno, Matthew (17 juli 2013). ”The population of propellers in Saturn's A Ring”. Cornell University Library. http://arxiv.org/abs/0710.4547. Läst 23 augusti 2013.
 15. ^ Wall, Mike (21 juni 2011). ”Saturn's 'Ice Queen' Moon, Helene Shimmers i New Photo”. Space.com. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DnbkDpz?url=http://www.space.com/12032-saturn-moon-helene-photo-cassini.html. Läst 23 augusti 2013.
 16. ^ Matthew S. Tiscareno, Joseph A. Burns, Matthew M. Hedman, Carolyn C. Porco (2008). ”The population of propellers in Saturn's A Ring” (på engelska). Astronomical Journal (Cornell University Library) (135): sid. 1083-1091. doi:10.1088/0004-6256/135/3/1083. https://arxiv.org/abs/0710.4547. Läst 18 december 2016.
 17. ^ ”Oxygen found on Saturn moon: NASA spacecraft discovers Rhea has thin atmosphere rich in O2”. Daily Mail. 26 november 2010. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DndEEUw?url=http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1333294/Oxygen-Saturn-moon-Nasa-spacecraft-discovers-Rhea-atmosphere-rich-O2.html. Läst 23 augusti 2013.
 18. ^ ”Voyager – Titan”. NASA Jet Propulsion Laboratory. 18 oktober 2010. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DnfLqT8?url=http://voyager.jpl.nasa.gov/science/saturn_titan.html. Läst 23 augusti 2013.
 19. ^ Jones et al (2008). ”The Dust Halo of Saturn's Largest Icy Moon, Rhea”. Science 319 (5868): sid. 1380-1384.
 20. ^ ”Oxygen found on Saturn moon: Nasa spacecraft discovers Rhea has thin atmosphere rich in O2”. MailOnline. Daily Mail. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1333294/Oxygen-Saturn-moon-Nasa-spacecraft-discovers-Rhea-atmosphere-rich-O2.html. Läst 23 augusti 2013.
 21. ^ ”Saturn’s Known Satellites”. http://www.dtm.ciw.edu/users/sheppard/satellites/satsatdata.html. Läst 23 augusti 2013.
 22. ^ ”Cassini Finds Hydrocarbon Rains May Fill Titan Lakes”. Science Daily. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/01/090129182514.htm. Läst 23 augusti 2013.
 23. ^ ”Titan”. NASA Jet Propulsion Laboratory. http://voyager.jpl.nasa.gov/science/saturn_titan.html. Läst 23 augusti 2013.
 24. ^ ”Evidence of hydrocarbon lakes on Titan”. Associated Press. MSNBC. 25 juli 2006. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DnfbYNf?url=http://www.msnbc.msn.com/id/14029488/ns/technology_and_science-space/t/evidence-hydrocarbon-lakes-titan/. Läst 23 augusti 2013.
 25. ^ Hydrocarbon lake finally confirmed on Titan”. Cosmos Magazine. 31 juli 2008. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DngLEx4?url=http://www.cosmosmagazine.com/news/2109/ethane-lake-finally-confirmed-titan. Läst 23 augusti 2013.
 26. ^ López-Puertas, Manuel (6 juni 2013). ”PAH's in Titan's Upper Atmosphere”. CSIC. http://www.iaa.es/content/pahs-titans-upper-atmosphere. Läst 23 augusti 2013.
 27. ^ NASA (21 april 2008). ”Could There Be Life On Saturn's Moon Enceladus?”. ScienceDaily. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DngmfnJ?url=http://www.sciencedaily.com/releases/2008/04/080420122601.htm. Läst 19 juli 2011.
 28. ^ Kaufman, Marc (22 juni 2011). ”Saturn′s moon Enceladus shows evidence of an ocean beneath its surface”. Washington Post. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62Dnk6EPJ?url=http://www.washingtonpost.com/national/health-science/saturns-moon-enceladus-shows-evidence-of-an-ocean-beneath-its-surface/2011/06/22/AGWYaPgH_story.html. Läst 23 augusti 2013.
 29. ^ Greicius, Tony; Dunbar, Brian (22 juni 2011). ”Cassini Captures Ocean-Like Spray at Saturn Moon”. NASA. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2011. https://www.webcitation.org/62DnkyeG2?url=http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini20110622.html. Läst 23 augusti 2013.
 30. ^ ”Cassini Solstice Mission”. NASA / JPL. http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/introduction/. Läst 23 augusti 2013.

Externa länkar

Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har en ordboksartikel om Saturnus.
Anthe

Anthe är en av Saturnus månar. Den gavs den tillfälliga beteckningen S/2007 S 4. Den betecknas också Saturn XLIX. Den upptäcktes av Cassini Imaging Science Team. Upptäckten gjordes 30 maj 2007 men man har hittat fotografier av månen tagna redan 2004. Namnet kommer från en av Alkyoneus döttrar inom grekisk mytologi.

Dione (måne)

Dione (grekiska Διώνη) är en av Saturnus månar. Den upptäcktes av Giovanni Cassini 1684. Dione är uppkallad efter Dione som var en av titanerna enligt den grekiska mytologin. Den har även benämningen Saturnus IV.

Greip (måne)

Greip är en av Saturnus månar. Den upptäcktes år 2000 och gavs den tillfälliga beteckningen S/2006 S 4.Greip är 6 kilometer i diameter och har ett genomsnittligt avstånd 18 105 000 kilometer från Saturnus. Den har en lutning på 172,7° till ekliptikan (159,2° till Saturnus ekvator) i en retrograd riktning och med en excentricitet av 0,3735.

Helene (måne)

Helene (grekiska ‘Ελένη) är en av Saturnus månar. Den befinner sig i Lagrangepunkt L4 i Dione, Saturnus systemet. Den upptäcktes 1 mars 1980,, och gavs den tillfälliga beteckningen S/1980 S 6. Den heter också Saturn XII.Helene är 35,2 kilometer i diameter och har ett genomsnittligt avstånd på 377 396 km från Saturnus.

Hyperion (måne)

Hyperion (grekiska ‘Υπερίωνας) är en av Saturnus månar. Månen upptäcktes 1848 av William Cranch Bond, George Phillips Bond och William Lassell, och är uppkallad efter Hyperion, solgud i grekisk mytologi, son till Uranos och Gaia, far till Helios. Det tidigare namnet var Saturn VII.Hyperion är solsystemets största satellit som inte är formad som ett klot. Formen är oregelbunden, nästan svampliknande. Månen är unik i sitt slag som den enda kända himlakropp i solsystemet med kaotisk rotation. Dess största krater är 10 kilometer djup och har en diameter på 120 kilometer.

Japetus

Japetus (även kallad Saturnus VIII) eller Iapetus (bägge stavningarna förekommer i svenska texter), är den tredje största av Saturnus månar, uppkallad efter titanen Iapetos i den grekiska mytologin. Japetus har en massa på 1,9739·1021 kg, en diameter på 1 436 km och kretsar i en bana 3 560 820 km från Saturnus.

Den har länge gäckat forskarna på flera sätt. För det första har den två olika halvor med var sin färg, vilket noterades redan av Cassini på 1600-talet. Den ena sidan är täckt av is, som gör ytan skinande vit. På den andra sidan, kallad Cassini Regio, är ytan täckt av kolföreningar, som gör den svart med ett matt sken à la varm asfalt. Den mörka sidan absorberar mycket solljus, som gör Japetus varm.

Nyligen upptäcktes en enorm yttre ring runt Saturnus. Den upptäckten kan också förklara varför Japetus har två färger. Enligt en teori skulle den svarta ytan bestå av ett flera meter tjockt täcke av rymdgrus. Gruset ska ha fallit ner på ytan efter att ha fångats in av månens gravitation.Den andra anmärkningsvärda detaljen med Japetus är att den har solsystemets näst högsta berg (20 km högt) och dess djupaste sänka (15 km djup). På Japetus finns också flera stora nedslagskratrar; den största med en diameter på ca. 800 km, och därmed bland de största i solsystemet.

Vid passagen av rymdsonden Cassini-Huygens år 2004, upptäcktes att en omkring 1 300 km lång rygg av 12 km höga berg fortsätter fram till Cassini Regios centrum. Ryggen följer nästan perfekt Japetus ekvator. Hur denna ovanliga företeelse bildades, vet man ännu inte, men en teori är att himlakroppen vid bildandet, då stoftet ännu var varmt och plastiskt, roterat så fort att bergskedjan uppstått av rena centrifugalkraften.

Japetus upptäcktes av Cassini 1671 på västra sidan, men när månen förflyttade sig till öster försvann den. 1705 när Cassini fick ett bättre teleskop såg han Japetus även på östra sidan, men mycket ljussvagare. Han kom då med lösningen att Japetus alltid vänder samma sida mot Saturnus och att man när den är på västra sidan av Saturnus ser den vita sidan, men att den när den är på östra sidan vänder den mörka sidan mot oss.

Jarnsaxa (måne)

Jarnsaxa är en av Saturnus månar. Den upptäcktes av Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna och Brian G. Marsden, och gavs den tillfälliga beteckningen S/2006 S 6. Den heter också Saturn L.Jarnsaxa är 6 kilometer i diameter och har ett genomsnittligt avstånd på cirka 18 811 000 kilometer från Saturnus. Den har en lutning på 162,9° till ekliptikan (164,1° till Saturnus ekvator) i en retrograd riktning och med en excentricitet av 0,1918. Det är en medlem i nordiska gruppen av oregelbundna satelliter.

Jarnsaxa är uppkallad jättinnan Järnsaxa i fornnordisk mytologi.

Kari (måne)

Kari är en av Saturnus månar. Den upptäcktes av Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna och Brian G. Marsden, och gavs den tillfälliga beteckningen S/2006 S 2. Den heter också Saturn XLV.Kari är 7 kilometer i diameter och har ett genomsnittligt avstånd på 22 305 100 kilometer från Saturnus. Den har en lutning på 148,4° till ekliptikan (151,5° till Saturnus ekvator) i en retrograd riktning och med en excentricitet på 0,3405.

Omloppstiden har beräknats till 7 timmar och 42 minuter.

Loge (måne)

Loge är en av Saturnus månar. Den upptäcktes av Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, Jan Kleyna och Brian G. Marsden 2006, och gavs den tillfälliga beteckningen S/2006 S 5. Den heter också Saturn XLVI .Loge är cirka 6 kilometer i diameter och har ett genomsnitt avstånd på cirka 23 065 000 kilometer från Saturnus. Det tar 1314 364 dagar för Loge att kretsa ett varv kring Saturnus. Loge har en lutning på 166,5° till ekliptikan (165,3° till Saturnus ekvator) i en retrograd riktning och med en excentricitet på 0,1390.

Loge namngavs i april 2007 efter jätten Loge i den nordiska mytologin, som härskade över elden. Namnet uttalas oftast "Logi".

Narvi

Narvi är en av Saturnus månar. Den upptäcktes av Scott S. Sheppard, David C. Jewitt och Jan Kleyna 2003, och gavs den tillfälliga beteckningen S/2003 S 1. Den heter också Saturn XXXI.Narvi är 6,6 kilometer i diameter och har ett genomsnittligt avstånd på 18 719 000 kilometer från Saturnus. Den har en lutning av 137° till ekliptikan (109° till Saturnus ekvator) i en retrograd riktning och med en excentricitet på 0,320.

Pan (måne)

Pan (av grekiska Πάν) är en av Saturnus månar. Den är även känd under namnet Saturnus XVIII och dess temporära beteckning S/1981 S 13.

Pan är den innersta av Saturnus kända satelliter och ligger i Enckes delning vid Saturnus A-ring. Den är en så kallad herdemåne och dess gravitation håller Enckes delning fritt från ringmaterial och skapar vågmönster i de närbelägna ringarna.

På grund av dessa vågmönster kunde Pans storlek och plats förutsägas innan upptäckten genom en analys av mönstren vid kanten av Saturnus A-ring. Pan upptäcktes genom en ny undersökning av 10 år gamla fotografier från Voyager vid den förutsedda platsen av Mark R Showalter 1990.

Det är möjligt att det finns satelliter inom Saturnus ringar som ännu inte upptäckts.

Det finns även en asteroid under namnet 4450 Pan.

Pandora (måne)

Pandora (från grekiskans Πανδώρα) är en av Saturnus månar. Den går under namnet Saturnus XVII och namnet S/1980 S 26.

Den upptäcktes av S Collins med flera 1980 från Voyager 1-fotona. Pandora är F-ringens yttre herdemåne. Den påminner till utseendet mycket om den närliggande månen Prometheus men har fler kratrar.

Pandora har åtminstone två stora kratrar med en diameter på 30 kilometer. Ytan täcks också av fåror och bergskammar.

Phoebe (måne)

Phoebe (ungefärligt uttal: fee-bee, grekiska: Φοίβη), även känd som Saturn IX, är en av Saturnus yttersta månar, den största i en familj av små, oregelbundna, mörka objekt. Det är högst troligt att Phoebe inte formades i bana kring Saturnus utan blev infångad i dess gravitationsbrunn senare. Phoebe är rund till formen och roterar runt sin egen axel på cirka 9 timmar. Phoebe snurrar jämfört med de innersta månarna åt motsatt håll. Phoebe var den första satelliten att upptäckas fotografiskt.

Polydeuces

Polydeuces är en av Saturnus månar. Den befinner sig i Lagrangepunkt L5 till Dione i Saturnus systemet. Upptäcktes 24 oktober 2004. Polydeuces upptäcktes av rymdsonden Cassini 24 oktober 2004, på bilder tagna tre dagar tidigare och gavs den tillfälliga beteckningen S/2004 S 5. Den heter också Saturn XXXIV. Den är uppkallad efter Pollux som på grekiska heter Πολυδεύκης (Poludeukēs) och namnet godkändes av IAU:s arbetsgrupp för namngivning av planetsystem den 21 januari 2005.Polydeuces är 3,5 kilometer i diameter och banan har ett avstånd på 377 396 km från Saturnus. Dess omloppstid är 2,736915 dagar.

Saturnus (mytologi)

Saturnus är en gud i romersk mytologi som brukar identifieras med Kronos i den grekiska mytologin. Han dyrkades som såningsgud samt ansågs tillsammans med sin maka, Ops, skänka fruktbarhet och goda gåvor. Han gällde som beskyddare av jordbruk, fruktträdsskötsel och vinodling. Till följd därav betraktades han som en mänsklighetens välgörare och främjare av välstånd och seder. Han avbildades som en gammal man med skära eller trädkniv i handen.

En profetia gjorde gällande att han skulle förgöras av en av sina egna söner. Därför åt han upp alla sina barn utom sonen Jupiter som hans hustru hade gömt på Kreta.

Saturnus förknippades med mat, dryck och skörd. De årliga midvinterfesterna till hans ära var mycket populära, lössläppta tillställningar som varade i flera dagar. Officiellt var dessa festligheter, "saturnalierna", hyllningar till hans tid som kung i Rom under den gyllene tidsåldern. Saturnus var far till bland andra guden Jupiter.

Lördag på latin heter dies Saturni. Ordagrant betyder det "Saturnus dag".

Saturnus naturliga satelliter

Saturnus hade 62 bekräftade månar (2015). Den största månen heter Titan och är 5 151 kilometer i diameter.

Tekniskt sett är också de myriader av små is- och stenpartiklar som skapar Saturnus system av planetringar också månar, och det finns inte någon skarp gräns mellan en liten måne och en stor ringpartikel.

Saturnus ringar

Saturnus ringar är ett system av planetringar i plan med planetens ekvator med en diameter av 280 000 kilometer, ut till ring A, och ytterligare till cirka 966 000 kilometer med de senare upptäckta ringarna ut till ytterkanten av ring E. Ringarna består av is (minst 95 %) och grus, och är endast mellan 5 meter och 30 meter tjocka. Hösten 2009 upptäcktes med hjälp av Spitzerteleskopet ytterligare en ring i samband med månen Phoebes bana långt utanför de tidigare kända ringarna.

Telesto

Telesto (grekiska Τελεστώ) är en av Saturnus månar. Den upptäcktes 8 april 1980 av Bradford A. Smith, Harold Reitsema, Stephen M. Larson och John W. Fountain och fick det provisoriska namnet S/1980 S 13. 1983 namngavs månen efter den vattennymfen Telesto i grekisk mytologi, men är också känd som Saturn XIII.Telesto är i sambana med Tethys runt Saturnus och ligger i Tethys lagrangepunkt L4. Detta förhållande identifierades först av Seidelmann et al. år 1981. Ytterligare en måne, Calypso, ligger i en sambana med Tethys och ligger i lagrangepunkten L5. Saturnus har ytterligare två trojanska månar, nämligen Helene och Polydeuces vilka ligger i punkterna L4 och L5 respektive i förhållande till Dione.Den 11 oktober 2005 flög rymdsonden Cassini-Huygens förbi Telesto. De bilder som förbiflygningen resulterade i visade att Telestos yta är relativt slät och har förhållandevis få kratrar i jämförelse med Saturnus andra månar.

Tethys (måne)

Tethys (av grekiska Τηθύς) är en av Saturnus månar. Den upptäcktes av Giovanni Domenico Cassini 1684. Namnet kommer av Tethys, en av titanerna i den grekiska mytologin. Tethys benämns också Saturnus III eller S III Tethys.

Saturnus
Full Disk of Saturn
Saturnus månar
Saturn family
Solsystemet

Språk

This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.